Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Rubrika: KNIHY

Odhalení – Světlana Levašov 9.díl

Za týden se přede mnou zjevilo svaté město Řím v celé své temné velikosti… nemohla jsem posoudit krásu paláců, katedrál a kostelů, město bylo velmi chmurné a kupodivu špinavé. A pro mne bylo i městem mojí smrti, věděla jsem, že odsud Karaffovi neuteču…

Ubytovali mě v jakémsi velikém paláci, nic mi nevysvětlili, ani slovo nepromluvili.… Čtěte víc ...

Odhalení – Světlana Levašov 8. díl

Pozn. překl.: Následující události se odehrávají, když je Světlaně deset let. V první polovině knihy Světlana popisuje události od svého narození do věku deseti let, své neobvyklé zážitky, jak přišla na své neobvyklé schopnosti, naučila se „navštěvovat“ různé „úrovně“ Země (mentální, astrální, …) a co zde zažila.Čtěte víc ...

Odhalení – Světlana Levašov 5. díl

K mému velkému překvapení jsme se na rozdíl od toho, co jsme viděly předtím, dostaly do úplně jiné doby a na místo, které vypadalo jako Francie a podle oblečení osmnácté století. Po široké dlážděné ulici projížděl krásný uzavřený kočár, uvnitř něhož seděl mladý muž a žena ve velmi drahých šatech a zřejmě ve velmi špatné náladě… Mladý muž dívku o něčem opakovaně přesvědčoval a ona, naprosto ho neposlouchajíc, se klidně vznášela někde ve svém snění, čímž mladého muže velice dráždila…
„Vidíš – to je on!… Čtěte víc ...

Odhalení – Světlana Levašov 2.díl

“Udělala jsem to nejlepší, abych jí vysvětlila, jak moc to všechno pro mne znamená a jak hrozně bych se cítila, kdybych to ztratila. Ale zdálo se, že tentokrát jsem jí opravdu nahnala strach, a řekla, že pokud nechci, aby řekla všechno mému otci, až se vrátí domů, musím jí slíbit, že něco takového už se nikdy nebude opakovat.”Čtěte víc ...

Odhalení – Světlana Levašov 1.díl

Předmluva

Zvykli jsme si ulehčovat náš život slovy: „To tak nemůže být, protože to tak nikdy nemůže být“ připraveni odmítnout vše, co nemůže být napasováno do našich „všeobecně přijímaných“ konceptů. Zvykli jsme si věřit, že všichni lidé jsou dobří, že v televizi je vždy „pravda a nic než pravda“, což činí život tak pohodlným, a cokoliv, co přináší (nebo by jen mohlo přinést) jakékoliv nepohodlí, nebo pro co ve svém „dobře organizovaném“, ale zároveň příliš problematickém světě nemůžeme najít místo, je bez nejmenších výčitek ihned odmítnuto.

Čtěte víc ...

Kniha o globální lži 9. díl – Jak založili Ameriku

JAK MÁ VYPADAT HISTORICKÁ KRIMINALISTIKA

Žijeme v době, která nám již jasně ukazuje věci, které jsme dosud nechtěli za žádnou cenu vidět, protože jsme byli naučeni všemu bezvýhradně věřit. Současné celosvětové „Covid“ události nám naštěstí při troše snahy umí názorně prezentovat alespoň šablony myšlení a konání sociopatů, vybraných a dosud záměrně vybíraných pro řízení společenských procesů.… Čtěte víc ...

Kniha o globální lži 6. díl – Pád do Temnoty

Koniec Predpotopnej doby naozaj znamenal pád do obdobia temna, pretrvávajúceho dodnes. Priaznivé energetické a astrálne podmienky, ktoré dokázali rýchle obnoviť deštrukciu Antického sveta potreboval páchateľ tejto skazy asi nadobro odstrániť. Predpotopná doba totiž obnovila progres osvietenstva až nečakane rýchlo.

Tentoraz už mali aktéri temna jasné, v čom spočíva sila vyššieho kolektívneho vedomia, čo ho vytvára a čo udržiava pri sile.… Čtěte víc ...

A co když je to pravda? Aneb kde končí konspirace…

Zajímavý dokument pro orientaci v aktuálním dění ve světě.

https://app.box.com/s/4nhjun8a61mxhitxbukv3wqbcjsoxas8

zdroj:

https://tadesco.org/marneho-okenko-12-q6-2q2q-budouci-udalosti/

Čtěte víc ...

