1. Jejich pohrdání a jejich opovržení, je šokující…
„Zajímá nás vyhubení Goyimů. Naše moc spočívá v nastolení chronického nedostatku jídla a fyzické slabosti pracovníka, protože to naznačuje, že je otrokem naší vůle.” – Protokol 3, odst. 7.
„Budeme dav řídit na základě touhy, závisti a nenávisti… a jejich zásluhou vyhladíme všechny, kteří nám budou klást odpor.” – Protokol 3, odstavec 8
.
„Goyimové jsou stádo ovcí a my jsme jejich vlci” – Protokol 11, odstavec 4
„Pokud se nám podaří dostat Goyimy do úrovně pošetilé slepoty, bude to jasným důkazem, že jejich mysl je nevyvinutá v porovnání s tou naší? Tohle je to hlavní, co zaručuje náš úspěch.” – Protokol 15, odstavec 7
.
2. Prezidenti jsou pouhé loutky na nitkách…
„Nahradili jsme vůdce republik parodií vlády. Prezidentem, který je volen z davu, bude z našich řad, z našich loutek, z našich otroků.” – Protokol 10, odstavec 10
„Volby uzpůsobíme ve prospěch takových prezidentů, kteří ve své minulosti měli nějaká temná, neodhalená tajemství. Z důvěryhodných osob to udělá agenty pro dosažení našich cílů ze strachu z odhalení. Budou pro nás pracovat z přirozené touhy, jako všichni, kteří dosáhli moci a mají touhu po výsadách, výhodách a respektu spojených s úřadem prezidenta. Takto převezmeme právo navrhovat nové zákony nebo měnit zákony existující, jelikož prezidenti budou jen loutky v našich rukou.” – Protokol 10, odstavec 13
.
3. Liberálové i zednáři budou neúprosně využíváni…
„Dokud zcela nevytvoříme naše království, budeme budovat a násobit zednářské lóže ve všech zemích světa. Začleníme do nich všechny význačné osoby ve veřejné správě a tyto lóže budou naší základní zpravodajskou kanceláří a prostředkem pro budování vlivu.” – Protokol 15, odst. 4
„Všechny lóže budou podléhat jedné centrální tajné vládě, o které budeme vědět pouze my. Tajná vláda bude tvořena našimi učenými starci, kteří budou veřejně neznámí.” – Protokol 15, odst. 4
„Tak budeme vědět i o těch nejtajnějších politických spiknutích, které budou spadat pod naše vedení od samotného počátku jejich vymyšlení. Mezi členy našich lóží budou téměř všichni agenti mezinárodní a národní policie, protože jejich služba je pro nás nenahraditelná, a protože mají vlastní speciální přístupy k nepřizpůsobivým.” – Protokol 15, odstavec 4
.
„Třída lidí, kteří ochotně vstupují do tajných společností, jsou takoví, kteří žijí podle svého rozumu, kariéristé a většinou lehkomyslní lidé, se kterými nebudeme mít problém v jednání a v jejich využívání… Ale pokud by mezi nimi hrozilo, že dojde ke spiknutí, pak vedoucí toho spiknutí musí být jeden z našich nejdůvěryhodnějších sluhů.” – Protokol 15, odstavec 5
„Goyimové vstupují do lóží ze zvědavosti nebo v naději získat kousíček z veřejného koláče, a někteří z nich proto, aby získali slyšení před veřejností pro své nepraktické a bezdůvodné fantazie, protože touží po úspěchu a potlesku, ve kterém budeme mimořádně štědří… Nedokážete si představit, do jaké míry lze ty nejmoudřejší z Goyimů přivést do stavu nevědomé naivity v jejich arogantní ješitnosti, a jak snadné je pak zničit jejich srdce tím nejmenším neúspěchem nebo přerušením potlesku, který se jim dříve bohatě dostával, a který je dostal do otrockého podřízení. Tito vypadající tygři mají duši ovce a vítr vane volně skrze jejich hlavy.” – Protokol 15, odst. 6
.
„Budeme popravovat zednáře takovými způsoby, o kterých nikdo kromě bratrstva nebude mít ani tušení, ani naše samotné oběti odsouzené k smrti. Budou umírat, když to bude potřeba a bude to vypadat jako přirozené úmrtí… Proti tomuto se nikdo z bratrstva neodváží protestovat. Těmito metodami vymýtíme z řad zednářství samotné jádro protestu vůči nám.” – Protokol 15, odstavec 9
.
