Zkratka DUMBS – Deep Underground Military Bases System – Systém podzemních vojenských základen

Tito zlí lidé se nevzdají bez boje. Budou nás chtít všechny stáhnout ke dnu s sebou jako zlobivé malé dítě, které se nechce podělit o hračku – když hračku nemůžu mít, tak ji radši rozbiju, nikomu ji nepůjčím. Takže o tohle budou usilovat. Budou chtít zničit tento svět a zabít nás všechny společně s nimi, protože pokud oni nemohou vyhrát, pak nemůže vyhrát nikdo, ani my. Proto jsem zde, proto jsem byl povolán Bohem a Bůh mi dal tuto možnost sloužit mu, mému národu a lidstvu, děkuji za to a jsem rád a vděčný, že mohu být prospěšný ostatním, děkuji.

Originál videa v angličtině: ZDE

Video v německé verzi: ZDE


To, co uvidíte, bylo doteď skryto před veřejností a stálo mnoho životů dobrých lidí. Uvidíte to, co nám vlády nejvíce tají, prosím stáhněte si toto video a publikujte a šiřte jej dál, aby pravda vyšla najevo.

V tichosti připravovali něco velmi významného. Podívejte se na tyto dveře, které se nacházejí několik mil pod zemským povrchem, abyste si udělali obrázek o tom, co očekávají… 2012?

Mají pokročilý systém dopravy napojený na podzemní základny (DUMBS), který je schopen dosáhnout rychlosti přesahující Mach 1. V těchto základnách mají uskladněné obrovské množství jídla a zásob.

Pokud byste měli zájem o jakákoli další doplňující data, dávám vám (těm, kteří sledujete toto video) svolení mě kontaktovat na e-mailu colosensei64@gmail.com.Abych se představil, jsem veterán, sloužil jsem přes dvacet let jako námořník na ponorce, měl jsem vysoké bezpečnostní prověrky a byl jsem zasvěcen do mnohého, „červenou pilulku“ jsem si vzal 22. srpna 1990.

Takže jsem dělal výzkum po dobu více než třiceti let a ujišťuji vás, že jsem mnoho nocí proplakal a nemohl jsem spát celé týdny z těch otřesných věcí, které jsem musel sledovat a vědět. To, co je normální pro mě, je zcela mimo chápání běžných lidí, technologie jsou mnohem více rozvinuté, než si myslíme. Rozumím, že je těžké tomu věřit.

Níže najdete nová odhalení DUMBS a podzemní války. Jde o dlouhou duchovní válku o přežití ráje na zemi a lidstva.

List Efezským 6:12 (z bible, pozn. překl.) říká „Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti vládcům, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním mocnostem zla v nebeské říši.“

Jsou čtyři fáze tohoto dlouhého duchovního boje mezi dobrem a zlem, neboli mezi zlými temnými silami, které se postavily proti božskému plánu jediného živoucího boha a proti těm, kteří se věnují službě jedinému živoucímu bohu. Čtyři fáze, které je nezbytné dokončit, abychom vyhráli tento boj proti silám zla, které sestoupily na zemi před mnoha staletími a zaútočily na lidstvo, jsou tyto:

První – odstranit zlo z prostoru kolem Země a udržovat v něm trvalou nadvládu.

Druhá – odstranit zlo z nebe nad Zemí a udržovat v něm trvalou nadvládu.

Třetí – odstranit zlo z povrchu Země a udržovat na něm trvalou nadvládu.

Čtvrtá – odstranit zlo z podzemí, ze všech tunelů, labyrintů, jeskyní a podzemních základen a udržovat v nich trvalou nadvládu.

Fáze jedna a dvě byly z většiny dokončeny Aliancí Q Patriots a bílými klobouky. Fáze tři dosáhla velkých pokroků za pomoci Q Aliance, zbývají poslední opevnění, což jsou zejména Čína, Írán a Izrael. V těchto zemích jsou nyní nejvyššími představiteli patrioti bílých klobouků. Vysoušení bažiny a odstraňování satanských horních vrstev pokračuje, probíhá i ve vládách jednotlivých zemí.

V USA toto probíhá úspěšně a po volbách v roce 2020 nastaly rozsáhlé změny, hromadné zatýkání, vojenské tribunály a popravy těch, kteří budou shledáni vinnými za vlastizradu (podívejte se na proroctví Marka Taylora o zatýkání v Kongresu).