BEYOND 2012 – VELKOLEPÉ ZAŘÍZENÍ

Enochova Kniha (Enoch 1 či Etiopský Enoch, nutno odlišit od pozdější knihy Enochova Tajemství, rovněž zvané Enoch 2 či Slovanský Enoch) byla datována do období mezi lety 200 před Kristem a 100 před Kristem (mezi Starý zákon a Nový zákon). Specialisté na židovské náboženské texty se shodli, že velká část Nového zákona použila Enocha jako svůj zdroj materiálu.Čtěte víc ...

The Universal Seduction – TOTÁLNÍ KONTROLA

Tento článek obsahuje krátký výňatek z 1. dílu knižní trilogie  od autora Angelica Tapestry. Konkrétně výňatek z kapitoly „GWEN, věže na kontrolu mysli“ (Ground Wave Emergency Network – Nouzová síť pozemních vln):

Existuje mnohem více toho, co bychom měli vědět o odvozené mimozemské technologii, používané k masové kontrole našich emocí, myšlení a dokonce i ke kontrole reality, v níž žijeme.… Čtěte víc ...

“Země Morava” – Moravané nejsou Čechové…

image3Už dlouhou dobu cítí mnoho z nás, že je nutné obrátit pozornost k přírodě a k našim kořenům. Drancováním přírody a znehodnocováním ovzduší člověk stále více ohrožuje vzájemné soužití s přírodou a vesmírem. Rozvírají se nůžky odcizování se přírodě, té přírodě, která je nejzákladnější podmínkou života nejen nás, lidí.… Čtěte víc ...

Thovt brány Atlantidy – O Atlantidě

image7OBSAH

Poděkování
Předmluva
Úvod
1. Symfonie stvoření
2. Moc rozumu nad svobodným duchem
3. Měřítka lidského hodnocení a jejich následky
4. Pravda o vzájemné souhře člověka a zvířete na pozemské úrovni bytí
5. Zvířata a jejich význam v procesu uvědomění lidstva
6.… Čtěte víc ...

Adam B. Bartoš – Obřezaná republika

image13Adam B. Bartoš (*1980)
V posledních osmi letech působil jako novinář zpravodajských serverů (Aktualne.cz, iDNES.cz, Prvnizpravy.cz) a šéfredaktor webových portálů Eurabia.cz a Freeglobe.cz. Poslední dobou se věnuje ožehavé židovské otázce. Letos se rozhodl o politice přestat pouze psát a aktivně do ní vstoupil.
Čtěte víc ...

Prastaré tajemství Květu života – probíhající transformace Země v současnosti

image21Jsme mnohem více, než víme. Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to, co jsme zapomněli. Květ života existoval a znalo ho vše živé. Kdekoli jinde se ví, že je to vzorec stvoření, cesta dovnitř a ven; duch nás z této posvátné geometrie stvořil.

Čtěte víc ...

Pokračování příběhu Josefa Švejka? Pane Hašku, dočkáme se?

image5
image1Na světě není nic žádná náhoda! Potkal jsem se s pravnukem Jaroslava Haška…

Martin Hašek působí v Lipnici nad Sázavou. Svůj život spojil s poselstvím svého praděda. Ve zdejším památníku Jaroslava Haška, domku, kde slavný spisovatel dožil, provází návštěvníky a vypráví historii pohnutého života jednoho z nejslavnějších Rakousko Uherských anarchistů a spisovatelů.… Čtěte víc ...

PRAVÉ ŠTĚSTÍ – Meditujme…

Meditace je pragmatická. Je to ekvivalent fyzického cvičebního programu v rovině psychické a emocionální. Pokud cvičíte pravidelně, dosáhnete určitých výsledků, např. silnějších svalů, pevnějších kostí, zvýšeného životního elánu. Pokud pravidelně meditujete, také dosáhnete určitých výsledků. Mimo jiné větší klid, vyrovnanost, zdokonalené schopnosti se soustředit a lepší napojení na druhé.

Čtěte víc ...

Ruce pryč od této knihy!

jan-van-helsing-ruce-pryc-od-teto-knihy-nahledJistě se zeptáte: “Proč bych neměl tuto knihu brát do rukou?” Je její titul jen promyšlenou reklamní strategii? Sotva. Možná nevíte, že dvě knihy Jana van Helsinga byly kvůli svým výbušným obsahům v Německu a Švýcarsku zakázány. Masmédia dodnes varují veřejnost před jeho myšlenkami a mluví o “nejnebezpečnějším německém autorovi faktografické literatury”.Čtěte víc ...

