Smyslem tohoto článku je zamyšlení nad zjevně utajovanými skutečnostmi, které obklopují nejen nás samotné, ale i tento zdánlivě málo probádaný svět. Virtuální realita, která se nás všech dotýká, může být i do jisté míry úmyslně utajovaná těmi nejmocnějšími silami tohoto světa. Podivnosti zde popisované mají samozřejmě vždy nějaké vědecké vysvětlení, ale i laikovi musí být naprosto jasné, že ten kdo přežije volný pád z výšky deseti kilometrů, tak jakékoliv vědecké objasnění ztrácí v tomto případě svůj smysl, neboť se zde nejedná o nic víc, než o jasný ZÁZRAK, který nelze nikterak vysvětlit! Vážení čtenáři, myšlenky, teorie , ale i úvahy zde popsané, jsou čistě soukromého charakteru, proto se předem omlouvám, za zkreslené, nepodložené, v některých případech možná i mylné informace….!

atomNáš život je jako sen, kdo tato slova pochopí, bude navždy probuzen!

Pochopit tento svět ve kterém žijeme, to není opravdu jednoduchá záležitost, neboť mnoho lidí vůbec neuvažuje nad tím, proč žijeme, proč umíráme, a co se skrývá za naším bytím zde na Zemi! Dokud se nám nic zásadního v životě nestane a žijeme v klidu materiálního blahobytu, tak většina z nás nemá potřebu se zajímat o tyto otázky! Jakmile se nám však přihodí něco nepříjemného či špatného, nastává okamžitá změna náhledu na současný život, a tato náhlá změna nás nutí přemýšlet nad aspekty, které byly dříve pro nás absolutně neviditelné.

Dejme si ruku na srdce, kdo nikdy nepřemýšlel nad tím, proč jsou mezi námi tací lidé, kterým projde snad úplně všechno, a smutné je na tom, že tito lidé vytvářejí či udávají další směrVirtuální realita vytvořená z jiného důvodu! lidského vývoje! Na druhou stranu jsou, nebo byli mezi námi lidé, co opravdu ve svém životě něco významného pro celé lidstvo dokázali, jejich práci i vynálezy využíváme úspěšně v běžném životě dodnes. Odměnou pro tyto lidi, za vše co pro nás vykonali, bylo mnohdy opovržení, posměch, diskriminace osobnosti, a nevybíravé útoky různého druhu. Ve středověku docházelo k různým postihům, včetně hrozného upálení na hranici. Dnes jsou těmto pokrokovým vědcům, kteří nejsou v hledáčku oblíbenosti, odebírány finance na jejich výzkum (granty,dotace), nebo bývají často umlčeni u o odborné veřejnosti!

Když před dvěma sty lety, v roce 1803, německý fyzik Ernst Florens Friedrich Chladni vydal práci o původů meteorů, byl tehdejším vědeckým světem velmi negativně vnímán, neboť v této době byl neotřesitelný Aristotelův názor, že nebe je dokonalé, a žádné kameny z nebe padat prostě nemohou!

Nejznámějším pronásledovaným vědcem v historii byl, dnes nám dobře již známý italský astronom Galileo Galilei, který se dostal do konfliktu s tehdejší církví. Kardinál Robert Bellarmine v roce 1615 prohlásil, že Koperníkovy a Galileiho myšlenky jsou pouhé hypotézy a ne skutečnost. Galilei byl kvůli jeho názoru uvězněn a velmi tvrdě vyslýchán, proto také v červnu 1633, písemně odvolal své učení a v prosinci 1633 mu byl umožněn návrat do Florencie do domácího vězení. Před inkvizičním soudem Galileo Galilei své učení odvolal, ale jeho slavné rčení “A přeci se točí” platí bez pochyby dodnes!

Nejslavnějším a nejvíce opomíjeným vědcem byl podle mého názoru, srbský vědec Nikola Tesla! Jeho životní příběh, především však jeho neskutečně geniální vynálezy, které jsou dodnes ukryté před veřejností, jsou toho všeho, co se kolem nás děje, jasným ilustrujícím důkazem. Tento vědec nikdy neobdržel za jeho pro lidstvo prospěšnou práci, prestižní Nobelovu cenu!!!