Čtvrtá fáze právě začala. Je to obrovská podzemní válka, do které byly povolány všechny složky americké armády. Speciální jednotky v první linii používají zbraně, které málokdo zná. Postupují skrze iluminátské démonické síly a rozsáhle propojené podzemní vojenské komplexy, které jsou spojeny po celé zemi dálnicemi a tunely využívajícími MAGLEVS (Magnetic Levitating Trains – vysokorychlostní vlaky využívající magnetické levitace), které jsou schopny vyvinout rychlost až 17,000 mil za hodinu a spojují veškerá zařízení, základny a podzemní vojenské základny po celém světě.

Podívejte se prosím na tento link: ZDE


Nadpis zní: Netypické cvičení: Masivní válečná hra námořních sborů se odehrává v 29 Palms

Šlo o společnou operaci mariňáků, námořnictva, speciálního komanda a Národní gardy, která byla zástěrkou pro vniknutí do podzemní vojenské základny v China Lake (Kalifornie). Tato základna se rozkládá od Presidio v San Franciscu, dolů přes tunely Ridgecrest až pod Los Angeles a od podmořských vstupů v Coos Bay až po China Lake. Později uvidíte, že celá základna je téměř zlikvidována, stále probíhají likvidační akce, je to téměř hotovo. Tím se vysvětlují požáry v Oakland Bay Bridge a v San Francisku na straně od Oacklandu, v Porter Ranch. Když některá z bytostí zemře, vznikne riziko infekce, proto byly založeny požáry, aby se prostory vyčistily.

Tato akce stále probíhá a je téměř hotová. Je to masivní operace, bylo nutné vyčistit všechny tunely a základny.

Tato první mapa zobrazuje hlavní základny nacházející se blízko povrchu dosahující hloubky až 80-90 mil. Mapa ukazuje všechny propojené DUMBS a prvotní obrovské DUMBS jako například ta, na kterou se mě ptal jeden člověk v Michiganu – tato základna probíhá pod jezerem Ontario, její tunely vedou od Hořejšího jezera (Lake Superior) kde mizí mnoho dětí, můžete se podívat, kudy vedou ty tunely – jsou momentálně čištěny.

Tyto systémy tunelů vedou do Kanady, kde je obrovské sídlo satanistů. Nyní se podívejte na propojení Dulce, velkých základen v Novém Mexiku a oblasti 51 v Nevadě. Dále můžete vidět staré spojení do China Lake, které vede do tunelového systému Ridgecrest přes Sanford k San Francisku – Presidio a dále na sever od Coos Bay v Oregonu a přes Washington nahoru. V těchto místech nyní probíhá intenzivní práce, jak uvidíte v tomto videu.

Následující mapa ukazuje DUMBS ve střední hloubce, jsou to starší systémy. Bylo zjištěno, že pokud by pozdemní základny byly zaplaveny, zvedla by se hladina oceánu natolik, že by to mohlo vyvolat další dobu ledovou. Pokud se hladina zvedne příliš, dostanete se hlouběji do velkých oceánských proudů a když narušíte jejich proudění, narušíte celý světový ekosystém. Proto bylo rozhodnuto, že boj proběhne na souši a budou využity pokročilé technologie, což se stalo např. ve Twin Falls, kde byla vytvořena díra do části sopky v Yosemitech a došlo k zaplavení základny do velké hloubky.

Tyto systémy jsou velmi hluboké a velmi staré, vznikly v dobách, kdy satanisté přišli na Zem. Zasahují do míst, kde vstoupil admirál Byrd – v Arktidě a na Sibiři. Jsou to velmi hluboké základny satanských bytostí a démonů. Proto dole na mapě vidíte napsáno „Wicca craft“, což znamená černá magie, satanismus, satanská magie, zaříkávadla, kletby a podobně, velmi temné zlo.

Takže boje v hloubi země jsou hrozné, ale dopravní spoje vedoucí pod oceány jsou odstaveny, byly zničeny výbuchem a zaplaveny. Takže satanisté již nemají vlaky MAGLEV k přepravě z kontinentu na kontinent.

Toto je poslední útočiště satanských iluminátských krevních linií Nephilim pocházejících od Kaina. Tyto boje dokládají ohně vychzející z kanálů, děr, odvodňovacích stok, poklopů kanálů v Kalifornii:

„V Porter Ranch je vidět oheň vycházející z poklopů na kanálech, nikdy předtím jsem nic takového neviděl,“ říká svědek.

Na Aljašce byl vyčištěn Brooks Range a dvě základny Delta Junction a Fort Greely, které se nacházejí ve stejné oblasti.

V Arizoně ve Fort Huachuca byla základna využívaná pro trénink inteligence a kontrolu mysli, výzkum genetiky v zajateckém táboře, kde byli zadržováni odpadlíci.

Luke Air Force je nyní pod kontrolou bílých klobouků, Gates Pass je také pod kontrolou bílých klobouků. Deala Mountain také.

Grand Wash Cliffs je stále pod kontrolou temné strany.

Green Valley.

Hualapai Mountains jsou pod kontrolou bílých klobouků.

Základny Rincon Mountains – jejich severní strana, Mount Lemmon, základna Page – vede až k Hoover Dam k vodní nádrži.

Safford, Santa Catalina, Sedona – zajatecký tábor nacházející se pod prokletým resortem v Boynton Canyon.

Komplex Wikieup – pod kontrolou bílých klobouků, ten byl nedávno objeven během čištění jiných míst.

Yucca Mountains (v Nevadě) – tento komplex je vidět když jedete po I-40 směrem do Kalifornie, je po pravé straně – uvidíte čtyři masivní kabely vražené do hory. Zde vidíte obrázek zařízení (v čase 13:18).

V Arkansasu se nachází základna v blízkosti Hardy a Cherokee Village, byla ovládnuta bílými klobouky během hurikánu Doria.

Pine Bluff 34°13.4‘ N 92°01.0‘ W až do 34.30‘ N. 92°30‘ W stále pod kontrolou temné strany.

Základna 29 Palms v Kalifornii je místo, kde začalo převzetí moci nad celým obrovským kalifornským systémem, jak jsme ukazovali na začátku v článku o 29 Palms. Nyní je tento systém pod kontrolou bílých klobouků. Byl označen jako vojenský prostor R2501, tedy byla to bezletová zóna. Jde o jihovýchod Ludlow.

China Lake bylo kompletně zneškodněno přes tunely Ridgecrest, bylo provedeno několik útoků pomocí taktických nukleárních zbraní, první výbuch o síle 6.4, druhý 7.1 a další 6.1. Kdo rozumí zemětřesení, ví, že počáteční otřes je nejsilnější, další otřesy jsou slabší, takže toto nebylo přirozené zemětřesení, je zřejmé, že šlo o záměr.

China Lake byla MK ultra základna, byl použit nukleární výbuch, který umožnil vstup a bylo nalezeny stovky vrstev ocelových podlaží s klecmi, ve kterých byly děti. Speciální jednotky vysvobodily 35.927 dětí z této základny. Byla to jedna z největších MK ultra základen na Zemi. Díky bohu za naše vojáky, jak říká Trump a Q, protože se jedná o obrovské množství dětí, které byly vystaveny hrozným situacím. Jsou zavřeny v klecích, jsou spuštěna světla a sirény a jsou týrány elektrickým proudem, což přetvoří jejich osobnost na MK ultra roboty.

Dále Darwin, 4 míle na západ od Darwinu jsou podzemní vojenské základny.

Dále Deep Springs je nyní pod kontrolou bílých klobouků.

Fort Irwin byl zajatecký tábor, kdyby Hillary zvítězila, nechala by tam lidi zavřít.

Dále pod kontrolou bílých klobouků je základna Edwards Air Force Base.

Pod kontrolou temné strany je stále základna George Air Force Base.

Helendale je pod kontrolou bílých klobouků, byla to základna pro rozvoj technologií a tajných projektů. Los Angeles – Highway 14 směrem k Edwards Air Force Base po Palmdale – je pod kontrolou bílých klobouků, šlo o základnu pro iluminátské tajné projekty. Základna je poblíž Tehachapi Mountains, údajně je 42 podlaží hluboká, je využívána pro hi-tech letecký výzkum.

Mount Shasta. Mnoho lidí žijících v této oblasti vídá neustále různé úkazy, je to obrovská základna určená pro pokročilý vesmírný výzkum, geneticé experimenty, výzkum zbraní využívajících záření. Je to nejhlouběji umístěná základna, přes 800 mil hluboko.

Základna Kern River, vyhloubená v hoře vedle vodní elektrárny blízko Bakersfieldu v Kalifornii.