Pravdivý příběh skupiny Bilderberg…

Daniel Estulin, vtažený do skrytého světa intrik a tajemství, nyní odhaluje to, co nebylo nikdy dříve vyřčeno. Od svých počátků v roce 1954 v hotelu Bilderberg v malém nizozemském městečku Oosterbeek se každoročně shromažďují představitelé evropské a abilderberg20obal20malymerické politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva.Čtěte víc ...

“Globální ekonomická krize? Velká hospodářská krize 21. století”

gec20front20cover20smallVojenská expanze Ameriky financována zahraničními centrálními bankami

Velké množství nadbytečných dolarů proudí do zahraničních centrálních bank, a ty tyto dolary recyklují a posílají je zpět výměnou za nákup amerických státních dluhopisů, které slouží k financování schodku amerického federálního rozpočtu. Základem tohoto procesu je vojenský charakter amerického deficitu platební bilance a deficitu domácího federálního rozpočtu.

Čtěte víc ...

Tajní vládcové světa

tajni-vladcove-svetaTeorie spiknutí v našem světě. Kdo opravdu řídí tento svět? Velkokapitál nebo tajné lóže, osvícení mistři Bílého bratrstva nebo mágové černého společenstva, kdo řídí náš život? Ego nebo ideály, Bůh nebo Lucifer? Co je to život? Uvržení do chaosu, hra neviditelných dobrých a zlých sil nebo prostě scéna našeho jednání s vlastní zodpovědností?Čtěte víc ...

MANDARÍNI

Jindřichohradecký rodák Stanislav Komárek (nar. 1958) patří k povolaným odborníkům ve sféře filozofie a dějin přírodních věd a zároveň je mezi tuzemskými vzdělanci pokládán za vrcholného esejistu současnosti.

mandarini300Nikoli náhodou získal v roce 2005 prestižní Cenu Toma Stopparda: jeho úvahy a pojednání sice vycházejí z přírodovědeckého nazírání našeho všehomíra, opírají se ale také o tzv.… Čtěte víc ...

TAJEMSTVÍ KNIHY DZYAN

Strašní vodní lidé, bytosti předcházející člověku, míjející se věky a mnoho dalšího je obsahem Tajné nauky H. P. Blavatské, jejíchž základech vyrostla theosofie a pozdější antroposofie. Kde Blavatská získala informace jdoucí z hlubin věků? Údajně od tajných tibetských mistrů — mahátmů.Čtěte víc ...

Pilát ponský aneb co v bibli není

pilat_pontskyZásluhou člověka, kterému se proti všem očekáváním podařilo zachova statečně, křesťanství nevzniklo. Je jedna z posleních vět francouzského spisovatele Cailoise Rogera v knize Pilát Pontský. Pokud si myslíte, že víte všechno o osudu Ježíše a jeho soudce Piláta Pontského pak si přečtěte knihu, ve které je příběh Ježíše stejně pravděpodobný jako v bibli.Čtěte víc ...

Stanislav Komárek – Zápisky z Okcidentu

Stanislav Komárek (1958) je především biolog specializující se na filosofii vědy, biologickou estetiku a vztah přírody a kultury; též se prosadil jako spisovatel a esejista a obecně autor s propracovanou jazykovou výbavou, která slučuje intelektuálské estétství se skeptickým náhledem na hemžení mikrosvěta.Čtěte víc ...

Platon Obrana Sokrata

Poznání Sókrata byla velká zkušenost Platónova mládí. Platón přilnul všemi svými vlohami i snahami k svému “staršímu druhu” a zůstal mu trvale vděčen za cestu, na kterou byl od něho uveden. Sókratovu násilnou smrt cítil Platón po celý svůj život jako nespravedlivý čin, který spáchaly Athény na svém nejspravedlivějším občanu.Čtěte víc ...

Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz…

th_proc-jste-tak-hloupi-nemocni-aAutor vyslovuje nadčasové univerzální pravdy a ukáže vám, jak je aplikovat v dnešním složitém světě. Gage je kontroverzní, politicky nekorektní a nebojí se strefovat i do těch nejposvátnějších institucí dnešní doby od organizované církve až po vládu, od pop kultury až po jídlo, které jíte.Čtěte víc ...

