Rabbi otevřeně hovoří o tom, jak Židé pohrdají Goyimy, nechávají je pracovat, zatímco sami pracovat nechtějí, ale chtějí ovládnout veškerou světovou politiku skrze své banky, mocenské struktury a sítě donašečů, špionů a tajných služeb. Dodnes vykonávají rituální lidské oběti a zbytky z nich posílají do řetězců rychlého občerstvení, aby Goyimové pojídali ve své hluboké nevědomosti a otrocké důvěřivosti dokonce svoje děti!
.
Na toto všechno podle něj mají právo, protože jsou „přeci“ vyvolenou rasou. Holocaust byla podle něj jen strategická hra, jak z Židů udělat ještě větší oběti, (dokonce sám popírá, že by umřeli v tak velkém počtu, jak se oficiálně uvádí) aby se na příští desetiletí vyhnuli jakémukoliv podezření z usilování o světovládu. Uvádí, že antisemitismus vymysleli také Židé jako metodu, jak setřást absolutně každou oprávněnou kritiku směřující na jejich počínání a panství. Nejděsivější na všem je, že co říká, říká naprosto otevřeně, ale jen MÁLO LIDÍ MU TO VĚŘÍ…
.
I sami prostí Židé jsou ale nástrojem temných elit, které je využívají ve svém boji o nadvládu nad planetou. Ježíš je chtěl osvobodit, ale oni z jeho poselství udělali nové náboženství, místo toho, aby jeho odkaz očistně pracoval uvnitř náboženství starého-židovství, ke kterému primárně Ježíš svůj odkaz směřoval. Rabín Abraham Finkelstein v interwiew o pravé podstatě světového dění uvedl, že, sedm židovských bankéřských rodin, které ovládají americké finančnictví – Rothshildové, Kuhn and Loeb, Lehman Brothers, Lazards, Warburg, Goldman Sachs, Rockerfeller – mají pod kontrolou veškeré americké peníze od r. 1913.
.
Abraham Finkelstein: Ano, to je pravda. Lidé chtějí práci, tak jim dáváme práci. Židé nepracují.
James Wickstrom.: Během druhé světové války prý zemřelo 6 milionů židů v koncentračních táborech a dalších 6 milionů, kteří nezemřeli, dostává finanční odškodné z německých fondů. Čili jde celkem o 12 milionů Židů, jak je možné, že ze 3,5 milionů Židů (dle původní statistiky z r. 1934 o počtu Židů v Evropě) je jich najednou 12? Finkelstein: Stále se hádáte jen o čísla, ale jde o to, že Židé mají právo na odškodnění, protože byli pronásledování po tisíce let. Proto po dobu následujících 100 let zde budou Židé oprávněni brát odškodné za holocaust.J.W.: Co se říká Židům v synagogách ohledně toho, jakým směrem kráčí USA? USA je nyní v poměrně vážné finanční krizi.
.
Finkelstein: V Americe jsme vydělali hodně na úrocích, ale můžeme získat levnější pracovníky v Číně a v Indii. Jde jen o peníze. Židovští finančníci investují hodně do Asie. Židé jsou původně asijská rasa.
J.W.: Údajně jste Bohem vyvolená rasa, je to tak?
.
Finkelstein: Ano, mnoho Židů to nechce přiznat, ale jsme Bohem vyvolená rasa a náš Bůh je Lucifer. Máme rádi zlato, peníze, kreditní karty, rádi utrácíme a bavíme se. Jsme rádi, když nežidé pro nás pracují a když pro nás otročí (Židé totiž nechtějí pracovat). Nežidé to tak chtějí, takže jim to umožňujeme. Pro populaci v USA je stanoven plán, že zde již nebude žádné bílé obyvatelstvo, přivádíme sem Mexičany, Hispánce, kteří se množí s bílými a nová populace budou míšenci.
J.W.: Můžete mi vysvětlit, jak to, že při pádu dvojčat 11. září 2001 v těch věžích nebyli žádní Židé?
Finkelstein: No, na duchovní úrovni tam bylo mnoho Židů (rabín se směje).
J.W.: V těch věžích ten den nebylo v práci 3000 Židů. Jakoby věděli, že ten den se něco stane a proto nešli do práce?
