Velká šťastná rodina není vždy taková, jak se jeví. Jako v každé rodině, tak i v případě rodin archontské pokrevní linie panují vnitřní boje o větší moc. Existuje 13 „základních“ původních pokrevních linií. Z nich ovšem vychází mnoho dalších linií. Představte si 13 původních linií jako základní barvy, které lze míchat a vytvářet tak obrovskou škálu dalších barev. Tak můžeme pochopit a odhadnout globální pokrytí Archontů. Všichni jsou nesmírně bohatí a jsou dobře organizováni do „satanského kultu“, aby se přiživovali na lidstvu a nastolili svou trvalou hegemonii nad celou Zeměkoulí.
.
Na povrchu zdánlivě neexistuje žádná konkurence. Je to jen jedna Velká šťastná rodina. Žádná konkurence ve smyslu Dům proti Domu, ačkoli ve skutečnosti je to dravý svět a „pes žere psa“. Existuje zde neustálá „soutěž“, ve které chce každý postoupit na vyšší příčku. Celá tato „Rodinná sešlost“ je zaměřena na postup nahoru.
.
Na druhé straně jsou „obyčejní lidé“ považováni za jejich „pěšáky“; za obyčejné figurky, kterými lze manévrovat na šachovnici podle jejich pravidel a jejich herního plánu. V hierarchii planetární moci jsou nad těmito liniemi ještě další struktury. Jména těchto linií jsou ale tajná, jsou to ti za oponou, kteří manipulují a ovládají své poskoky, kteří vykonávají práci ve veřejném, lidmi viditelném prostoru. Všichni zúčastnění jsou lháři a váleční zločinci. Někteří se vydávají za Židy, ve skutečnosti jsou to chazarští mafiáni nebo za členy královských rodin, ale jsou to nacisté a pedofilové. Ve skutečnosti jsou mnozí satanisté. Zastávají úřady ve Vatikánu, v Londýně, ve washingtonském distriktu Kolumbie a OSN. Všichni jsou navzájem bratranci, synovci, strýcové a neteře. Lidé budou velmi ohromeni, až se v blízké budoucnosti odhalí pravda o naší historii.
.
Rockefellerovi jsou americkou archontskou větví a potomky staré zkorumpované holandské Východoindické společnosti. Své bohatství nahromadili prostřednictvím Johna Rockefellera a jeho dynastii přinesl bohatství především zinscenovaný krach na burze v roce 1929. John Rockefeller byl dědečkem zesnulého Davida Rockefellera a zemřel v roce 1937. David Rockefeller byl posledním z Johnových vnuků a byl z nich nejmocnější. Jedná se o neuvěřitelně mocnou rodinu, která patří k jedné ze 13 základních iluminátských pokrevních linií. Jejich vliv po smrti Davida Rockefellera v roce 2017 ale zeslábl. Jejich skutečný majetek je obrovský, avšak oni, podobně jako Rothschildovi, prostě raději vypadají, že jsou méně bohatí, než jsou.
.
Nejbohatší rodinou je rod Rothschildů a je šokující, že jsou bohatší než 75 % celkové světové populace dohromady. V roce 1870 John D. Rockefeller založil společnost Standard Oil Company a stal se prvním americkým miliardářem. Své peníze použil na to, aby spolu s Rothschildovými pomohl vytvořit a financovat Federální rezervní systém, který jim dal možnost „vyrábět“ peníze ze vzduchu. To je postavilo vysoko nad vládu USA, pokud jde o moc a vliv. Byla to historická příležitost, aby získali moc nad vládou a lidmi prostřednictvím zmanipulovaného finančního systému. Proto jsou Rockefellerovi zodpovědní za zřízení příšerného veřejného zmanipulovaného vzdělávacího systému, za zamlčování důležitých informací. Zasadili se o to, aby se o tom a mnohých klíčových informacích lidé nikdy neučili ani na školách a ani na univerzitách.
.
