Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Rubrika: WIESNER

Ivo Wiesner: Awareness

Awareness (Cosmic Awareness) je skupinová duchovní energie, vyjadřující sebe samu prostřednictvím osobního vědomí takových osobností jako byli Buddha, Kristus, Edgar Cayce, Krišna, Muhammad a další velcí avatarové, představující propojení univerzálního kosmického vědomí (Boha, Stvořitele) s vědomím lidstva a každého člověka. Awareness hovoří k lidem neustále od okamžiku, kdy Země začala vstupovat do nového věku vyššího duchovního vědomí a může s ním komunikovat každý člověk s probuzeným vědomím, přičemž taková komunikace se stává brzy oboustrannou.… Čtěte víc ...

Loutkáři lidstva

Hovoříme–li o “loutkářích” mám na mysli pozemské manipulátory s osudy Země a lidstva, o kterých se někdy hovoří jako o šedých eminencích či tajné vládě světa. Jsou to oni, kdo se pokouší vodit lidstvo jako loutky na neviditelných provázcích, spletených ze strachu o život, hrozby bídy, náboženského fanatismu, chamtivosti, touhy po moci, závisti a dalších negativních aspektů, které lidstvu darovali jako svou filosofii spolu s otcovskou částí genomu lyranští renegáti Elohim, alias Bafath či Gizeh Intelligence a jejich pokračovatelé souhrnně označovaní jako Cabal (Ilumináti, Sionisté atd.).… Čtěte víc ...

Něco málo o Ing. Ivo Wiesnerovi

Převzato Pozoruhodné kniky – Alman. Ing. Ivo Wiesner (20. 7. 1933 v Opavě) absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech.Čtěte víc ...

Morální kodex člověka

1. Neber život  jiným tvorům, ani lidem, ani zvířatům, pokud sám neovládáš tajemství darování života. Jedinou výjimkou může být získávání nezbytné potravy, regulace přemnožení nižších organismů a sebeobrana. Všechny způsoby zabíjení živých tvorů pro svou kratochvíli či potěšení vydávané za „sportovní lovy“ jsou barbarstvím a svědčí o nízké kulturní a duchovní úrovni „sportovních lovců“, jejichž karma je zatěžována utrpením ničených tvorů.Čtěte víc ...

Atlantida podle Iva Wiesnera

ivo-wiesnerIvo Wiesner (1933-2008) vydal v roce 2002 zajímavou knihu „Atlantida – mýtus nebo zapomenutá historie?,“ která nám posloužila jako zdroj k tomuto článku. Na rozdíl od Američana Edgara Cayce nenačerpal své informace z akáši, ale shrnul nesčetné informace z různých psaných zdrojů i z dalších dokumentů.Čtěte víc ...

CHANELLING A JINÉ ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI HMOTNÝMI A NEHMOTNÝMI DIMENZEMI

ivo-wiesner3Úvahy moderní filosofie, zkoumající fyzikální a duchovní aspekty prostoru jako takového ukazují, že realita našeho hmotného světa 3D je zřejmě ve skutečnosti pouhá “maya” (iluze), jejíž podstatou je uměle vytvořený hologram v určité dimenzi prostoru, jehož existence je časově omezena. Prostorový hologram nemůže vzniknou náhodně, ale je produktem interferenci různých energiíí, vytvářenou jako cílený záměr entit existujících ve vyšším vědomí, vytvořit přesně vymezený a fyzikálně definovaný prostor pro evoluci nově vytvářených civilizací.Čtěte víc ...

Když započal čas 2.

V učebnicích dějepisu jsou poměrně podrobně popsány jednotlivé vývojové etapy planety Země, ale tato koncepce některé hmatatelné důkazy o kolizích naší planety během jejího vývoje pomíjí, zatímco například vznik člověka, i přes poměrně dlouhé zcela nevyjasněné období, kdy z původního takřka lidoopa se náhle jakoby mávnutím proutku objevil člověk Cromagnonský, považuje za jasný.Čtěte víc ...

Atlantské objevy

Zlom nastal tehdy, když atlantští archeologové objevili ruiny měst. Byly to pozůstatky pracivilizací, které Zemi obývaly před první kataklyzmatickou srážkou s Nimiru před asi 115 000 lety, která dala mimo jiné vzniknout právě ostrovu Atlantidy. Atlantští archeologové nalezli vstupní brány či přechody do paralelních dimenzí, kde byla uchována celá města, byly nalezeny cenné vědecké záznamy, vzorky přístrojů a zařízení, které pro další vývoj atlanťanů znamenaly zlom zejména ve směru mentální a etické revoluce, což zapříčinilo přechod od čistě duchovní na bezohledně technokratickou společnost.Čtěte víc ...

Spisovatel Ing. Ivo Wiesner (1933-2008)

ivo-wiesnerIng. Ivo Wiesner (20. 7. 1933 v Opavě) absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech.… Čtěte víc ...

© 2024 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