Reich objevil léčivé účinky orgonové energie a rakovinové buňky pod jejím vlivem mizely. Přístroji, kterými léčil, dosahoval úžasných výsledků a je jasné i zcela logické, proč farmaceutická lobby a FDA proti němu tak tvrdě vystupovala.

Už koncem 30tých let vyvinul Reich přístroj, kterým dokázal velmi pozitivně ovlivňovat zdraví, byl schopen velmi účinně a rychle uzdravovat onkologické pacienty k velké nelibosti FDA a farmaceutické mafie. Vytvořil léčebné přístroje – orgonové skříně, které vytvářely léčivý orgon a také zjistil, že největším generátorem orgonu v našem prostředí, je slunce. Zjistil, že kovy přitahují orgonovou energii z okolního prostředí, ale jak ji přitáhnou, tak ji začnou odpuzovat. Orgon stíní PVC, plast a zejména hliník. Orgonové skříně proto vyplnil střídavě kovy a organickým materiálem. Tak docházelo ke vstřebávání a odrážení orgonu, což vytvářelo vertex, který generoval uvnitř skříně hodně orgonu, více, jak kdekoliv jinde v přírodě.

Byly zdokumentovány úžasné a ohromující výsledky v léčbě jeho pacientů. Veliké bolesti u nich mizely téměř okamžitě a mnoho pacientů, které lékaři poslali domů umřít, se zde spontánně vyléčila z rakoviny. W. Reich také prováděl pokusy s rostlinami. Ty v orgonové krabici rostly mnohem rychleji. Jeho výzkum se stal prokázanou vědou. V jeho šlépějích sice kráčí řada vědců a tato věda se znovu obnovuje, ale oficiálně o ní neuslyšíte, protože ohrožuje archontský globální systém a celý farmaceutický průmysl. Reich byl neustále šikanován, prošetřován a nejrůzněji prošetřován a nakonec byl uvržen do vězení, kde zemřel na “selhání srdce” ve věku 61 let.

Wilhelm Reich byl napaden vládou a jeho knihy byly stahovány z veřejného života a spáleny, doslova jako za doby nejhorší náboženské inkvizice. Tak moc se archontský protilidský systém bál Wilhelma Reicha. Vláda vytvořila komando, které jezdilo po univerzitách a veřejných organizacích a jeho knihy byly zabavovány a páleny jako ve středověku. Až do 80tých let minulého století jsme se o orgonu nemohli nikde dočíst, protože žádné knihy oficiálně neexistovaly.

Nemohli jste o orgonu ani mluvit, ani psát, zmiňovat ho ani ho praktikovat ve formě nějaké terapie. Reich zjistil, že Vesmír je vědomý, živý a také energie, která ho vytváří je vědomá a živá. Energie orgonu je všudypřítomná, ale na různých místech má různou koncentraci. Orgon je také mediem pro elektromagnetické jevy v těle i ve vesmíru. Je zdrojem elektromagnetizmu a gravitace, je neustále v pohybu a tvoří stále dokonalejší jednotky, které jsou ohniskem kreativní aktivity. Biony jsou pak prvotní semínka života. Hmota vzniká z bezhmotné orgonové energie, která je zodpovědná za projevy života.

Část výzkumu Reicha odhaluje to, že tam kde je vlhkost a stromy, vznikají mikroorganizmy, probiotika a my do sebe vdechujeme tuto formu energetické a biologické potravy. Tam, kde je pouze mrtvý orgon, vzniká chaotické lidské myšlení a vytváří se patogeny nemoci. Naše vědomí pak vytváří toxické mikroorganizmy. Svým myšlením vytváříme život, více než si uvědomujeme. A proč se vytváří někde toxické mikroorganizmy? Příroda má imunitní systém a Země se tak brání proti nedostatku lásky.


Lidstvo bylo svými zotročovateli neustále směřováno k tomu, aby si arogantně myslelo, že může beztrestně udělat cokoliv, ale není tomu tak. Příroda a planeta Země – Gaya podporuje lásku, spolupráci, toleranci přirozenost, organický život a každá činnost, která je namířena proti vesmírným zákonům nakonec přinese patřičný následek.

Příroda se přirozeně brání a v krajním případě biologický život zničí. Pokud budete ubližovat mnoha lidem, tak pak třeba zemřete při autonehodě. Kauzalita příčina a následek má mnoho “pracovníků”, kteří neustále zařizují nejrůznější zdánlivě náhodné události, jako třeba říznutí se do prstu, ukopnutí si palce či autohavárii a všichni kolem vás jsou vaším zrcadlem. To, co probíhá kolem vás, se neděje náhodně. Když třeba onemocníte, potřebujete láskyplné jednání a uvědomíte si: “Bože co jsem to udělal…” V těžké nemoci začnete usilovat o uzdravení a přitom otevíráte své srdce.

Už v letech 1936 – 1939 se Reich zabýval tím, že se tvoří dobré energie ve formě probiotik a nebo špatné ve formě choroboplodných mikrobů a virů. Reich pak také prokázal tvorbu mikroorganizmu ve sterilním prostředí, kde byla jen voda, SO2 (a frekvence) a zpochybnil dosavadní vědecké teorie zkorumpovaných, nabubřených a zmanipulovaných vědců a ukázal absurditu jejich demagogických, oficiálně uznávaných teorií. Většina lidí podporována ortodoxní vědou se tomu, že mikrobi vznikají, spontánně “z neživé přírody” vysmívají a říkají, že je to něco nevědeckého, na čem si nějací pseudovědci budují svoje ego a udělali z nich konspirační teoretiky. Jeho teorie ale potvrzuje například to, že byl prokázán vznik plaktonu na oknech vesmírných stanic (voda+Schumanovy frekvence).

Pod mikroskopem Reich pozoroval sterilní oblasti, ve kterých se najednou spontánně objevil modrý záblesk. Z ničeho nic se pak objevili mikroorganizmy, které se začaly pohybovat. Zářily modrými světly a měli kulovitou formu. Reich jim začal říkat biony. Podle oficiální vědy je spontánní plození nemožné, protože vědu řídily archontské entity, které nechtěly, aby lidstvo mělo tyto klíčové informace a vědění. Tato skutečnost totiž v sobě nese obrovský “revoluční potenciál”, má průlomový charakter a ihned sebou přináší celou řadu otázek a zcela jiných odpovědí, než na jaké jsme “zvyklí”. Bourá představu o naší výjimečnosti ve vesmíru a ukazuje naopak fakt, že vesmír je plný mimozemského života.

Experimenty W. Reicha byly zopakovány v 90. letech díky práci Dr. Pachecoa. Použil nejčistší písek z pláže Venezuely, zahřál ho na 100°C a smíchal se sterilizovanou vodou. Tedy H2O+SiO2. Po 24 hodinách seškrabal povrch zkumavky a v tomto vzorku se tvořili mikroorganizmy.

Otec Charlese Darwina byl zednář 33. nejvyššího stupně a to mnohé vysvětluje… Tady někde jsou kořeny dravčí Darwinovy teorie a modelu přirozeného výběru, která nám říká, že nejlepším a nejvyvinutějším tvorem na planetě je ten, který je největší zabiják. Pokud budete součástí nějaké duchovní sekty, tak budete “vědu” směřovat k tomu, v co věříte, třeba k tomu, že Bůh je to…, že přežijí jen ti nejsilnější. Ostatně Charles Darwin těsně před smrtí svoji teorii sám zpochybnil a odvolal, ale o tom věda, řízená globálním prediktorem již nehovoří.

Nyní nastal čas se probudit a vrátit k identitě, která nás a celý Vesmír stvořila. Buďme mírumilovní a láskyplní. Ztišme se a naslouchejme… Životní síla je kolem nás, když cítíme inspiraci. Energie, která námi prostoupí, musí být zdravě vybita přes tvořivost a zdravou komunikaci. Jak toto proběhne, vytvoří se ve vašem těle probiotika a vše, co vaše tělo potřebuje, aby bylo zdravé a vitální. Tato energie pak ničí a rozkládá choroboplodné mikroby a bakterie, které by vás připravovali o zdraví a vitalitu. Kolem nás existuje obrovská pozitivní životní síla, kterou stačí jen objevit a správně využít.


Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější biochemik 20. století. Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Carl Pauling byl nositel dvou Nobelových cen a každodenně užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval dávku až na 18g denně a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a rodinná anamnéza ho předurčovala ke krátkému životu (oba rodiče zemřeli ve věku 60ti let). Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům.

V 50tých a 60tých letech minulého století vydal Linus Carl Pauling bestseller o vitamínu C. Lidé v té době začali v Americe masivně užívat vitamín C přesně podle jeho instrukcí v knize a výsledek byl ohromující, stalo se to, že se v té době snížila úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 50% a lidé se tak začali dožívat mnohem vyššího věku.

Ortomolekulární lékaři na pokyn farmaceutické mafie směřují pacienty k účasti na standardní chemické léčbě. Neexistuje ale žádný důvod, proč by onkologové měli odmítat podpůrnou vitamínovou léčbu (kromě hamižnosti a nenasytnosti farmaceutického průmyslu), protože ta sama je schopna léčit nebo je alespoň vynikajícím doplňkem ke standardní léčbě. Zvyšuje v každém případě šance pacienta na přežití a snižuje děsivé negativní dopady výhradně prosazované, maximálně podporované, v současnosti zavedené a velmi vydělávající “léčby”.

Hodnota vitamínu C v prevenci je všeobecně uznávaná a mnohokrát prokázaná pro mnohé druhy rakoviny, ale archontský farmaceutický systém zamlžuje, neučí, neinformuje, popírá a hlavně záměrně nevyužívá úžasné schopnosti levného C vitamínu. James McCormick dokonce tvrdí, že vývoj rakoviny je v podstatě degenerativní změnou následkem dlouhodobého nedostatku vitamínu C. Vitamín C totiž podporuje pevnost mezibuněčného kolagenu, čímž brání rozšiřování metastáz a růstu tumoru. Vitamín C zároveň inhibuje enzym hyaluronidázu, který nádor využívá pro napadání zdravých buněk.

Všechny buňky potřebují vitamín C pro správný průběh biochemických procesů a buňkového dělení. Nedostatek C vitamínu se projeví neúplným nebo chybným dělením, což je základ pro stárnutí, degenerativní procesy v těle i pro vznik rakoviny. Vitamín C je nevyhnutelný pro imunitu a obranyschopnost a právě onkologické onemocnění vede k hlubokému vyčerpání zásob vitamínu C v těle. Všechen vitamín C je mobilizovaný v místě malignity a stává se černou dírou pohlcující C vitamín ve vesmíru našeho těla. Rakovinové buňky absorbují všechen dostupný vitamín C, který pak chybí v ostatních tkáních.

Terapeutický účinek vitamínu C na rakovinu byl publikovaný už před 50 lety. Postupně přibývaly informace a nejnověji ho “potichu a skrytě” konečně potvrdil i oficiální výzkum. Rakovinové buňky spotřebují velké množství glukózy, vitamín C je molekulárně podobný glukóze a do buněk je transportován stejnými mechanizmy, a proto se vitamín C spolu s glukózou dostává ve zvýšené míře do rakovinových buněk. Přitom byl vitamín C paradoxně vyřazen ze seznamu zkoumaných chemikálií jako prostředku pro chemoterapii v Cancer Chemotherapy national service center údajně proto, že je málo toxický.

Je ale evidentní, že případná “budoucnost” chemoterapie spočívá právě v netoxických látkách, které jsou smrtelné jen pro rakovinové buňky (vitamín C, jedlá soda, niacin). Pokud uvážíme, že rakovina je jev, který se v přírodě celkem běžně vyskytuje, tak je logické, že se v přírodě naopak musí vyskytovat i množství protirakovinných látek, které umožňují rostlinám i živočichům, aby se s rakovinou vypořádali. Prověřené údaje ukazují, že mezi ně pravděpodobně také patří například kurkumin, kyselina lipová, vitamín B3 a B17.

Není zájem o léčbu levným vitamínem C. Humánní medicína pod přísným dohledem farmaceutické loby má sloužit k ochraně pacienta, ale čím dál, tím více, je patrno, že tento dohled je v neprospěch pacientů a brání lidskému pokroku. Ignorace vitamínu C klasickou medicínou je dalším do očí bijícím upřednostněním mnohem nákladnějších lékařských postupů.

Pravda o vynikajících schopnostech C vitamínu ohrožuje evidentně ekonomické zájmy farmaceutických firem. Léčba C vitamínem je na okraji zájmu lékařů, přestože jeho léčebné účinky jsou dalekosáhlé a patří mezi nejbezpečnější známé substance. Znovu a znovu se objevují a potvrzují terapeutické účinky a postupy publikované už před 60-ti lety. Je až neskutečné jak některé informace, které jsou v kategorii “nevhodné pro širokou veřejnost”, se v době elektronických databází a vyhledávačů doslova vytratí během krátké doby ze všech databází… Bude se tato manipulační praxe neustále opakovat a prohlubovat nebo této manipulaci konečně zabráníme!!!

Pár případů z praxe: nádor na pankreasu
V roce 1977 objevili pacientce při operaci velký neodoperovatelný nádor na pankreasu. Zašili ji a pověděli jí, aby si uspořádala věci a sepsala poslední vůli. Prognóza zněla 3-6 měsíců života. Byla to knihovnice a nechtěla se jen tak vzdát. Přečetla si knihu Anatomy of an Illness a na základě ní začala užívat 10 g vitamínu C denně. Její doktor ji poslal za dr. Hofferem, protože věděl o jeho práci v tomto směru. Hoffer jí předepsal niacin, 40 g vitamínu C denně, selen, zinek. Po šesti měsících CT ukázalo, že nádor zmizel, CT zopakovali, protože předpokládali poruchu přístroje, ale bylo to tak.

Hoffer potom veřejně poděkoval pacientce za její aktivní přístup, a řekl jí, že svými výsledky úplně změnila jeho profesionální život. Od té doby začal více studovat úlohu vitamínů v onkologii. A ona mu oplatila konstatováním, že i jí se život změnil. Pacientka žila ještě 22 let. Život se také změnil celé řadě onkologických pacientů, které Hoffer potom úspěšně léčil.

Výhody vitamínu C jako chemoterapie:
1. zabíjí především neoplastické buňky
2. je netoxický prakticky v libovolných dávkách
3. nepotlačuje imunitní systém, na rozdíl od jiných chemoterapeutik
4. zvyšuje přirozenou odolnost

C vitamín zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů i u smrtelných případů. Zmírňuje u nich bolest a zlepšuje vitalitu. Účinek je tak veliký, že je možné vysadit vysoké dávky morfia. V jednom z experimentů bylo podáváno 10g vitamínu C 1000ci pacientům v terminálním stadiu. Výsledky byly překvapivé: průměrná délka přežití byla 5 až 6násobná než ve vedlejší kontrolní skupině bez C vitamínu a dokonce 5 z těchto pacientů žilo ještě 3,5 roku normálním životem…

Pauling prováděl i přímé experimenty na myších. Myši s vysokými dávkami vitamínu C přežívali s rakovinou 20× delší dobu. Experimenty prokázaly, že vitamín C už v dávce 1,5 g/den brání návratu rakoviny močového měchýře a vzniku karcinogenních metabolitů v moči.

61letá žena s karcinomem plic ve velikosti 9 × 10 cm: Žena začala s vitamínovou terapií 12 g vitamínu C a 1,5 g B3, B¬komplex, vitamín E 1200 IU denně a další vitamíny a minerály. V programu dlouhodobě setrvala a RTG a CT snímky po šesti letech potvrdily, že nádor úplně zmizel…

Velmi prospěšné je užívání doplňků stravy, zejména draslíku, jódu anebo velkých dávek produktů z mořských řas. Dále lékaři zkoumající účinky C vitamínu doporučují užívat velké dávky vitamínu C a vitamín E. Také jód, obvykle ve formě jodidu draselného, získává znovu věhlas jako léčebný prostředek na rakovinu i jako preventivní prostředek zejména při rakovině prsu (ale téměř s jistotou ho lze použít u všech druhů rakoviny).

Nikdo nezná přesný důvod, proč je jód tak úspěšný při léčbě. Možná je to fungicid, možná zamezuje reduplikaci buněk a možná významným způsobem posiluje štítnou žlázu. Každopádně většina testovaných lidí s rakovinou má velmi nízkou hladinu jódu. Odborné publikace doporučují 2-4× 12,5 mg tablety denně po dobu tří měsíců, pak postupně snižovat dávky až na 1× 12,5 mg tablety denně v době, kdy už jste zdraví. Konzultujte tyto informace s osvícenými lékárníky…


O klinickou praxi využití vitamínu C se zasloužil skromný lékař ze severní Karolíny, který začal aplikovat vitamín C jako antibiotikum první volby na sobě, své manželce a pak i na pacientech. Řešil virový zápal plic a podpůrně aplikoval 2 gramy askorbátu sodného, tedy vitamínu C. Byl překvapen, jaký pozitivní efekt tato aplikace přinesla, pokračoval s injekcemi po 6ti hodinách 3 dny a pacient byl v pořádku do 36 hodin od první dávky.

Od této zkušenosti začal Dr. Klener shromažďovat důkazy o tom, že je vitamín C antibiotikem bez vedlejších účinků při řešení všech typů virových a infekčních onemocnění a že má být antibiotikem první volby. Publikoval o účinné, rychlé a laciné léčbě osypek, zápalu plic a jiných závažných onemocněních dodnes považovaných za nevyléčitelné. Popsal ohromující výsledky u stovek pacientů. Klasická medicína ignorovala jeho zkušenosti, protože nepotřebuje jednoduché a laciné léky navíc s velkou účinností.

Rezistence medicíny vůči novým myšlenkám je zakořeněná přímo v systému vzdělávání a tento stav trvá již stovky let. Jakákoliv trochu radikální, nekomerční myšlenka vzbuzuje výsměch, obviňování a vykořeňování jejích nositelům. Farmaceutický průmysl praktikuje velmi účinnou cenzuru, která se projevuje jednoznačným nezájmem o kontrolované zkoušky a též bojkotem nejvýznamnějších medicínských časopisů a vyhledávačů o výsledky, ať už jsou sebezajímavější. Cenzury se také zúčastňují vědecké týmy oficiálního výzkumu a vše je nepřímo financováno farmaceutickým průmyslem.

Peníze farmaceutického průmyslu také přímo živí odborné magazíny a články jsou pak v zájmu syntetických léků a v neprospěch léčby, která se postupně dostává na samý okraj propasti a v “odborných medicínských kruzích” zní dnes skoro jako nadávka a příprava trestného činu. Chazarsko-farmaceutická mafie despoticky kontroluje veřejné financování výzkumu v této oblasti a z pozice recenzentů dokážou zabránit publikování takových studií, které se uskutečnily bez jejich financování. V žádném odvětví nepanuje taková profesionální žárlivost, arogance, nevraživost a kolektivní inkvizice jako u lékařů. Představitel málokteré profese se neobává více výsměchu ze strany kolegů a ztráty prestiže a málokterý odborník je ve svém povolání tak omezovaný jako lékař.

Konvenční medicína zaujímala tradičně zamítavý postoj vůči důležitosti stravy při léčení chorob. Tento postoj se začal lámat až v 60tých letech a to ještě jen v negativním smyslu – (vyhýbat se některým složkám stravy). Pozitivní přístup byl odsunut do oblasti alternativní medicíny, protože konvenční medicína je absolutně orientovaná na propagaci syntetických léků. Z využívání vitamínů a stravy panuje ze strany konvenční medicíny přímo fobie a všichni propagátoři těchto logických, bezpečných a velmi účinných metod jsou skrytě vnímáni jako “velcí zločinci”, kteří jim kazí business.

U syntetických léků je veřejnost varována až dlouho po tom co byly problematické a nebezpečné léky dány na trh a kdy se prokáže mnoho případů vážných vedlejších účinků. U vitamínů je veřejnost varována dlouho dopředu a údajné teoretické riziko jednoho vitamínu je briskně transformováno do celoplošného zastrašování vůči všem výživovým doplňkům. Média hlavního proudu publikují ochotně hrůzostrašné příběhy a novinky a zpracovávají širokou veřejnost a její postoje. Je třeba si uvědomit, že každoročně přibývá několik stovek studií o příznivém vlivu jednotlivých vitamínů na nejrůznější zdravotní stavy a toto nezmění žádná lživá propaganda a zaplacená kampaň.

Už více jak půlstoletí se zbytečně nadužívají a neuváženě používají antibiotika. Tím narůstá rezistence mikrobů. Mnohé očkovací programy se ukázaly neefektivní až tragické svým dopadem na zdraví lidí – několikanásobný nárůst obrny v důsledku orální polio vakcíny, kontaminace rtutí, hliníkem, karcinogenními viry, chemikáliemi, potlačení imunity, nárůst alergií, autoimunita, diabetes, autismus a neurologická poškození. Odborné publikace o riziku očkování se objevují odedávna. Farmaceutický průmysl je ignoruje, bagatelizuje a zesměšňuje a tvrdě potlačuje. Rozsáhlé oficiální studie léčby vitamínem C nebyly žádoucí a neuskutečnili se, ale i tak je hodně zkušeností mnoha lékařů: Klenner, Stone, Hoffer, Cameron, Cathcart, Lewin, Rioran a další, kteří desítky let vykonávali klinické výzkumy a léčili tisíce pacientů vitamínem C a rozšiřovali okruh jím vyléčených nemocí.

Vitamín C je mimořádně bezpečný v porovnání s libovolným jiným lékem, je daleko bezpečnější než konvenční antipyretika, antihistaminika, antibiotika, analgetika, sedativa, diuretika a pokud se vitamín C podává s nimi, obyčejně zvyšuje jejich účinnost a bezpečnost. I FDA uvedla vitamín C na seznamu GRAS což jsou celkově bezpečné látky. Vitamín C je mimořádně netoxický a předávkování je nepravděpodobné. Vitamín C působí močopudně, takže při dlouhodobém užívání vysokých dávek může docházet k pozvolnému poklesu hladiny hořčíku a draslíku, na zvážení je mírné doplňování těchto prvků. Dokonce dlouhodobé dávky 2g/kg/den u zvířat bylo bezpečné a nebyly zjištěny žádné toxické následky, naopak ve prospěch vysokých dávek hovoří víceré okolnosti. Smrtelná dávka u člověka není známa. Podle údajů LD50 je vitamín C 4x míň toxický než kuchyňská sůl.

Vitamín C se rychle metabolizuje a proto, aby se udržela jeho účinná koncentrace v krvi, tkáních a plazmě, je potřebné rozložit příjem do několika dávek během dne. Tímto způsobem pacient bezpečně udrží vysoké množství v krvi. Klinické zkušenosti ukazují, že u nemocných lidí krátkodobá léčba dávkami až 200g/den nevyvolává řádné příznaky předávkování.

Kvůli principu opatrnosti a diuretickým vlastnostem, je třeba dodržovat vyšší pitný režim v době zvýšeného příjmu vitamínu C. 3-4 l/den pít rozloženě po celý den a dodávat více vápníku.
Základním poznatkem ve farmakologii je, že pro dosažení účinnosti jakéhokoliv léku je potřeba jeho určitá koncentrace v krvi a tkáních a pokud se nedodrží, účinnost velmi klesá. Počáteční dávkování penicilínu 5-10 000 jednotek nepřinášelo žádný efekt, pacienti umírali a pokud by lékaři nezvedli dávky na 1-3 miliony jednotek, antibiotika by nefungovala.

Vitamín C není výjimkou. Pro jeho účinné použití jsou potřeba adekvátní dávky.
Nejrychleji se vitamín C spotřebovává přímo v místě infekce a tam nastává nejdříve jeho nedostatek. Kvůli zvýšené spotřebě klesne hladina vitamínu C v plazmě, začnou se stahovat zásoby z celého těla, nastává celková vyčerpanost a začnou trpět důležité orgány.

Vitamín C funguje jako bleskový oxidizér a často napraví patologii v průběhu několika minut.
Zabezpečuje integritu cévních stěn a buňkových vazeb, čímž brzdí rozšiřování infekce a brání průniku virusu do mozku. Po podání už po pár hodinách klesá horečka a stoupá počet bílých krvinek, snižuje se hladina histaminu. Vitamín C inhibuje proteiny v poškozených buňkách a tím předchází dalšímu poškozování organizmu.

… Pacientka umírala a dostala už poslední pomazání. Lékař jí odmítl podat vitamín C. Matka, diplomovaná zdravotní sestra ale zakročila a tajně přidala 20-30g askorbátu sodného do každé lahve infuze, kterou pacientka dostávala. Pacientka se brzy uzdravila.

… Doktor-ortoped se nakazil hepatitidou při chirurgickém zákroku a léčil se sám vitamínem C, což se brzy pozitivně projevilo na krevních testech. Jeho ošetřující lékař nevěřil, že je to zásluhou C vitamínu a léčbu přerušil. Zdravotní stav chirurga se rychle zhoršil. Do děje vstoupila jeho manželka, která vybojovala pokračování v léčbě C vitamínem a zdravotní stav i laboratorní výsledky se opět velmi rychle zlepšily.
… pacient s rakovinou prostaty, která zasahovala kosti. Onkologové pro něj neměli už žádnou léčbu. Protože toleroval jen 10g vitamínu C denně, tak Hoffer požádal jeho ošetřujícího lékaře, aby mu dával 2x týdně injekce askorbátu sodného (neutrální forma C vitamínu) po 10g. Po 6ti měsících se doktor ozval, dokdy mu má ještě podávat vitamín C, když tumor zmizel.

MUDr. Matthias Rath
MUDr. Rath vedl výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny. Je zakladatelem vědeckého pojetí buněčné medicíny a zkoumání role mikroživin a biokatalyzátorů na buněčné úrovni. V roce 1990 odešel do USA, přijal nabídku dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Linuse Paulinga a úzce s ním spolupracoval v oblastech výzkumu výživy. MUDr. Matthias Rath objevil hlavní mechanizmus pro kontrolu rakoviny pomocí speciálních mikroživných látek (lysin, vitamín C, niacin) a tím se samozřejmě stal terčem útoku farma kartelu, protože si jeho terapii a účinné látky nemohli patentovat.

Výsledky jeho úžasného výzkumu jsou skoro třicet let blokovány a je bráněno ze strany farmaceutické loby, aby tyto důležité poznatky byly uvedeny do praxe, jako celá řada dalších převratných léčebných postupů.

MUDr. Rath se stal celosvětově uznávaným obráncem práv pacientů a získal velké uznání z řad pokrokové komunity za občanskou odvahu, se kterou se postavil farmaceutickým zájmům. Založil se skupinou lékařů, právníků a “osvícených” lidí nadaci zdraví, která podporuje široké aktivity na poli lidského zdraví, sociální spravedlnosti a zachování míru. Nadace se stala pokračováním myšlenek laureátů Nobelových cen míru jako Linuse Paulinga, Alberta Schweitzera a Martina Luthera Kinga.

Výňatky jeho žaloby na farmaceutické korporace:
MUDr. Matthias Rath a kolektiv lékařských odborníků a právníků podali žalobu u mezinárodního soudního dvora v Haggu na všechny, kteří se podílejí na genocidě lidské rasy prostřednictvím farmaceutického monopolu. Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny, které kdy byly spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli “obchodu s chorobami”…

Obžalovaní vědí, že budou za tyto zločiny voláni k odpovědnosti a proto spustili globální kampaň k podkopání autority ICC za účelem vyhnout se mezinárodnímu právu a aby mohli pokračovat ve svých zločinech ke škodě všeho lidstva. Každá fyzická osoba a každá vláda je tímto vyzvána aby se účastnila na této žalobě s cílem jednou provždy skoncovat s těmito zločiny.

Tržištěm farmaceutického průmyslu se stalo lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšiřování nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi. Prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob.

Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnoha trilionového dolarového “obchodu s nemocemi”, čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných lidí i celých národů.

Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno, a tyto choroby by mohly být do značné míry již dávno eliminovány. K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí, ale je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů za jediným účelem – expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů.


Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu:
Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován tak, aby dosáhl absolutní kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, tedy syntetickými léky. Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stál investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku. Řídící silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefeller Group.

Ta na přelomu 19. na 20. století již kontrolovala více než 90% petrochemického obchodu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční seskupení aktivní v této oblasti se vytvořilo kolem Rothschildovy finanční skupiny.

Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů “zdraví” – ale toto jejich očekávání neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy, zatímco podporují a udržují chorobu v chronickém pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií. Pro rozšíření odbytu “léků” jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány nejrůznější skupiny preparátů. Tímto zločinným jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím nemocem vědomě vyvolávají nová a nová onemocnění. Okolnost, že tyto nové nemoci jsou vyvolané vedlejšími účinky těchto drog a projeví se až po mnoha letech, je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe.

Chemoterapeutické drogy a údajná léčba rakoviny ve skutečnosti vyvolávají sérii velmi těžkých vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti a dokonce už i pár měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako senzační úspěch. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně důležitých zdravotních výhod přirozených terapií.

Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického “obchodu s chorobami”. Za účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy zpodobňovány jako “vědecká” a dokonce “etická léčiva”, zatím co nepatentovatelné přirozené terapie jsou cíleně diskreditovány jako “nevědecké”.

Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí, celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat svůj “obchod s chorobami” a dopouštět se tak dalších zločinů. Obvinění před milióny lidí vědomě a systematicky utajili a blokují pro zdraví zásadní informace, například že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamín C (kyselinu L-askorbovou).

Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Obvinění také mimo jiné blokují elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu – lysin. Na základě těchto neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění svým konáním záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.


