Rok 1824, byl rokem, ve kterém došlo k dalšímu brutálnímu napadení Velké Tartárie klimatickou nebo vojensko-technologickou zbraní a k masívnímu bombardování celé Euroasie, zejména centrální části Tartárie. V kronikách jsou tyto události zachyceny pomocí symbolů a jsou popisovány ohnivé koule na obloze a gigantické, nevídané lijáky. Tento destrukční úder byl také nepřímo prokázán zachycenými vrstvami popela v ledovcích a tvorbou ledu na místech, na kterých dříve nebyl. Následná povodeň a obrovské “bahnité lijáky” zasypaly budovy blátivou hlínou až na úroveň prvního patra. Při zániku mezipovodňové civilizace vznikl časový chronologický posun v délce 18 let. Stejný časový skok je patrný v dokumentech hovořících o explozi “meteoritu” nad Tulou.

.
Velká Tartárie byla zasažena více způsoby: jadernými zbraněmi, frekvenčními technologiemi, nasměřovanými meteority a asteroidy. Na celém jejím území došlo k obrovské katastrofě, která měla za následek jednak nesmírné škody, zničení veškeré infrastruktury, změnu klimatu, ale pochopitelně i k nepředstavitelně velkým ztrátám na životech mnoha pokrokových a vědomých lidí. Tato Slovansko-Árijská civilizace byla surově napadena kosmickou parazitickou silou, která tímto atakem umožnila předem vybraným rodům, aby v oblastech celé říše původní Tartárie převzaly moc!

.
V polovině 19. století tedy proběhla na Zemi globální katastrofa, která zcela změnila životní i společenské podmínky na planetě a rozdělila 19. století na dvě naprosto odlišná období. Dobové fotografie a rytiny ukazují pustá města, kopce bez stromů, velké nánosy bahna a hlíny v ulicích až do výšky 5 až 20 metrů. Jakoby se zastavil čas. Chybí dostatek lidí a pár přeživších se snaží odkopávat obrovské nánosy hlíny. Rusko, Amerika, Evropa, všude stejná situace. Dobové snímky zřetelně ukazují vykopávání Říma koncem 19. a ještě začátkem 20. století. Radikálně se změnila biosféra a dokonce došlo k radikálnímu poklesu tlaku atmosféry až 10 krát.

.

Před tím používané vzduchoplavectví se stalo za těchto podmínek nereálné. Většina lidí byla odříznuta od komunikace s duchovním světem a temná parazitická síla byla zvýhodněna při své protilidské činnosti a ještě více si upevnila svoji moc a vliv na Zemi. Sever a jih planety pokryl led a Sibiř zmrzla na kost. Začaly zimní periody, které v minulosti nikdy nebyly. Katastrofa před rokem 1842 způsobila světový chaos. Nejméně byla touto událostí poškozená Británie, která zahájila nové rozdělování světa.
Lidé jsou v současné době nuceni čelit obrovské a neuvěřitelné lži. Byly jim zcela pomíchány, zfalšovány a překrouceny dějinné události a převrácena jejich časová chronologická posloupnost. Byly zfalšovány mapy, důležité listiny i kroniky. Některé historické osoby nevhodné pro manipulativní scénář našich loutkařů byly historicky vymazány nebo byl zcela pozměněn jejich skutečný život a jejich odkaz. Byla zapřena celá éra nedávné antické Impérie a Velké Tartárie a celá jejich minulost byla překryta vymyšlenými křesťanskými dějinami.

.
Lidstvu bylo vymazáno jeho vědomé období a do hlubokého zapomnění bylo posunuto jeho duchovní a pozitivní směřování, ctící odkaz Velké bílé Rasy. Lidem byla vštěpována parazitická a dravčí filosofie typu: “Větší ryba přirozeně požírá menší a slabší, účel světí prostředky a koho chleba jíš, toho píseň zpívej.” Skutečné vesmírné hodnoty a kristovské postoje byly zesměšňovány a odsunuty do sféry naivity a utopie. Nositelé takových myšlenek byli upalováni, ukřižováni a zabíjeni.

.
Uměle vytvářené klimatické katastrofy a válečné konflikty zničily vybudovanou infrastrukturu lidstva, vylidnily města, zapříčinily hladomor a způsobily ztrátu velké části lidského poznání. Nastalo silné rozostření vnímání paměti lidstva a ztráta dějinné kontinuity. Na uvolněných územích došlo k novému “zalidňování” a lidem byla podstrčena nová, uměle vytvořená “His – Torie”. Přes závoj všech těchto událostí prosvítá cíl těch, kteří za oponou toto loutkové divadlo vytvořili: Nesmíte znát pravdu ani své vlastní dějiny, abyste zůstali dostatečně nevědomí a lehce manipulovatelní, aby vám pak mohlo být přiděleno postavení plebejce a vy mohli být s poctami pasováni na nevědomého otroka.

“Kosmičtí falzifikátoři” a nelidské dravčí entity udržovali lidstvo na Zemi pod neustálou důslednou kontrolou, v neustálém strachu a pod vlivem nemorálních autorit pečlivě vybíraných z řad “lidského společenského odpadu”. Lidé byli udržování pod destrukčním vlivem nepravdivých informací jak technických, vědeckých tak i duchovních. Tím se lidstvo ocitlo v hluboké nevědomosti, v nízkých vibracích, chaosu, strachu a bylo neustále směřováno k duchovnímu pádu. Tímto mu byla neustále brána a velmi ztěžována možnost přirozeného evolučního vzestupu.…

Ve druhé polovině 19. století po utajované globální katastrofě došlo k zorganizování dalšího odebrání celého spektra lidského poznání a zamlčování důležitých informací. Byla snížena technická vyspělost lidstva a lidem byla skryta celá řada do té doby běžných technologií, včetně používání mnoha zařízení a osvětlovacích těles na volnou energii. Globální katastrofa s povodní způsobila chaos na velké části planety a naopak velkou výhodu pro Británii, která byla touto událostí postižena minimálně. Bankéři na britských ostrovech (Rotschildové) shromáždili obrovské finanční, vojenské a technologické zdroje. Díky tomu začala britská pobočka východoindické nadnárodní obchodní společnosti, která si začala říkat Britské impérium, světovou expanzi.

.Svrhli mnohé vládnoucí kruhy a zorganizovali skutečné pronásledování místních aristokracií. Financovali všechny revoluce, ale nám je jejich dobyvačná agrese prezentována jako “národně osvobozovací boj”. Šlo ale o svržení moci místních aristokracií a postupné předávání moci vznikající temné skryté světové vládě, která se tajně formovala prostřednictvím tajných společností a zednářských loží. Cílem byla úplná likvidace zbytků globální antické Impérie (Velké Tartárie) prostřednictvím jejího úplného rozvratu. Jezuité a Cabal vytvořili “Filtr možných znalostí” (Matrix) a “svatý Řím” byl předurčen, jako jedno z temných center Cabal (Řím, Londýn, New York) k ovládnutí lidstva. Tehdejší globální katastrofa také zničila a zasypala mnoho staveb antické globální Impérie – Velké Tartárie, které byly rozesety po celém světě a zahladila velkou část svědectví o životě z té doby a z velké části “pohřbila” historickou pravdu.

.
Pro dokonání plánu na ovládnutí lidstva byla zorganizována rozsáhlá dezinformační manipulace. Následná tzv. “věda” předávala lidem pokřivené a neúplné vědění a neumožňovala lidstvu rozvíjet skutečné poznání, aby pochopilo celou Realitu a roli Člověka v ní. Skutečná věda byla k dispozici jen pro vyvolenou parazitickou elitu, což vytvářelo ještě větší rozdíl mezi informovanými a neinformovanými a vedlo to ještě k hlubšímu ovládnutí ostatního lidstva.

.

Na tomto scénáři se podílela celá řada zkorumpovaných vědců, lékařů a halasně propagovaných a glorifikovaných “osobností” a politiků, kteří byli členy temných zednářských organizací a podíleli se na zradě lidstva a na jeho oklamání (Isaac Newton, Charles Darwin, Louis Pasteur a mnozí další). Zednář Isaac Newton pomohl “vymazat” ze všech vědeckých publikací znalosti o ÉTERU, čímž došlo k obrovskému poškození původního celkového fyzikálního, chemického a biologického pohledu na svět. Znemožněním využívání volné energie byl uměle vytvořený nedostatek, hlad, zotročování lidí a zbytečné ničení přírody. Toto vše byla příprava na totální ovládnutí lidstva a vytvoření NWO…

Závěr seriálu.

https://celostnivzdelavani.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-49-dil

 

1.díl:
2.díl:
3.díl:
5.díl:
6.díl:
7. díl:
8.díl: