Kdo v zlaté struny, zahrát zná

Už Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o “hudbě sfér” a vyvinul učení harmonie popisující výměnu energií mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy. Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme.

.
Přesně vzato, lidské tělo je srovnatelné s hudebním nástrojem. Máme právě tak ozvučné tělo. Můžeme ho naladit na příslušnou frekvenci a podle ní měnit svou podobu, posilovat svoje zdraví a měnit své nastavení. Pokud slyšíme příjemnou hudbu, můžeme se velmi rychle zharmonizovat. Například tibetské mísy patří k těm hudebním nástrojům, které rychle zharmonizují celé naše tělo i duši. Když člověk není ve svém bezpečném středu, stavu vnitřního klidu a v souladu se sebou samým, přepíná se, cítí se unavený, napjatý a stačí často jen pár minut poslechu tónů tibetské mísy, aby se dostal do rovnováhy a zharmonizoval se.

.

Úžasné na tom je, že se na tenhle nástroj nemusíte učit hrát. Položíme misku na plochu dlaně a dřevěnou paličkou jedeme po okraji, až miska začne vibrovat. Co na některé působí jako zázrak, není nic jiného, než že se dostaneme do rezonance s vesmírným řádem a harmonií. Veškeré disharmonie v našem těle se začnou rozpouštět a pomocí univerzální frekvence se uvedou do harmonické rezonance. V tomto absolutním uvolnění se můžeme podívat na své staré vzorce a zranění a pak je uvolnit. Neexistuje nic, co by na nás působilo hlouběji a co by se nás dotýkalo silněji, jako když vstoupíme do spojení s léčivými vibracemi. Použití zvuků a tónů je jednoduchá, ale velmi účinná metoda, jak můžeme zvýšit vibrace našeho rezonančního pole.

.
Budha tento stav popsal takto: “Všechno závisí na způsobu našeho myšlení. Z myšlení všechno pochází, určuje se a tvoří. Kdo špatně mluví nebo jedná, toho provází bolest.”
Čím vyšší jsou vibrace v našem rezonančním systému, tím jasnější a pozitivnější je energie, kterou vysíláme. Čím výše kmitáme, tím menší je možnost, že se prosadí pochybnosti, smutek a beznaděj. Nejrychlejší způsob k vytvoření optimálního rezonančního pole je pochvala. Chvalte se! Existují obory, které se stále více zabývají působením našich myšlenek a pocitů na naše vlastní léčivé schopnosti. Ty jsou ostatně nesmírně efektivní, jak ukazuje všeobecně známý placebo efekt. Použijeme-li sílu svých myšlenek, jsme v mnoha oblastech mnohem úspěšnější, než bychom byli pomocí chemických přípravků.
Nestačí si jen přát zdraví, ale je nutné posílit silou myšlenek celé naše tělo. To je katalyzátor pro naše uzdravení. Podporujte se pozitivními myšlenkami.

.

Tak odezní všechny sebedestrukční příkazy, které na vaše tělo do té doby působily. Všechny špatné vzorce myšlení z minulosti se rozpustí a budou nahrazeny novou zázračnou silou. Tímto způsobem se rychle můžete znovu uzdravit, protože své tělo budete stále zásobovat novou, čerstvou a zdraví podporující energií. Představte si naprosto vědomě, jaké to je, když už jste zdraví. Představte si svým vnitřním zrakem, jak skáčete, jezdíte na kole, hrajete si s míčem, lyžujete, tancujete, cvičíte, plavete, běháte nebo se milujete s partnerem. Vše, co vám dělá radost, si vymalujte v nejživějších barvách. To velmi posílí a urychlí vaše vlastní léčivé síly, neboť se přivedete do rezonance se zdravou skutečností. Pokud něco nemáme, nevytvořili jsme si to správné rezonanční pole.

“Člověk je zodpovědný nejen za to, co udělá, ale zejména i za to, co neudělá.”
LAO-C‘

Dokud v sobě nosíme hněv nebo vztek, nemůžeme se osvobodit od negativních vzorců, vět a slov. Prociťujte velkou sílu a radost, která vychází z pozitivních formulací. Identifikujte se s nimi a uvidíte, jak se účinek negativních tvrzení bude zeslabovat, až se poznenáhlu z vašeho života vytratí úplně.
A na závěr si opět zapřemýšlejte: “Proč asi se archontský vzdělávací systém ani nezmíní o takových důležitých věcech?!!!”

