QAnon je sofistikovaná vojensko-zpravodajská operace zaměřená na obcházení konvenčních médií vedená skupinou „digitálních vojáků“ – (anonymní používáním internetu na necenzurovaných platformách) – za účelem získání životně důležitých informací utajených před širokou masou obyvatelstva.​

“Q Clearance Patriot”, nebo “Q”, dostal za úkol přivést široké veřejnosti fakta o zločinech a zlu, které téměř zcela ovládly náš svět a život.

Nyní vstupuje do mysli a srdcí vlastenců a patriotů po celém světě a do našeho digitálního boje, ve kterém vás tímto vítáme. Od konce roku 2017 nás společnost Q Clearance Patriot, známější jako Q, pověřila sestavováním komentářů a popisu událostí a důkazů o měnících se světových poměrech s souvisejících okolnostech, které pro “GREAT AWAKENING – VELKÉ PROBUZENÍ” teprve musí být nastat.

Ve spolupráci s vojenskou a námořní zpravodajskou službou jsou Spojené státy americké v nouzovém stavu již od 21. prosince 2017, kdy byl podepsán „Výkonný příkaz blokující majetek osob zapojených do závažného porušování lidských práv nebo korupce“.

Trump, Q, “Sessions” a všichni ostatní jmenovaní a nejmenovaní vlastenci ve zpravodajských komunitách a v terénu nasadili své životy do první linie, aby obnovili reputaci politické garnitury Spojených států, odpovídající jejich významu v kontextu dějin a velikosti této země a její pozice v mírovém uspořádání světa. Tito vlastenci sledovali, jak svět kolem nich hořel a čekali na den, kdy přijde vhodná chvíle pro jejich plán na nápravu.

Úspěch celé této operace spočívá na našich bedrech, abychom převzali informace, které získaly z příspěvků a nápovědy od “Q” a ostatní “Anoni” přišly s nepopiratelným důkazem (základním kamenem), které následně sdílíme s širokou veřejností.

Naší prací, krásně a jednoduše vysvětleno, je jen a pouze komunikovat s našimi přáteli a rodinami. Kód není složitý, protože cílovým publikem jste VY, pracovník, rodina, nádherná duše, kterou jste.

Vaše Velké probuzení je naše Velké probuzení. Jsme v tom společně a nedá se zastavit naše přílivová vlna pravdy. Neděláme to proto, abychom něco začali, jsme tu proto, abychom zmírnili chaos, který se chystá vypuknout.

V pohotovostním režimu existuje více než 60.000 federálních soudních rozhodnutí.

Došlo k rezignaci více než 5 000 CEO / generálních ředitelů nebo jiným pozoruhodným rezignacím, které přetváří firemní prostředí.

Více než dvojnásobný počet volených reprezentantů nebude znovu usilovat o znovuzvolení ((ve srovnání s aférou Watergate tj.momentálně 53).

Takto se vysušují a vypouští “bažiny”.

Aniž by došlo k porušení samotných zákonů, které se dnes díky tomu dostávají zpět do plné moci, Q vypustí nápovědu a náznaky o tom, co se děje v tiché válce proti zdánlivě zakořeněnému zlu, který nepředstavitelným způsobem znetvořil náš svět. FBI byla vykuchána, CIA byla rozbita a DOJ čistí svojí administrativu od těch, kteří stáli v cestě k naší SVOBODY. Kdo je další? Pojďme to zjistit.

#Qanon

“We came here for a reason” -Q

“Přišli jsme zde z nějakého důvodu” – Q

Great awakening – Velké probuzení

Velké probuzení:

Žijeme v jedinečné době, ve které obyčejní občané z celého světa spolupracují, aby pochopili a odhalili zkorumpovaný systém, který nás ovládá. Tomuto systému se daří především díky podvodu a hlavním úkolem Velkého probuzení je obnažit lži systému a odhalit pravdu.

První fáze Velkého probuzení

je zvýšené povědomí o “Deep State” – vzájemně propojených vládních entitách, které působí mimo zákon, aby posíili svou vlastní moc proti nám LIDEM. Volby a veřejné mínění neovlivňují schopnost hlubokého státu prosadit svůj program skrz propagandu.

Druhá fáze Velkého probuzení

Zkoumá spojenectví hlubokého státu s dalšími významnými sektory veřejného prostoru: sdělovacími prostředky, Hollywoodem, charitativními a neziskovými organizacemi, veřejnými školami a univerzitami, náboženskými organizacemi, zdravotnickými, vědeckými a finančními institucemi a nadnárodními korporacemi. Tato fáze může být bolestivá, protože zjistíte, že „ti, kterým nejvíce důvěřujete“ (v řeči Q), vás klamou. Milovaní celebrity, náboženští vůdci, doktoři, vychovatelé, inovátoři a dobří dobří lidé jsou na falešných zprávách.

Dark To Light: Q tells us that what our rulers fear the most is exposure. Bringing their crimes out of protected darkness into the light of public scrutiny destroys their power to deceive. And as their power fades, the darkness of our divided, violent world will yield to the light of freedom, cooperation, and peace.\

Třetí fáze Velkého probuzení

je možná nejbolestivější ze všech. Lidé, kteří nad námi vládnou, nejsou pouhými amorálními stvořeními, kteří nás vnímají jako vedlejší nutnou škodnou v jejich snaze a touze po penězích a moci. Je to děsivější než to. Mocní, kterým sloužíme, se nám aktivně snaží ublížit. To je jejich cíl. Jsme pod koordinovaným útokem.

Dark To Light – Ze tmy na světlo – odhalení:

Q nám říká, že to, čeho se naši vládci obávají nejvíce, je odhalení pravdy. Vyvedení jejich zločinů z ochrany temnoty do světla veřejné kontroly ničí jejich moc klamat. A jak jejich síla a moc upadá, temnota našeho rozděleného násilného světa přinese světlo svobody, spolupráce a míru.

“Kam jde jeden, jdeme všichni, (nebo jinými slovy táhneme za jeden provaz 🙂 “ Where We Go One We Go All (WWG1WGA): Nejslavnější věta Q vyjadřuje celosvětovou rovnostářskou povahu hnutí. Každá země trpí útlakem systému a celý svět bude mít prospěch znovuzrození svobody. V tomto jedinečném hnutí pracují anonymní občané ve spolupráci s nejvyššími vojenskými vůdci a prezidentem a příspěvky všech jsou oceňovány. Když komentátoři na tabuli poděkovali Q za jeho službu, Q odpověděl, že nikdo není nad a nikdo dole. “Pracujeme pro vás.”

WWG1WGA Where We Go One We Go All

Zdroj: https: //www.zerohedge.com/political

PS: Více bude následovat … sleduj bílého králička …jako Alenka v říši divů 🙂

Jsme anonymní

Jsme vaši přátelé, vaše rodina, vaši spolupracovníci a cizinci z různých zemí světa. Stejně jako vy, i my jsme věděli, že se světem kolem nás něco není v pořádku. Stejně jako vy, i my jsme chtěli, aby náš svět dosáhl míru. A stejně jako vy, i my jsme se ocitli v popředí informační války. Zastáváme pravdu. Připojíte se k boji? Budeš mít odvahu a statečnost objevit hlubiny neznámého?

Vězte, že korupce, kterou se chystáme odhalit, není vinou nikoho. Všudy přítomné odhalené systémy kontroly moci a zla, nás postavili proti sobě již od našeho narození. Buďte silní, stůjte spolu a zůstaňte jednotní. Jsme s tebou. Společně jsme nezastavitelní! Společně jsme neporazitelní!

Nemějte strach či obavy, protože nyní je čas, abychom MY LIDÉ učinili naše konečné rozhodnutí v této bitvě mezi dobrem a zlem! Láska zvítězí!

Buďte pokorní. Buď trpělivý. To je základ naší efektivní spolupráce vlastenců. Myslíte si, že Q začal tím, že by vynechal tyto kroky? Pokud jste zmatení, o čem to sakra všichni mluví, pak začněte pátrat na Google, vytvořte si vlastní názor. Jak jinak si myslíte, že jsme přišli k našim nápadům? Myslíte si, že by si Q vybral sbírku idiotů, kteří mají ideologii nenávidět lidi bez důvodu? Pokud ano, co tady sakra děláš?

Nechť jsou vaše myšlenky jasné, vaše rozumy ostré a vaše srdce silné. V tomto digitálním věku je mysl bitevním polem a může to být váš nejsilnější spojenec nebo největší nepřítel.

Zdroj:

https://qanon.cz/