4. Tisk bude naším zlatým nástrojem k řízení davu…
„Skrze tisk a média získáme mocný vliv, zatímco my sami zůstaneme skrytí v pozadí.” – Protokol 2, odstavec 5
„Ani jedno oznámení nepůjde ven mezi lidi bez naší kontroly. Všechny zprávy budou tvořeny jen pár agenturami. Tyto agentury budou celé naše, budou vše tvořit, šířit a publikovat, ale jen to, co jim nařídíme.” – Protokol 12, odstavec 4
„Všechny naše noviny budou mít nejrůznější možné povahy… aristokratické, republikánské, revoluční, dokonce i anarchistické. Ti hlupáci si budou myslet, že opakují názor z vlastního tábora, ale zatím budou opakovat jen naše názory nebo názory, který jsou pro nás žádoucí.” – Protokol 12, odstavec 12
.
5. Lidé budou neustále rozptylováni prázdnými citacemi a porušenými sliby…
„Zvýšíme mzdy, což ale pracovníkům nepřinese žádnou výhodu, protože současně vždy zvýšíme ceny základních životních potřeb se zdůvodněním, že je to způsobeno úpadkem zemědělství a chovu dobytka.” – Protokol 6, odstavec 7
„Budeme jim slibovat, že jim vrátíme všechny svobody, které jsme jim před tím vzali, ale hned jak potlačíme jejich odpor, zase si podrobíme všechny strany.” – Protokol 11, odstavec 5
„Budeme je rozptylovat zábavou, hrami, koníčky, vášněmi, lidskými paláci. Skrze tisk budeme všude možně ohlašovat soutěže v umění či sportu. Tyto zájmy zcela rozptýlí jejich obezřetnost.” – Protokol 13, odstavec 3.
6. Všechny vrstvy společnosti budeme postupně infiltrovat…
„ To co v sobě zahrnuje teror, budeme stále podporovat. Ovládneme osoby všech názorů, všech doktrín, monarchisty, demagogy, socialisty, komunisty i utopistické snílky. Potom všechny využijeme k odstranění posledních zbytků jejich opravdových autorit.” – Protokol 9, odst. 4.
„Všechny státy budou mučeny teroristickými činy a tak připravovány, aby obětovaly vše za mír a klid. Ale my jim mír nedáme do té doby, dokud otevřeně neuznají naši mezinárodní super-nadvládu, a plně se nám nepodrobí.” – Protokol 9, odstavec 4
„Svůj vliv uplatníme v právu, soudnictví, při řízení voleb, v tisku, v kontrole svobod osob, ale hlavně ve vzdělávání a výcviku, což jsou základní kameny svobodné existence.” – Protokol 9, odstavec 9
„Administrátory budeme vybírat přísně z řad veřejnosti, s ohledem na jejich vlohy pro poslušnost. Nebudou to lidé rozhodně bystří a trénovaní v umění vlády, a tak se snadno stanou figurkami v naší hře…. v rukou našich učených a geniálních mužů, kteří se stanou jejich poradci, a kteří budou vychováváni od útlého dětství, aby řídili záležitosti celého světa.” – Protokol 2, odstavec 2
„Naši vládu obklopíme celým týmem ekonomů. Kolem nás bude soustava bankéřů, průmyslníků, kapitalistů a milionářů, protože vše se bude řídit a řešit jen penězi.” – Protokol 8, odstavec 2
„Kdo by nás podezříval z toho, že všichni tito lidé budou námi nastrčeni podle politického plánu, který nikdo neodhalí ani v průběhu mnoha století?” – Protokol 13, odstavec 6
.
7. Nejvyšší hrozba…
„Je možno předpokládat, když nadejde čas, že se Goyimové, pokud uhodnou, co se děje, postaví proti nám se zbraněmi v rukou. Na západě ale máme proti tomu nachystaná tak děsivá opatření, že i ti nejodvážnější se zaleknou… Pod všemi metropolemi budou podzemní chodby a když nadejde správný čas, tak budou všechna hlavní města vyhozena do vzduchu i se všemi jejich organizacemi a archívy.” – Protokol 9, odstavec 13
.
8. Budeme vyvolávat chaos…
„Rozvíříme každou formu zločinů, a pak ozbrojíme všechny strany a vytvoříme cíleně autority pro každou agendu a ambici. Ze států tak uděláme gladiátorské arény, ve kterých mezi sebou budou bojovat různé zmatené skupiny. Budeme vytvářet stále více zmatků, chaosu a bankrotů.” – Protokol 3, odstavec 3
„Všeobecná nenávist bude posílena vlivem ekonomických krizí, které zastaví obchodování na burzách a zastaví průmysl. Pomocí těchto krizí přinutíme celé davy pracovníků, aby současně vyšli do ulic ve všech evropských zemích. Tyto davy lidí budou usilovat o prolití krve těch, kterým ve své jednoduchosti a nevědomosti od kolébky záviděli. Pak budou moct rabovat jejich majetek.” – Protokol 3, odstavec 11
„Pamatujete na Velkou francouzskou revoluci? Tajemství její přípravy jsou nám velmi důvěrně známá, protože šlo o počin z naší dílny.” – Protokol 3, odstavec 14
.