Základna Napa Valley je nyní pod kontrolou bílých klobouků, tady byli odchytáváni lidé, kteří šli do údolí Napa odebírat vzorky vína. Přihlásili se a když neměli příbuzné nebo lidi, kteří by je postrádali, byli uneseni a odvlečeni do podzemí na tomto místě. Základna byla využívána pro věznění – zotročování bílých a kontrolu mysli, přímou satelitní komunikaci, laserovou komunikaci, iluminátskou vládu (deep state). Byla umístěna v Oakville Grade na ploše 87 akrů.

Základna Norton Air Force je nyní pod kontrolou bílých klobouků.

Další základna Quincy.

Poblíž Palmdale je základna Palmdale, základna McDonnel Douglas zvaná také Uano, je vidět z Three Sisters Hills. Zabývá se hi-tech leteckým výzkumem.

Presidio je obrovský systém, který vede pod celým San Franciskem, přes přístav do Oacklandu. Byl to areál FEMA (Federal Emergency Management Agency, Federální agentura pro zvládání krize a živelních pohrom, založil ji Zbigniew Brzezinski r. 1978 pozn. překl.) a DOD (Department of Defence, Ministerstvo obrany) pro místní kancelář regionu IX. Tato základna byla zneškodněna vypálením podzemí, což bylo vidět jako oheň směrem k Porter Ranch.

Základna San Bernardino je nyní pod kontrolou bílých klobouků, nacházela se pod celým údolím San Bernardino, byla zneškodněna pomocí taktických nukleárních zbraní, což vyvolalo dvě zemětřesení o síle 4,5 a 3,2. I zde je zřejmé, že následné otřesy se takto neprojevují. Podívejte se, kolik je v oblasti podzemních základen.

Základna Santa Barbara bude vyžadovat více času a úsilí, než se do ní dostaneme, přístup je obtížný kvůli velmi tvrdým minerálům, jsou o něco měkčí než diamanty. Základna je stále pod kontrolou Deep Statu.

Santa Rosa je také pod kontrolou Deep State. Je to centrum západního pobřeží. Co se tam odehrává je přísně tajné, víme, že je to klíčové místo pro komunikaci, ale zjevně slouží mnohým dalším účelům.

Komplex Sierra Nevada je hluboko položená vojenská základna.

Tehachapi Ranch v kaňonu Tehachapi byl dokončen v září 1995. Nazývá se základna šesti bezbožných.

Komplex Trona je nyní pod kontrolou bílých klobouků, nachází se několik mil severozápadně od Trony, přímo pod Argus Peak. Tato základna byla postavena v 60. letech, byla zneškodněna spolu s China Lake. Stejně tak je pod kontrolou bílých klobouků základna Benicia.

Základna Catalina Island je stále pod kontrolou temné strany.

Základna Chocolate Mountains.

Death Valley (Údolí smrti) – vstup do systému Údolí smrti byl v hoře Paramint na spodním okraji poblíž Windgate Pass na dně opuštěné šachty.

Základna Lancaster je používaná pro konstrukci letadel, antigravitační techniku, tajná plavidla, testování, je 42 pater hluboká.

Komplex Lawrence-Livermore byla nově vybudovaná laboratoř, stála 1,2 bilionů dolarů. Byla určena k výzkumu lidského genomu, chromozomu 19. Chromozom 19 je klíčový pro klonování. Snažili se odstranit zvláštnosti, které se vyskytovaly u klonů. Klony nevypadaly zcela stejně jako lidé (např. ušní lalůčky měly přirostlé k hlavě). Laboratoř byla využívána i pro laserová zařízení.

Komplex Moreno Valley.

Komplex Mount Lassen – nyní pod kontrolou bílých klobouků.

Needles komplex.

Palmdale komplex byl určený ke konstrukci nových letadel a k antigravitačnímu výzkumu. Momentálně je likvidován, není ještě zcela pod kontolou bílých klobouků. O tom svědčí zmíněné video o ohni pod poklopy kanálů v Kalifornii.

Základna Tehachapi 42 pater hluboká, základna Ukiah.

Kokoweef Peak – staré hornické město, pod nímž byla základna, je nyní pod kontrolou bílých klobouků.

Další lokality v Coloradu:

Základna Alamosa, člověk žijící v té oblasti mi říkal, že je tam vidět mnoho černých helikoptér speciálních jednotek, základna je zcela vyčištěná.

