Pokud jde o medicínu, tak blokace a brzdění nových myšlenek a postupů je zde daleko větší než v jiných oborech. Nelze zpochybnit místo konvenční medicíny tam, kde je nezastupitelná, což jsou zejména akutní zákroky. Bezprostředně po vážné automobilové nehodě nebudete potřebovat sebeskvělejšího detoxikačního terapeuta, ale lékaře konvenční medicíny, který vás nejprve “opraví” a sešije. Mimo oblast akutních zákroků však lze téměř všude najít spousty metod, jejichž vědeckost je velmi sporná.  Mnohé jsou postaveny na nefunkčnosti a nepravdivých předpokladech někdy i na zmanipulovaných studiích.

Nikdy se nevydávalo tolik peněz na udržení nebo dokonce navrácení zdraví. Každý nemocný by měl být vlastně za těchto okolností pouhou výjimkou. Všichni ale víme, že tomu tak není. Lidé ještě nikdy nebyli tolik nemocní jako dnes. Jak se dá tento rozpor vysvětlit? Především tím, že jsme až do dnešní doby nevěnovali pozornost tomu, co s námi archontské elity dělají, co s námi zamýšlí a co vlastně ta nemoc je. Stačí se podívat do minulosti, která nám jasně vypoví o tom, jak bylo lidstvo archontskými nelidskými silami devastováno, degradováno, ponoukáno k hloupostem, demagogii, hamižnosti, konfrontaci, k ožebračování druhých, násilí a dokonce k vzájemnému vraždění. Pracovité a kreativní lidstvo by již dávno mělo žít ve fyzickém blahobytu, harmonii a “duchovním ráji”. Výsledky práce, získané poznání i zdroje, které vyprodukuje, jsou mu však systematicky odebírány a navíc používány proti jeho evolučnímu rozvoji, na financování protilidských agend, vakcinačních programů poškozujících přirozenou imunitu a na financování uměle vytvářených válek.

Nemoci sice existují stejně dlouho jako lidstvo samo, ale většina lidí na chorobu pohlíží jako na ránu osudu, rozmar přírody nebo prostě náhodu, která člověka postihne, zatímco druhého stejnou náhodou ušetří. Především pak považují nemoc za poruchu, kterou je třeba co nejrychleji odstranit, aby mohli žít dál stejně nesprávně jako dosud. Vnitřním smyslem nemoci ale je, abychom se vzpamatovali, a právě k tomu nás může přimět bolest a závažné onemocnění. Naše tělo tak prostřednictvím nemoci vyžaduje, abychom naslouchali hlasu rozumu a změnili to, jak žijeme, a to co nejrychleji, dříve, než bude pozdě. Skutečné vyléčení tedy nespočívá v potlačení příznaků, nýbrž v pochopení a znovuobnovení naší narušené duševní a fyzické harmonie. K tomu přirozeně nestačí nasadit pilulky a injekce, a to ani v případě, že jde o homeopatické prostředky. Záleží jen na tom, abychom pochopili, co nám chce naše tělo říci a samozřejmě také na tom, abychom ho poslechli. Může to být nepohodlné, ale je to jediná cesta ke skutečnému a úplnému uzdravení těla i duše.

“Každá pravda prochází třemi stadii. Nejprve se jí vysmívají, později ji všemožně popírají. A nakonec ji přijímají jako naprosto samozřejmou.”

Otevřete už konečně oči

Archontsko-chazarská společnost nemá zájem na tom, aby lidská populace byla zdravá, soběstačná, harmonicky se vyvíjející, skutečně vzdělaná a ušlechtilá. Chce stádo poslušných nohsledů a otroků, kteří budou bezmyšlenkovitě plnit jejich často zrůdné rozkazy a kterým budou prodávat výrobky nízké kvality, a kterým budou beztrestně ničit zdraví všemožnými chemickými léky, vakcinací, ozařováním a chemoterapiemi. Jezte, pijte, spotřebovávejte, poslouchejte zmanipulované politiky a buďte vzorní “pacienti”. To se po vás žádá. Vše je jeden velký obchod. Žádná osvěta, prevence, žádné výživové a výchovné programy, minimální podpora ekologii. Čistá voda, vzduch, biopotraviny totiž přináší zdraví. Buďte onkologickými pacienty. Pak přinesete zdravotnické loby velké zisky a za to získáte pochvalu a uznání.