9. Dojde k přechodnému období…
„Abychom veřejné mínění dostali na naši stranu, musíme ho posunout do stavu zmatení pomocí spousty protichůdných názorů, aby tím Goyimové ztratili svoji hlavu v bludišti dezinformací a uvědomili si, že nejlepší bude nemít žádný názor v politických záležitostech.” – Protokol 5, odstavec 10
„Lidé si ve výsledném chaosu už nebudou rozumět. Odradí to jakýkoliv druh osobní iniciativy. Není nic nebezpečnějšího než osobní vědomá iniciativa a pokud je za ní ještě genialita, tak taková iniciativa nám může způsobit více škody, než jakou by mohly způsobit miliony lidí, mezi kterými jsme vyvolali rozpor.
.
Musíme tudíž řídit vzdělávání goyimských komunit tak, že když narazí na nějakou záležitost vyžadující iniciativu a kreativitu, tak svou snahu bezmocně vzdají a sami nám nabídnou mezinárodní moc, která nám umožní bez jakéhokoliv násilí postupně pohltit všechny státní síly světa a vytvořit super-vládu. Na místo současných vládců dosadíme svoji super-vládu. Její paže budou sahat do všech směrů a její organizace bude mít tak kolosální rozměry, že nebude možné, aby neuspěla v podrobení si všech světových národů.” – Protokol 5, odstavec 11
.
„Moment, kdy si lidé uvědomí naši krutovládu, bude, až lidé, naprosto zlomení neschopností svých vládců (což zařídíme) budou křičet: „Pryč s nimi! Dejte nám jednoho krále celé Země, který nás sjednotí a odstraní příčiny chaosu, který nám dá mír a klid, kterého nemůžeme najít pod našimi vládci a zástupci“. Pak nás dav bude vychvalovat v jednotné radosti, nadějí a očekávání. Hlasování, jakožto námi vytvořený nástroj, který nás dosadí na trůn světa, pak naposled naplní svůj účel a sehraje svoji konečnou roli.” – Protokol 10, odstavec 4 & 18
.
10. Nové království bude hrůzostrašné…
„Vytvoříme intenzivní centralizaci moci k ovládnutí všech komunitních sil. Novými zákony budeme regulovat všechny činy politického života námi ovládaných subjektů. Tyto zákony postupně seberou všechny svobody Goyimů, a naše království bude vynikat krutovládou tak skvostných proporcí, že se budeme moct zbavit jakéhokoliv Goyima, který nám bude odporovat skutkem či slovem.” – Protokol 5, odstavec 1
.
„Slovo ‚svoboda‘ spojuje komunity lidí v boji proti jakékoliv síle, jakékoliv autoritě, proti Bohu i přírodním zákonům. Z tohoto důvodu, jak založíme naše království, budeme muset vymazat slovo ‚svoboda‘ zcela ze slovníku života.” – Protokol 3, odstavec 20
„Svoboda je právo na to všechno udělat, co zákon umožňuje, ale veškerá svoboda bude jen a jen v našich rukách.” – Protokol 12, odstavec 2
.
„V našich programech bude celá jedna třetina našich subjektů sledovat zbytek ve smyslu své povinnosti, na základě principu dobrovolné služby Státu. Pak nebude žádná ostuda být špiónem a informátorem a donašečem, ale naopak to bude přednost.” – Protokol 17, odstavec 7
„Až konečně vytvoříme naše království pomocí převratů, připravených po celém světě na jeden a ten stejný den, bude naším úkolem, zajistit, aby neexistovala žádná spiknutí proti nám. S tímto záměrem bez milosti vyhubíme všechny, kteří budou ozbrojeně oponovat našemu příchodu do našeho království. Každá nová instituce, která ponese prvky tajné společnosti, bude potrestaná smrtí. Ty, které nyní existují, jsou nám známé, protože nám slouží. Ale potom je rozpustíme a vyženeme je do exilu daleko od Evropy. To stejné provedeme se všemi Goyimi zednáři, kteří ví až příliš mnoho. Ty, které ušetříme, budou v neustálém strachu z vykázání z Evropy, z centra naší vlády.” – Protokol 15, odstavec 1
.
„Naše autorita bude velkolepá, protože bude jediná a všemocná, bude korunou řádu, a v tom bude zahrnuto celé štěstí člověka.” – Protokol 22, odstavec 4
„My, zákonodárci, budeme soudit, zabíjet a vyšetřovat. Budeme vládnout silou vůle, se zbraněmi v našich rukách, s neomezenými ambicemi, spalující nenasytností, nemilosrdnou odplatou, s nenávistí a zlobou.” – Protokol 9, odstavec 3
.