Základna Books Cliffs je stále pod kontrolou temné strany.

Základna Boulder byla vyčištěna, bylo to ústředí pro EMC (electro-magnetic mind control, elektromagnetické ovládáni mysli). Mělo být použito na lidech v momentě, kdy bychom byli propojeni nanovlákny, nanotechnologiemi a chytrým prachem, který dávají do vakcín, vzduchu a vody. Využívali by toho jak u otroků MK ultra, tak skrze smartphony a smart zařízení, které by z nás udělaly jejich otroky. Tato základna sloužila ke genetickým experimentům, geologickým experimentům, k rozvoji pokročilých technologií pro konstrukci tunelů a podzemních staveb.

Pod kontrolou bílých klobouků je dále Colorado Springs, což je součást obrovského systému od Colorado Springs, NORAD (North American Aerospace Defense Command, Severoamerické velitelství protivzdušné obrany společné pro USA a Kanadu) a FEMA. V komplexu pracovaly stovky lidí, zahrnuje 4,5 kubických mil podzemních jeskyní a 45 podzemních ocelových budov, koleje, tisíce satelitů, raketových střel, podmořských vstupů a mnoho dalšího. Zařízení NORAD ovládalo otroky MK ultra s naprogramováním ALEX, JANUS, ALEXUS, které sloužilo k jejich opětovnému svolání zpět po nukleární válce, kterou měla vyvolat Hillary.

Psali jsme na webu o historii MK Ultra, historie zvěrstev člověka proti člověku:

http://knihya.cz/lekarsky-unos-deti-kvuli-drogovym-pokusum-a-sexualnimu-zneuzivani-historie-projektu-cia-mk-ultra/

Temná strana má stále mnoho robotů. Bylo mi sděleno, že 6 milionů jich bylo osvobozeno ze základen, byly jim odstraněny implantáty a podstupují psychologickou léčbu, jsou z nich odstraňováni démoni, kteří je ovládali a dostávali se do nich při týrání. Tito lidé nevědí, že jsou součástí programu.

Zařízení NORAD má 1278 mil podzemních cest, které jsou nyní čištěny a kontrolovány Aliancí.

KONEC CCA 26:03

Překlad videa od 23 min.

A pak je zde pevnost Fort Collins, která ještě není kompletně vyčištěna. Dále DIA Denver komplex, který se skládá z 5 budov a hlavní dvě budovy mají 70 pater! Pod tímto komplexem je doslova 8 velkých měst pod sebou pod městem Denver. Další města mají v průměru 22 mil! Toto je masivní komplex. Vše je pod zemí propojeno vysokorychlostními vlaky. Tato zařízení měla být použita jako útočiště pro elity v jejich připravované nukleární 3. světové válce. Tento podzemní komplex byl také určen k separaci osob (lidská farma). Pokud byste se tam byli podívat, je zjevné, že tento komplex byl určen k držení lidí uvnitř a nikoli udržení lidí od tohoto komplexu. Je tam vidět jak různá potrubí vedou do země.

Byly zničeny dvě laboratoře dvěma vědci, kteří proto obětovali životy ještě v roce 2012 proto, aby zastavili Deep State od jejich plánů, které vyžadovalo totální zničení Pina Boulevard. Tyto laboratoře ležely přímo pod Pina Boulevard. Ti lidé co žijí v Kolorádě zažili v dané době zemětřesení o síle 4,7 na richterově stupnici. Po zemětřesení Pina Boulevard byla obnovena do původního stavu s tím rozdílem, že pod zemí byla vybudována železniční trať, která spojila DIA Denver s Washingtonem D.C. Jsou tam hektary půdy, které jsou oplocené a je tam použit ostnatý drát, které poukazují na to, aby lidi udrželi uvnitř komplexu. Je tam hodně komínem, které slouží k chlazení, ventilování podzemních částí a vypouštění kouře z krematorií.