Můžeme konstatovat, že jsou lidé a ač to byli zločinci, různí podvodníci, dokonce i masový vrazi, tak i přesto se na veřejnosti těší obrovské popularitě, točí se o nich slavné filmy, dokumenty, píšou knihy a tak dále. Na vědce, fyziky, lékaře, kterým vděčíme za náš současný pohodlný život, o těchto lidech neslýcháme skoro nic, protože jsou zcela záměrně někým z podvědomí lidstva vymazáni!

Albert Einstein kdysi dávno napsal, že neexistuje nic rychlejšího, než-li je rychlost světla. Naproti tomu někteří fyzici jsou přesvědčeni, že informace se může za určitých okolností šířit mnohem rychleji, než je zmiňovaná rychlost světla.

Díky našim osobním počítačům i my dnes dokážeme docela dobře zpracovávat informace, kopírovat obrázky, stahovat data z internetu, vynášet informace přes Facebook do celého světa, mazat přeplněný pevný disk a mnoho podobného. Lidský mozek pracuje ve své podstatě jako osobní PC, zpracovává taktéž informace, ukládá i maže paměť, podává informace o nás samotných.

Nyní si představte, kdyby vám někdo naskenoval váš mozek, a tyto veškeré informace v něm obsažené odeslal do jiného předem vyprázdněného mozku, co by asi následovalo? Pokud je pravdou, že informace je nezničitelná, vaše Já by zabydlelo v jiné hlavě, tedy v jiném těle, ale přitom to budete stále Vy! Stejným způsobem by fungoval i přenos do umělého kybernetického těla. Myslím si, že v budoucnu ti nejbohatší a nejmocnější lidé, budou využívat této technologie ve svůj prospěch!

Žádná technologie či technika, se nedá nikdy předem vyloučit, my dnes využíváme různé PC hry, které využívají ty nejmodernější technologie přenosu obrazu, to je 3D grafika a 3D technologie. Další vývoj těchto tzv.3D technologií je nezadržitelný, a k 3D obrazu se navíc přidávají pocitové simulace, které mají uživateli navodit, pocit bolesti, horka, chladu, úzkosti či vzrušení. Tato technika se neustále vyvíjí a dokazuje, že vytvořit virtuální realitu, není již dnes zcela nemožné nebo nereálné. Pokud jsme v osmdesátých letech minulého století něco slyšeli o hologramu, tak dnes již existují první holografické televizory, které s těmi nejnovějšími 3D TV přijímači nemají mnoho společného. Za nějakou dobu uslyšíte v televizní reklamě o těchto super holografických přehrávačích, co poskytují skutečnou realitu přenášeného obrazu přímo do vašeho domu. Jediným důvodem, proč ještě nejsou holografické televizory na prodejních pultech, je ten fakt, že nejsme duševně na tuto revoluční technologii stále připravení. Avšak ta doba, kdy iluzorní technika najde své uplatnění i v našich domácnostech se nezadržitelně blíží!

Na otázku k čemu je dobré vytvořit umělé prostředí zvané virtuální realita, odpovím několika dobrými příklady, proč má smysl se zabývat a uvažovat o vzniku takového umělého prostředí. V době kdy stojíme před totálním hospodářským krachem kvůli nedostatku nerostných surovin, v době kdy dochází na všech kontinentech sladká pitná voda, a v době kdy zemědělská půda již není schopná uživit přemnoženou lidskou populaci, tak zřízení oné virtuální reality, může vyřešit všechny tyto popisované problémy. Každá inteligentní lidská bytost napojená do takového prostředí se stává trvale spícím objektem, který nemá vysoké nároky i potřeby pro život, jak je zapotřebí při plném vědomí. V umělém spánku, potřeby každého jednotlivce jsou minimální, kolik toho vypije i sní člověk, který je v kómatu?!

