Charakteristické pro život na Nové Zemi je, že v ní vždy existuje spojení s vaší duší a že se pohybujete v proudu tohoto pramene. Následujte své srdce, protože v něm leží hlavní klíč ke vstupu do nové doby. Pokud zjistíte, že vás lapil starý strach a pochyby, obejměte ho svým srdcem a buďte si zase jistí. Strach už není vaší součástí, je to místo, kterým jste již prošli. Vaše nynější cesta je již spojena s vyššími energiemi. Buďte si vědomi toho, co vás vyživuje, a co vám dává energii Nové Země.

Hledejte místa, situace a lidi, kteří vás přivádí do vašeho středu, a kteří vám pomáhají uvědomit si, kdo skutečně jste, a kteří vám pomáhají osvobodit se ze starého paradigmatu. Toto všechno se může dít, protože jste si již sami ujasnili svoji cestu. Věřte si! Nečiňte se ve svých myšlenkách menšími. Vyhněte se výrazům: to nedokážu, mám strach, nevěřím, pochybuji.

Víte, čemu tím dáváte svoji pozornost? Temnotě!

Dívám se na shromážděné bohatství ve vás, na záři nové Éry a vyzývám vás, abyste to dělali stejně. Budete překvapeni a ohromeni celou tou krásou, která je ve vás přítomna, a která je nyní připravena zářit. Vnímat v sobě božské Světlo není záležitostí ega nebo falešné pýchy. Je to projev nejvyššího poznání. Přijměte ho bez jakýchkoliv pochyb, že toto Světlo není něco mimo vás, ale že je to nevyčerpatelná, jiskřící a tvůrčí síla, která skrze vás proudí. Aktivujte ji v sobě a přivítejte tuto velkolepou a nádhernou záři! Nedovolte, aby vaše lidské “Já” bylo dále zdoláváno strachy, pochybami a ustaranými myšlenkami. Už se jimi nenechávejte porazit. Pociťte naplno svou vlastní důstojnost, duchovní sílu a se vším starým, jak u sebe, tak u druhých, zacházejte soucitně.

Nenechejte se již dále manipulovat starým paradigmatem, jste již za ním a on nad vámi již ztratil moc a vládu. Tohle je mé dnešní poselství, které velmi jednoduše oznamuje: “Už jste překročili práh starého”. Nová Éra započala! Dovolte jí, aby prostoupila všemi vašimi buňkami a dovolte jí proudit skrze vás ven k ostatním. Už nereagujte na to, co se děje kolem vás, nevyváženým dáváním, potřebou bojovat nebo vytvářením zbytečného tlaku na sebe i na druhé. Buďte spontánní a přirození, stejně jako paprsky sálající ze Slunce nebo květina, která vystavuje na jaře svou krásu.

Nechte vaše skutečné “Já”, aby proudilo v souladu s tím, co inspiruje vaše srdce. Nenechte se dále klamat svou myslí, jež vyvolává pochybnosti a námitky. Samozřejmě buďte laskaví k intelektu a k případným pochybám, ale zlehčete jejich aroganci a nevědomost nadsázkou a úsměvným postojem. Serfujte na tomto radostném proudu energie nové Éry, který už zde na vás všechny čeká. Prostřednictvím vás se uskuteční zázrak a ve vaší realitě začne být manifestován Nový věk na Nové Zemi.

Jeshua

Zdroj:  https://celostnivzdelavani.cz/uz-jste-prekrocili-prah-stareho