Za bídu a podvádění lidstva a Ameriky ve světě nejsou v první řadě zodpovědní Rothschildovi, ale Rockefellerovi, Morganovi, Mellonovi a všichni ostatní aktéři tohoto podvodného procesu. Také za podvodem s globálním oteplováním stojí Rockefellerovi. Klima se mění od počátku věků a existuje nespočet faktorů, které ovlivňují změnu klimatu. Hlavním argumentem elit je, že úroveň CO2 je nejvyšší, jaká byla kdy zaznamenána, což je ale velká lež. Nikde se nezmiňuje skutečnost, že úroveň CO2 byla v minulosti výrazně vyšší než dnes a bez dostatečného množství CO2 by na Zemi neexistoval život. Myšlenka, že za posuny a změny klimatu jsou zodpovědné lidské emise CO2 není vědecky naprosto podložena. Navíc elity v prvé řadě sami realizují mnohé iniciativy, které vůbec neprospívají našemu životnímu prostředí s cílem dostat velké sumy peněz do svých kapes.

Na rozdíl od Rockefellerů jsou Rothschildovi spíše obchodníci. Chtějí vydělávat peníze a uzavírat obchody Jsou velmi zručnými uživateli peněz jako nástroje. Pečlivým pěstováním svého neblaze nabytého bohatství s pomocí svých pěti synů Rothschild během Francouzské revoluce nesmírně profitoval tím, že poskytl Rakousku finanční prostředky a válečný materiál, což umožnilo, aby se rozvíjející se rodinné impérium vyvinulo na mnohonárodní organizaci, která se tak stala hlavním financovatelem průmyslu a války. Pokud se na Rothschildovce podíváme, tak nejsou v rámci rodiny nijak zvlášť zlomyslní ani nemají vysloveně špatné úmysly. Obecně zastávají názor, že dobrý obchod přináší zisk všem zúčastněným, kteří jsou na jejich straně. Raději budou dojit dojnou krávu, tedy nás, obyvatelstvo, než by je chtěli zabít pro peníze z pojištění, o kterých vědí, že jim nakonec stejně připadnou.
.
Na druhé straně Rockefellerovi jsou potomky staré zkorumpované, zločinecké, zlovolné a nakonec potlačené holandské Východoindické společnosti, podobně jako Rooseveltové a Vanderbiltové. Nizozemská Východoindická společnost byla mnohem větší a mocnější než britská koruna a jednoho dne na začátku 17. století jednoduše zanikla. Kam se poděla tato největší obchodní dopravní flotila na světě? Odešla do Ameriky. Takto USA vybudovaly svou obrovskou obchodní flotilu.
.
Skutečné nebezpečí vždy představují domácí zrádci a ani v tomto případě nejde o výjimku. Nejpravděpodobnější je, že člověka zavraždí známý nebo příbuzný než zcela cizí člověk. Spiknutí bývá často vnitřní prací, kterou páchají lidé, kteří v zemi žijí po celé generace, ale nikdy k ní nepřipoutali loajalitu nebo náklonnost, což by vedlo k tomu, že by se z nich stali skuteční vlastenci. Můžeme konstatovat, že to nejhorší ze současného nepořádku v USA nepochází z prostředí mimo USA, přesněji od Rothschildů, ale přišlo od Rockefellerů a jejich spojenců. Příčina dnešních problémů tedy nachází kořeny v domácích pachatelích zrady v lidech, kteří vyrůstali v Americe.
.
V první řadě „neobviňujte Rothschildovy“, ale obviňte Rockefellery a jejich spiklenecké družiny. Rockefellerovi a Rooseveltové, to jsou hlavní zločinci, kteří spolupracují s britskou monarchií na manipulaci podvodu zevnitř Ameriky. Sedí v Kongresu a Senátu, a pomocí lži a podvodů zrazují vlastní lid a vraždí každého, kdo jim stojí v cestě. Světové události jsou výsledkem machinací mocné, skryté Cabaly tajných organizací, kterou tvoří globální elita: banky, bohaté rodiny jako Rothschildové a Rockefellerovi, neoficiální organizace, jako je Rada pro zahraniční vztahy Bilderberg, organizovaný zločin, stínové agentury ve vládě, Skull and Bones, jezuité, zednáři ad.
.