Otevřete už konečně oči a zjistěte, kam až jste byli dovedeni nenasytnými, tržními zájmy farmaceutické loby. Zastavte se a zjistěte rozsah škod na svém zdraví a začněte měnit své stravovací a životní návyky. Změňte pozitivně sebe i své okolí. “Pouze věřit znamená nevědět. Víra je pták, který zpívá, když noc je ještě tmavá.”
indický mudrc R. Tagore

Nemoc není trest, ale vaše nová šance

Přijměte pokorně svou nemoc a zdravotní stav, do kterého jste se dostali kvůli své nepozornosti, naivitě nebo vinou cynické tržní společnosti, ve které žijete. Váš špatný zdravotní stav není zvůle osudu, ale pouze výsledek vašeho dosavadního života. Je to jen reakce vašeho těla na to, v jakém prostředí a společnosti žijete, jak se chováte a jak moc podkopaly vaše zdraví komerční zájmy potravinářské a farmaceutické loby. Nemoc není jen utrpení, ale je to zároveň vaše nová životní šance a výzva k radikální, ale velmi pozitivní změně.

Jestliže chcete být zdraví a žít dlouhý a spokojený život bez bolestí a ošklivých nemocí, tak pak začněte hned teď se zásadními životními změnami ve svém životě. Přejděte na veganství nebo alespoň vegetariánství, zbavte se stresů, zpracujte v sobě dlouhodobě neřešené problémy, začněte s hlubokou detoxikací a dělejte to, co vás těší, ctěte pravdu a neslušte zlu v jakékoliv podobě.

Jinak řečeno, rakovina či jiná závažná choroba není zlo ani neznámý nepřítel. Je ve skutečnosti naším přítelem v přestrojení, poslem, který zuřivě signalizuje, že ve vašem těle i duši je velký problém, a že je ve vašem životě potřeba mnohé změnit. A tak se zeptejte sami sebe. Má smysl zastřelit posla? Je správné ignorovat takový závažný a důležitý vzkaz?

Jsme vědomí a nikoliv tělo

Naše vědomí určuje a vytváří naše fyzické tělo a také zodpovídá za naše zdraví a rozvoj všech nemocí. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní a energetické, ale pokud duchovní řešení zanedbáme, nezbývá nám, než řešit svou zdravotní situaci často těžce a obtížně na úrovni fyzické.
Kvantová fyzika popisuje živý organismus jako energetické pole, přičemž se potvrdila prastará teorie o energetickém těle člověka. Toto pulzující energetické tělo řídí všechny biochemické a bioelektrické děje v našem organismu a je jen třeba tuto energii uvést do harmonie. Mysl a tělo vytváří jeden celek. Tělo ovlivňuje mysl a mysl ovlivňuje tělo. Naše myšlenky jsou stejně skutečné jako naše fyzické příznaky. Pokud je duše v jednotě s tělem, pak je naše tělo inteligentní a naše myšlenky jsou fyzické nebo můžeme říci, že mysl je odrazem těla a tělo je odrazem mysli.

Myslíme a cítíme, jsme schopni si pamatovat a rozhodovat se. Jsme tedy vědomí a nikoli tělo. Naše tělo je jen jeho fyzickým výrazem a naše vědomí je zrcadlením těla. Ukazuje navenek, jak uvnitř myslíme, cítíme, zkrátka jací jsme doopravdy a bez přetvářky. Vědomí nezná žádné choroby ani problémy, je zdravé, a jakmile si tuto zásadní skutečnost uvědomíme, začneme být velmi silní, protože pak může námi bez překážek proudit životní síla.

Člověk je duchovní bytost osvobozená od chorob, stáří a smrti. Skutečnost, že jsme se narodili, že onemocníme, zestárneme a nakonec zemřeme, s tímto nemá nic společného, protože to nezasahuje naše skutečné Já, ale jen naše tělo. To, že si toto vše neuvědomujeme, nás uzavírá do vytvořené archontí pasti těmi (anunnaki), kteří vždy chtěli, abychom zůstali uzavřeni v kleci nevědomí. Naší povinností je udržovat svá těla (někteří říkají biostroje) v dobrém stavu a našim stvořitelským příkazem je, abychom zůstali zdraví, šťastní a žili plným životem, a abychom zůstali mladí, i když zestárneme. Za tímto účelem musíme sjednotit všechny naše myšlenky, řeč i jednání a dát toto vše do souladu se vším okolo. Naše tělo je vždy projevem, nikoli příčinou. I takzvané choroby stáří jsou jen informací o nevyřešených úkolech našeho života.