.
Finkelstein: Ano, měli jsme zprávu, co se stane, bylo potřeba budovy zničit, protože byly staré, na tom jsme také dost vydělali. Můj přítel vydělal tak, že tři měsíce předtím si navýšil pojištění na dvojnásobek, takže vydělal čtyřikrát tolik. Také mně nabízeli, abych se zúčastnil, ale zaváhal jsem.
J.W.: Na mnohých značkách supermarketových potravin je značka U a K. Jedná se o daň Židům, kterou při nákupu produktu platí nežidé?
.
Finkelstein: Ano, dá se to nazvat daní, jsme oprávněni vydělat peníze na všem, a když nás nikdo nezastaví, tak zkrátka vyděláváme. Nevěřící bílá rasa je pro nás dobytek. Co je na tom špatného, že vyděláme peníze z toho, že se dobytek potřebuje najíst.
J.W.: Čeho se Židé bojí nejvíc?
.
Finkelstein: Toho, že FED „odpojí“ americký dolar. Pro ten případ musíme mít peníze ve švýcarských francích, eurech, nebo v japonských jenech, předtím, než dolar padne.
J.W.: V Talmudu je psáno, že pokud máte protivníka, musíte ho ovládnout.
.
Finkelstein: Ano, to je ta nejchytřejší věc. Vlastníme republikány i demokraty. Máme své lidi na obou stranách. Těm ostatním dáme nějaké peníze na kampaně, oni si vezmou od nás peníze a pak dělají jen to, co chceme. Takto můžeme vydělávat, dokud tomu nikdo nezabrání.
J.W.: Jak se stalo, že Židé převzali kontrolu nad křesťanskými církvemi?
.
Finkelstein: Už na samém počátku jsme pronikli do katolické církve. Proč myslíte, že všichni biskupové a papežové nosí jarmulku? Bílým to nikdy nedojde. Vzali jsme vaše knihy, přepsali jsme je do latiny, abyste jim nerozuměli, protože jste nevzdělaní hlupáci. Po tisíci letech část bílé rasy začala opouštět katolickou církev, to bylo špatné, protože jsme začali ztrácet hodně peněz.
.
Takže jsme králům a vládcům dali příkaz, aby takové lidi označili za kacíře a aby je zabíjeli. Ale odpadlíků bylo hodně, museli jsme vymyslet plán B, a to byli jezuité. Jsme ve válce Židů proti bílé rase. Talmud říká, že Židé vyhrají, že země bude patřit jim a utkají se i s Bohem bílých a nad ním tentokrát také vyhrají.
J.W.: Je zvláštní, jak Židé dokázali proniknout do FBI a národní bezpečnostní agentury.
.
Finkelstein: Je snadné ovládnout vládu, když vlastníte banku, protože vláda si musí půjčovat peníze od banky. Jakmile si půjčíte peníze, jste otrokem věřitele. Takže americká vláda je otrokem FEDu. Všichni politici berou úplatky, rádi pijí, berou drogy, proto je velice snadné mít kontrolu nad vládou. Nejtěžší bylo proniknout do církví, protože měly některé dobré kazatele, ale nakonec se nám Židům vždycky podařilo získat kontrolu nad vším, co jsme chtěli.
.
Nejsme dobytek, jak nás Goyimy, vidí Židi! Musíme pouze překonat svou společností podporovanou pohodlnost a naivní dobrosrdečnost, naprogramovanou nevědomost, podsunutou nelidskost a zejména zbabělost hájit ty nejzákladnější a životně důležité hodnoty. Pokud chceme mít my, lidé a naše děti perspektivu přirozeného rozvoje a zdravého vývoje, musíme se hrdě a nekompromisně postavit jak žido-chazarské manipulaci, satansko-luciferiánské doktríně i nelidským snahám androidní umělé inteligence. Jen svým odhodlaným postojem a vědomým přístupem si zasloužíme, postup do vyššího levelu lidské evoluce.