„Usnesení naší vlády budou finální a bez odvolání.” – Protokol 15, odstavec 2 „Soudci budou rozhodovat jen tak, jak jim nařídíme.” – Protokol 15, odstavec 10
„Jak nadejte čas naší neskrývané vlády, všechny naše zákony budou krátké, prosté, jasné, bez jakýchkoliv interpretací, aby je mohl kdokoliv dokonale plnit. Hlavním úkolem je, aby se všichni podrobili řádům, a tento princip bude doveden do grandiózních výšin.” – Protokol 15, odstavec 12
„Zločinci budou zatčeni při prvním podloženém podezření. Nelze připustit, že ze strachu z možné chyby by měla být dána příležitost uniknout osobám, které jsou podezřelé ze zločinu a v těchto záležitostech budeme doslova nemilosrdní.” – Protokol 18, odstavec 9
.
„Vzdělávání na univerzitách uvedeme do nové roviny. Jejich pracovníci a profesoři budou dosazeni a detailními, tajnými programy připraveni tak, aby byli úplně závislí na vládě.” – Protokol 16, odstavec 1
„Studium starověké historie nahradíme studiem programu budoucnosti. Z paměti lidí vymažeme všechna fakta o dřívějších kulturách, která jsou pro nás nežádoucí, a ponecháme jen ta fakta, která vyobrazují všechny chyby vlády Goyimů.” – Protokol 16, odstavec 4
„Zrušíme jakoukoliv svobodu učení.” – Protokol 16, odstavec 7
.
„Je pro nás nezbytné podkopat jakoukoliv víru z mysli Goyimů a odstranit samotný princip Boha, Ducha, a nahradit je aritmetickými výpočty a materiálními potřebami.” – Protokol 4, odstavec 3
„Jak přijdeme do svého království, bude pro nás nežádoucí, aby existovalo jakékoliv jiné náboženství než to naše, které uctívá našeho Boha a se kterým je svázán náš osud jako s Vyvoleným. Proto musíme odstranit všechny ostatní formy víry… Naším kázáním náboženství Mojžíše si podrobíme všechny lidi na celém světě.” – Protokol 14, odstavec 1
.
„Naši filozofové budou mluvit o nejrůznějších nedostatcích všech vyznáních Goyimů, ale nikdo nebude moci diskutovat o naší víře z jejího skutečného úhlu pohledu, jelikož výklad se bude plně učit pouze našimi sluhy, kteří se nikdy neodváží zradit tajemstvích naší víry.” – Protokol 14, odstavec 4
„Svoboda tisku, právo na sdružování, svoboda svědomí, princip hlasování musí navždy zmizet z paměti člověka, a lidé musí podstoupit radikální změnu hned, od první chvíle schválení nové ústavy. .
.
Zatímco lidé budou ohromeni dosaženou revolucí a budou stále ve stavu hrůzy a nejistoty, budou muset jednou pro vždy uznat, že jsme tak silní a s takovou hojností moci, že v žádném případě na ně nebudeme brát žádný ohled, ani na jejich názory či touhy Musí vidět, že jsme připraveni a schopni zničit zdrcující mocí veškerý projev jejich názorů či tužeb a to v každý moment a na každém místě. Najednou získáme vše, co jsme chtěli, a v žádném případě se už s nimi nebudeme dělit o svoji moc. Poté ze strachu ze všeho zavřou své oči a budou jen čekat, až bude konec toho všeho.” – Protokol 11, odstavec 3
„Povedeme lidi od jednoho zklamání k dalšímu, aby se nakonec přiklonili ve prospěch krále krutovládce krve Sionu, kterého připravujeme pro tento svět” – Protokol 3, odstavec 15
.
11. Nový král, Vyvolený…
„Tento Bohem Vyvolený je zvolen seshora, aby zničil všechny síly existující pod záštitou principů svobod a práv. Budou svrženy všechny formy společenského řádu, aby na ruinách byl postaven jen trůn krále Židů, ale jejich úkol bude splněn až ve chvíli, jak vstoupí do svého království ten Bohem Vyvolený. Poté bude nezbytné odstranit všechny formy z jeho cesty.” – Protokol 23, odstavec 4
„Když si král Izraele nasadí svoji posvátnou korunu, kterou mu Evropa nabídne, stane se patriarchou světa.” – Protokol 15, odstavec 23
„Tento král bude skutečným papežem vesmíru, patriarchou mezinárodní církve.” – Protokol 17, odstavec 4
.
Sionské protokoly popisují svět takový, jaký je leckde už dnes. Chazarský král králů sice ještě nesedí na jeruzalémském trůnu a světová populace zatím ještě neprosí Cabal, aby z chaosu udělala řád. Ale pokud lidé zůstanou dál zaslepení a neuslyší to, co nám protokoly sdělují, tak nebudeme daleko od jejich konečného cíle…
Zdroj: FB Ota Veselý