Komplex DIA Denver je mnohem masivnější než město na povrchu, dokonce spolu s jejich příměstskými částmi! Bylo zamýšleno aby to byl nový D.C. komplex. Toto je právě místo, kde se skryl Obama v roce 2012, když si „myslel“, že svět zničí obrovský asteroid. Toto vše bylo připraveno pro elity a Deep State. Měli tam dva nukleární reaktory, které to všechno zásobovaly energií a všechno to bylo provázáno s Teslovou volnou energetickou mřížkou. Bylo tam jídlo pro 1 milion lidí na 150 let! Měly tam velké jezero v průměru několik mil, flóru a faunu a zvířata a všechno ostatní aby to doslova vypadalo přesně jako 7 hvězdičkový luxusní resort. Celý tento komplex sahá do hloubky 88,3 mil. U všech vstupů a všude je svastika, démonické nástěnné malby, sochy chrličů (gargoyl), Anubisova socha, vlajka na které se píše „Nový světový řád.”

Základna pod horou Grand Mesa je pod kontrolou Bílých klobouků.

Delta zařízení pod údolím San Juan je pod kontrolou Bílých klobouků.

Základna vzdušných sil Flacon Air Force kde je satelitní kontrola je pod kontrolou Bílých klobouků.

Centrální data banka Deep State je blízko jezera západně od Denveru, kterou používali jako sběrnu dat pro „Nový světový řád” v této části světa. Také to je pod kontrolou Bílých klobouků.

Údolí Gordon Valley, které je západně od Fort Collins je také pod kontrolou bílých klobouků.

Je ještě nějaká základna u Floridy.

U Atlanty jsou 3 podzemní komplexy. Všechny jsou v okolí hory Kennesaw a jsou propojeny vysokorychlostními vlaky a všechny dráhy vedou k základně vzdušných sil Dobbins.

Do dvou měsíců od zvolení Hillary Clinton chtěli odpálit nukleární hlavice z ponorek u pobřeží Severní Koreje, což by vypadalo jako útok od Ruské federace.

Poté, co by byla Hillary Clinton zvolena, viděli bychom buď červené nebo modré tečky ve zprávě, kterou byste obdrželi buď jako poštou nebo emailem.

Červený seznam znamenal, že se vás prostě zbaví.

Modrý seznam znamenal, že jste schopni tréninku a použití jako malý poslušný otrok.

Bůh žehnej vojákům, kteří se rozhodli zbavit náš svět satanistických monster a vrátit lidstvo na správnou cestu.

Originál videa: youtube.com/watch?v=-cogTto

Hovoří moderátor: máme pro vás videa s ukázkami DUMBS, ale nejdřív se podívejte na několik fotografií (v čase 0:00-2:42). Pokračujeme v odhalení DUMBS a podzemních válek, které se odehrávají především pod USA. Jsem nadšen z toho, co probíhá – zlo se odhaluje.

Hovoří Gene: pracoval jsem více než 20 let u amerického námořnictva ve speciálních jednotkách, pracoval jsem spoustu let na ponorkách po celém světě. Když jsem si vzal „červenou pilulku“, když jsem se probudil, nechtěl jsem, aby to všechno byla pravda. Bylo to tak děsivé a zlé. Navštívil jsem podzemní oblasti a dělal jsem výzkum 50-70 hodin týdně, protože jako vojáci jsme byli zvyklí na výcvik, při kterém jsme měli jen 3 hodiny spánku týdně. Mám zakázáno mít účty na sociálních médiích – facebook, twitter, youtube. Je to ochrana, která mi dovoluje podílet se na této službě Bohu a světu. Miluji tuto zemi a tento svět.

Jsem ve službě Bohu a to je jediný důvod proč jsem tady. Dostal jsem tento úkol. Dávám vám tato data, tyto odkazy. Pro mě jsou to data jasná, ale vím, že mnohým se to bude zdát neuvěřitelné nebo nemožné. Pokud mě chcete kontaktovat přímo, můžete psán na můj e-mail colosensei64@gmail.com.

Dostal jsem od lidí nějaké dotazy.

Dotaz ohledně vrtacích strojů, jedna moderátorka se mě ptala, jak fungují. Přeměňují 20% materiálu jeskyně na extrémně hutný materiál podobný skleněné výstelce, fúzní systém to přemění na energii, kterou použije na vyvrtání samotné díry. Mnoho materiálu je přeměněno na plyn, který je odsáván vysokorychlostními stroji, které se nacházejí hned za vrtacím strojem.

