Zabíjení na zakázku Archontů, jak jinak než takhle musíme nazvat to, co se odehrávalo v anglické admiralitě. Nebyl totiž jediný důvod pro to, aby námořníkům nebyly podávány na moři citróny, o kterých se už dávno dobře vědělo, že velmi dobře léčí smrtelný skorbut námořníkům dlouhodobě sloužícím na moři.
.
Francis Drake roku 1577 zjistil a nahlásil, že se skorbut dá velmi dobře vyléčit citróny. Roku 1593 admirál sir Richard Hawkins dokázal ochránit svoji posádku tímto způsobem a také kapitán Lancaster roku 1600 dokázal, že lze skorbut citróny lehce porazit. A lze jen těžko uvěřit, že po smrti admirála Hawkinse roku 1622 byla citronová prevence v královském loďstvu jen tak zakázaná. Proč asi? Proč byla najednou úmrtnost na skorbut započítávána do nákladů plavby. Kapitáni nepochopitelně verbovali o 50 až 100% posádky navíc aby pokryli přepokládané ztráty. Hloupost, arogance, povýšenost a servilita vůči archontské agendě opět zafungovala. Někteří lidé prostě nedovolí vyléčit ostatní lidi kolem sebe jednoduchými způsoby a postupy. Ze zištných důvodů či ze strachu z arogantních elit pokorně přispívají k mašinérii utrpení a umírání.
.
Jako velká obžaloba této děsivé události a obludné hloupé byrokratické zvrácenosti se jeví statistika sedmileté války mezi Británií a Francií v letech 1756-1763, kdy se do bojů zapojilo 184 899 námořníků a z toho zemřelo na choroby – zejména skorbut 133 708 mužů a v boji padlo 1512 vojáků. Když v roce 1795 královské námořnictvo konečně zavedlo prevenci skorbutu – 30ml citronové šťávy denně na osobu, zvýšilo toto jednoduché opatření dvojnásobně bojeschopnost královského loďstva. Odhaduje se, že toto obludné „pochybení“ a pozastavení tohoto nařízení, stálo zbytečně život 100 000 námořníků, kteří nesmyslně umírali ještě skoro 120 roků, protože oficiální rozkaz o podávání námořníkům citronovou šťávu admirály byl vydán až v roce 1884!
.
Jedním z neuvěřitelných příkladů za stovky zamlčených geniálních objevů, které byly lidstvu odejmuty je celoživotní práce a výzkum, který provedl Royal Raymond Rife. Tento vynikající vědec, lékař, fyzik a optik patří jednoznačně k největším a nejdůležitějším lidem v celé lidské historii, ale přitom o jeho práci a osobě dnes ví jen málokdo. Jeho převratný objev byl systematicky potlačen, skryt a jeho osoba byla umístěna dlouhou dobu na informační „index“. Rife vyvinul frekvenční způsob léčby širokého spektra nemocí virového a bakteriálního původu, včetně rakoviny. Pod dohledem odborné komise složené z nejprestižnějších lékařů a odborníků prokázal 100% účinnost této převratné a naprosto bezpečné metody bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Do 2 měsíců vyléčil všech 16 pacientů v koncovém stádiu rakoviny, kteří mu byli přiděleni touto komisí, aby se je pokusil vyléčit.
.
Už je to skoro 100 let co lidstvo zná způsob jak léčit rakovinu a většinu nemocí virového a bakteriálního původu, ale nesmí ho používat, mluvit o něm na odborném fóru a seznamovat s ním veřejnost, natož učit o této metodě na fakultě nastávající mediky. Stovky milióny lidí zbytečně trpěli, trpí a předčasně umírají pro vyšší zájmy špinavého onkologického businessu a farmaceutického průmyslu, Rockefelerova rakovinové lobi a samotní Archonti stojící za nimi v pozadí společně participují na smrti a na zbytečně předčasně umírajících lidech, prostřednictvím nízkofrekvenčních energiích utrpení, strachu a smrti jimi vytvořených a na generování obrovských finančních částek. Jak dlouho si toto lidstvo ještě nechá líbit, než přivede k zodpovědnosti všechny zúčastněné na tomto nechutném genocidním projektu a obrovském spiknutí proti lidstvu?

Royal Raymond Rife (1888 – 1971) byl geniální vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy. V tomto případě si globálně mocenský systém dal skutečně záležet, protože jeho jméno bylo vyňato ze všech lékařských a vědeckých vyhledávačů.
.
Jeho práce je totiž natolik převratná, že zavedení jeho výzkumu do praxe by prakticky znamenalo vyléčení všech známých virových a bakteriálních nemocí na planetě včetně rakoviny. V roce 1920 dokončil stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součástí a byl schopný zvětšit objekt na 60 000 násobek normální velikosti. S tímto unikátním mikroskopem se Rife stal prvním člověkem na světě, který viděl živé viry, a po dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco podobného mohlo ukázat. Moderní elektronové mikroskopy totiž okamžitě zabíjejí to, co je zkoumáno a teprve potom můžeme sledovat organizmy, které jsou ale mrtvé.
.
V Rifeho mikroskopu bylo v reálném čase vidět, jak viry mění formu a množí se, reagují na karcinogenní látky a dokonce, jak se zdravá buňka mění v buňku rakovinnou. Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem individuální podpis každého mikroorganismu, potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus. Tak mohl stanovit příslušnou frekvenci, na které oscilují jednotlivé organizmy. Každá molekula totiž má svoji vlastní frekvencí. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci a energetický podpis. Rezonance pak zesiluje vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě oceánské vlny.
.
Mikroorganismus, který je normálně neviditelný pří denním světle, se najednou rozzáří a stane se viditelným, když je ozářen frekvencí a rezonancí shodnou s jeho vlastním spektroskopickým podpisem.
Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy, jak napadají tělesné tkáně a viděl je tak, jak je nemohl vidět nikdo jiný běžným mikroskopem. Více jak 75% organismů, které Rife viděl ve svém mikroskopu, jsou viditelné pouze v ultrafialovém světle. Protože lidské oko ultrafialové světlo nevidí, Rife překonal toto omezení tak, že osvětlil mikroorganismus, virus nebo bakterii, dvěma různými frekvencemi ultrafialového světla, které rezonovalo s jeho spektrálním podpisem. Tyto dvě vlnové délky vytvořily sloučenou interferenci, která měla takovou vlnovou délku, že již byla v rozsahu spektra, viditelného lidskému oku. Takto Rife dokázal udělat tyto mikroorganismy viditelné bez jejich zabití. Toto neumožňují ani dnešní elektronové mikroskopy.
.
V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nikdo z nich nemohl pochopit, co vlastně dělá. Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Byl neskutečně pracovitý udělal více než 20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové. Nakonec při pokusech uspěl a ozářený rakovinový vir prošel přes ultra jemný filtr a byl vstříknut do těla laboratorních zvířat. Ze stejné kultury potom Rife následně po sobě vytvořil 400 nádorů na laboratorních zvířatech. Vše bylo pečlivě zaznamenáno, nafoceno a nafilmováno. Rife pojmenoval rakovinný vir Cryptocides primordiales (BX). Toto byl počátek jeho geniálního objevu…

Rife byl nenáročný vědec, který se hlavně věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice ho později zanechal v nevýhodě, když ho napadly mocné síly. Archontské síly a velmi mocní lidí z farmaceutického průmyslu zařídili, aby bylo vyřazeno jeho dílo z lékařských vyhledávačů, písemností, a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí.
.
Rife pracoval společně s mnoha špičkovými vědci a lékaři té doby, kteří popsali různé oblasti jeho práce. Zde jsou některá jména: E. C. Rosenow (dlouholetý šéf bakteriologické kliniky v Mayo), Arthur Kendall (ředitel Northwestern Medical School), Dr. George Dock (mezinárodně uznávaný lékař), Alvin Foord (slavný patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC), R. T. Hamer (ředitel Paradise Valley Sanitarium), Dr. Milbank Johnson (ředitel AMA Southern Kalifornia), Whalen Kortison (hlavní lékař Santa Fe Railway) a celá řada dalších vynikajících odborníků.
.
Rife se soustředil na vylepšení své metody ničení virů. K zabití virů používal stejný princip jako na jejich zviditelnění. Tím principem byly rezonance. Zvětšoval sílu jejich přirozené frekvence, na které rezonují, až došlo k jejich deformaci a následnému puknutí. Při tomto procesu absolutně nedocházelo k žádnému poškození okolních tkání. Tento princip může být demonstrován tak, že při použití určité frekvence, můžeme rozbít skleničku na víno. Je tomu tak proto, že sklenice rezonuje na určitém přesném kmitočtu a dostane se do stejné rezonance. Vše ostatní má jinou frekvenci a proto je zničena pouze sklenice se stejnou frekvencí. Existují doslova stovky trilionů rezonančních frekvencí a každá molekula určitého druhu má svojí vlastní frekvenci. Rife pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence ničící původce oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanusu, chřipky a mnoha dalších choroboplodných mikroorganismů.
.
V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat skupinu šestnácti pacientů smrtelně nemocných rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci a byli podle mínění lékařů odsouzeni ke smrti. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo prověřit, zda zůstanou naživu při použití Rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní. Po uplynutí 90 dní učinil výbor neuvěčitelný závěr: 14 pacientů bylo zcela vyléčeno a zbývající 2 pacienti se plně vyléčili v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie byl 100 %.
.
Tato léčba byla pečlivě zdokumentována a dopodrobna popsána. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn Rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru. To bylo celé léčení, žádné agresivní ozařování, pilulky či roztoky, které jsou vznešeně nazývány chemoterapií.
Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasadeně na pozemku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zúčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí na světě. Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popřela, že by se někdy s Rifem setkala. Co se asi stalo, že tolik brilantních a „čestných“ lidí, začalo mít paměťovou vadu…?

Zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty se dostaly do špatných uší. Co by se stalo, kdyby byla k dispozici léčba všech nemocí? Byl by to konec farmaceutického průmyslu. To elity nemohly připupustit. Nejprve byl učiněn pokus, od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěly k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně, nemohl odmítnout. Rife však odmítl. Fishbein pochopil, že strategie obvinění by v případě Rifeho selhala. Rife nemohl být zatčen za provozování praxe bez licence. A soud by při smyšleném obvinění musel čelit desítkám svědeckých výpovědí nejlepších lékařských kapacit, s kterými Rife spolupracoval. A obhajoba by nepochybně použila na obranu nezvratitelné praktické úspěchy při použití jeho léčby.
.
To poslední, co farmaceutický průmysl chtěl, bylo veřejné líčení s člověkem, který léčí rakovinu se 100 % úspěchem a používá k tomuto léčení jen trošku frekvenční elektřiny. To by u celého národa mohlo vzbudit myšlenku, že nepotřebují léky. A protože Rife strávil celá desetiletí tím, že si vedl pečlivou evidenci svých výzkumů, včetně filmové a fotografické dokumentace, byla potřeba jiná taktika.
První, co bylo podniknuto, bylo postupné rozkradení psaných záznamů, filmů a fotografii z Rifeho laboratoře. Viník krádeží se nikdy nenašel. Když se Rife snažil obnovit svá chybějící data (v době, kdy nebylo možné udělat fotokopie ani použít počítače), někdo odstranil jeho drahocenné virové mikroskopy. Ještě před tím zničil úmyslně založený požár do základu jeho laboratoř v New Jersey, zrovna v době, kdy se vědci připravovali oznámit potvrzení úspěšnosti Rifeho práce.
.
Další pohroma ale přišela později, když policie nezákonně zabavila zbytek dokumentace z Rifeho padesátiletého výzkumu. (Zde je názorně vidět jak archontský globální systém vše skrytě kontroluje, veškerou vědu i tok informací). Potom v roce 1939 pomáhali agenti farmaceutických společností Philipu Hoylandovi ve strojeném procesu proti jeho vlastním společníkům ve firmě Beam Ray Corporation. Tato společnost byla jediná, která tehdy dokázala zhotovit Rifeho přístroje. Společnost byla zruinována náklady na soudní výdaje a dostala se do konkurzu. Co se dělo dále v nemocnicích, kde se s úspěchem zkoušela Rifeho léčba? Lékaři a vědci se samozřejmě snažili bránit Rifeho úspěšný vynález, ale nemohli si dovolit ztrátu dotací a privilegií.
.
Byly vynaloženy obrovské finanční částky na to, aby ti, kdo znali Rifeho terapii, zapomněli na to, co viděli. Žádná částka nebyla dost vysoká k potlačení této technologie, protože ošetřování (“zabíjení”) lidí s rakovinou je skutečně velice výnosný obchod. Například Arthur Kendall, ředitel Northwestern School Medicine, který pracoval s Rifem na léčení rakovinových nádorů, dostal částku 250 000 dolarů a odjel do Mexika. To byla v té době skutečně velká suma peněz. Také Dr. George Dock, další prominentní osoba, která spolupracovala s Rifem, byl umlčen enormní částkou peněz a Americká lékařská asociace mu za to věnovala ty největší možné pocty.

Lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydaly již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách neslyšely ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství. Velikost a rozsah tohoto zločinu je nedozírný a jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo již více lidí než v obou světových válkách. Kolik lidí za celá desetiletí již přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře?
.
V současné době v celém světě, umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR, umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se vzrůstajícím počtem nemocných úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností a v dnešní době dosahují astronomických částek.
.
V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve než choroba.
.
Systematickou zlovolnou činností vysoce postavených představitelů farmacie bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly nekompromisně ignorovány a nikdo o nich nevěděl. Výsledek jeho práce je zamlčen, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky a aby proudila energie utrpení a smrti směrem k Archontům.
Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik neúplatných lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udrželi tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem “Rakovinná léčba která fungovala” (The Cancer Cure That Worked).
.
Bohužel tato technologie i v dnešní době není oficiálně povolena používat pro lékařské účely a mohou s ní pracovat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři, používajícímu tuto metodu, který upadne v nemilost mocných, hrozí ztráta lékařského diplomu. Pokud by dál provozoval lékařskou praxi, dostane se do konfliktu se zákonem a může skončit ve vězení. Do podobných problémů se dostala i vynikající lékařka Dr. Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení – nikdy však nebyla jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena. Dr. Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu. Od dob středověku je zde ale možné spatřit již určitý pokrok – kacíř už není upalován, ale pouze vězněn, pouze někdy zde umírá na “selhání srdce” nebo na neznámou otravu.
.
Pokud si někdo myslí, že žijeme v demokratickém světě, tak je na hlubokém omylu. Každý člověk má právo na šťastný život v míru, pokoji a ve zdraví. Každý člověk by měl myslet na druhé, chovat k nim lásku a být ochoten pro ně něco nezištně udělat. Pokud budou lidé stále ožebračováni úzkou skupinou mocných, kteří vládnou tomuto světu, vlastní banky, sdělovací prostředky, klíčové zdroje surovin a energií a budou jim bezmyšlenkovitě sloužit zkorumpovaní, bezcharakterní a hloupí politici, lékaři a ostatní nevědomí lidé, bude tomuto světu vládnout duchovní chudoba a svět bude zbídačený a plný nuznosti. Dokud budou umírat miliony lidí ve jménu mocného farmaceutického průmyslu a neživých globálních subjektů, bude tato planeta jen smutným místem k přežívání. Je na odvážných, probuzených a laskavých lidech, aby toto změnili.
– pokračování-

Zdroj: Ota Veselý FB