Rex Newnham:
Rex Newnham zjistil velmi zajímavou věc. Uvědomil si, že existují oblasti, kde je vysoký výskyt revmatismu a pak jsou oblasti, kde je zase naopak jeho výskyt velmi nízký. K těmto informacím se dostal prostřednictvím své práce. Rex pracoval v šedesátých letech ve výzkumu v Perthu, v západní Austrálii, kde se zkoumalo složení půdy ve vztahu k rostlinám. Díky své práci a své inteligenci zjistil, že metabolismus vápníku v rostlinách podporuje bór. A protože v té době začal sám trpět artritidou, začal uvažovat: “Když bór pomáhá zpracovat vápník rostlinám – možná by mohl pomoci i mně?” Rozhodl se, že to vyzkouší.  Začal brát  určitou dávku boraxu denně a do tří týdnů byly všechny otoky, ztuhlost a bolesti pryč. Oznámil svůj objev zdravotním autoritám, avšak ty na jeho podněty a zkušenost nereagovaly.
.
Hluchoněmá klasická „lékařská věda“ dodnes tvrdí, že neznají (nechtějí znát) příčinu vzniku osteoporózy, revmatizmu a artritidy. Nicméně, někteří lidé byli tak nadšeni jeho zkušeností a jeho zlepšeným zdravotním stavem, že chtěli po Rexovi recept, který způsobil jeho vyléčení. Rex začal lidem pomáhat. Začal vyrábět pilulky s přesně, účinně a bezpečně dávkovaným boraxem. Výsledky byly úžasné a zprávy se šířily od úst k ústům takovou rychlostí, že do pěti let prodával 10 000 balení pilulek měsíčně. To už přestal zvládat podomácku, a proto se spojil s jednou farmaceutickou firmou, aby výrobu převzala a uvedla na trh ona. Odpověděli mu, že nemají zájem, protože by borax konkuroval jejich podstatně dražším přípravkům a omezoval jejich příjem a hlavně jejich zisky.
.
Rex tedy musel pokračovat dál sám. Nicméně velmi brzy po jeho odmítnutí farmaceutickou firmou se v Austrálii „náhle“ objevil nový zákon, který vyhlásil bór a jeho sloučeninu za jed, a to v jakékoliv koncentraci. Vládní zdravotní komise pak udělila Rexovi pokutu za prodej jedu, což efektivně zastavilo šíření jeho léku na osteoporózu a revma. Nikdo vám ale už neřekne, že kyselina boritá byla dříve bohatě užívána jako konzervační činidlo v potravinách, protože efektivně zabraňuje vzniku plísní a protože tím lidé dostávali do těla potřebný bór a nedostávali osteoporózu, revma nebo artritidu, tak světové zdravotnické orgány, které mají tak „velký zájem“ na zdraví lidské populace a na tom, aby se nikomu nestalo „něco nezdravého“, zařídily zákaz používání kyseliny borité v potravinách.
Wilhelm Reich (1897 – 1957)
Proutkaření dokazuje, že probíhá interakce mezi částí lidské nervové soustavy a přítomností podzemní vody. Konvenční věda nám ale stále neústupně tvrdí, že nejsme nijak propojení s okolím. Reich zjistil, že existuje energie vědomí, že se jedná o energetické pole, které je možné změřit, lze ho koncentrovat a umístit do tzv. orgonové krabice a s jeho pomocí zlepšit zdraví. A léčit. Zkoumal též spontánní vznik života z neživého materiálu a existenci vyšší energie, která nás tvoří, přičemž DNA pro ni funguje jako anténa.
.
Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované “pravdy” a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i život. Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmická orgonová energie, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, ve které si zatím nevzpomínáme, kým jsme.
.
Reich studoval spolu se Sigmundem Freudem projevy a potlačování mocné sexuální a orgastické energie a na základě tohoto výzkumu nazval neznámou energii orgon. Když se vytvoří orgonová energie, tak se zároveň vytvoří pole toroidní energie. Vytváří se a uvolňuje orgon a malé toroidní energetické částice, které nazval biony. Pokud proudí tato energie, jste zdraví, šťastní, pokud ne, začnete mít psychologické, fyzické a zdravotní problémy. Pokud do vašeho těla proudí energie, ale vy ji jen vstřebáváte a nijak ji neuvolňujete dál, tak ve vás zemře a vzniká tak mrtvý orgon.
.
A když jste šťastní a děláte to, co vás baví, tak tuto energii posíláte dál a vaše láskyplné vědomí vytváří léčivou energii. Toto ještě souvisí s placebo efektem a s léčivou silou vědomí, která tak přímo ovlivňuje biologickou podstatu organizmů. Nevybitá energie je jedna z důležitých příčin vzniku nemoci, Proto cvičení, fyzická práce, sex, pohyb, sport jsou velmi důležité pro vaše zdraví. Pokud se člověk stáhne strachem, nevybitým napětím, shrbí se, tělo začne chátrat. Právě strach, napětí, stresy, negativní zprávy, obavy z budoucnosti a nedostatku, chaos, nerovnováhu a disharmonii ve všech oblastech lidského života nám archontský globální systém nabízí, odměňuje a nutí, aby nás udržoval slabé, nemocné, nesebevědomé a bez energie potřebné ke skutečné duchovní vzpouře, uzavřené v kleci nevědomí a v kolektivní hypnóze.
.
Vzorec: napětí, náboj, výboj, relaxace je vzorec života, zdraví a vytváření pozitivních částic bionů, modrých kuliček energií, měřitelných pod mikroskopem. Vytváření napětí, strachu, negace bez vybití a relaxace je zdrojem nemocí, proto je třeba nepotlačovat pocity, být nad věcí, ve svém duchovním středu, projevovat svou tvořivou mysl, být upřímný a ctít pravdu.
Nám vnucený chtonický systém ničí a odstřihává pupeny na stromě Poznání, ze kterých by mohly vykvést myšlenky, že existují vesmírné duchovní energie, které postupně harmonizují chaos a vytváří božský řád ve vesmíru. Bez tohoto poznání a poznání dalších kosmických zákonitostí jsme jako lidstvo snadno kontrolovatelní a zneužitelní.
Zdroj: Ota Veselý FB
1.díl:
2.díl: