Kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět

Archontské síly nechtějí, aby lidé žili v harmonii a pochopili sílu lásky a laskavosti. Klíč k radosti ze života není mládí, protože mládí je zároveň nedostatkem zkušeností. Skutečným klíčem k radosti ze života je vitalita, a ta není vázaná na určitý věk, protože se dá vybudovat, udržovat a zvyšovat. Největší léčivá síla, kterou nám život poskytuje, je láska a kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět, protože láska je nejčistší a nejozdravnější energie, jaká existuje. V životě toho, kdo je naplněn touto energií, není místo pro nemoci.

Opravdu mohu milovat však teprve tehdy, pokud jsem se naučil milovat své vlastní “Já”. Láska ke mně, a tím i ve mně, musí být schopná proudit bez překážek, bez jakéhokoli “kdyby”, nebo “ale”. Musí proudit doopravdy z celého srdce a z celé duše. Mohu milovat až tehdy, když jsem našel lásku k sobě a cítím se být “hoden” ji přijmout. Teprve ten, kdo si odpustí, sám sebe přijme a miluje, může svou lásku zaměřit i na jiné. Jeho láska pak může proudit bez překážek a bez toho, že by potřeboval nebo chtěl druhého vlastnit. Milovat znamená dávat, a to dávat se cele. Láska k sobě je mostem k pravému štěstí.

Milovat jiného člověka znamená přivést ho k sobě, přivést ho k životu, podporovat jeho růst, pomoci mu, aby se našel a byl plně sám sebou. Tím, že láskyplně přijmu sám sebe a okolní svět, může život v mém nitru zase volně proudit, protože jsem se opět spojil se svým pravým bytím. Život je stejně jako naše tělo jen naším zrcadlem a je výrazem toho, jací jsme. Tělo a životní okolnosti nám vždy ukazují jen to, jak dalece žijeme v harmonii se svým “Já” a do jaké míry jsme sami sebou.

Vládněte svému vesmíru moudře

Archontský systém nechce, abyste věděli, kdo jste, odkud jste přišli a jaký je váš úkol. Tají vám, že jste nesmrtelné duchovní bytosti, které prochází celou řadou životů a nyní se inkarnovaly sem, aby byli nápomocni vzestupu Země i lidské rasy. Každý z nás je pánem obrovského vesmíru, vesmíru svého těla. Každé tělo má přibližně sto bilionů buněk. Každá buňka je galaxie sama pro sebe, skládající se z nesčetných atomů, každý atom se podobá sluneční soustavě se sluncem uprostřed (atomovým jádrem) a planetami z protonů, elektronů a neutronů a vy jste jediní myslitelé v této obrovské říši. Jakoukoli vaši myšlenku předává vědomí okamžitě každé jednotlivé buňce a rozhoduje tak o vašem zdraví a o nemoci vašeho těla. Snažte se, abyste v obrovské říši a vesmíru vašeho těla vládli jako moudří panovníci!
Důležité poučení, které bychom měli vzít na zřetel je, že musíme přistupovat ke všem informacím a zprávám, které dostáváme velmi obezřetně.

Špatné zprávy, pokud jim dáme prostor, mohou být po naše zdraví, radost ze života a duševní pohodu v dlouhodobém měřítku velmi nebezpečné. Říkáme tomu síla “nocebo” (anglicky no = ne + placebo). Nocebo je záporný tvar známějšího výrazu placebo a funguje podobně jako prokletí voodo.
Při výzkumu se účinky farmaceutických drog měří s účinky inertních pilulek zvaných placebo. Zkoumá se, zda má droga v porovnání s placebem větší účinky. Na testech je však zajímavé, že má placebo samo o sobě pozitivní účinky. Jak je to možné? Takto podávané pilulky neobsahují žádné účinné látky, které by měly mít sebemenší léčivé účinky, a které by měly mít ozdravný vliv na zdravotní problém. A přesto má placebo nezanedbatelný, pozitivní vliv na pacienty. Bylo naměřeno, ve skupině užívající placebo, zlepšení jejich zdravotního stavu něco mezi 20 až 50%. Klíčovým faktem bylo, že nikdo z testovaných nevěděl, že užívá placebo, ale myslel si, že užívá drogu. Pozitivním výsledkem placebo efektu je psychologická síla naděje.

Věta: “Máte rakovinu”, může působit jako kletba a vy můžete onemocnět, i když jste doposud byli zcela zdraví a zase naopak řada velmi těžce nemocných se úplně vyléčila, když jim bylo řečeno, že jsou zdraví a nic jim nechybí. Nezodpovědní lékaři tak mohou některým lidem nemoc vlastně vsugerovat. Plno pacientů se skutečně uzdravilo, pokud se lékař spletl či zamlčel pravdu o jeho zdravotním stavu a naopak mnozí pacienti onemocněli či zemřeli, pokud jim byla sdělena fatální diagnóza, která ale byla planým poplachem… Tak obrovská je síla a moc naší víry v něco!

O auto se staráme lépe než o své tělo

Pokud jde o naše auto, připadá nám péče o něj jako samozřejmost. Když se náhle rozsvítí kontrolka oleje, víme okamžitě, co máme dělat, a uděláme to. Nikdo by s autem nikdy nedělal takové nesmysly, jaké děláme s naším tělem, které, když jej zničíme, nemůžeme prodat jako ojeté vozidlo.

Toto samozřejmě nemůže dobře dopadnout a také to dobře nedopadne. Jakmile se “uzdravíme” z jedné nemoci, pošle nám Vesmír nemoc novou. Nemůže jinak, protože vlastní chorobě není věnována patřičná pozornost. Není věnována pozornost příčinám, které nemocem předcházejí a vyvolávají je. Pokud prostě nezaplatíme splátku, nepomůže nám spálit upomínku. Troufl by si někdo řídit auto bez řidičského průkazu a bez základních vědomostí o pravidlech silničního provozu, o technickém stavu našeho auta nebo bez základních znalostí o tom, jak se automobil ovládá? Přitom se takto nepochopitelně přesně chováme při řízení našeho těla.

Neznáme a ignorujeme základní biochemické funkce, které probíhají v našem těle, děláme minimální údržbu a navíc mnozí slepě věří lékařům, kteří prakticky již neléčí, ale stali se dobře placenými prodejci “drog” a prosazují jen ekonomické zájmy farmaceutického monopolu, jako jeho poslušní reprezentanti. Tržní zájmy jejich zaměstnavatele a zvolený patřičný marketing je pak přivedou k tomu, aby o nás “co nejdéle pečovali”, to znamená – udržovali nás ve stavu položivých a polomrtvých konzumentů, kterým prodávají udržující tlumící produkty a služby, ale už neusilují o to, aby nás co nejrychleji a co nejefektivněji zcela vyléčili. Tento zločinný a po celé planetě dlouhodobě budovaný farmaceutický protilidsky zaměřený gigant je plně v rukách svých archontsko – chazarských chráněnců, Rockefellerova klanu, který za dobu svého “samaritánského” počínání vytvořil mnohem více utrpení a mrtvol než všechny války dohromady.

Zejména jejich “protirakovinný” výzkum dělá přesně obráceně to, než co si vytyčil. Místo toho, aby všechny metody, které umí vyléčit rakovinu, byly podrobeny rozsáhlému výzkumu a pak poskytnuty lidem, tak jsou co nejdříve, jak jen to jde, uloženy do toho nejspodnějšího patra a nejhlubšího šuplíku. Lidem je pak přednášena pohádka na spaní o obětavých lékařích a vědcích, kteří s obrovským nasazením, dnem i nocí hledají lék na rakovinu a jak je to časově a finančně náročné. Vrcholem jejich cynismu je pořádání sbírek a charitativních akcí, na kterých po celém světě vybírají od vystrašených lidí obrovské finanční částky, které pak použijí pro sebe a jen na další “výzkum” destrukčních metod jako je chemoterapie a ozařování a na zametení všech konkurenčních přírodních metod pod koberec.