Když ještě zvážíme tu možnost, že lidská bytost je schopna vyrábět elektřinu, a to velmi laciným způsobem, nic by nebránilo úvaze o nastolení takového světa, jakým může být virtuální realita! Ano, člověk jako takový dokáže zcela prokazatelně vyrobit 100 až 120 wattů za hodinu, teoreticky to znamená, že lidské tělo má dost energie na to, aby uvedlo do provozu mnoho domácí elektroniky, tím může být, třeba vaše Nintendo (14W), mobilní telefon (cca 1watt), notebook (45wattů). Osmdesát procent tělesné energie je vydáváno jako přebytečné teplo, které není nikterak využito. Z tohoto důvodu již dnes se provádí pokusy, jak efektivně využít téměř zdarma získanou energii z přebytečného tepla lidského těla.

V Japonsku dokonce probíhá výzkum, kde místní výzkumníci chtějí získat elektřinu přímo z glukózy krve, tedy tím stejným způsobem, jakým si lidské tělo vytváří energii z potravy. Firma Seiko uvedla již v roce 1998, tzv. termické hodinky, které běží nepřetržitě a to díky tepelné energii, získané právě z lidského těla! Pokud zvážíme všechny fakta, a zamyslíme se nad tím, kolik elektřiny nebo energie získané tímto způsobem, by dokázalo vyprodukovat šest miliard lidí na naší planetě, musí každému hned naskočit husí kůže! Elektřina je hybná síla inteligentního života, ulehčuje nám život, poskytuje nám světlo i teplo, ovládá stroje za účelem práce, doprovází nás na každém kroku. Ten kdo ovládá elektřinu, stává se do jisté míry neomezeným vládcem světa ve kterém žijeme.

Tajemství, které vede k hlubokému zamyšlení, je tzv. PLACEBO, neboli placebo efekt.

V tomto případě se jedná o neúčinnou látku, která pokud je podána pacientovi ve formě léku (stejná chuť, stejný vzhled) a tento pacient se domnívá, že je účinně léčen, tak i přesto po podání neúčinné látky se zdravotní stav nemocného zlepšuje. Placebo efekt působí na všechny lidi, míra účinku placeba se však může individuálně lišit. Účinnost placeba se liší i u jednotlivých typů nemocí. Nevysvětlitelnou otázkou zůstává, proč a z jakého důvodu je placebo, tak silně účinné u všech pacientů bez rozdílu? Věda nám tento efekt vysvětluje tím, že podstata spočívá v psychice pacienta a jeho sugesci, ale ta pravá síla placeba, může mít původ v iluzorní realitě. Když si za pomoci naší fantazie představíme, že možná již teď trávíme svůj čas v nějaké virtuální realitě, pak se síla placebo efektu dá docela velmi snadno vysvětlit.

Ve virtuální realitě jsou potřeby jako je příjem jídla, pití, ale i vyměšování, řízeny počítačovou jednotkou, která každou svou napojenou jednotku udržuje v umělém spánku při životě. V takto řízeném biologickém procesu je logické, že lék na kašel bude účinně fungovat, neboť na obalu takového léku bude napsáno ” kapky proti suchému a dráždivému kašli” a proč by takový lék neměl fungovat, že! Pokud nebudete vědět, že kapky proti zmiňovanému kašli nejsou ve skutečnosti těmi pravými kapkami, nýbrž pouhou neúčinnou náhražkou, váš kašel by se neměl zlepšit a přesto u vás dojde k uzdravení! Tento efekt je podle mého názoru způsoben virtuální realitou, neboť uměle vytvořená realita je jen pouhá představa implantovaná do našeho vědomí i mozku. Pozitivní efekt oněch falešných kapek na kašel způsobuje pouhá víra v podávaný lék. Zajímavá je i má úvaha o slabších účincích dnešních antibiotik.

