Po několika letech výzkumu se biochemikovi Dr. Ernestu T. Krebsovi mladšímu podařilo izolovat nový vitamín, který označil B17. Dal mu název Laetril, který velmi dobře popsal v knize Svět bez rakoviny americký spisovatel a producent dokumentárních filmů G. Edward Griffin. Griffin předkládá fakta, výsledky pozorování a závěry odborníků. Popisuje, že klíč ke zdraví je ukryt v přírodě. Představme si organizmus jako dům, v němž je mnoho zavřených dveří. Každé jsou opatřeny složitým zámkem, který se odemyká svazkem klíčů. Jako takové klíče slouží v našem těle životně důležité látky.

Pokud je máme k dispozici, tak odemknou zámek u všech pomyslných dveří, pak vše co tělo potřebuje může volně proudit a neustále obnovovat jeho funkce. Ztráta jediného klíče způsobí, že se dveře neotevřou. Co pak nastane? Chaos, který se pak šíří dál. Překlad Griffinovy knihy “Svět bez rakoviny” se zaměřuje na jeden z důležitých klíčů – vitamín B 17. “Kniha Svět bez rakoviny” je k sehnání také u nás…
Tuto “vitaminovou teorii” potvrdily mnohé kultury světa, kterým můžeme jejich vitalitu jenom závidět. K těm šťastným patří obyvatelé žijící v odlehlých zákoutích Himaláje v malém království zvaném Hunza. Leží mezi západním Pákistánem, Indií a Čínou.

Zdraví, dlouhověkost a vitalita – to vše je jejich přirozené bohatství. Hunzové svoji stravu obohacují jádry z meruněk, která jsou jedním z nejbohatším zdrojů vitaminu B17. Lisují z nich velmi výživný olej, který užívají vnitřně i zevně. Hunzové také jedí hodně zeleniny, pohanku, proso, semínka vojtěšky, naklíčené luštěniny a různé drobné plody. Přísun vitaminu B17, který se stal cílem pozornosti doktora Krebse, mají tedy na denním pořádku. Do tohoto odlehlého zákoutí se dostal i lékařský tým a v roce 1922 a o tomto dlouhověkém a zdravém fenoménu přinesl článek uznávaný britský chirurg Robert McCarrison. Všechny poznatky se postupně propojily a vzniklé nitky vedly k dalším skupinám velmi zdravých obyvatel, které žijí odříznuté od okolního světa a konzumují jídlo chudé na sacharidy, bohaté na rostlinné proteiny, minerály a vitaminy a zvláště na vitamin B17.

Vitamín B17 (laetril nebo nitrilosid) je jedním z nově objevených vitaminů. Označení nitrilosid se vztahuje k velké skupině ve vodě rozpustných, v podstatě netoxických nasládlých sloučenin, které se nacházejí ve více než 800 rostlinách, z nichž většina je jedlá. Nejběžnějším nitrilosidem je amygdalin, který je toxickou sloučeninou. Působením žaludeční kyseliny se z amygdalinu uvolňuje kyanogénní látka. Této sloučenině se připisují protirakovinné resp. léčebné účinky. Amygdalin je obsažen v jádrech meruněk, mandlí a jiných peckovin a jeho polosyntetický derivát se nazývá laetril a je nazýván jako kyanogenní glykosid.

Pro laetril je charakteristické, že působením enzymů beta-glukosidázy se rozkládá na molekuly cukru, benzaldehydu a kyanovodíku. V roce 1920 s ním začal experimentovat Ernest Krebs a v roce 1952 jeho syn Dr. Ernest Krebs nazval jeho očištěnou formu – laetrile a léčil ním řadu pacientů s rakovinou.
A jaký je předpokládaný princip účinku?

Vitamin B17 se ve skutečnosti skládá ze dvou molekul glukózy, jedné molekuly kyanidu a jedné molekuly benzaldehydu. Molekuly kyanidu a benzaldehydu působí běžně jako velmi prudké jedy, ale v této synergii jsou neškodné. Rakovinné buňky využívají glukózu jako primární zdroj energie. Obsahují enzym betaglukosidázu, který uvolní z amygdalinu glukózu a zároveň i molekuly kyanidu a benzaldehydu. Ty rakovinovou buňku usmrtí. Zdravé buňky enzym betaglukosidázu neobsahují (případně jen velmi malé množství), ale naopak obsahují enzym rhodenázu, který promění vitamín na neškodnou látku. Rakovina je také metabolické onemocnění, zapříčiněné nedostatkem jedné nebo více nutričních látek. Proto také funguje intravenózní léčba vitamínem C, která selektivně ničí pouze rakovinné buňky a zdravé nechá. Doktor Krebs ve své terapii Laetrile (B17) také používá například i vitamín B15 tj. kyselinu pangamovou. Úspěšnost léčby vitaminem B17 na základě souhrnu výsledků práce lékařských kapacit je následující:

  • Úspěšnost metabolické léčby Laetrilem v případě neléčitelných metastáz v terminální fázi je 15 %. Pro porovnání se úspěšnost klasických druhů léčby ve stejném případě rovná 0,03 %.
  • Úspěšnost metabolické léčby Laetrilem v případě raného stadia rakoviny je 85 %. Pro porovnání, úspěšnost klasických druhů léčby se v tomto případě pohybuje mezi 1,5 až 18 % podle druhů nádorového onemocnění.
  • Úspěšnost Laetrilu jako prevence proti všem typům rakovinových onemocnění je 99,98 %. Dvě setiny procenta tvoří lidé, kteří byli dlouhodobě ve styku se silně rakovinotvornými látkami nebo radiací.

Archontské elity ve spolupráci se svými uplacenými nohsledy vytvořily manipulativní systém, díky němuž a prostřednictvím svých uměle vytvořených zdravotnických dogmat, získaly kontrolu jak nad naším životem, tak našim zdravím. Tímto bylo svěřeno lidské zdraví do rukou “obchodníků se zdravím a lidskými životy”, kterým jde v první řadě o to, aby vydělali svým “zaměstnavatelům” co nejvíce peněz. Lidé jsou nabádání, aby vypnuli svoje svědomí, aby už nevnímali, jaké hrůzy a nemorálnosti se stali součástí, ostatně to platí i o jiné obory – politika, média, právo, soudnictví, finančnictví ad.

Většina z vás předala zodpovědnost za své zdraví do rukou těch, kterým farmaceutický průmysl zcela zdezorientoval jejich vědomí. Tito “odborníci” často vůbec netuší na jakých skutečných principech funguje lidské zdraví a jen opakují a propagují naučená dogmata a zavedené postupy schválené mocnou archontskou loby v pozadí. Jsou skrytě motivování naším dlouhodobým neuzdravením a “lékařská mafie” a celý společenský mechanismus ještě k tomu “zamete pod koberec” i ty největší zdravotní přehmaty a diletantizmus, ke kterým zákonitě někdy dochází, aby i vážně a fatálně poškozeným pacientům nemuseli nic hradit. Za to vše zbídačovaní občané ještě musí platit (ze zákona) obrovské finanční částky, ať už využívají nebo ne tuto devastující manipulaci, založenou na potlačování přirozené imunity očkováním a dalších protipřírodních postupech.

Nauka o zdravém životním stylu, využívání harmonizujících látek a přírodních bylin, zní v uších archontsky uvažujících osob jako provokace, nadávka či trestný čin. Lékařské vzdělávání je zaměřeno až příliš pragmaticky a v prvé řadě a za všech okolností hájí zájmy farmaceutického monopolu (jinak ahoj). Svým absolventům nepředává ani do očí bijící vědomosti o skutečných příčinách závažných nemocí, jejich průběhu, biochemických funkcích našeho těla a fatální škodlivosti synergie poskytovaného a vnucovaného velkého množství léků často schvalovaných na základě nepřesných a nesprávných testovacích metod.

Budoucím lékařům jsou na odborných školách záměrně zamlčovány už dávno prokázané znalosti o možnostech léčby jinými postupy, často mnohem efektivnějšími a hlavně mnohem šetrnějšími vůči našemu zdraví. Farmaceutický monopol ovládl veškeré zdravotnictví, výrobu i distribuci léků, kontroluje zdravotnické školství, schvalování a používání léčiv, jejich vývoj a výzkum, ale i kontrolní mechanizmy. Díky své obrovské finanční síle velmi úspěšně lobuje ve všech parlamentech i vládách a účinně prosazuje své ekonomické zájmy formou nařízení, vyhlášek i zákonů, které popularizuje ve všech sdělovacích prostředcích, prostřednictvím naučných pořadů, diskuzí či skryté reklamy.

Nemůžeme si přece myslet, že ten, kdo tento zrůdný důmyslný systém na ovládání lidí zřídil, bude účinně a nekompromisně kontrolovat, pokutovat sám sebe a vést někoho k zodpovědnosti, pravdě, čestnosti a tak si připravovat finanční ztráty a umenšovat svoji moc. Proto je nutné, abychom se velmi rychle zorientovali, co je dobré, co špatné, co je pravda a co lež, a pak hledali co nejšetrnější, nejpřirozenější a nejlepší cesty ke svému zdraví a šířením pravdivých informací se zasazovali o nápravu této lidské devastace.

Převezměte zodpovědnost za své zdraví a průběžně se detoxikujte, protože jsme postupně stále více zahlcováni jedovatými zplodinami z životního prostředí, kontaminované stravy, vody a stresů. Důsledkem tohoto, nesprávného stravování, případného kouření, užívání drog a alkoholu je pak únava, špatný krevní oběh, zácpa, postupné zakyselování tkání, což je pozvánka pro choroboplodné organizmy, parazity s nástupem závažných a onkologických nemocí. Ve tkáních pak nemůže s rostoucí intoxikací docházet k řádnému okysličování, tělu pak začne chybět energie a unavení jedinci, zbavení všech minerálů, které se postupně snažily zastavit zhoubný proces stále většího zakyselování organizmu, pokračují dál po sestupné spirále své fyzické a následně psychické degenerace.

Po letech neustálého opotřebovávání je nesmírně důležité se začít konečně regenerovat, abychom předešli nástupu závažných nemocí. Musíme se průběžně okysličovat, alkalizovat, mineralizovat a tak zdárně detoxikovat naše tělo a to vše při pozitivním způsobu uvažování. Takový přístup vám umožní převzít zodpovědnost za své zdraví a naučí vás pečovat o sebe v souladu s přírodou. Pokud se ještě naučíte naslouchat své intuici, svému tělu a vyššímu vědomí, pak už vůbec nebudete muset chodit k lékařům.

Zásadní vliv na vznik nemocí nemají patogeny, ale prostředí patogeny přitahující. Konvenční medicína dogmaticky upřednostňuje myšlenky (zednáře) Louise Pastera, že mnohé nemoci způsobují patogenní mikroorganizmy. Mnoho pokrokových lékařů, terapeutů a myslitelů, ale staví své poznání na opačné myšlence (původně Bechampově), že zásadní vliv na zdraví nemá patogen, ale prostředí patogeny přitahující, a že je tedy nutné soustředit se na obojí současně. Prostředí je ale tím, co je třeba ovlivňovat především. Proto tolik alternativních terapií svůj úspěch odvozuje od ovlivňování kyselosti tkání, množství toxinů a kovů v organizmu, dostatku minerálů, živin, kyslíku, vitamínů a enzymů v buňkách. Nezdravé prostředí otevírá dveře patogenům a nejrůznějším chorobám.

Konvenční medicína za velké podpory archontského systému udržuje dlouhodobě lidstvo v “chronické nemocnosti” a v nevědomosti “umění”, jak být skutečně zdravý. Ze ziskuchtivých důvodů také záměrně ignoruje veškerou přírodní léčbu a nesmírně důležité celkové regeneraci, detoxikaci a všem preventivním opatřením se věnuje minimálně. Odmítá, jako podružný, tento nesmírně důležitý přístup, kdy je těmito opatřeními pozitivně ovlivňováno prostředí v těle pacienta.

Konvenční medicína ve své “podnikavé dravosti” sahá až příliš často k používání toxických látek, léků a nákladných chirurgických postupů a to i tam, kde existuje vhodná, alternativní, netoxická léčba, ale bohužel pro jejich záměry nevhodná, protože je nepatentovatelná, levná a přitom velmi účinná. Takový přístup by jim ovšem velmi snížil počet potenciálních klientů. Podobnou paralelou této situace je například odstraňování plísní v domě. Prostředí v domě vhodné pro plísně bude i po ošetření protiplísňovým prostředkem znovu a znovu napadáno plísněmi, ale jakmile se změní prostředí v domě a stane se nevhodné pro život plísní a jejich rozmnožování, tak plísně zmizí z domu jednou provždy.

Kontrolovaná věda nyní začíná opět zjišťovat, co věděli již před staletími zasvěcení a moudří muži, že všechno (včetně vás) je v neustálém stavu vibrací a v rovnováze jsme, pokud jsme v optimální vibraci. Jeden ze způsobů, jak léčit tělo, je využít k tomuto účelu zvuk, protože každý orgán a každá buňka absorbuje harmonické frekvence a také zároveň neustále vydává zvuk. Každá emoce a mentální stav má své rezonanční frekvence, to je například tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží.

A když je patřičný rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. Pokud jste někdy byli na velkém rockovém koncertě, tak zpravidla zde je fenomén rezonance používán a vy brzy podlehnete atmosféře vytvořené hudbou. Terapeutické účinky zvukových vln jsou používány k tomu, aby byly správně přeskupeny frekvence mysli. Souběžně s tím, jak se začne mysl uzdravovat, odpovídá také tělo a začne se patřičně harmonizovat.

Důležitou a velmi výjimečnou frekvencí je například jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, která se vztahuje k výrazu “MI”. Toto označení je odvozeno od “MI-ra gestorum” v latině znamenající “zázrak”. 528Hz je přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškozené DNA a principiálně je to zásah do struktury DNA, na které je založen život!

Celý Vesmír i člověk jsou velkou harmonickou stupnicí. Uznávané spirituální autority potvrdily unikátnost sedmi frekvencí ve vztahu k nám lidem. Těchto sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele tvůrčího procesu ve Vesmíru, a to makro i mikrokosmu. Tyto frekvence se extrémně dotýkají každého z nás. Jedná se o frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz a pak ještě přidružená frekvence 936 Hz. První dvě frekvence jsou nejdůležitější, ale zásadní a korunní frekvencí je centrální frekvence 528 Hz. Každá z těchto sedmi frekvencí má své unikátní účinky na organickou hmotu i anorganickou hmotu. Tyto účinky jsou velmi vitální a projevují se všude tam, kde existuje jakýkoliv sebemenší projev života.

Výše uvedené frekvence jsou součástí Solfeggio stupnice, jenž má velmi starou historii. Ve starověku byla primárním faktorem ladění všech tehdejších hudebních nástrojů a byla dominantně používána i kvůli účinkům jednotlivých frekvencí. Vzhledem k vědomostem a znalostem našich předků se tomu nelze nijak divit. Templáři disponovali informacemi o unikátním vlivu všech těchto sedmi základních frekvencí a tyto informace a vědomosti považovali za tak zásadní, že se je rozhodli dokonce zašifrovat do biblického textu tak, aby je měli k dispozici jen zasvěcení, ale už ne široká veřejnost.

Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na poznání, že zvuk je schopen prostupovat jakoukoliv hmotou. Z léčitelského hlediska je tedy zvuk schopen pronikat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou buňky přijímají. Naše tělo je principiálně něco jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (biorezonancí či poslechem zvuku, tedy akustickou cestou), tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují. Stejně tak jako se ze světa ztratila harmonická frekvence 432 Hz, “najednou” se “z ničeho nic” ztratily i další léčivé frekvence.

Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel a úžasný léčebný efekt. Jaké frekvence tedy mají vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky? Ve Vesmíru je vše jedna velká matematická harmonie, ze které je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jedněmi z nich jsou dlouhou dobu prostým lidem skrývané SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými výraznými léčivými účinky.

V dávných dobách se tyto frekvence používaly jako léčebné Gregoriánské chorály, které byly zpívané v kostelích. Jenže po roce 1050 tyto frekvence “záhadně” zmizely, zřejmě proto, že měly opravdu velkou sílu léčit a harmonizovat lidské vědomí a mocenské síly měly a stále mají s lidstvem zcela jiné plány. Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a tyto byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice a skládání léčebných chorálů. Církev tvrdí, že se ztratilo všech 152 zadokumentovaných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně skryty pod zámkem v útrobách vatikánských archivů. Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako “chvalozpěv na Jana Křtitele” (Ut Queant Laxis – https://www.youtube.com/watch?v=nK0CE5dIxCc) se však nečekaně objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně také byly převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice – Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. Postupem času byly k těmto frekvencím přidány ještě další tři frekvence.

Základní Solfeggio frekvence a jejich léčivé účinky:

Osvobozující, UT – 396 Hz, osvobozuje od pocitu viny a strachu. Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává energii k jejich dosažení. Očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek při realizaci cílů. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

Usnadnění změn, RE – 417 Hz, tento tón je spojen s rezonancí empatie. Tón RE může pomoci změnit odcizení člověka od cesty ke Světlu a může způsobit jeho návrat na správnou cestu. Čistí traumatické zážitky a maže destruktivní vlivy minulých událostí. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA tak, aby fungovaly optimálním způsobem. Buňky pak dodávají tělu energii ve zvýšené míře a tak pomáhají využít jejich tvůrčí a energetický potenciál.

Frekvence lásky, MI – 528 Hz, transformuje a doslova dělá zázraky, protože opravuje DNA. Tón MI za podpory energie vyvěrající z této frekvence slouží k návratu lidské DNA do jejího původního, takřka dokonalého stavu. Tím, jak postupně dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, pročišťuje se podvědomí a aktivuje se tvořivost. Lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu. Tón MI také zprostředkovává lidem hluboké duchovní zkušenosti a směřuje je k osvícení.

Harmonizace mozku, FA – 639 Hz, tato frekvence pomáhá vytvořit harmonickou společnost a přispívá k vytváření harmonických mezilidských vztahů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, pak tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, jejich vzájemné porozumění, toleranci a lásku. Osvědčila se také při komunikaci s paralelními či duchovními světy.

Očista buněk, SOL – 741 Hz, probouzí intuici a spojuje lidi s nelineárním poznáním. Tato frekvence čistí buňky od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života. Tón Sol čistí buňky od různorodého elektromagnetického záření a znečištění a vede všechny k čistějšímu, stabilnějšímu a duchovnímu životu.

Zvýšení intuice, LA – 852 Hz, prohlubuje intuici, osvícení a lásku bez podmínek. Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního stavu. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít naši přirozenou povahu.

Blokovaná energie způsobuje poruchy v našem těle.
Každý čin začíná nejprve nějakou myšlenkou a představou. Díky představám a myšlenkám dochází potom k vegetativní přípravě těla, například ke zvýšení krevního tlaku, silnějšímu prokrvení nebo ke zrychlenému pulzu. Pulzující energie může být blokována na všech úrovních:

  • Pokud je energie jako zlost, agrese nebo sexualita blokována v myšlení, vede to k bolestem hlavy, k poruchám spánku a duševním poruchám.
  • Je-li energie blokována na úrovni tělesných funkcí, dochází k vysokému krevnímu tlaku.
  • Pokud je energie blokována na úrovni nervů, je následkem neuralgie trojklaného nervu, roztroušená skleróza nebo pásový opar, nervový tik nebo zánět sedacího nervu.
  • Je-li energie blokována v oblasti svalů, může to vést k onemocnění pohybového aparátu, jako je revma, dna, úraz nebo ochrnutí.

Jednou z účinných metod frekvenční léčby je magnetoterapie.
Magnetoterapie je přírodní neinvazní metoda, kterou archontský “zdravotnický” systém toleruje, ale nepropaguje a snaží se ji využívat co nejméně. Přitom magnetoterapie harmonizuje i léčí, regeneruje buňky a startuje a velmi urychluje veškeré hojivé procesy.

Aplikace pulzního magnetického pole vede k aktivaci metabolismu buněk. Je dokázáno, že během různých chorobných stavů se mění povrchové napětí na buněčných membránách. Pulzní magnetické pole ovlivňuje iontovou rovnováhu v plazmě i v mezibuněčném prostoru, aktivuje napěťově řízené kanály a přenašeče na membráně a tím roste celkový metabolický výkon každé buňky. Po aplikaci magnetoterapie dochází ke zvýšenému prokrvení tkání a tím i ke zvýšení přísunu kyslíku a živin a k lepšímu odvádění zplodin látkové výměny, což je výchozí podmínkou všech ozdravných procesů. Nadneseně lze říci, že aplikace pulzního magnetického pole vhodných parametrů stimuluje buňky k tomu, aby opět kmitaly na svých harmonických frekvencích. Tak magnetoterapie podporuje aktivaci našich přirozených a geneticky daných regeneračních schopností a procesů. Důkazem může být například působení pulzního magnetického pole u degenerativních onemocnění kloubů, jako je artróza nebo revmatoidní artritida. Aplikace pulzního magnetického pole pomáhá buňkám chrupavky aktivovat hojivé procesy a zvýšit úroveň jejich látkové výměny, což jim konečně umožní dostatečně využívat přiváděné výživné látky.

Protizánětlivé účinky. Protizánětlivé účinky pulzních magnetických polí jsou zprostředkovány zvýšením fagocytózy (pohlcování bakterií a zánětlivých částic specializovaným druhem bílých krvinek) a produkce superoxidu, který destruuje buněčnou stěnu bakterií. Zároveň se zvýší odbourávání leukotrienů, což jsou látky silně podporující místní zánětlivé projevy. Zvýšení produkce již zmíněného superoxidu je také důvodem dočasného zhoršení stavu některých nemocných (obzvláště u revmatiků), což se však během několika dalších aplikací pulzního magnetického pole upraví.

Zmírnění bolestí (analgetický účinek). Na analgetickém efektu pulzního magnetického pole se podílí celá řada složek. Velmi důležitý je protizánětlivý účinek a s ním spojená změna pH (“kyselost”) ve tkáních a dále ovlivňování nervových impulsů na míšní úrovni (vynikající výsledky má pulzní magnetické pole v tlumení bolestí nervového původu, jako je například ischias, neuralgie trigeminu nebo fantómové bolesti). Velkou úlohu v tomto procesu hraje svalová relaxace, zvýšené vyplavování endorfinů a lepší prokrvení exponované tkáně.

Rozšiřování cév a zlepšení prokrvení exponované oblasti. Pulzní magnetické pole indukuje zvýšené vyplavování iontů kalcia z buněk hladké svaloviny cév, což vede k povolení napětí jejich stěny a tím k jejich rozšíření. Tento efekt je důležitý zejména u kapilár (vlásečnic), neboť vede ke zvýšení prokrvení exponované oblasti a tím i k lepšímu přívodu kyslíku a živin a lepšímu odvádění zplodin metabolismu. Zlepšením prokrvení v exponované tkáni a zvýšením jejího metabolismu dojde k rychlejšímu vstřebání otoků. Navíc přímým působením na vyvolávající příčinu (poraněná svalová, vazivová či jiná tkáň nebo další příčiny) se postupně vytratí důvod jejich vzniku. V praxi se zejména osvědčily magnetoterapeutické přístroje řady “Renaissance”.

Zbožné přání a slepá důvěra naivních lidí v to, že lékaři slouží lidem, nezmění nic na tom, že farmaceutický průmysl je prostě a jen průmysl. Lékaři, výrobci léků a vakcín, nemocnice a další zúčastnění vydělávají obrovské peníze vždy, když se onkologický pacient podvolí standardní léčbě. Ta obvykle zahrnuje vstřikování chemoterapeutických jedů do těla, pálení ionizující radiací nebo odřezávání částí těl, případně nějakou barbarskou kombinaci všech tří dohromady.

Je možné, že někteří lidé budou s tímto pohledem na konvenční léčbu silně nesouhlasit. Nejčastěji to budou samotní onkologičtí pacienti, případně rodinní příslušníci, kteří viděli své milované umírat a samozřejmě celá skupina těch, kteří na tomto utrpení a defakto zabíjení lidí velmi dobře profitují. Faktem ale zůstává, že tyto domnělé léčebné metody jsou velmi devastující. Jisté je, že všichni ti, kteří se na takové léčbě podílejí, ať už vědomě či nevědomě, výrobně či organizačně si velmi zahrávají s fatálními důsledky svého počínání a musí v budoucnosti počítat s tvrdým trestem, ať už na fyzické či duchovní úrovni…
Chemoterapie je jednou z nejspornějších a eticky nejproblémovějších oblastí konvenční medicíny. Mnoho přírodně orientovaných lékařů ze svých zkušeností tvrdí, že chemoterapie snižuje šanci na přežití a případné úspěšné využití netoxické terapie, protože výrazně snižuje imunitu pacienta, zhoršuje zdravé prostředí v těle a dokonce sama obsahuje karcinogenní látky. Nejde zde o léčbu, která odstraňuje příčinu vzniku choroby a je naprosto zřejmé, a to pochopí i malé dítě, že rakovina není způsobena nedostatkem karcinogenů v těle, ale jejich nadbytkem.

Tudíž nemůže být odstraňována přísunem dalších jedů. To poslední, co člověk v době tohoto závažného onemocnění skutečně potřebuje, je, že si nechá oslabovat imunitní systém, ať už mu lékaři budou povídat k podávání tohoto jedovatého koktejlu jakoukoliv vymyšlenou “odbornou” pohádku či srdcervoucí příběh. Proto by měl každý vážně nemocný člověk velmi bedlivě zvažovat způsob léčby, kterému se podrobí, protože pouze on má odpovědnost za svůj život a má právo se svobodně rozhodovat, zda půjde cestou přirozené přírodní léčby nebo projde archontským farmaceutickým peklem. – pokračování-

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-30-dil