Autorem publikace Svět bez rakoviny – Příběh vitaminu B17 je americký spisovatel a dokumentarista G. Edward Griffin. Autor uvádí důkazy svědčící o tom, že rakovina je onemocnění způsobené nevyváženou stravou – stejně jako kurděje či pelagra – zhoršené nedostatkem nezbytné složky potravy v jídelníčku moderního člověka. Jednou ze zásadních protirakovinných látek v těle je vitamin B17. Ve své purifikované formě, využívané pro léčbu rakoviny, je znám jako Leatril. Vyskytuje se v přírodě ve více než dvanácti stech druzích jedlých rostlin, které jsou dostupné prakticky v každé části světa. Nejvyšší obsah této účinné látky vitaminu B17 je obsažen v meruňkových jádrech.

Ortodoxní medicína tyto informace zpochybňuje, napadá a vysmívá se jim jako to ostatně dělá u všech metod a lékařských postupů, které by oslabily jejich farmaceutický monopol, který tak nehorázně znásilňuje celé lidstvo. FDA, AMA a Americká společnost pro rakovinu je samozřejmě označily jako podvod a šarlatánství. Nicméně důkazy jasně svědčí o tom, že se v této oblasti skutečně nalézá definitivní odpověď na rébus řešení zničení rakoviny. Proč vede ortodoxní medicína válku proti všem bezlékovým přístupům je zcela nasnadě. Odpověď musíme hledat nikoliv ve vědě, nýbrž v mocenských, ekonomických a politických zájmech nelidských elit ovládajících prostřednictvím médií, propagandy, úplatků a strachu velkou část veřejnosti.

Pohled na rakovinu z úhlu nutriční nedostatečnosti nám říká, že tato choroba expanduje díky absenci látky, kterou moderní člověk vyřadil ze svého jídelníčku. Je-li tato okolnost správná, léčba, prevence a zastavení rozvoje rakoviny se najednou stane velmi jednoduchou. Vše, co je jen potřeba udělat, je obnovit příjem této snadno získatelné a levné složky potravy. Je zajímavé, jakou hysterii spustila farmacie proti této metodě a je až úsměvné, kdyby to nebylo tragické, že se lékařská “věda” angažuje v propagandě, aby nemocní lidé nejedli meruňková jádra a nepřijímali vitamín B 17 v jakékoliv organické podobě. Proč asi?

Znamenalo by to, že miliony dolarů vynaložené každoročně (bezúspěšně již více jak 100 let) na výzkum a léčbu, by mohly být použity k mnohem radostnějším účelům a pro skutečné potřeby lidstva. Samozřejmě by to také mohlo znamenat, že miliony “odborníků” zabývajících se výzkumem a léčbou rakoviny a získáváním finančních prostředků by bylo najednou nezaměstnaných. Jsou přesně ti, kteří vyjadřují svůj odborný odmítavý názor ohledně správnosti nutriční terapie Laetrilem, ale i všech ostatních přírodních, neinvazních a velmi účinných potlačených metod farmaceutickým kartelem.

Celou tuto kauzu, ale i mnoho dalších úžasných informací zprostředkovává úžasná kniha: Příběh vitaminu B17 od E. Griffina. Kdybychom byli v roce 1952 v San Francisku a naskytla se nám možnost sejít se s biochemikem doktorem Ernstem T. Krebsem mladším, vyslechli bychom si o rakovině velmi zajímavé a důležité informace. Doktor Krebs, jako biochemik viděl za vznikem této choroby nedostatek nezbytné složky potravy v jídelníčku moderního člověka. A dokonce tuto látku vystopoval – jde o sloučeninu hojně se vyskytující v přírodě ve více než dvanácti stech druzích jedlých rostlin, které jsou dostupné prakticky v každé části světa.

Tato sloučenina se nachází převážně v semenech rostlin, jako jsou hořké mandle, třešně, broskve nebo švestky, ale nachází se i v travinách, kukuřici, lněných semínkách, prosu a v mnoha potravinách, které vymizely ze stálého jídelníčku moderní civilizace. Instinkt svépomoci, který “moderní” společnost v lidech cíleně všemožně potlačuje, můžeme pozorovat u dnes už často “inteligentnějších” psů a koček, kteří jakmile cítí potřebu, žvýkají určité rostliny. Také opice rozbíjejí pecky a vyloupávají měkká semínka a divoce žijící zvířata hledají pomoc ve své nabourané zdravotní rovnováze v přírodních látkách, které intuitivně požívají. – pokračování-

Zdroj:

https://celostnivzdelavani.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-23-dil

Předchozí části:

1.díl:
2.díl:
3.díl: