Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Rubrika: VÍRA (Strana 1 z 4)

Den Svaroga mezi Slovany

Svarog je podle knihy Veles hlavou Boží rodiny. Je otcem bohů. Slované vědí, že Svarog miluje lidi, kteří jsou pracovití, silní a věrní svému slovu. Slované se obracejí na Svaroga, aby získali prosperitu a úspěch v práci. On je Bůh Otec (stvořitel), který pomůže těm, kteří jsou připraveni tvrdě pracovat!… Čtěte víc ...

KODEX CTI SLOVIENŮ

1. Buď verný krvi a krajine. V krvi je sila Rodu, v tvojej krajine – prach tvojich predkov.

2. Buď odvážny a hrdý. Ten, kto zvíťazí nad svojím strachom, ten, kto neustupuje sile, ten je skutočný hrdina .

3. Cti Pravdu, podľa ktorej žili tvoji Predkovia.… Čtěte víc ...

Jak lze vnímat Boha?

Stvořitel je inteligence, stojící za vším co vzniklo a existuje. Inteligence, kterou nikdo nikdy neviděl. Neviditelná inteligence, jejíž nesmazatelnou pečeť nese v sobě všechno viditelné. Lépe pochopit, kdo je to vlastně Stvořitel snad můžeme na tomto příkladu: O nejvyšším vesmírném Principu se zvykne říkat, že je Láskou.… Čtěte víc ...

Asi jste netušili, co znamená církevní majetek…

Kde v minulosti mohla církev získat majetek… O čem byly křížové výpravy a církevní soudní procesy? Komu vlastně slouží? Mimo jiné Vatikán je napojen na FED a z povzdálí řídí nejen světové banky, ale podílí se na veškerých smutných akcích, jako světové války, pedofilie a obchod s dětmi, drogami atd… spoustu je vidět ve filmech, ovčané myslí, že jde o fikci…

Když se dostala vojska SHAEF pod Vatikán, zjistila, že je zde tunel do Izraele.… Čtěte víc ...

Aktuálně z Vesmíru…

Čtěte víc ...

Důležité informace pro všechny lidi této planety

Čtěte víc ...

Odhalená tajemství v katolické církvi

Arcibiskup Vigano zveřejnil svědectví o sexuálních deliktech amerického kardinála McCarricka a obvinil papeže Františka, že o těchto zločinech věděl
Arcibiskup Carlo Maria Vigano (* 16. ledna 1941 Varese, Itálie) – kterého dne 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu zvolili papežem je italský římskokatolický duchovní, titulární arcibiskup ulpianský (od 1992).
Čtěte víc ...

Otevřete oči, přichází skvělá budoucnost

Čtěte víc ...

Velká poklona pravdě

Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda.„Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí,“ řekl Plútarchos, starověký řecký historik a filozof.
Čtěte víc ...

Slované, proč se klaníme cizímu Bohu?

Dnešní povídání začnu citátem z Bible, Druhá kniha Mojžíšova, hlava 6, verš 6 a 7:

„Proto řekni Izraelcům: Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem …“  

Z tohoto citátu jasně plyne, že Hospodin nehodlal být Bohem Slovanů ani žádného jiného národa, ale vybral si lid Izraelský, kterému také předal své vědomosti a učení.… Čtěte víc ...

Etický kodex člověka

Etický kodex člověka obsahuje zásadní informace o stvoření člověka, jeho údělu a poslání dle záměru Stvořitele. Kodex informuje o tom, že člověk byl stvořen jako multidimenzionální bytost, jejíž nejvyšší podstatou je sekvence samotného Stvořitele i Božské Matky, čímž je jejich přímým potomkem a je mu určeno, aby jako mladičký bůh duchovně vyspěl, dorostl nejvyššího vědomí, nabyl zkušeností, zbavil se nečistot ducha plynoucích z nedokonalostí, omylů a strachu.

Čtěte víc ...

Pravda o vzniku náboženství a Proč nemá být základ Evropy postaven na křesťanské ideologii

Úvodem musím napsat, že nemám nic proti žádnému upřímnému člověku, který vyznává jakoukoliv víru, je to jeho vlastní poznání, a pokud mu přináší vnitřní uspokojení a nepřináší-li újmu a omezení druhým, pak nechť věří v cokoliv.

Čtěte víc ...

5 etap vzestupu

Čtěte víc ...

Obřadní magie a různé způsoby věštění

Magie je spojována s praktikami léčitelskými, ale i věšteckými, s cestami do astrálu i s vyvoláváním ,,duchů“. Důkladně pojednává o nejskrytějších věcech, o podstatě, moci, složení, hmotě, síle a účincích veškeré přírody.

Se slovem magie je spojováno mnoho významů

od varietního iluzionismu přes lidové čarodějnictví, určitý druh renesanční filosofie přírody až k posvátné vědě perských a staroegyptských kněží.… Čtěte víc ...

Olověné desky s nejstarší zmínkou o Ježíši vrhají nové světlo na křesťanství

Vědci prokázali, že starověké olověné desky s nejstarším vyobrazením Ježíše Krista jsou staré přibližně 2000 let a pocházejí tak z doby jeho veřejného působení. Texty v nich obsažené naznačují, že Ježíš neusiloval o založení nového náboženského hnutí. Kovové „stránky“, jejichž spojení připomíná kroužkovou vazbu a které odkazují na Krista a jeho učedníky, byly v roce 2008 nalezeny v Jordánsku.… Čtěte víc ...

Ekonomie náboženství: Kolik stojí bůh?

Ekonomové se v rámci své práce snaží vyčíslit všechny možné aspekty lidského chování. Tomuto zkoumání neuniklo ani náboženství a jeho podíl na lidském jednání. Brzdí náboženské tradice a vštěpované hodnoty hospodářský růst nebo ho naopak iniciují? Je dokonce ekonomická prosperita národa těsně spjata s dominantní vírou národa?Čtěte víc ...

Pravda vás osvobodí

image3Jedno z nejdůležitějších učení zenu je osvobodit se od reaktivity a prostě ztělesňovat absolutní přítomnost. V tom je nesmírná prostota, a je to velmi mocné učení, ztělesněné zenovými mistry. Ti se na většině zobrazení tváří dost přísně, asi takhle (:-)))), ale když jsou to dobré kresby, opravdová umělecká díla, a když se podíváte zblízka, za tou přísností můžete uvidět soucit a jemnost.
Čtěte víc ...

Princip Krista a smysl života

Myšlení člověka je normální (přirozené neboli duchovní podstaty) jen tehdy, když jeho první otázkou, která před ním vyvstane, je proč žije, proč existuje? A za ní následuje navazující otázka, proč jsem se jako bytost ocitla právě v těch konkrétních národních a rodinných okolnostech, ve kterých se po celý život nacházím.… Čtěte víc ...

DVOJÍ VÝKLAD DANIELOVA PROROCTVÍ: KDO JE MALÝ ROH? KTERÝ VÝKLAD JE SPRÁVNÝ?

Již před delší dobou jsme přinesli Danielův výklad prorockého snu krále Nebúkadnesara » snu, který předpovídá dnešní dobu. Bylo to v době babylonského zajetí židovského národa. Přenesme se nyní v duchu zpět do Babylonu té doby, jen o něco málo později: Nyní sám Daniel přijímá významný prorocký sen ukazující budoucnost a působení mocnosti zašifrované pod symbolem Malého rohu.… Čtěte víc ...

MÍSTO VĚČNÉHO HLEDÁNÍ SE RADĚJI DÍVEJ

Proč, pokud chceme poznat sami sebe, neustále hledáme? Víme, že hledané je hledající sám. Tak kam se to pořád díváme?

3119891607_5c70175eac_z.jpg

Pokud se považuješ za “hledajícího”, budeš hledat celý svůj život, protože “hledající” věčně něco hledá. Namísto toho “poznej sebe” jako “pozorujícího” – nehledej „něco“, ale dívej se „na“ to, co se nikdy neztratilo.Čtěte víc ...

Papež uznává vývoj mimozemského života a aktivity UFO jako součást Božího plánu

Ve svém prohlášení před Pontifikační akademií vědců 27.10. 2014 podpořil papež František názor, že mimozemský život – na který se odvolává jako na „bytosti vesmíru“ – se vyvinul způsoby, které souhlasí s plánem „božího Stvořitele“. Vysvětloval, jak katolická církev nahlíží na velký třesk a na vývoj jako na vědecký proces tvořící základy „plánu Stvořitele“.… Čtěte víc ...

RAKOVINOVÁ BRZDA ANEB ALKALICKÁ BOMBA

potravinyLze rakovinu a jiné nemoci vyléčit práškem do pečiva a javorovým sirupem? Očividně ano. Tato informace probleskla novinovými titulky, ale stejně tak rychle byla potlačena. Léčba popularizovaná Jimem Kelmunem, důchodcem žijícím v Asheville v Severní Karolíně, znamená skutečný průlom.V rozhovoru pro New York Times uvedl: “Podal jsem tu směs více než 200 pacientům, u nichž diagnostikovali rakovinou v konečném stádiu.Čtěte víc ...

Historie hledání pravdy, svobody a stvořitele

Obrazek

Upřímná lidská touha nalézt smysl a důvod našeho života, stejně tak mít vysvětlení co se stane po smrti nebo mít naději, že život smrtí nekončí, je nejspíše stará, jako lidstvo samo. Je až neuvěřitelné, kolik úsilí, času, energie a zmařených životů lidé věnují tomuto poznávání a kolik různých způsobů vedoucích v podstatě ke stejnému cíli – štěstí, spokojenosti, sounáležitosti, radosti, lásce – lidé již stvořili či objevili… Kolik z nich tak prožilo životy plné štěstí, sebeobětování, euforie, položení života pro svou víru, stejně tak kolik jich život prožilo s hořkými slzami, bolestí v srdci, odříkání a strachu…

V každém případě – těsná závislost na jakémkoliv druhu náboženství může být způsobena nedostatkem určitých informací, neexistencí konkrétního – uspokojivého – vztahu, pochybnostmi a nejistotou vlastní budoucnosti či vnitřní touhou jedince následovat jakýsi vzor a patřit do jisté skupiny – viz.

Čtěte víc ...

Vatikán připravuje prohlášení o mimozemském životě

Papež František údajně připravuje zásadní světové prohlášení o mimozemském životě a jeho teologických důsledcích. Rosana Ubanell z Voxxi News dnes oznámila, že kvůli pokrokům ve vědeckých metodách objasňování mimozemského života papež František chce být připraven s nějakým prohlášením o „Prvním kontaktu“.Čtěte víc ...

PRAVDA O OCHRANĚ PŘED…..

Nikdo není sám….už při narození vedle nás a při nás stojí náš strážný andělíček strážníček.

Časem se vedle nás začnou vyskytovat další a další ochránci a andělé, které si do našich životů přitáhneme. Někomu stačí jeden….někdo jich potřebuje víc….

Ten náš hlavní andělíček strážníček nám od narození poskytuje ochranu, která je tvořená energetickým štítem… o andílcích jsem už svou pravdu napsala a najdete ji zde.Čtěte víc ...

Viděl někdy někdo Boha?

image8Bible nám říká, že Boha nikto nikdy neviděl kromě Ježíše Krista. Písmo říká: Bůh prohlašuje ” Nebudeš moci viděti tváři mé; neboť neuzří mne člověk, aby živ zůstal.” Toto Písmo vypadá být v rozporu s jinými verši z Písma, které popisují různé lidské “vidění” Boha.Čtěte víc ...

« Starší příspěvky

© 2022 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