Stovky milionů lidí na celém světě protestují. Od ulic Londýna přes kanadské provincie až po Dánsko, Irsko, Austrálii a všude jinde lidé odmítají lékařskou tyranii, vakcínové pasy, rozdělování rodin, lockdowny a izolaci. Všechny nezákonné mandáty a veškeré nucené utrpení NESMÍ obstát ve zkoušce času. Health Ranger (Strážce Zdraví) považuje rok 2022 za „rok probuzení“ a rok 2023 za „rok odpovědnosti“.
.

Miliony zranění způsobených očkováním a věčné kovidové diagnózy probudí mnohé v roce 2022.
Ve farmaceutických systémech pro oznámení vedlejších účinků se na celém světě zaznamenávají miliony poškození způsobených vakcínami. V době, kdy se vlády pokoušejí vmanipulovat populací třetí dávku mRNA se spike proteiny, existují statisíce rodin, které již na vlastní oči byly svědky smrti a vyčerpávajících poškození způsobených vakcínou. Tito lidé neměli dostatek času oplakat smrt svých blízkých a rozhodli se, že z medicínského hlediska nemohou víc tolerovat toto násilné podrobení. Hrozba opětovného očkování a věčných kovidových diagnóz v roce 2022 probudí v příštích letech k činům mnoha dalších.
.

Každá autoritářská osobnost, která použila nátlak na maximální podvolení se těmto experimentálním injekcím, biologickým zbraním, bude nakonec brána na zodpovědnost. V roce 2022 se ke stovkám milionů lidí, kteří již nyní protestují, přidají další stovky milionů, kteří už nebudou moci odvracet hlavu před historickými zločiny proti lidskosti, které se uskutečňují pod záštitou „covid-19“. Psychóza masové formace se u mnoha vytratí, když nastoupí realita. Zdravotní svobodu je třeba bránit za každou cenu.
Miliardy lidí byly postiženy lékařskou tyranií, lékařským podvodem a propagandou vakcín, která mnohé zabila. Miliardy lidí snášely ohrožení svých občanských svobod, práv na autonomii těla, kariéry a živobytí. Miliardy lidí čelily přímému ohrožení svých rodičovských práv a denně se bránily podmaňování svých dětí a totálnímu útoku na jejich osobní náboženské přesvědčení.
.

Mají-li se lidé uzdravit a žít v míru a prosperitě, tyto otázky mohutného významu již nelze ignorovat. S postupem roku 2022 se probudí mnoho milionů dalších lidí, kteří budou volat po úplném obnovení lékařské etiky, lékařského soukromí a lékařské svobody. Tato globální revoluce vyžaduje všeobecné respektování práv na autonomii těla a občanských svobod a odškodnění za poškození způsobená očkováním.
.

Následující desetiletí poskytne obrovské příležitosti k zodpovědnosti, spravedlnosti, odvolání
Do roku 2023 dojde k vážnému odporu vůči lékařské tyranii a poškozením způsobeným vakcínami. Vyšetřování a zatýkání budou na denním pořádku. Lidé se začnou obracet na vůdce, kteří budou požadovat odpovědnost, spravedlnost a právní prostředky. Vezměme si například nedávný vývoj ve Spojeném království: Dr. Sam White a PJH Law předložily 20. prosince 2021 na policejní stanici Hammersmith v Londýně trestní oznámení…
.

Trestní oznámení dokumentuje závažné bezpečnostní problémy týkající se vakcín COVID a obviňuje představitele vlády Spojeného království z vědomého zatajování informací před britskou veřejností. Metropolitní policie stížnost přijala a obsahuje „významné a nezvratné důkazy“. Bylo vydáno oficiální referenční číslo trestného činu „nesprávného úředního postupu“. Ve stížnosti jsou uvedeny vážné obavy o bezpečnost vakcín proti kovidu a požaduje se, aby se zavádění vakcín „okamžitě zastavilo“. Sam White varoval policii, že zdravotničtí pracovníci ve Spojeném království jsou „vydíráni, aby přijali vakcínu nebo přišli o práci“. – problém lidských práv, který nelze ignorovat.

.

Další velcí vůdci této generace se postaví na stranu lidí a budou neúnavně pracovat na prosazení Nové mezinárodní smlouvy o svobodě zdraví, lékařské etice, vědecké integritě a lidské důstojnosti. Tato smlouva musí prosazovat Norimberský kodex, který byl během skandálu covid-19 porušen ve všech směrech. Smlouva musí chránit práva na soukromí lékařů a musí zakázat vakcínové pasy, požadavky na lékařské testy a další donucovací opatření lékařského podvodu, která si podmaňují a zraňují. Smlouva musí zajistit, aby se o karanténu mohlo žádat pouze na základě řádných důkazů o infekčním onemocnění a prostřednictvím formálního soudního příkazu. Systémy segregace, diskriminace a apartheidu musí skončit.

Stejně důležité je, že údaje týkající se smrtelnosti vakcíny již nelze ignorovat; proto je třeba zavést moratorium na virologický výzkum objevování funkčnosti virů a doprovodné nasazení biologických zbraní prostřednictvím mRNA vakcín. Musí se uskutečnit soudní procesy a tribunály pro závažné porušovatele lidských práv a pro ty, kteří se podílejí na lékařském násilí a genocidních činech.
Následující desetiletí slibuje nové paradigma výzev. Nová generace lídrů musí těmto výzvám čelit s duchovní silou, etickými zásadami a troufalým odhodláním.

Zdroj:

https://www.naturalnews.com/2022-01-06-health-ranger-2022-year-of-awakening-2023-year-of-accountability.html