Ohledně nemoci kuru. Kuru je velmi vzácná, nevyléčitelná a smrtelná neurodegenerativní choroba, která byla dřívě běžná mezi lidmi na Nové Guinei. Přenáší se infikovanými priony. Pojmenování kuru pochází od jenoho kmene kanibalů z Nového Zélandu. Tito kanibalové věřili, že jedením mozků svých nepřátel mohou získat jejich znalosti a moc. Ale Bůh kanibalismus zakázal a vytvořil destruktivní mechanismus v těle, který nastává pokud jíte lidské maso.

Dojde k přetočení proteinů v mozku, vznikne tzv. prion, má podobnou chemickou strukturu jako trans-tuky. Tento mechanismus se projevuje v první fázi jako drobné změny v chování a paměti. Ke konci první fáze se projevuje tak, jak je vidět u Angely Merkelové nebo Hillary Clintonové – náhlý třes a záškuby, náhlé výbuchy smíchu, záchvaty, máte neustále žízeň, což je vidět zase u Hillary, jak stále popíjela během své kampaně v r. 2016. Ve druhém stadiu je tato nemoc vysoce nakažlivá, přenáší se zejména dotykem, potem, slinami. Na konci druhé fáze přichází kolaps a smrt. Je možné nemocné zachránit pokud jednáme rychle, v případě Hillary na to použili látky, které získali hrozným způsobem z dětí.

15:40

Zde vidíte tunely v oblasti 51, vládní podzemní zařízení. V roce 2017 stál program Pentagonu 68 miliard dolarů.

„Tzv. black budget – černý rozpočet jsou peníze určené na programy a aktivity v neuznaných nezařazených dokumentech. Částky jdou do výše až 68 miliard dolarů za rok 2017, což je 12% z celkového rozpočtu 582 miliard dolarů a odpovídá to rozpočtu na obranu ve Francii, Rusku, Velké Británii.“

Jedna čtvrtina našeho hrubého národního produktu jde na tyto temné projekty. DUMPS jsou financovány 10-ti procenty černého rozpočtu.

Když lidé prodělávají nemoc kuru ve druhém stadiu, jsou vysoce infekční a kdyby je nespálili, nemoc by se rozšířila. Takže když se podzemí vypaluje, pak vidíte oheň v kanálech. Díky Bohu za naši armádu a speciální jednotky, hlavně v Kalifornii nyní zachraňují tímto vaše životy.

V poslední době zaznamenáváme velice zvláštní zemětřesení. Toto je západ Spojených států. Jsou to zvláštní zemětřesení o síle 1.0 nebo 1.5, USGS (United States Geological Survey – geologická agentura v USA) o tom odmítá hovořit. Tady máme námořní stanici China Lake v Kalifornii. Zjevně se snaží vyvolat zemětřesení od jezera Mono, jezera Tahoe a nahoru k Mount Lassen. Zaznamenali jsme zemětřesení 25. a 26. prosince a v poslední době bylo mnoho zemětřesení o síle 1.0 v Seattlu. Bylo mnoho zaznamenaných zemětřesení je na západním pobřeží USA a v Baja California. Ale nejsou to velká zemětřesení. China Lake je hlavně podzemní základna. Takže, proč se někdo snaží skrývat tato zemětřesení?

Fotografie:

18:40 tohle je obrovský vrták, tunely s vysokorychlostními vlaky, vchody.

19:02 loď pobřežní hlídky, podmořské kanály.


19:13 maglev – vysokorychlostní vlak, který sedí na magnetickém „polštáři“, elektro-magnetické síly táhnou vlaky ve vysokých rychlostech, také je obklopen elektromagnetickým polem, takže na něj nepůsobí gravitace, je to vyspělá technologie.

19:41 zde je námořní plavidlo plující nahoru, také mají plavidla, která dokážou vytáhnout kontejnerové lodě.

20:07 dálnice, které se rozprostírají pod celými USA.

Vysokorychlostní vlaky nedosahují maximálních rychlostí na severoamerickém kontinentu, ale jen když jezdí mezi kontinenty. Takže z Washingtonu do Kalifornie se dostanete za stejný čas jako z Washingtonu do Tokya.

20:33 Základna unholy six (šesti bezbožných), Lucifer je nahoře a pod ním je šest bezbožných, tady se nachází když je se svojí démonickou říší.

Součást plánu temné strany bylo přestěhovat nejlepší populaci (ochotné otroky a jejich iluminátské satanské pokrevní pány) do obrovských podzemních jeskyní a základen.

22:10

Tady je webová stránka, kde se dočtete, že existuje 140 DUMBS a že zaměstnávají zhruba 200.000 lidí. Mnoho z nich o tom nemluví, podepisují prohlášení, což byl případ Phila Schneidera, který byl zavražděn, když o tomto začal hovořit. Pracoval 17 let jako geolog pro vládní temné projekty. Dosáhl bezpečnostní prověrky 3. stupně. Měl právo sdělovat informace veliteli základny, kde byl zaměstnán, šéfovi CIA a prezidentovi USA.

Následuje část záznamu přednášky Phila Schneidera.

„Phila jsem potkal osobně před dvěma lety. Tehdy pracoval pro vládu a příliš o tom nemluvil. Spřátelili jsme se, je to čestný člověk. Asi před rokem začal být znechucený establishmentem a NWO. Myslel si, že pracuje pro zdokonalení lidstva, pracoval jako geolog pro vládu a pro NATO, ale zjistil, že to bylo naopak. Minulou zimu a na jaře jsem ho vyzýval, aby vše zveřejnil a přednášel. Uskutečnil zatím přes 30 přednášek, všechny byly velmi úspěšné a zajímavé. Natolik úspěšné, že proběhlo od začátku roku 13 pokusů připravit ho o život. Všechny přežil, asi proto, že Bůh ho chrání, protože musí předat lidem zprávu. Takže bych rád přivítal pana Phila Schneidera, všechno je nahráváno a bude k dispozici později.“ /Potlesk/

„Začal bych tím, že je třeba dávat pozor na nestřežené rozhovory. Jsem Phil Schneider, pracoval jsem 17 let pro americkou vládu jako geolog, letecký a strukturální inženýr. Je mnoho a mnoho témat, o kterých budu hovořit. Spoluvytvořil jsem metodu tryskání tvarovým nábojem (shaped-charge blasting) a laserové deflagrace hornin, což znamená, že hornina je doslova roztavena nebo přeměněna na prášek kombinací laserů a zbytek hornin pod tím je použito jako tekutý povlak, nátěr z achátu, je to tvrdý minerál typu křemene.“

Mezi roky 1977 – 1981 Phil Schneider pracoval pro Morrison-Knudsen, dodavatele pro ministerstvo obrany, a zhruba ve stejné době pro námořnictvo. Strávil několik měsíců v oblasti 51 jako „tlumočník“ mimozemšťana zadržovaného vládou, který byl popisován jako reptiliánská entita.

Phil se podílel na stavbě, analyzoval vrtání hornin a vrtání 1 – 3 mil podzemních šacht za účelem vybudování podzemních základen DUMBS v lokalitách Rusko, Vietnam, Nová Guinea, Saúdská Arábie, USA. Phil byl znechucen vládní agendou a v posledních dvou letech přednášel o vádních tajných kamuflážích, černém rozpočtu a UFO. Ačkoli nebyl schopen podložit svá tvrzení, zasloužil se o rozšíření vědomostí o skutečné vládě a jejím zjevném napojení na mimozemšťany.

17.1 .1990 byl nalezen mrtvý. Původně se mělo za to, že zemřel na mozkovou mrtvici, ale objevila se řada nesrovnalostí ohledně jeho smrti, které naznačovaly, že se jednalo o vraždu. Philovu manželku kontaktoval detektiv z  Clackamas County s tím, že bylo nalezeno „něco“ na Philově krku. Nebyly žádné stopy po sebevraždě. Phil vždycky říkal svým přátelům a rodině, že pokud by někdy „spáchal sebevraždu“, bude jisté, že byl zavražděn. Vnímal, že kvůli svým přednáškám vystavuje sebe a svou rodinu nebezpečí. Všechny jeho materiály z přednášek, mimozemské kovy, knihy o vysoké matematice, fotografie z Operation Crossroad, poznámky pro jeho knihu o mimozemské agendě byly pryč.

Takže ti, kdo vystoupí veřejně a promluví mohou zaplatit nejvyšší cenu, riskují život svůj i svých rodin. Já jsem žádné prohlášení nepodepsal, má data pocházejí čistě z mého výzkumu a od insiderů, se kterými jsem hovořil. Nikdy neodhalím identitu těchto lidí, slíbil jsem jim to, takže nemusí dopadnout jako Schneider.

Gene, děkujeme za tvoji tvrdou práci a odhodlání.

Převzato:

https://tadesco.org/valka-v-podzemi-probiha-prave-nyni-2-dil/