Archontský systém “péče o lidské zdraví” odvádí obzvláště v tomto oboru důkladnou dezorientační práci, a to jak u odborné, tak i u laické veřejnosti. Své zdravotní problémy pak lidé řeší na základě úrovně své neinformovanosti a hloubky manipulace, které byli ve svém “vzdělávání” vystaveni. Na úrovni takového zmanipulovaného nevědění pak řešíme své zdravotní problémy jen v ordinaci u “odborníků”. Používáme služeb klasické medicíny, řídíme se pokyny “ocertifikovaných prodejců léků”, ať už jsou pro nás z dlouhodobého hlediska správné nebo ne. Nezamýšlíme se nad tržní podstatou dnešní ziskově orientované medicíny a slepě věříme tomu, že lékaři udělají pro nás to nejlepší. Používáme terapie, které skutečný problém pouze odsunují a podstatu nemoci většinou neřeší (antibiotika, analgetika, operace, chemoterapie, ozařování).

Na druhém stupni poznání si už začínáme uvědomovat pozitiva i negativa současného zdravotnictví a začínáme naslouchat své vnitřní intuici a vnímat terapie, které jsou v opozici vůči oficiálním lékařským postupům. Tyto terapie jsou založeny na léčivých účincích nepatentovatelných přírodních léků a vyhýbají se oficiálním chemickým preparátům. Zvažujeme, zda poslechneme svoji intuici nebo společensky prosazovanou autoritu lékaře. Řešíme svoje problémy vědomě, ale většinou na úrovni hmoty (detoxikační programy, odkovení, odkyselení, mineralizace těla, ad.). Důležitou roli zde také hraje prevence.

Třetí úroveň uvědomění vychází z vědění, které zasvěcenci běžně využívají, ale tyto informace jsou pro širokou veřejnost skryty. Následky naší nerovnováhy a disharmonie jsou pak léčeny frekvenčně a na duchovní úrovni. Ozdravující postupy této úrovně jsou založeny na psychosomatice, výzkumu kvantové a multidimenzionální fyziky, fyziky torzních polí a informační medicíny, duchovních a příčinných zákonitostí. Seznamuje nás s tím, že hmota v podstatě neexistuje, a že atom, tkáň, orgány, člověk i celý vesmír tvoří jen určité frekvence, které můžeme ovlivňovat jednak frekvenčně, ale i duchovně.

Vše kmitá na příslušné frekvenci a má předepsanou frekvenci, ať už je to život nebo smrt. Výsledkem takového působení je harmonizace frekvencí jednotlivých orgánů a odstranění energetických neprůchodných bloků a nastavení našich správných informačních polí…

Rus Dr. Nikolaj Kozyrev přišel s úžasnými objevy, které byly potlačeny archontským systémem. Byly to zejména informace o tom, jak jsou lidské bytosti díky svému vědomí a emocím mocné a to, že existuje vyšší inteligence, která vytváří každého z nás. Zjistil, že viry a plísně se rozrůstají v prostoru spirálovitě a definoval životodárnou sílu v tomto prostoru a její působící vlny. Pochopil, že se vše pohybuje ve spirále a přišel tak na koncept torzních polí, které pohání planetární systémy, proud času a biologický život. Základ fyziky torzních polí Kozyrev položil v koncentračním táboře, kde strávil 10 let s dalšími vědci, které zde Stalin cíleně zavíral a deklasoval na Sibiři v otřesných životních podmínkách. Zde Kozyrev zažil hluboké vize a propojení se svým vyšším vědomím. Po návratu z koncentráku otestoval své hypotézy a zjistil, že tato kroutící energie je základním zdrojem všeho co známe. Až později vědci zjistili, že tato energie je skryta v gravitaci.

V 90.tých letech bylo jen v Rusku uskutečněno více jak 10 000 výzkumných studií na jeho práci, o kterých dodnes víme velmi málo. Tento výzkum byl utajen. Kozyrev přišel na to, že hmota je tvořena torzními poli a také to, že Vesmír je myslící a vnímavá bytost, pro kterou je krví – čas. Dále zjistil, že čas je možné měnit torzními poli, a že i v malé oblasti můžete změnit to, jak čas proudí. Čas je energie, která tvoří hmotu, realitu, prostor a biologický život a je něco zcela jiného, než co si myslíme. Svou teorii potvrdil mnoha měřeními pomocí kyvadel a gyroskopu.

Čas je pohyb – oběh Země kolem Slunce. Minuta může trvat věčnost a vše závisí na stavu mysli. U hmyzu či ptáků čas probíhá zcela jinak jako u nás. Vše je z našeho pohledu zrychleno. Když třeba zpomalíme cvrkot ptáků, zní jako symfonie. Jejich život je jakoby kratší, ale daleko intenzivnější. Čas probíhá lokálně různě. Svým výzkumem Kozyrev překonal Einsteina, který k tomuto poznání nedospěl.

Vesmír je živý organizmus. Když se zatlačí na torzní pole na jedné straně, reaguje vesmír jako hmotné těleso i na obrovské vzdálenosti a takový posun se projeví ihned v celém toroidu, i když má velikost mnoha tisíců světelných let. Takhle se šíří vědomí naší galaxií, okamžitě. Necestuje tedy rychlostí světla, ale projevuje se ihned rezonančně na druhém konci Vesmíru. Když se tedy stane něco na jednom konci Vesmíru,projeví se to ihned i na jeho druhém konci.

Torzní pole je krkem toroidu a chová se jako vlnění, ale i jako hmota. Kozyrev nazýval tuto energii vyzařování času a Reich ji nazval orgon. Ale oba mluvili o stejném efektu. Mezi póly toroidu působí gravitační pole. Gravitace se pohybuje vyšší rychlostí než je rychlost světla, což vyplývá z charakteru Vesmíru a toroidů, kdy impuls na jedné straně se ihned projeví na druhém bez ohledu na vzdálenost. Protože frekvenční toroid se chová jako hmotné těleso. Binární hvězdy také vytváří toroidy a spolupůsobí okamžitě a celý Vesmír je plný binárních planet.

Informace tedy necestují ve vesmíru rychlostí světla, ale projevují se okamžitě. Čas není to, co měříme v rozdělených intervalech. Kozyrev prokázal, že mysl a emoční myšlenky vytváří velmi silné torzní pole, a že vědomím můžeme tvořit a kontrolovat čas. Tuto definovanou energii nazval Kozyrev jako torzní pole. Torzní pole prochází zdí, ale lze jej zastínit. Když jste tvořiví a jste pozitivní, je vaše torzní pole posilováno, čas ubíhá rychleji. Tato torzní pole potřebujeme stejně jako kyslík. Když torzní pole zastíníte, budete méně zdraví. Plasty stíní torzní pole stejně jako hliník a jsou proto, z hlediska léčivých energií, škodlivé. Proto syntetické oblečení škodí. A my intuitivně víme, že pro naše zdraví jsou nejlepší přírodní materiály: bavlna, vlna a len, protože v nás aktivují léčivou energii.

Chlorohydrát hliníku, základní složka deodorantů také škodí a stíní. Spousta žen má rakovinu prsu, protože do něj kvůli stínění hliníkem neproudí energie… Neměli byste žít v karavanu, je také z hliníku. Obecně kovy na sebe vážou torzní pole a snižují jeho pozitivní účinek. Naše vědomí je tvořeno torzními poli. Když přemýšlíme, tvoříme, vytváří se vlny rychlejší než rychlost světla a v druhé části vesmíru jsou tyto myšlenky telepaticky přijímány. Vědomý vesmír nemůže být omezen rychlostí světla, tato rychlost by byla příliš pomalá.

Kozyrev také objevil jedno z nejstřeženějších tajemství archontského vojensko-průmyslového průmyslu, že celý Vesmír je živý a plný života. Globální mocenský systém ničí, vyhrožuje, zabíjí a uplácí všechny, kteří toto tajemství již odhalili.

Pozitivní emoce léčí

Lidské pocity ovlivňují formu DNA. Podle dosavadních dogmat jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že jak se narodíme tak nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. Nyní ale bylo prokázáno, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařuje uznání, soucit, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a její řetězce se otevřely a celý řetězec DNA se prodloužil. Když účastníci experimentu naopak vyvolali pocity beznaděje, strachu, zloby nebo stresu, DNA se zkrátila, a dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. Svým stažením DNA reaguje na negativní pocity.

Na základě této skutečnosti již můžeme definitivně pochopit, proč nás ovládací archontský systém neustále stresuje, udržuje v napětí, nedostatku a vyvolává nejrůznější obavy a strachy. Samozřejmě, že chce, abychom byli nespokojení, rozdělení, negativní a tím pádem nemocní, slabí, nesebevědomí otroci, kteří pokud možno bez širšího chápání a otevřeného vědomí jen odvádějí práci a konzumují předhozené nízkofrekvenční produkty, zábavu, kulturu a zprávy. Tak jsme udržovaní v hmotném nízkofrekvenčním Matrixu, odpojeni od vyššího vědomí. Negativní pocity nás jednoduše odstřihnou od okolního světa.

Když jsme špatně nebo nenávistně naladěni, cítíme se izolovaní a jsme oddělení od životadárného proudu energie a života. Svým negativním a egoistickým vnímáním se tak sami od něj oddělujeme!
Vypínání kódů DNA bylo okamžitě ukončeno, když účastníci testu začali opět pociťovat radost, uznání, vděčnost a lásku. Tímto způsobem byly kódy DNA jednoduše znovu zapnuty, podobně jako při stisku vypínače. Následné pokusy s pacienty pozitivními na HIV prokázaly, že pocity uznání, vděčnosti a lásky posílily 300 000 x jejich obranyschopnost ve srovnání s jejich původním stavem. Zde leží skutečný klíč ke zdraví.

Proto lze jednoznačně doporučit, abychom se stále cvičili v pocitech radosti, lásky, vděčnosti a uznání a změnili svou vnitřní nadutost, nabubřelost a negaci, neboť svým pozitivním přístupem se může síla naší imunity a obranyschopnosti zvýšit až 300 000 krát. Když si zachováme pozitivní emoce, můžeme se velmi účinně před nemocemi ochránit, protože si tak vytváříme silný imunitní systém. Tímto (zdánlivě jednoduchým) způsobem můžeme nalézt cestu zpátky k našemu zdraví. Toto dokumentuje bezpočet případů.

Tento poznatek, že můžeme silou myšlenek změnit naši DNA, hluboce otřásl myšlením mnohých komerčních vědců. Při dalším experimentu byly odebrány vzorky DNA, které byly izolovány a přeneseny na jiná místa v budově. Přístroji, vyrobenými speciálně k tomuto účelu, se měřilo, zda DNA bude reagovat na pocity dárce, i když se od něj nachází v určité vzdálenosti. Když testovaná osoba prožívala patřičné pocity, naměřili vědci výrazné elektrické reakce a tato DNA se chovala tak, jakoby stále byla součástí těla dárce. Léčitel, filosof a spisovatel Gregg Braden napsal ve své knize “V souladu s božskou pralátkou”, že tyto pokusy dr.

Backstera byly dále rozšířeny a prováděny s rostoucí vzdáleností mezi dárcem a DNA. Při jednom z těchto experimentů byla vzdálenost dokonce 500 km. Pomocí atomových hodin bylo měřeno zpoždění mezi vyslanými pocity a reakcí DNA a bylo zjištěno, že reakce proběhla současně!


-pokračování-

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-42-dil

Předchozí díly:

1.díl:
2.díl:
3.díl:
5.díl:

https://knihya.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-6-cast/

6.díl:

https://knihya.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-6-cast-2/