Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Rubrika: LEVAŠOV

Nikolaj Levašov k otázce duchovnosti

Po rozpadu Sovětského svazu, ve kterém kraloval vulgární materialismus, se začala obrozující se křesťanská církev považovat za nositelku „duchovnosti“! Začala pomocí všech prostředku masové komunikace přesvědčovat, že spása národa (ruského) je v duchovnosti a církev je její nositelkou. Současně církev obviňovala z morálního úpadku působení vulgárního atheismu sovětskou dobu.

Čtěte víc ...

Poslední Noc Svaroga 1. – 3.

Nikolaj Levašov vysvětluje podstatu přírodních úkazů Den a Noc Svaroga…Než se ponoříme do tématu poslední Noci Svaroga, rád bych vyvodil určité poznatky. Bohužel, určitá skupina vědců vnucovala a vnucuje, dokonce i ruským lidem, myšlenku, že slovansko-árijské Védy stejně tak jako Velesova kniha jsou padělky.
Čtěte víc ...

Anizotropní vesmír

Anizotropní vesmír je Sjednocená Teorie Všeho, (“Grand Unified Theory”), jejíž autorem je Nikolaj Levašov. Tato teorie je unikátní v tom, že nabízí radikálně nový pohled na svět, vysvětluje mnohé fenomény s němiž si soudobá věda neví rady, a nadto byla celkem nedávno ze sta procent experimentálně potvrzena objevy uznávaných vědců, kteří navíc o existenci této teorie nevěděli a zřejmě dosud ani nevědí, tudíž jejich zájmy či očekávání těch “správných výsledků” zde nijak nemohly ovlivnit jejich závěry.Čtěte víc ...

Síla myšlenky aneb Nikolaj Levašov – kdo je to?

nikolaj-levasov1Nikolaj Levašov, vědec a fyzikální teoretik, vytvořil zcela novou teorii vesmíru, která poskytuje odpovědi na řadu otázek, které moderní věda považuje neřešitelné. Na základě postulátu anizotropie (nehomogenity) vesmíru vysvětluje nezbytné podmínky pro objevení-se živé hmoty, přírodní zákony, které vedou k nevyhnutelnému vzniku života a později rozumu, a vědomí, které se objeví také nevyhnutelně, pokud jsou splněny určité podmínky.Čtěte víc ...

© 2022 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