Za všemi těmito skupinami stojí ještě tajnější skupina, kterou tvoří skuteční vládci planety Země, a která mezi své přímé loutky řadí premiéry a prezidenty. Ti, kteří ovládají otěže moci, mají mimozemské spojence. Jsou tajnou společností mezi tajnými společnostmi. Prosazují konečný plán zrušení náboženství, svržení občanských vlád, aby vše centralizovali pod svou kontrolu a vytvořili Nový světový řád. Zločinecká Cabal má k dispozici mocné tajné technologie, jako je HAARP – kontrola počasí, technologie pro kontrolu mysli, zbraně s usměrněnou energií, uměle vytvořené nemoci a další téměř magické technologie, které jim společně umožňují ovládat lidi způsobem, o jakém se jim dříve ani nesnilo. Neustále hledají nové formy tyranie, aby rozšířily svou moc nad myslí i hmotou. Vytvářejí hospodářské katastrofy, jako byla Velká hospodářská krize ve 30. letech 20. století a také tu, která se nyní blíží. Zkorumpovali peněžní systém, aby zotročili těžce pracující lidi a záměrně zničili naši společnost. Nyní se ale karta obrací…
Přes všechny padělané statistiky a „kouře a zrcadla“, které vycházejí ze západních vlád, západní finanční systém – Federální rezervní banka a ECB – už dávno zkrachoval. Korporace Spojených států amerických v čele s „úřadujícím prezidentem“ Donaldem Trumpem a Evropská unie už léta vydávají falešné finanční údaje, aby vytvořily dojem, že je vše v pořádku. Pokud se lidé neprobudí a něco neudělají, zaslouží si to, co je čeká, co se může rovnat předčasné smrti nebo zotročení do konce života. Nečekejte, že nás osvobodí jiní, kteří mají větší moc a vliv. Pokud se iniciativy chopí nějaká mocná skupina, hrozí, že později zase dojde k novému útlaku. Lidé musí převzít iniciativu a pak mohou požádat mocné skupiny o pomoc, aniž by se vzdali kontroly jako iniciátoři. Pokud stále věříte v sílu svého národa, pak je nyní ten správný čas něco podniknout. Později už může být pozdě. Můžeme vyhrát, ale je třeba jednat.
.
Rodina Rothschildů měla odpor k Rockefellerům a v průběhu 20. století je vytlačila v USA a Japonska. Proto je nyní v Trumpově kabinetu tolik bývalých zaměstnanců Rothschildů. „Rothschildové“ by se měli chápat jako zkratka pro skupinu aristokratických evropských rodin, které tvrdí, že jsou mateřskými potomky biblického krále Davida. Lze je vnímat jako vůdce náboženských Židů, jejichž víra se zhruba dělí na frakce Tóry (Starý zákon) a Talmudu (Babylónský zákon). Saúdská královská rodina, která je chazarskými satanisty a ve skutečnosti není muslimská se pokusila svými petrodolary ovládnout sunnitský islám.
.
Naštěstí se nyní dostaly pod kontrolu amerických vojenských bílých klobouků. David Rockefeller, který seděl v čele skupiny Bilderberg, Rady pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise, byl absolutním šéfem petrodolarového systému a jeho smrt vytvořila obrovské vakuum. Velkou část současného chaosu a bojů v politickém systému USA lze vysvětlit bojem o zaplnění vakua, které po sobě zanechal. Henry Kissinger se ho pokusil nahradit, ale neuspěl. Rockefellerovi dědicové v čele s jeho dcerou Hillary Clintonovou (Rockefellerovou) svádějí urputný boj v zadních řadách od té doby, co prohrála „volby“ (boj o elektronické kradení hlasů) v USA s prezidentem USA Donaldem Trumpem.
.
Abychom pochopili zuřivý boj o moc, který probíhá ve světě, stojí za to podívat se na nejtemnější tajemství historie, které stojí za bankroty vládních společností. Společnost Bílého draka a členové čínské královské rodiny předložili zdokumentované důkazy, které si vynutí přepsání dějin 20. století. Dokumenty popisují tajné dohody mezi americkými prezidenty Franklinem Rooseveltem a Harrym Trumanem, čínským nacionalistickým vládcem Čankajškem a členy mandžuské královské rodiny. Dokumenty ukazují, jak Roosevelt, Truman a americký ministr zahraničí George C. Marshall postupem času převezli do USA 20 lodí naložených mandžuským zlatem a podvodně použili zlato na financování Rooseveltova New Dealu a Marshallova plánu.
.
Zlato se od 30. let 20. století odváželo do USA pod příslibem, že se použije na financování rozvoje východní Asie a vytvoření federace, která by zahrnovala Mandžusko, Čínu, Koreu a Japonsko, uvedly zdroje z královské rodiny. Američané dali Mandžusku i tiskařské štočky, které jim umožnily tisknout americké dolary. Dva současní dědici mandžuského zlata Kim Young Hee a Zhang Sheng Zhi tvrdí, že byli pronásledováni, aby je zabili, protože mají zákonná práva na toto zlato v hodnotě 30 bilionů USD.
