Bývalá soudkyně Nejvyššího soudu Sonia Sotomayorová byla odsouzena k trestu smrti oběšením poté, co vojenská komise na základně Guantánamo shledala Obamou jmenovanou soudkyni vinnou z velezrady a porušení své přísahy, že bude dodržovat Ústavu Spojených států.

V pondělí 7. března měla Deep state soudkyně den soudu. Nemile zjistila, že se zodpovídá sboru soudců generálního prokurátora amerického námořnictva a Úřadu vojenských komisí. Jejich kanceláře s pomocí Námořní pěchoty Spojených států pomáhaly rozhodovat o jejím osudu.


V jižní soudní síni GITMO žalobce viceadmirál Darse E. Crandall pronesl obvinění proti Sotomayorové: Velezrada, napomáhání a účastenství nepříteli, zločiny proti lidskosti, domácí terorismus, falšování veřejných záznamů, praní špinavých peněz, úplatkářství, špionáž a pobuřování, z nichž několik je trestáno zplynováním, popravčí četou, setnutím hlavy, smrtící injekcí, elektrickým proudem nebo oběšením. Oddělení „White Hat“ se až na několik výjimek spoléhá na věšení odsouzených.

Bojovná Sotomayorová, která se objevila bez právního zástupce, se rozhodla bránit a v úvodním prohlášení prohlásila, že ona, soudkyně Nejvyššího soudu s čtyřicetiletou právnickou praxí, nepotřebuje právníka, který by ji obhajoval. Místo toho řekla tříčlenné komisi, že má absolutní a neodvolatelnou imunitu před trestním stíháním. Její postavení jako SCJ ji podle jejích slov osvobozuje od povinnosti zodpovídat se za prohlášení učiněná v průběhu zasedání nebo mimo něj a chrání ji před nespravedlivými a nezákonnými útoky na její osobu a pracovní morálku. Prezident Obama, dodala bouřlivě, jí slíbil doživotní ochranu.

Viceadmirál Crandall otočil hlavu. „Vidíte tu Obamu? Doufám, že ho tu brzy uvidíme, ale teď tu není. Možná nechápete, kde jste. Tohle je vojenská komise, ne vaše kancelář. Nemáte tu žádná práva,“ dodal.

Na místě ji ihned uzemnil. Její energické vystupování se náhle změnilo v tiché nespokojené mumlání.

Viceadmirál Crandall ukázal komisi tucet e-mailů, které Sotomayorová napsala 6. ledna doktoru Anthonymu Faucimu, ředitelce CDC Rochelle Walensky a členům nelegitimní Bidenovy administrativy, dva dny předtím, než nestydatě lhala při kongresovém slyšení o Covidu-19. Tam Sotomayorová tvrdila, že přes 100 000 dětí bylo „hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a umíralo na Covid“, což později vyvrátili i její nejvěrnější spojenci z Deep state.

Pokračoval: „To nebyla špatně vyslovená pochybnost, omyl. Její e-maily dokazují, že měla v úmyslu umocnit Covidový strach tím, že si sama rozmarně vymyslela čísla. Víte, kolik nezletilých bylo toho dne v celé zemi skutečně hospitalizováno a bylo potvrzeno, že mají Covid?“

Zvedl sedm prstů. „Správně, sedm. Sedm v celých Spojených státech. A víte, kolik jich bylo v kritickém stavu? Odpověď zní: žádná, nula.“

V e-mailech přátelům z Deep State Sotomayorová napsala: „Udělám vše, co je v mých silách, abych zajistila, že současné mandáty zůstanou na svém místě. Mám pravomoc prosazovat víru. Na skutečném počtu nemocných nezáleží. Důležité je, abychom my, správci USA, dostali všechny na palubu s mandáty a donutili je, aby se přestali ptát, proč prosazujeme očkování. Jsem SCJ a moje slovo má váhu. Čím větší počet lidí řekneme, že jsou nemocní, tím víc nám budou věřit.“

Viceadmirál Crandall přecházel po soudní síni, pomalu četl z e-mailu a dával každému slovu význam a prostor: „…tím víc nám budou věřit. Kdo vlastně jsme? Vy? Fauci? Walensky? Biden? Obama? Podvod s Covidem skončil, ale vy, stejně jako vaši spolupracovníci, ponesete břímě svých zločinů.“

„Naivní pane, co skončilo, skončilo jen proto, že to tak chceme. Covid se vrátí a udeří znovu! Jen počkejte do pololetí. Ať už vyhrajete nebo prohrajete, bude Covidově oživení, jaké si ani neumíte představit,“ zasyčela Sotomayorová…

Viceadmirál Crandall se usmál. „Tato komise oceňuje vaši upřímnost. Jen jste se svobodně a bez nátlaku zapletla do zločinného spiknutí. Byl jsem připraven strávit tu pár dní a vložit do důkazů spoustu finančních záznamů, které dokládají vysoké úplatky, jež jste přijala, abyste podpořila Covidový strach. To už po Vašem osobním prohlášení ani není nutné, paní Sotomayorová.“

„Jsem soudkyně nejvyššího soudu; oslovujte mě titulem,“ řekla Sotomayorová.

„Jediný titul, který tu máte, je titul zadrženého,“ odpověděl kontradmirál Crandall.

Porota obratem potvrdila admirálovo prohlášení a rozhodla, že Sotomayorová bude oběšena za velezradu. Datum popravy je naplánováno na 28. března.

Zdroj: https://realrawnews.com/2022/03/military-tribunal-sentences-sonia-sotomayor-to-death/