Tento příspěvek je další z „červených pilulek“, které vás mají probrat z vašeho plebejského spánku a přinutit vás, abyste se postavili čelem a s velkým odhodláním udělat přítrž židovsko-chazarské nechutné praxi obětování lidí a zejména dětí, která nepřestala s Izákem, ale praktikuje se dodnes. Musíme se postavit nelidskému záměru elit, který s námi mají a přestat chápat současné vlády jako někoho, kdo jedná v našem zájmu.
.
Vlády kolaborují se satanskýma globálníma silami, nechrání nás, ale podílí se naopak na našem pomalém zabíjení, které si ještě máme za obrovské peníze zaplatit, jak dokazuje nebezpečná vakcinační globální akce, kterou se snaží koordinovaně vnutit lidstvu prakticky všechny vlády světa…
.
J.W.: Byla v USA vytvořena Židy sexistická a feministická homosexuální agenda?
Finkelstein: Ano, na začátku 90. let jsme ji vytvořili. Začali jsme tím, že jsme podporovali práva žen, aby chtěly mít stejný plat jako muži, volební právo žen – protože ženy jsou slabší a víc na to slyší. Podívejte se dnes na americké ženy, mají krátké vlasy, mají lesbické milenky, vdávají se ve čtyřiceti a to už nemohou mít tolik vlastních dětí, protože promrhaly svá plodná léta honbou za penězi. Ty nejhezčí ženy si bereme my do Hollywoodu (který vlastníme).
.
Pravda je taková, že my Židé jsme vytvořili USA, v roce 1492 jsme byli vyhnáni ze Španělska a Kolumbus byl Žid, který nás vzal do Ameriky. Usadili jsme se raději v New Yorku, tady je lepší počasí a nejsou zde komáři, tady jsme začali pořádně vydělávat.
J.W.: Je ve válce v Iráku investováno mnoho židovských peněz?
.
Finkelstein: Ano, vlastníme zbrojní továrny, letecké společnosti, výrobny zbraní, vyděláváme na tom dobré peníze. George Bush byl dobrý goyim (nevěřící, nežid ve službách Židů). Nejdůležitější část půjčky je úrok. Nezajímá nás jistina, ale úrok. S Irákem to bylo dobré, získali jsme nějakých 300 miliard. Ta válka bude pokračovat dalších 30 let, jak říkal George, musíme to udržet v tajnosti. Ještě vpadneme do nějakých zhruba šedesáti zemí.
.
Odvedeme lidi do armády, muže i ženy, protože ženy už dnes nechtějí být doma s dětmi, chtějí dělat kariéru, takže to je moc dobré obléct je do zelených uniforem a poslat je zabíjet druhé, je to pro ně vzrušující. Na tom také vyděláme spousty peněz.
Jednou za čas je nutné zredukovat množství lidí. Když je stádo příliš velké, hodně toho zkonzumuje. Říkáme tomu hra na válku. Je to pro nás zábava, protože vidíme dva naše úhlavní nepřátele – bílou rasu a Araby, jak se navzájem zabíjejí.
.
J.W.: Údajně Židé financovali komunistickou bolševickou revoluci v Rusku proti carovi.
Finkelstein: Ano, začali jsme tu revoluci, protože je nutné ovládnout i tu největší zemi na světě. Museli jsme pomoci matce cara od jejích sestřenic a bratranců, císaře německého a anglické královské rodiny. Takže oni nám pomohli a dali nám důvěrné informace.
.
Docela se nám to podařilo a teď je načase posílit Čínu a Indii, protože Amerika půjde ke dnu, ta už nikoho nezajímá, protože v ní peníze už nebudou. Hlavní zdroje židovské finanční a politické moci jsou média, noviny, televize, rádia, časopisy, všechny je vlastníme, a jakmile si to bílí uvědomí, stejně už bude pozdě na to, aby o sobě rozhodovali, protože my už jsme dávno rozhodli za ně.
.
V USA je mnoho bílých lidí s evropskými kořeny, kteří nevědí, co se tady děje. Taky je zde ale i mnoho Židů, kteří nevědí, o co jde. Chceme vymýtit bílou rasu a arabskou rasu tím způsobem, že je poštveme proti sobě ve válce a ještě na tom vyděláme spoustu peněz, to je chytré. My jsme bystří, jsme jedineční, jsme vyvolení a jsme nejchytřejší lidé na světě. Vždycky jsme říkali, chceme svět jen pro sebe a také ho budeme mít.