Ekonomie dobra a zla – Tomáš Sedláček; Milan Starý

sedlacek-knihaKnižní debut Tomáše Sedláčka, lektora Karlovy univerzity, publicisty, někdejšího poradce ex-prezidenta Václava Havla, nyní ekonoma ČSOB a člena vládní rady NERV. Toto dílo dobře ilustruje, proč je Sedláček (*1977) jedním z nejznámějších a nejcitovanějších českých ekonomů současnosti. Stejně jako ve svých novinových článcích i televizních vystoupeních, i zde dokázal poutavě, čtivě a přitom navýsost erudovaně podat téma, které má nyní v souvislosti se světovou finanční krizí šanci zaujmout široké publikum.Čtěte víc ...

Tajemství Federální rezervy

fed-1913Londýnské spojení

Eustace Mullins

Věnováno dvěma nejznamenitějším učencům dvacátého století

GEORGE STIMPSONOVI

a

EZRA POUNDOVI

kteří  šlechetně poskytli své  rozsáhlé vědomosti mladému spisovateli a vedli ho na poli, kde by se sám nevyznal.

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych poděkovat svému bývalému kolegovi, členu personálu Knihovny Kongresu, jehož velmi přátelská pomoc, spolupráce a podněty umožnily vznik prvních verzí této knihy.Čtěte víc ...

Zápisky Paula Bruntona

bruntonJiž od pradávna lidé provádějí cvičení meditace a to, co bývá většinou očekáváno, je povznesený stav mysli a osvobození od vlastního omezení těla. Jeden den v týdnu byl určen k odpočinku od světských činností a k tomu, aby byl věnován duchovním záležitostem.Čtěte víc ...

Griffiths: Sňatek mezi Východem a Západem

Anglický benediktín Bede Griffiths (1906-1993) přijel do Indie v roce 1955. Prošel několika ášramy. Od roku 1968 se účastnil průkopnického pokusu založit v Indii křesťanskou komunitu, která by se přizpůsobila hinduistickému způsobu života a myšlení, která by se řídila zvyklostmi hinduistického ášramu a byla centrem, kde se lidé různých náboženství mohou setkávat a společně růst k oné jednotě v Pravdě, která je cílem každého náboženství.
Čtěte víc ...

Ezoterické křesťanství

gnoseBoris Mouravieff je autorem řady knih pod názvem Gnosis, která dokumentuje vnitřní tradici východní Pravoslavnosti. Knihy Gnosis obsahují informace, které se podstatným způsobem shodují s dílem Uspenského In Search of the Miraculous.[Hledání zázračného] Mouravieff kromě toho představuje další látku, kterou nelze najít v ostatních zdrojích 4.Čtěte víc ...

Ron Paul: Konec FEDU

konec-feduZa všechny ekonomické krize v moderních dějinách nesou odpovědnost centrální banky, a především činnost americké federální rezervní banky Fed. Jsou to právě centrální banky, které svými zásahy do ceny peněz – nejzákladnější ceny na trhu – způsobují hospodářský cyklus. Tyto teze v současné době znějí takřka jako kacířství, za které sice nehrozí upálení na hranici, ale přinejmenším útrpný úšklebek renomovaných a věhlasných ekonomů.Čtěte víc ...

DOST BYLO KOKOTŮ…

total5S trochou nadsázky se mi chce napsat – kandidát na nejlepší knihu minulého desetiletí. Naprosto fascinující pojednání o fenoménu, který ničí celé lidstvo a každého z nás a také o tom, jak snadno někoho pojmenujeme tímto jménem a přitom sami jsme chorobou kokotismu nakaženi.Čtěte víc ...

DVANÁCTÁ PLANETA

Starý zákon opakovaně tvrdí: “trůn Hospodinův jest na nebesích”. Nový zákon mluví o “našem Otci, jenž jest na nebesích”. Věrohodností bible však silně otřásl nástup a obecné přijetí evoluční teorie. Jestliže se člověk vyvíjel, pak ho přece nemohlo najednou stvořit nějaké božstvo, jež si vše důkladně promyslelo a poté se rozhodlo: “Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.”

Čtěte víc ...

Vychází kniha od známého novináře a autora Raye Davida Griffina: “Usáma bin Ládin: Mrtvý nebo živý?”

usama_obalka2Technicky rozhodně, jak jsme si už ukázali. Jedinou otázkou je, zda nějaká organizace s technickými schopnostmi k padělání nahrávek také má motivaci to dělat. Relevantní k této otázce může být článek v londýnských Independent, kde Nick Davies zveřejnil upoutávku na svou knihu Flat Earth News o „falšování, překrucování a propagandě v globálních médiích“.Čtěte víc ...

© 2024 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