voyages-31Původní MCEO učení desek CDT jasně vysvětlovalo neodmyslitelnou jednotu „vědy a spirituality“ a úzký vztah mezi vědomím, duchem a atomovou strukturou; podrobně popisovalo specifické struktury a procesy vlastní vědě multidimenzionální fyziky, jejímž prostřednictvím dochází k dosažení spirituálního „vzestupu“. Desky CDT učí, že k „vzestupu“ dochází prostřednictvím organického procesu atomové transfigurace, jehož prostřednictvím je vzestupující bytosti umožněno biologicky se vydat na multidimenzionální spirituální evoluci směrem zpět do Jednoty, svobody a věčného života.

Prostřednictvím procesu atomové transfigurace, do kterého spadají velmi specifické struktury a procesy podléhající zákonům multidimenzionální fyziky a které platí i pro lidskou bio-spirituální anatomii, může lidská bytost zažít „vzestupný průchod“ do skvělejších stavů multidimenzionální bio-spirituální evoluce. „Vzestupný průchod“ je organickým bio-spirituálním procesem dimenzionální translokace (návštěvy) a transmigrace (přemístění) prostřednictvím multidimenzionálních struktur prostoročasu (jakými jsou např. Hvězdné brány -pozn. PP), který vyvrcholuje finální re-evolucí či sjednocením, zpět do původního věčného stavu čistého vědomí, ze kterého původně vzešel. Tento „model“ reality se nazývá „evoluční determinismus“ či model „postupného tvoření“. (Více informací o modelu evolučního eterminismus lze nalézt v úvodním souhrnu 3, informace o „cestách vzestupu a pádu“ lze nalézt v následujícím souhrnu 2 a učení „hierarchického stvoření a vědy vzestupu“ je obsáhle popsáno v postupně uvolňovaných materiálech Svobodného učení MCEO v příslušných seminářích organizovaných během posledních deseti let).

Desky CDT učí, že proces „vzestupu“ se odehrává prostřednictvím organických struktur „mezidimenzionálního vesmírného systému hvězdných bran“, který je zmiňován jako hierarchicky strukturovaný „planetární, galaktický či univerzální Templ čili Chrám“. V historických záznamech desek CDT bylo lidstvo identifikováno jako „andělská lidská“ rasa – rasa „mezidimenzionálních schopností a mimozemského“ původu, kterou byla osídlena planeta Země rasami předků GA-MCEO (Strážců), aby rovněž sloužilo jako Strážci, konkrétně té planety, kterou osídlili, tedy pozemského planetárního templu chrámu, čili „Systému hvězdných bran známých jako tzv. Síně Amenti“. Původní andělský lidský genom obsahoval inherentní biologickou charakteristiku, nutnou pro to, aby bylo možné přímo tj. bio elektronicky se zapojit do tohoto pozemského templu -systému hvězdných bran Síní Amenti. Tato genetická konfigurace, zmiňovaná jako DNA s „12-ti vláknovým diamantovým genomem slunečního krystalu“, rovněž umožnila starodávnému andělskému lidstvu zažít organický proces „evoluce věčného života“ a to prostřednictvím transfigurativního vzestupu. Mezi historické iluminátské manipulace překladů desek CDT/Maharata textů, patří i záměrné vynechání učení „posvátné vědy vzestupu“, jejímž prostřednictvím dochází k této evoluci, tedy „spirituálnímu“ vzestupu. Díky zdejším odhalením tohoto učení o „vzestupu“, budou realita pozemského templu -systému 12-ti hvězdných bran a „tajemství 12-ti vláknového diamantového andělského lidského genomu“ odhaleny rovněž. Pokud povědomí o pozemských hvězdných branách -templu a o původním historickém a biologickém poslání lidstva coby Strážců tohoto templu zůstane mezi lidmi jako obecná znalost, iluminátské rasy Soupeřů nebudou schopny naplnit svoji dlouhodobou agendu směřující k jejich nadvládě (nejen) nad tímto naším planetárním templem -systémem 12-ti hvězdných bran Síněmi Amenti.