J.W.: Jaké máte plány s černou rasou?
.
Finkelstein: Černí sem přišli před 75000 lety, když náš otec Lucifer prohrál válku na nebesích. Umí dobře tancovat, někteří umí zpívat a taky jsou dobří na prodej drog, z drogového průmyslu máme velké peníze. Oni za obchodování s drogami sedí ve vězení a my vyděláváme, ostatně vyděláme na jakémkoli velkoobchodu.
.
Proti nám nikdo nesmí vystupovat, protože to by byl antisemitismus. Navíc ovládáme soudní systém, napsali jsme většinu zákonů, (tedy řekli jsme republikánům a demokratům, jaké zákony mají napsat a oni to udělali) protože my nepracujeme.
J.W.: Hovoříme tady spolu, ačkoli máme zcela odlišné názory a přání, říkáme lidem pravdu, ale masy lidí mají problém tomuto uvěřit.
.
Finkelstein: Už po staletí vymýváme lidem mozky. A zvláště intenzivně posledních pár stovek let. Oni uvěří čemukoli, co jim řekneme. Hodně se bavíme kolem Pesachu (židovských velikonoc), kdy krademe sto až tři sta tisíc dětí ročně pouze v USA. Vezmeme jejich krev a smícháme ji s chlebem. Pak jejich těla odvezeme na jatka, která vlastníme, jejich těla dáváme do párků a hamburgerů, Mc Donald’s je jeden z našich oblíbených podniků kam to dáváme. Lidé to pak jedí a dávají to svým dětem k obědu.
.
Naše svatá kniha říká, že převezmeme nadvládu nad světem. Říkám to otevřeně, protože pro vás bílé už to končí. Snažili jste se lidem otevřít oči, ale oni je neotevřeli, že. Raději se neprobudili a víte proč? Protože se bojí nás, Židů. Nechtějí, abychom je obvinili z antisemitismu. My jsme vyvolení, a proto můžeme dělat, co se nám zachce.
.
Běloši jsou zbabělci. Židé nelžou, říkají otevřeně, co dělají. Udělali jsme skvělou práci se školským systémem. Vaše děti chodí do veřejných škol, ale židovské děti tam neposíláme, chodí do židovských akademií, tam je učíme skutečné, pravdivé věci a pak jdou do synagogy. Vaše děti chodí do veřejných škol, navíc nám platíte daně z majetku, takže nikdy svůj majetek ani nevlastníte.
.
Pokud nezaplatíte daň, přijdete o majetek, takže vlastně není váš. Vaše děti vychováme ve školách, a jakmile jsou z nich teenageři, dáme jim „hudbu“, i když já bych to hudbou nenazýval, ale poslouchají to, potom chtějí dělat nejrůznější hloupé věci, a my jim k tomu prodáváme drogy, děti nám dávají dobře vydělat. Vy jste jen dobytek, jste nežidé.
.

Na židovské velikonoce mizí mnoho dětí a my pijeme jejich krev, mnozí policisté o tom vědí. Jeden nežid o tom napsal knihu ve 30. letech, ale nikdo si ji nekupoval, lidé to raději nechtějí slyšet. Toto děláme po mnoho tisíc let, od počátků světa. Bereme děti našich nepřátel – což je bílá rasa, vezmeme je do sklepení synagog, tam je necháme vykrvácet, sledujeme, jak umírají. Je to podobné jako se zvířaty při košer řeznictví.

.

Pak to smícháme s velikonočním chlebem a to jíme, takže jíme krev našich nepřátel. Těla nejíme, protože nejsme kanibalové, ale na tělech můžeme vydělat. Dáváme je na jatka a jsou z nich kila a kila masa, která se dávají do párků a hamburgerů. Proto jsme udělali z párků oblíbenou snídani a z hamburgerů oblíbený oběd. Nevěřící běloši pojídají své vlastní děti. A i když vám to říkáme znovu na rovinu, tak tomu stejně nevěříte, ale to je váš problém…

Ota Veselý