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Archontský systém nám ve všech částech tohoto světa skrývá mnoho věcí se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku a snaží se působit na lidstvo co nejdisharmoničtěji a nejdestrukčněji. Klidně si navlékne katolickou sutanu, komunistickou kazajku, fašistickou uniformu nebo dobře padnoucí oblek. U muziky tomu není nikterak jinak. Ani netušíme, co nás v pozadí poslechu hudby ovlivňuje na našich emocích a sráží naše výsledné frekvence. Všechny destrukční emoční a psychické stavy, jako jsou agrese, náladovost, deprese, sentimentalita ad., mají své vibrační frekvence a jednoduše řečeno, je-li muzika naladěna na určité frekvence, může spustit stav agrese a prakticky jakoukoliv negativní emoci a dokonce i následný psychotický stav.

.

Například žánr metal, death-metal jsou konstruovány na spouštění agrese…Veškerá muzika podléhá určitému ladění. Ladění nástrojů musí být pro nástroje stejné (aby mohli spolu hrát ve stejné tónině) a musí vycházet z jednoho společného bodu. V praxi to funguje tak, že se určí jeden výchozí tón a jemu se dá určitá frekvence. Představit si to můžeme, jako vlnovou délku, či frekvenční svět, ve které bude daná skladba zahraná. V dnešní době je za výchozí bod považován tón A, který je laděný na frekvenci 440Hz!!! Tento výchozí bod ladění schválila “Mezinárodní organizace pro standardizaci” (ISO) v roce 1955, po předchozím doporučení nacistické strany – jejich mluvčím Josephem Goebblesem. Tragickým výsledkem je, že takto naladěná hudba působí disharmonicky a to na celou lidskou společnost zároveň!!! Od této doby byla většina muziky a hlavně té moderní, kterou slyšíte v rádiích, televizích a všech médiích, laděna na 440 Hz a pokrokovým, vědomým lidem se nepodařilo prosadit změnu.

.
Zvláštní zajímavostí je, že strunné nástroje mají sice možnost se přeladit na 432 Hz, ale je tu velká skupina nástrojů, například hoboje, klarinety, zobcové flétny, píšťaly a všechny podobné nástroje, které se samostatně neladí a jsou naladěné již z výroby. Samozřejmě na 440 Hz!!! Čili ze zkušeností z velkých orchestrů víme, že chtějí-li si housle a další nástroje s těmito nástroji hrát, tak aby TO znělo, musí se housle a podobné strunné nástroje naladit na 440 Hz. Moc možností, jak se dostat ze svěrací kazajky – 440 Hz, hudebníkům nebylo dáno.

.
Ve správné harmonii s Vesmírem je Fibonacciho hudební škála založena na základním kmitočtu 432 Hz oproti kmitočtu 440 Hz. Audio skladby se základem 432 Hz harmonicky vyplňují prostor přímo ve Vás, zatím co skladba znící v dnešním módu 440 Hz většinou vynechává spojení s vědomím. Kolektivní vědomí, ovládané 440 Hz podporuje nárůst negativního sociálního chování. Tato informace byla velmi dobře známá již před sto lety Rudolfu Steinerovi, který varoval lidstvo při používání negativních tonů, které mohou přinést chamtivost a jiné negativní projevy, jak jsme toho dnes svědky.
Bohužel, většina západní hudby je i dnes stále laděna na nepřirozený základ 440 Hz. Je to sice zdánlivě zanedbatelný rozdíl oproti 432 Hz, ale přináší velmi znatelný rozdíl při vnímání lidského vědomí.
Kmitočet 432 Hz vibruje na principech přirozených harmonických vln posvátné geometrie a spojuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu se vším živým. Také působí blahodárně na DNA a vědomí.

.
Masaru Emoto dokázal, že voda reaguje na různé frekvence, nálady lidí a je schopna tyto informace přenášet i zobrazovat. Při 432 Hz – je geometrické zobrazení jasné. Částice vody se mezi sebou netlučou a v harmonii jsou i naše emoce.

.
Při 440 Hz – jsou částice vody naskládané na sebe, bez jakéhokoliv náznaku nějaké jasné struktury. Toto uspořádání se dá nazvat jako CHAOS. V tomto stavu budou při poslechu hudby laděné na 440Hz i naše emoce. Nacistický původ standardizace této frekvence vzbuzuje přirozeně další vlnu odporu. Ve Francii v roce 1955 protestovalo proti standardizaci frekvence A 440Hz více než 20 000 hudebníků, ale marně.
432Hz je blíže přirozenému zvuku (zpěv ptáků, lidský zpěv), je příjemnější na poslech a stimuluje pravou hemisféru (cit, empatie, intuice). Ve filmovém průmyslu dokonce k vytvoření agresivní atmosféry používají někdy i frekvence 442HZ, které jsou už opravdu VELMI disharmonické!!! Ladění hudby podle “A” – 440 Hz je dalším archontským nástrojem jak ovládat, manipulovat a deptat lidstvo!


Nebylo to poprvé, co měl někdo, kdo objevil tajemství volné energie “autonehodu” nebo záhadně zemřel. Také Emery Smith (vojenský chirurg a bývalý pracovník tajných kosmických programů, který se rozhodl vypovídat v rámci celosvětového programu “Odhalení”) měl podezřelou dopravní nehodu ihned poté, co dosáhl významného milníku ve své práci. Emeryho čelní srážka se udála pouze jeden den poté, co uvedl modifikované zařízení Bediniho typu na volnou energii do provozuschopného a ověřeného stavu. Emery strávil prací na tomto projektu roky a utratil při něm značné množství peněz. Emery od bratrů Bediniů zakoupil veškeré potřebné vybavení a pak začal provozovat vlastní vědeckou laboratoř, zabývající se problematikou volné energie. Zde je obrázek Johna Bediniho s trochu větší verzí přístroje, který Emery sám financoval a postavil ve zdech své laboratoře.

.
Základem Bediniho technologie je “homopolární generátor”, v němž je umístěn magnetický rotující disk o určité konfiguraci, který způsobuje, že přebytečné elektrony sprchují okraj/hranu, podobně jako je tomu u postřikovače trávníků. Tento energetický princip objevil už Michael Faraday 26. prosince 1831. Od té doby bylo toto poznání vědou hlavního proudu z velké části, ne-li úplně, ignorováno, protože porušovalo nám vnucované konvenčně pojaté “zákony” fyziky. Tento průlomový objev je popsán v části 5.7.1 páté kapitoly “The Science of Oneness”, volně přístupné elektronické knihy, která byla zveřejněna v roce 2000.

.
Využití generátoru na volnou energii by znamenalo konec nadvlády naftových a energetických magnátů nad zbytkem světa a konec zotročování lidstva prostřednictvím chudoby, protože celoroční náklady rodin na energie by byly v řádu desítek korun. Proto již velmi dlouho je využití volné energie, jak v energetice, tak i v automobilovém průmyslu, blokováno a jednotlivci i firmy, které překročí pomyslnou hranici teorie, jsou tvrdě odrazováni, trestáni a zabíjeni. Těch, které to stálo život, ať už vědců, podnikatelů či vydavatelů energetických odborných časopisů, je dlouhá řada. Přivést takové zařízení do funkčního stavu je proto velmi riskantní. Také sám John Bedini zemřel za velmi podezřelých okolností a “tragicky” 5. listopadu 2016. Tato technologie bude ale stejně již brzy k dispozici všem. Bude to jeden z mnoha darů, které lidstvu proces “Odhalení”, který nezadržitelně na celém světě probíhá, velmi brzy přinese.

15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie. Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého? Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že NÁROD, který nezná svoji historii, nemůže mít ani budoucnost. Současná oficiální ruská historie, jak je učena ve školách, byla vytvořena v průběhu 18. – 19. století a byla sepsána v souladu s biblickou židokřesťanskou koncepcí historie na zakázku Romanovců. Už jen přechodem z původního kalendáře (počítaného od podepsání míru ve Hvězdném chrámu) na kalendář juliánský se historie této říše zkrátila o více jak pět a půl tisíce let! V Ruské federaci proto už pracují na zcela nové koncepci vzdělávání a jsou přepisovány učebnice dějepisu, které pro tuto většinově slovanskou zemi v posledních dvaceti letech vytvářely ze zcela “nezištných” důvodů západní “vzdělávací instituce” a “neziskové organizace”.