Často jsme svědky toho, že lidé, kteří po celý život churavěli, ve stáří najednou netrpí žádnou chorobou, dokonce někdy přímo rozkvetou. Choroba a utrpení jsou následky zneužití svobody. Když už tělo není nástrojem, který by bylo možno použít, musí ho duše opustit bez ohledu na to, zda jsme splnili svůj úkol duše, či nikoli. Duše potom pokračuje ve svém bytí na jiné úrovni. Je nutné si prostě uvědomit, že pravou příčinou nemoci a utrpení je vždy myšlení, a to nesprávné myšlení.

Poslouchejte svoji duši, ne své ego

Využijte léčebnou sílu vaší duše. Veškeré životní okolnosti jsou odrazem naší podstaty a my je můžeme změnit pouze tím, že změníme sami sebe. Ne nadarmo se říká, že ten, kdo trvale neposlouchá, co nelze přeslechnout, a přehlíží, co se nedá přehlédnout, se pak nemůže divit, když ho jednoho dne sluch a zrak opustí, protože nepracuje-li někdo sám na sobě, bude pracováno na něm. Ego a duše mají rozdílná přání. Ego chce pohodlí, moc, přepych okázalost, naopak duše chce vývoj, skromnost, kreativitu, svobodu, pokoru a toleranci. Je to jen mé rozhodnutí, komu a čemu budu naslouchat. Neposlechnu-li své vyšší “Já”, svého léčitele v sobě, tak mi pošle poselství v podobě změněného osudu a použije k tomu řeč nepříjemných symptomů – bolest, depresi a nemoc.

Velice často není to, co říkáme, naše vlastní mínění, nýbrž mínění, které nám bylo manipulativně “podstrčeno” archontím systémem pomocí zavedených autorit, “vzdělávacího systému”, meinstreamových médií, reklamy a propagace. Pokud taková poletující mínění bezmyšlenkovitě a bez prověření přijmeme a učiníme z nich mínění naše vlastní, tak začnou utvářet náš život, stejně jako fráze, které nám v mládí vštěpovali: Nechoď v noci na ulici, nevěř nikomu cizímu, lidé jsou zlí a vždy tě podvedou, poslouchej silnější atd. Byli jsme vychováváni pomocí celé řady manipulativních dogmat, nejrůznějších pouček a všude pak budeme “nacházet” důkazy našeho přesvědčení a náš život podle toho bude vypadat a od těchto přesvědčení se bude odvíjet. Pokud nám však vštěpovali: Lidé jsou v jádru dobří. Všude je láska nebo, že všechno ti chce jen sloužit a pomáhat, pak také budeme ve všem, co v životě potkáme, nacházet potvrzení těchto pravd.

Věci a život nejsou buď takové, nebo onaké, nýbrž takové, jaké si myslíme, že jsou. Stejné poselství hlásal i Ježíš: “Každému se stane podle jeho víry.”

Být zdravý, znamená být v harmonii

Uzdravíme se teprve tehdy, když spojíme tři přirozenosti člověka, které v sobě všichni nosíme. Stránku spirituální, emocionální a fyzickou musíme spojit v harmonickou jednotu a v této jednotě jednat v souladu se vším okolo nás. A co vlastně znamená být zdravý? Být zdravý znamená být v harmonii, nic nepotlačovat, neskrývat, nezastírat, ale stát plně za sebou samým. Člověk musí dávat pozor, aby žil skutečně podle toho, jaký je, a ne podle toho co chtějí druzí, či podle různých, cizích vzorů, programů a rolí. Tím, že cizí manipulace rozpoznáme, máme šanci je odstranit a pak žít v harmonii sami se sebou a se svým životem.

Harmonie na frekvenční, energetické a fyzické úrovni je nejdůležitějším předpokladem pro tělesné a duševní zdraví a ten kdo nebude žít podle své vnitřní skutečnosti a pravdy, nebude nikdy žít harmonicky. Být zdravý znamená být k sobě upřímný a pravdivý a ten kdo podvádí, obelhává sám sebe a bude žít vždy v chaosu a disharmonii. Kdo si ujasnil svou situaci a chová se tak, jak to odpovídá jeho vyššímu “Já” a podle svého momentálního bytí, pak skutečně jde za zdravím, harmonií, láskou a smyslem života.

https://celostnivzdelavani.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-36-dil

Předchozí díly:

1.díl:
2.díl:
3.díl:
5.díl:

https://knihya.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-6-cast/