voyages-4Přenos desek CDT/textů Maharata v r. 246,000 př.n.l. obsahoval původní multidimenzionální vědu a učení „vzestupu“, z něhož pak nakonec zdegradovalo „původních 12 starodávných pozemských náboženství“ a všechna následná fragmentovaná náboženství; tudíž desky CDT/texty Maharata představují „společný zdroj“, ze kterého vzešla všechna pozemská historické a moderní náboženské doktríny a pozemská vědecká inspirace.

Původních 12 starodávných pozemských náboženství nezačalo jako konkurenční, vzájemně si odporující doktríny, ale spíše představovala vzájemně se doplňující pohledy, které byly poprvé vyučovány orálně, poté, co byly zavedeny protokol dálkového přenosu desek CDT ze strany strážců MCEO, po opětovném získání 10 z 12 desek CDT v r. 208,216 př.n.l. Ústní přenosy vznikly na základě rozdělení učení desek CDT/textů Maharata do 12 odpovídajících aspektů zvaných „legie“; každá „legie“ představovala ústní přenos jednoho z 12 stříbrných disků desek CDT. Soubor 12 ústních legií desek CDT byl známý jako „12 legií KRYSTHL-A“; slovo „KRYSTHL-A“ bylo odvozeno od „7 posvátných zvuků“, které představují „první slyšitelné zvykové tóny jádrového stvoření“ v našem 15 rozměrném vesmíru. „7 posvátných zvukových tónů jádrové stvoření“ je „Ka, Ra, Ja, Sa, Ta, Ha, La“; předstarodávné slovo „Krysthl-a“ bylo používáno v souvislosti se souborem „12 desek CDT ústních legií“. V záznamech desek CDT MCEO jsou původní lidské rasy známé jako „andělská lidská“ linie. Každá z 12 orálních legií desek CDT byla svěřena jedné z 12 původních pozemských andělských lidských linií, které byly kolektivně nazývány „12 lidských kmenů“. (Podrobné informace o linii 12 andělských lidských kmenů lze nalézt v Cestovatelích, svazek 2, druhé vydání). Každý „kmen“ chránil a předával ústní tradicí znalosti a historické záznamy obsažené v jednotlivých „ústních legiích desek CDT“. Každá jednotlivá ústní legie desek CDT byla dálkově přenesena skupinou 3 mluvčích MCEO, která byla součástí „kmene“, kterému deska CDT odpovídala; v jakékoliv době byla na Zemi aktivní pouze jedna skupina 3 mluvčích. Dálkové přenosy orálních legií desek CDT se časem na Zemi vrátily, následně po sobě, počínaje učením obsaženým desce CDT 1. Každá ústní legie byla přinesena andělské lidské kultuře v různém období, aby postupně pomohla postupu evoluce lidského kolektivu. Historické přenosy učení obsaženého ve „2 chybějících discích“ byly vylíčeny z textů Maharata prostřednictvím keylontické komunikace GA-MCEO. V různých historických obdobích se „12 lidských kmenů“ samotných stalo známými jako „12 legií krysthla“; v pozdějších historických chybných překladech 12 legií ústního přenosu desek CDT bylo slovo „krysthla“ fragmentováno a polarizováno do slov „Kryst“ (později sova Kristus) a HL-a (později z toho vzniklo slovo Allah). To bylo „první rozdělení 12 kmenů“ a potom se jak populace, tak ústní tradice dále fragmentovaly a degradovaly.

Během několika období v historii, po založení 12 legií ústních přenosů KRYSTHL-A desek CDT, byly části původních 12 ústních legií přeorganizovány a restrukturalizovány, či „re-legiovány“, aby se vytvořily psané překlady učení desek CDT, které se objevily v různých raných jazycích a dialektech. První psané překlady, které vznikly z původních 12 ústních legií, se staly známé jako „původních 12 pozemských relegií pozemských andělských lidí“; toto slovo se později změnilo na „náboženství“, v jazycích a dialektech příslušejících kulturám jistých období. Psané částečné překlady učení desek CDT – byly původně jedinečné, ale komplementární a shodné, díky tomu, že uznávaly svůj původní zdroj desek CDT. Z těchto předstarověkých učení vznikly všechna následná historická fragmentovaná náboženství. Časem a díky záměrným historickým manipulacím zinscenovaným iluminátskými rasami (které mají hybridní andělské lidské a „vetřelecké mimozemské“ genetické linie“) byly komplementární pohledy a učení původních 12 starobylých andělských lidských pozemských náboženství“ stále více pokrucovány, až na konkurenční, vzájemně si odporující doktríny a „dogmata pro kontrolu mas“. (Více informací o historickém a současném vztahu mezi starobylými pozemskými andělskými lidskými a iluminátsko-lidskými kulturami a objevení se hybridních druhů „raného člověka“, zpopularizovaných darwinismem, lze nalézt v Cestovatelích, svazek 2, druhé vydání).