.
Mnozí lidé zřejmě nikdy neslyšeli o největším státním útvaru na Zemi za dobu nám známé historie. Sice jsme se učili o slavném Egyptu, Perské říši, Osmanské či Římské říši, ale to všechno byly drobečky proti obrovské slovanské říši, která v průběhu věků nesla názvy Rassénie, Skýtie a nakonec Tartárie. Tím spíš je překvapující, že tato země nenalezla jediné zmínky v oficiální světové historii! Tuto mezeru nyní zaplňují některé informace historiků Jeleny Ljubimové a Dmitrije Mylnikova, ale i jiné dostupné zdroje.
Po nesmírně dlouhou dobu existoval na Zemi obrovský státní útvar, který se rozkládal na několika kontinentech. Miliony jeho obyvatel vytvořily svébytnou kulturu založenou na duchovních a mravních kvalitách člověka, na úctě k předkům, spravedlnosti, úctě k rodině a lásce ke své vlasti. Tato země je zobrazena na mnoha starých mapách a hovoří se o ní v encyklopediích. Velkou Tartárii obývali původně převážně Tartaři, vysocí, rusovlasí, lidé bílé pleti s očima modré, zelené nebo šedé barvy, Slované-Árjové a Rusové, přátelští a laskaví v dobách míru, stateční a nemilosrdní v bitvách, spravedliví a soucitní ve dnech vítězství a vytrvalí během protivenství. To, že bojovali za tu nejposvátnější věc, za svůj Rod, svou Vlast a morální čistotu a víru svých Předků, je dělalo takřka neporazitelnými.

.
Encyklopedie Britannica, první vydání, díl 3. Edinburgh, 1771, s. 887 nám sděluje: “Od Uralu po Aljašku, od Nové Země k Tibetu, Tartárie byla ohromná země v severní části Asie ohraničená Sibiří. Tartaři žijící jižně od Moskovie a Sibiře se nazývali Astracháni, Čerkezové; Dagestánci žili na severozápad od Kaspického moře, Kalmyckými Tartary jmenovali ty, co obývali území mezi Sibiří a Kaspickým mořem; Uzbečtí Tartaři a Mogulové obývali zemi severně od Persie a Indie a nakonec Tibetští Tartaři žili na severozápad od Číny.”

.
Přirozenými hranicemi říše, kterou dnes známe jako Tartárii a která v dávných dobách zabírala téměř celou severní polokouli, byly břehy oceánů. Přitom tři z nich – Ledový, Tichý a Atlantský – byly ve skutečnosti jejími vnitrozemskými vodami.

.
Toto všechno platilo až do 18. století. Najednou, jakoby mávnutím kouzelného proutku zlého čaroděje, Tartárie zmizela. Ještě na prahu novověku byla zobrazována největší říše na světě na mapě z Encyklopedie Britannica, rok vydání 1771. Proč toto velké impérium po sobě nezanechalo několik méně významných států, jak je to obvykle v případě rozpadu jiných impérií? A kam se poděly miliony jeho obyvatel? Proč v učebnicích dějepisu nenajdeme o tomto úžasném územním celku ani zmínku? Globální archontské elity se postaraly, aby Tartárie najednou zmizela z map, knih i vzpomínek a tak byla archontským globálním systémem vymazána takřka ze všech oficiálních pramenů. Zmizela i z dalších vydání Encyclopedie Britannica. Prostě najednou není…

Každá kataklyzmatická událost, které bylo lidstvo vystaveno, zašlapala “Světelné hodnoty” hlouběji do bláta a uvrhla lidstvo ještě do větší duchovní temnoty. Tyto často uměle vytvářené tragické události prohlubovaly ztrátu historické paměti lidstva a pomáhaly stále více utvářet společnost, která se chová naprosto nelogicky, která pod sebou podřezává existenční větev a která místo toho, aby pečlivě schraňovala nabyté informace, vědomosti, chránila přírodu, její zdroje, připravovala, co nejlepší podmínky pro své potomky, tak byla směřována k tomu, aby vyznávala zničující filosofii kosmického parazita: “Po nás potopa”. Dnešní demoralizovaná západní společnost je založená na surovém pragmatizmu a korupci a povýšeně prohlašuje, že to jsou demokratické hodnoty, které máme chránit. Společenské vztahy, bezcharakterní zvyklosti a rozsáhlé protilidské počínání je výslednicí dlouhodobé manipulace temných kosmických parazitů s lidmi. Proto je také to, co se děti učí ve školách a propagují globálně média naprosto nelogické, zmatené a celá společnost se chová nesmyslně, nepochopitelně a doslova šíleně.

.
Utajovanou uměle vyvolanou kataklyzmatickou potopu z roku 1675 přežilo mnohem více lidí na povrchu Země, zejména na vyvýšených místech. S tím nepočítali “zasvěcení” a dobře informovaní nohsledi kosmického parazita, kteří se před potopou uchýlili do podzemí, a kteří měli později svoji dopředu připravovanou agendou přeformátovávat zbytek lidstva a učit ho svou novou historii. Přežilo ale více lidí, než bylo naplánováno, kteří si pamatovali přece jen něco jiného, než to, co šířili ti, kteří se na tuto zhoubnou misi připravovali po desetiletí a vylezli jako krysy na povrch ihned, jakmile se přehnala kataklyzmatická událost. Proto pro tentokrát nedošlo k dokonání plného zotročení lidstva a jeho “převýchově”. Temná pátá kolona si myslela, že nastane totální restart lidstva, který zajistí jejich “bohové”. Doufali, že Velká Tartárie a Slovanství budou definitivně pohřbeni pod nánosy bahna a písku a teď najednou museli znovu čelit nové konfrontaci se Slovany. Měli připraven plán, že jakmile vylezou na povrch, zavedou nový jazyk, “vybalí” své vymyšlené legendy, přepíší historii a tak zcela přeformátují stávající realitu. Věřili, že dokončí globalistický projekt vytvořený svým podporovatelem – kosmickým parazitem, definitivně uzavřou lidstvo do vymyšleného umělého “Matrixu” a tak ovládnou pro své “Páníčky” navždy celou planetu.

.
Kosmický parazit samozřejmě nebyl spokojen s vývojem, který na planetě Zemi opět započal. Proto byly naplánovány další děsivé apokalyptické “klimatické události”, které v kombinaci s jadernými ataky, laserovými, frekvenčními a elektromagnetickými útoky na Velkou Tartárii, způsobily v letech 1790 porušení kosmické klenby a zasypání celé řady koryt řek, s následným zabahněním a zatopením velkých měst kolem nich. Tehdy došlo také k zasypání rozsáhlých území pískem, kde se dnes nachází pouště. Vše nasvědčuje tomu, že v letech 1812 až 1815 proběhlo jaderné bombardování území Velké Tartárie s následnou jadernou zimou trvající až do roku 1819. Další velká katastrofa proběhla podle kalendáře v roce 1842, ale ve skutečnosti to bylo již v roce 1924. Po této katastrofické události se jakoby zastavil čas na 18 let a vznikla velká mezera v planetární historii. Temná parazitická síla pak byla nucena manipulovat s kalendářem a posunula řadu událostí o 20 let. Tím se události v době evropských majdanů v roce 1948 staly pro současné lidstvo ještě nepřehlednější a je ještě obtížnější dohledat a vysledovat to, co se tehdy opravdu stalo.

.
Na výše zveřejněné mapě, na severu Afriky jsou zobrazena a označena největší a nejdůležitější města, která spadala do sféry vlivu Velké Tartárie. Jsou to obrovská megaměsta, která měla kolem 10 milionů obyvatel. Na mapě také můžeme vidět řeky, které již na dnešních mapách neexistují. Jinak je na mapě vše zcela správně – topologie objektů a jejich vzájemná propojení i poloha měst. Na mapě neexistují žádné chyby a už vůbec ne v zásadních věcech jako třeba, na kterých řekách jsou hlavní města, do které řeky se vlévá další řeka, jezero nebo moře, poloha města atd. Podobná konfigurace řek v severní Africe, kde by se měla skutečně nacházet Saharská poušť, je navíc zobrazena také na jiných mapách a to až do první poloviny 18. století! Teprve po tomto datu se začne toto území označovat jako “Grand Desert Sahara”, tedy jako “Velká saharská poušť” !!!

-pokračování-

Předchozí díly:

1.díl:
2.díl:
3.díl:
5.díl:

https://knihya.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-6-cast/

6.díl:

https://knihya.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-6-cast-2/

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/archontske-elity-nam-zamlcuji-pravdu-od-uspesne-lecby-rakoviny-az-po-uzivani-volne-energie-47-dil