Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Rubrika: TAJEMSTVÍ AMENTI

Tajemství Amenti 2

Tajemství Amenti 1: http://knihya.cz/1uceni-historie-lidstva/

Populárně – naučný neformální úvod do Interdimenzní fyziky, kreační fyziky, dynamiky vědomí a skalární štítové mechaniky

O čem to je? O Bohu a Stvoření. O Zákonech Kosmu a smyslu Existence, O Dobru a Zlu a jejich zápase…

Vážení čtenáři,

V roce 2009 byl v rámci přátelského sdílení pro osobní potřeby jednotlivce uvolněn text “Tajemství Amenti 1“, první díl, (zkratka TAM1).

Čtěte víc ...

DVANÁCTERO POSTŘEHŮ 2.

Karma a svobodná vůle

7. Karma osobní, lidstva a planety Země

voyages-31Ve výše uvedeném textu jsem se dotkl důležitého pojmu karma. Pojďme si k němu něco bližšího říct. Pojem karmy je namístě chápat jako kvalitu/míru průzračnosti/čistoty individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované osobnosti.Čtěte víc ...

DVANÁCTERO POSTŘEHŮ 1.

voyages-111Úvodní shrnutí tématu od autora překladu Tajná mise Amenti 1 a MCEO: Vážení čtenáři, tento text jsem se tak nějak rozhodl napsat a uveřejnit v reakci na diskuse k tématu r. 2012. Záměrem tohoto textu je pokusit se za sebe vymezit jakési tématické hřiště, které si skutečně zaslouží naši pozornost.Čtěte víc ...

13. Symboly coby vodítka pro orientaci v kódovací mřížce

• Pokud se setkáte se spirituální doktrínou nebo vědeckou teorií, která do své teorie, experimentů nebo „ezoterických učení“ jako významné aspekty umísťuje pravoúhelník zlatého řezu, Fibonacciho spirálu či sekvenci, vězte, že máte co do činění s hlediskem, které vyznává zbytek komponentů metatronické Vědy smrti a technologií „Květiny zkázy“ a její zarovnání s padlou cestou, dokonce i když zbytek symbolů „Květiny zkázy“ a učení je skryt před přímým pohledem.Čtěte víc ...

12. Bude tento rámcový plán iluminátských předků 2012 pokračovat v realizaci?

Ano bude, ale ne přesně tak, jak měli ilumináti v úmyslu nebo předvídali v důsledku pokračující snahy a přímého zásahu Strážců GA-MCEO a koncilů Křišťálové řeky Adaši adeptů Aquareion matrixu.

voyages-3Opravdu zažije Země „6. hromadné vyhlazení“ prostřednictvím posunu geomagnetických a geografických pólů, který mají ilumináti v úmyslu spustit v roce 2012 jako součást svého primárního cíle rámcového plánu?Čtěte víc ...

11. Jaký je hlavní účel primárního cíle Iluminátského rámcového plánu ?

voyages-82Během „Iluminátského templářského vítězství“ v atlantském období v roce 10,948 př.n.l., uspěly iluminátské síly v ustanovení elektromagnetického spojení skrze červí díru na dlouhou vzdálenost a to mezi Slunečními Hvězdnými branami v jádru našeho Slunce a branami v jádru našeho „Paralelního Slunce“ v paralelní galaxii Mléčné dráhy.Čtěte víc ...

10. Proč iluminátští předci naplánovali naplnění svého primárního cíle rámcového plánu právě na rok 2012? (AMENTI)

voyages-21Seriál rubriky AMENTI:

Příští pozemský SAC se však organicky neměl vyskytnout dříve než v roce 4,230, přičemž umělé struktury červí díry Metatronické brány padlé paralelní galaxie Mléčné dráhy a paralelní Země se mají otevřít již v době odpovídající našemu roku 2012, tedy podstatně dříve (náš a paralelní systémy lze chápat i jako částicové a anti-částicové komplementární/dualitní systémy – pozn.Čtěte víc ...

8. Volba a následná zodpovědnost za důsledky, však vždy zůstává na jednotlivém lidském kontaktérovi.

voyages-141Historie „Annunaki“, o které tak mnoho „kanálů“ nyní mluví, představuje částečnou pravdu, která se týká pouze potomků iluminátských hybridních linií Anu-Leviathan, jejichž genom byl smíchán s genomem andělského člověka během starodávného atlantského období. Čistí „andělé“ a vzestoupené bytosti“ skutečně existují, ale kvůli elektromagnetické karanténě iluminátského vysílání SÍTĚ (NET-zasíťování) je téměř nemožné, bez specializovaných metod chráněné multidimenzionální komunikace (mezi které však chanelling nepatří) k nim ze Země „dosáhnout“.Čtěte víc ...

7. Skryté lidské dilema, „kanály“, pozemské vyhlazení 2012 a planetární kódovací mřížka

voyages-4Re-evoluce do vědomé celistvosti ducha/Vědomí „Hvězdného prachu“ prostřednictvím energetického sebe–růstu a nebo de-evoluce do nevědomé fragmentace ducha/Vědomí „Kosmického prachu“ prostřednictvím energetického sebezničení…

TO je otázka, která je jádrem současného lidského dilematu. Jako následek událostí ve starodávném atlantském období pokračuje většina pozemské populace po cestě nevědomé evoluce „spáčů“, kdy si není vědoma důsledkových realit zarovnání BPR kódovací mřížky – nebo dopadu jejich osobního nebo kolektivního systému víry na osobní a kolektivní BPR kódovací mřížky.Čtěte víc ...

6. Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“

voyages-11Ačkoliv vesmír „umožňuje a nachází hodnotu ve všech věcech“ a „vše je dobré=bůh (good=God)“, jak nám říká jedno úsloví New age (se kterým pohled MCEO v podstatě souhlasí), je také toto pojetí „vše je dobré/bůh“ o tom, naučit se rozlišovat mezi různými cestami spirituálního probuzení, pokud člověk doufá, že má vůbec nějaký vědomý vliv na směrování své osobní evoluce.Čtěte víc ...

5.Starodávný podvod, pád Atlantidy a komparativní přehled paradigmat Vědy smrti.

voyages-7Ve starém atlantském období Země se technologie „Vědy smrti“ a „Květiny zkázy“ dobře zakořenily do praktik atlantské kultury. Naše současné planetární prostředí, lidská DNA a evoluční potenciály pozemského kolektivního života stále trpí pokračujícími a zvětšujícími se důsledky aplikací těchto atlantských technologií Vědy smrti.Čtěte víc ...

4.Prvky Svobodného učení MCEO a starobylá „Věda falešného vzestupu“

voyages-6Od r. 1999 bylo v rámci Učení strážců MCEO poskytnuto nepřetržité a komplexní studium „kosmického kontextu, struktur a dynamiky“ stvoření prostoru-času-hmoty a spirituální evoluce, planetární, galaktické a univerzální „ztracené historie“ jakožto i současné situace -„pozemském dramatu tzv. Velkého obrazu“. Svobodné učení MCEO takto poskytlo progresivní program studií v pokročilé multidimenzionální anatomii bytostí, včetně studií: 15-ti dimenzionální anatomie; 15-ti úrovňového čakrového systému, osových a meridiánových energetických linií; světelného těla, temnohmotného těla Raša, spirituálního těla Elum Eir-adhona, hydro-akustického těla Aah-Jha a těla Jha-DA; plodové integraci, Bhardoah stavu, růstových cyklech, evolučních vzestupných cyklech, světelné DNA a mnohem více.Čtěte víc ...

2. Kathara terapie, „vzestupný cyklus“, pozemský Templ a Azurite Press Travel Tours

voyages-14V r. 2001 Strážci identifikovali dva další jedince, kterým svěřili kontrakty 2.mluvčího MCEO a 3.mluvčího (historicky mají kontrakty MCEO pouze 3 jmenovaní/kontrahovaní mluvčí). K těmto kontraktům již nepatří přímý přenos dat z desek CDT, ale spadají tam různé další povinnosti v oblasti spirituálních služeb a keylontické komunikace se Strážci.Čtěte víc ...

MCEO souhrn č.2 díl 1.

azartan-ashayana-deaneObsah: kontrakt současné 1. mluvčí MCEO; Kathara terapie, „vzestupný cyklus“, Pozemský templ a celosvětová tour společnosti Azurite Press; Svobodné učení MCEO, Kathara tým a výuková nabídka pro začátečníky; aspekty Svobodného učení MCEO a starobylá „Falešná věda o vzestupu“; starodávné podvody, pád Atlantidy a komparativní přehled paradigmatu „Vědy smrti“; volby na základě naší Svobodné vůle, „je to VŠECHNO pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“; skrývané lidské dilema, „channelingy“, pozemské vyhlazení, 2012 a planetární kódovací mřížka; velká hra, show 2012, související otázky a Probuzení stříbrného semínka; moudré volby, symboly coby vodítka a záchrana posvátného.Čtěte víc ...

7.Současné přenosy/překlady desek CDT

voyagersSoučasné pozemské drama a Uvítací sídla v roce 6,520 n.l. Současný nový překlad Maharata textů a přímý překlad desek CDT začal v r. 1997 prostřednictvím 1.mluvčí MCEO -Ashayana Deane. Počátek překladů byl zveřejněn v r. 1999 prostřednictvím vydavatelství Granite Publishing (později Blue Water Publishing/Wild Flower Press) jako „knihy Voygers“ (svazek 1: Spící unesení a svazek 2: Tajemství Amenti).Čtěte víc ...

6.Současná vize MCEO

voyages-12Z dosavadního textu se může zdát, že lidstvo bylo těmito utajenými historickými událostmi z let 13,400, 10,948, 3,470 př.n.l. a souvisejících období jakoby obětováno, ale z „vyšší perspektivy“ je vhodné dívat se na tyto události jako na součást dlouhého cyklu evolučního učení, které andělští lidé a iluminátské síly sdílely a společně spoluvytvářely.Čtěte víc ...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 4.díl

voyages-11Po třetím urychlení výkyvu pozemské osy Nižší Země v r. 3,470 př.n.l. skupiny iluminátských předků opět začaly „znovu vzdělávat“ či spíše indoktrinovat populaci „spících lidí“ na Nižší Zemi. Pomocí „rozvrhu každoročních setkávání“ pomalu se zrychlujícího atlantského iluminátského kalendáře „falešných jug“ a rovnodennostní otevírání červí díry do paralelní Země rasy iluminátských předků cyklicky „dozorovali“ svá teritoria „vězeňské planety“ -Nižší Země a periodicky organizovali „mísení“ jejich rodových linií s amnezickými lidskými zajatci, aby tak systematicky prováděli genetického křížení – hybridizaci -coby důležitý prvek iluminátského globálního plánu s cílovým záměrem – plně kontrolovat pozemské hvězdné portály -Síně Amenti.Čtěte víc ...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 3.díl

voyages-5V důsledku „Velkého zasíťování“ z r. 13,400 př.n.l. ty části zemského pole, které se až do vzniku této události fyzicky manifestovaly standardním způsobem, ale připadly různé části Země (jedny nižší a jiné vyšší) nyní, „sice jen zdánlivě, nicméně pro mutací zdegenerované vnímání lidských bytostí fakticky doslova zmizely“ jedna druhé z očí.Čtěte víc ...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 2.díl

voyages-8Templářské události „Velké planetární zasíťování“ z r. 13,400 př.n.l. (před 15,400 lety) vyústily v krátký kolaps a dočasné obrácení zemského geomagnetického pole, což způsobilo klimatické anomálie, další ztrátu některých atlantských ostrovních teritorií a mutaci DNA v planetárním životním poli. Kontinent starověké Atlantidy byl již dříve zredukován na tři ostrovní země -po kataklyzmatické katastrofě v důsledku „templářského dobývání“ v období 28,000 př.n.l..Čtěte víc ...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 1.díl

voyages-10Staré iluminátské lidské rasy měly proměnlivé hybridní genetické kódy obsahující pouze části andělského „diamantového kódu DNA sluneční hvězdné brány“, organické/přirozené andělské lidské DNA. Genetické linie pozemských iluminátsko-lidských ras sahají až do r. 670,000 př.n.l.; současné iluminátské linie však sahají zpět pouze do doby před 250,000 lety, kdy se objevily prostřednictvím hybridního evolučního kmene primátů-mimozemšťanů-lidí, známého jako „Leviathan“.Čtěte víc ...

4.Věda, spiritualita, evoluce a Templáři

voyages-31Původní MCEO učení desek CDT jasně vysvětlovalo neodmyslitelnou jednotu „vědy a spirituality“ a úzký vztah mezi vědomím, duchem a atomovou strukturou; podrobně popisovalo specifické struktury a procesy vlastní vědě multidimenzionální fyziky, jejímž prostřednictvím dochází k dosažení spirituálního „vzestupu“. Desky CDT učí, že k „vzestupu“ dochází prostřednictvím organického procesu atomové transfigurace, jehož prostřednictvím je vzestupující bytosti umožněno biologicky se vydat na multidimenzionální spirituální evoluci směrem zpět do Jednoty, svobody a věčného života.Čtěte víc ...

3.Desky CDT a současná světová náboženství

voyages-2Vzájemně si odporující doktríny historických „kontrolních dogmatických pokřivení“, jejichž prostřednictvím „byla lidská populace poštvána proti sobě“, se objevily prostřednictvím stále se zvětšujících záměrných zkreslení, chybných překladů a zamlčování původních překladů desek CDT. Všechny tradiční fragmentované náboženské texty – a „new age“ chanellované doktríny – jsou v tuto chvíli pokřiveny k nepoznání, obsahují falsifikace a vynechávky, historicky iluminátskými skupinami zamýšlené pro udržení dogmat kontroly mas, kterými tajně řídí a ovládají současnou lidskou globální společnost.Čtěte víc ...

2.Desky CDT a historická světová náboženství

voyages-4Přenos desek CDT/textů Maharata v r. 246,000 př.n.l. obsahoval původní multidimenzionální vědu a učení „vzestupu“, z něhož pak nakonec zdegradovalo „původních 12 starodávných pozemských náboženství“ a všechna následná fragmentovaná náboženství; tudíž desky CDT/texty Maharata představují „společný zdroj“, ze kterého vzešla všechna pozemská historické a moderní náboženské doktríny a pozemská vědecká inspirace.Čtěte víc ...

Tajemství Amenti 1. Učení historie lidstva 1.díl

Úvodní souhrn problematiky

Ashayana Deane — Azurite Press MCEO, Inc ©2009  Přeložil Petr Pinguin

1.Historický původ učení MCEO

ashayanaVčetně: Učení MCEO a desky CDT; historická metoda deskového převodu CDT; desky CDT a historická světová náboženství; desky CDT a současná světová náboženství; věda, spiritualita, evoluce a Templáři; temný věk lidstva – ztracené civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA; NET, „vyšší a nižší Země“, torální trhlina, precese a falešné jugy a alfa-omega zarovnání 2012; současná vize MCEO; současné deskové CDT převody, současné zemské drama a uvítací stanice r.Čtěte víc ...

© 2024 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