Nyní žádají, aby majitelé americké pobočky Federální rezervní banky Rothschild/Rockefeller/ Bush/Clinton/ zaplatili své dluhy vůči zbytku světa ve zlatě. Stručně řečeno; Chazarská mafie se zoufale snaží ukrást toto zlato odkudkoli, kde se jim ho podaří získat. Invaze do Libye byla neúspěšným pokusem ukrást Kaddáfího zlato. Zemětřesení v Japonsku 11. března 2011 s útokem tsunami na japonské jaderné elektrárny bylo zaměřeno na vylákání japonského císařského zlata. Chazarská mafie také horečně loví královské rodiny s nároky na historické zlaté pokladny…

Pokud k seznamu členů mocenských subjektů přidáme všechny tajné společnosti a nevládní organizace financované Georgem Sorosem a prakticky všechny uvedené společnosti z žebříčku Fortune 500, pak zdolání všech těchto soupeřů je obrovskou výzvou pro Trumpův tým a jejich postup se jeví ještě neuvěřitelnějším, navíc když k tomu ještě vezmeme v úvahu všudypřítomný vliv Silicon Valley a Hollywoodu, který je přímo namířen proti Trumpovi, tak je zřejmé, že musí velmi houževnatě usilovat o to, aby tento „velký nepořádek“ byl již za námi a celá bažina byla vysušena, jak sliboval v rámci své kampaně.
.
Situace se vyvinula v mimořádně agresivní postoj všech těchto „lidí“ vůči jeho prezidentství. Proto byl Trump nucen zformulovat plán, který bude neomylný. Nemá absolutně žádný prostor pro nějaké váhání a také neexistuje ani jeden precedens, který by mohl vzít v úvahu pro svůj postup. Historie neposkytuje absolutně žádnou paralelu k Trumpově obtížné situaci na planetě Zemi. Internet s pomocí Q vytvořil zcela nový vesmír kyberprostoru, kde se nyní odehrává tato válka. Není pochyb o tom, že Donald Trump pravidelně uplatňuje některé z nejúčinnějších strategií a taktik. Vypadá to, že prezident Trump má velmi chytré poradce, jako byl velký válečný vůdce a stratég, čínský vojenský generál Sun Tzu, kteří mu pomáhají vyčistit tuto zlovolnou bažinu. Svět se nachází na křižovatce a nyní je třeba obnovit spojení lidí s duchem.
.
Magie je součástí luciferiánské gnózy, která zde vždy existovala. Elita, Černá šlechta, má toto tajné poznání od počátku lidstva. Podle Carlose Castanedy se do nás infiltrovaly parazitické entity, „Letci nebo Planetáři“ a „vtiskli“ naší mysli její rutinní, stále se opakující se, maniakální a bázlivou stránku, spojenou s chamtivou, násilnickou, vypočítavou a manipulativní povahou. „Tito predátoři nahradili naši mysl svou myslí, která je bizarní, mrzutá a pronásledovaná strachem z odhalení. (Carlos Castaneda, Poslední cesta) Gnostici je nazývají archonti. Nigel Kerner je přirovnal k mimozemšťanům, kteří jsou jen polymorfními bytostmi, které nás straší v našich nocích a hrají si na satanisty, kteří od všech žádají další a další oběti, přičemž ve skutečnosti jen zvýrazňují naši záhubu.
.
Letci nebo archonti jsou ve skutečnosti džinové, jak je uvedeno ve svatých knihách. Osídlili Zemi dříve než lidé a tito džinové se uchýlili ke genetické manipulaci a ke klonování. Jsou to pokračovatelé atlantské civilizace, žijí ve městech pod zemí a mají vědecký rozvoj, který přesahuje lidskou představivost. Všichni vědci, kteří jsou členy různých tajných společností, se podílejí na „luciferiánské gnóze“ právě za účelem zkažení lidských hodnot, ať už jde o zničení víry, zamlčení důležitých informací, podvracení morálky nebo o padělání dějin. Darvinismus a eugenika jsou jasnými příklady nezdravých, zvrácených ideologií, které je luciferiánská gnóza vytváří.
.
Nejznámější forma zasahování do snů se praktikovala ve své věštecké podobě ve starověkých náboženstvích a spočívala v působení nejčastěji v blízkosti svatyně s cílem získat ve formě snu nebo vize návody boha. Někdy místo chrámu to bylo posvátné místo, pramen, jeskyně, skála, strom, studna, ale také izolované hroby na hřbitově nebo kostel, katedrála či hrad. Obřad inkubace také zahrnoval i předky nebo rodokmen obřadníků a dodnes se praktikuje v některých tajných společnostech. Dříve tuto černou magii dlouho praktikovali čarodějové. Dnes černé mágy nahradily velké globalistické společnosti. Naše sny se pro ně mohou stát dalším hřištěm pro ovládání obyvatelstva a předávání sugestivních zpráv. Zasazování určitých snů do mysli lidí, může mít velmi temné důsledky. Tím by mohla být připravena půda pro novou temnou realitu, která by byla další překážkou pro náš bdělý život. Ve spánku bychom se ocitli v dalším nebezpečí před umělou inteligencí a elitami…

Náš život v zrcadlovém světě, v realitě pěti smyslů
Klasické vzdělávání zde není od toho, aby rozvíjelo jedinečné svobodné uvažování dětí, ale aby vychovalo přikyvující, slepě poslušné otroky tělem i duší. Takové osoby totiž budou klidně akceptovat svou pozici bezmocného kolečka v nemilosrdné mašinérii života, která z nich vysává život, energii a kreativitu. John D. Rockefeler, zakladatel „Výboru pro obecné vzdělávání“ řekl: „Nechci žádný národ myslitelů. Chci národ dělníků a otroků.“ Když už lidé nemohou pracovat tak je Systém vyplivne do důchodu, což obvykle znamená několik let utrpení a strádání.
.
Tomuto Systému je úplně jedno, co s vámi bude. Cožpak někoho vzrušuje výměna ozubeného kolečka v převodovce? „Ne, prostě tam dáme nové“. A Systém to s lidmi dělá přesně tak. Naše „Já“ je vzděláváno (programováno) tak, aby to vyhovovalo pouze plánům a zájmům Systému. Systém má zájem pouze o ty, „kdo umí lozit po stromech a přitom zabloudí v jeho lese“. Chce, abyste skutečnou realitu vnímali pouze prostřednictvím filtru svých pěti smyslů.
.
Naší realitou je jen to co vidíme, slyšíme, čeho se můžeme dotknout, co cítíme a můžeme ochutnat. Tyto smysly jsou ale šálivé a velmi nepřesné. Jsou to totiž výtvory našeho naprogramovaného mozku. Systém nechce, abyste to věděli, a dělá vše pro to, aby vás odvedl od skutečné pravdy, která je neuvěřitelně jiná a odlišná od toho, co je nám ze všech stran vtloukáno do hlav a vy tak ve své nevědomosti sloužili jen jeho zájmům. Jsme uzavřeni v zrcadlovém světě přeludu a žijeme v převrácené skutečnosti. Mainstreamové vzdělávání houževnatě prosazuje víru v čistě fyzickou realitu, protože právě taková víra nás udržuje v zajetí a vězení pěti smyslů.
.
Našemu nekonečnému a nesmrtelnému vědomí jsou tak zabouchnuty dveře do všech dalších neuvěřitelně prostorných „komnat“. Většina lidí, kteří pracují v mnohotvarém hlavním mainstreamovém proudu, nemají ani ponětí, že svou činností šíří neskutečně velkou mystifikaci, protože ve svém vzdělávaní prošli stejnou mašinérií systémového vzdělávání a tudíž mají v sobě stejný „zavirovaný“ program, který je prosazovaný všemi okolo, všemožně podporován Systémem a dokreslen vystavěnými kulisami. Většina zhypnotizovaných lidí médii tomuto klamu věří a vnímají ho jako skutečný svět.
.
Kdokoliv, kdo tuto mystifikaci odkryje, dočká se od „reálného světa“ odmítnutí, výsměchu a pohrdání, k čemuž se podbízivě rád přidává dav zkorumpovaných hlupáků, přežívajících otroků, bez cíle chodících lidských zombie, agresivních nevzdělanců a bytostí v lidském těle bez srdce. Pak budete všemi těmito evolučními výtvory prohlášeni za hlupáky, nevzdělance, provokatéry a vaše úžasné objevy za nepravdivou konspiraci.

Zdroj: Ota Veselý FB