Opravdu stojí za slabšími účinky antibiotik proklamované zprávy o agresivnějších či rezistentních virech, nebo je celý problém způsoben pouze tím, že proti dřívějšku neobsahují ty současná antibiotika stejné léčivé látky, jako tomu bylo dříve v minulosti? Jelikož jsem přesvědčen, že většinu nemocí si nevědomě vyléčí každý z nás sám, bez vlivu jím přijímaných léků, je pravděpodobné že si tento fakt uvědomil i farmaceutický průmysl, který na to zareagoval snížením nákladů při výrobě léčiv. Dříve pro výrobu léků hojně používané organické substance, získané především z léčivých bylin, mohou být dnes bez větších problémů nahrazeny syntetickými a mnohem lacinějšími sloučeninami, které nejsou téměř účinné ve srovnání s těmi dřívějšími léky. Účinnost těchto dnešních a nových léků tak zajišťuje právě účinek placeba, které léčí spolehlivě, ale hlavně zadarmo!

Další záhadou související s placebem je jeho opačný efekt, NOCEBO!

Pokud by placebo bylo tak účinné, mohla by být teoreticky celá naše populace naprosto zdravá, tak proč tomu tak není? Možná mi dáte za pravdu v tom, že kdyby nebyli vrazi, zloději, nebylo by vůbec zapotřebí policie! To samé platí i ve zdravotnictví, kdyby nebylo nemocí nepotřebovali bychom lékaře, ale především žádné léky, a v tom je ten zakopaný pes. Velké farmaceutické firmy by přišly o miliardové zisky, stát by přišel o daně, a nemocnice o své pacienty. Z tohoto důvodu se více proti nám lidem využívá tzv. NOCEBO! Co je Nocebo? Obava z nežádoucího nebo vedlejšího účinku léku vede u mnoha lidí k tomu, že se tento negativní účinek skutečně dostaví. Rakouští a němečtí experti podali skupině čtyřiceti astmatiků lék s upozorněním, že může u nich vyvolat alergickou reakci. Přestože šlo o naprosto neškodnou látku, reagovala téměř polovina zkoumaných osob zhoršeným dýcháním a plných dvanáct z nich dostalo regulérní astmatický záchvat. Vzápětí byla stejná neškodná látka podána stejným pacientům jako lék, který jejich potíže odstraní.

A skutečně, velmi rychle se jim ulevilo a byli v pořádku. Vypozorovali jste kdy ve skutečnosti propuká chřipková epidemie? Někdy mám pocit, že za propuknutím chřipkové epidemie vždy stojí, média a systematická reklama. Před každou novou chřipkovou sezonou, neustále slýcháváme v televizním zpravodajství, že se k nám dostala chřipková vlna, školky i školy budou uzavřené. Jediná ochrana je očkování a prevence v podobě syntetických vitaminů. Televizní reklamou jsme bez přestání bombardováni, o novém a lepším léku proti nachlazení či chřipce atd. Na těchto příkladech mohu demonstrovat, že na nocebu se dá docela dobře vydělat, a nejen to, nocebo efektem se dají ovládat celé masy a názory pozitivně smýšlejících lidí, proto se více využívá noceba před placebem. Někdo velmi vlivný v naší společnosti, zřejmě nemá zájem na našem spokojeném a klidném životě, možná i z tohoto důvodu jsou v příbalových letácích našich léků, zcela záměrně tučným písmem uvedeny i nežádoucí účinky těchto léčiv. Lék, který nám oznamuje, že má víc škodlivých než pozitivních účinků, díky nocebu neléčí, a takový preparát jsme pak nuceni, mnohdy i zbytečně pobírat po celý život. Kdo na tom vydělal už je vám snad jasné, vy to určitě nejste!

Přežít pád ze sedmého patra vypadá jako zázrak, jsou ale lidé, kteří dopadli na zem z mnohem větší výšky. V roce 1972 přežila letuška Vesna Vulovičová volný pád z výšky přes deset kilometrů. Nad tehdejším Československem vybuchla na palubě letadla bomba. Letadlo se zřítilo a Vulovičová byla jediná, kdo tehdy pád z deseti kilometrů přežil. Teď si určitě říkáte, že je to velký nesmysl, ale věřte tomu, je to skutečně pravda. Navíc takovýchto případů se stává do roka mnoho, ale zbytečně se o tom nemluví ani nepíše. Vysvětlení, jak je něco takového vůbec možné prostě neexistuje, když pád z pouhého třetího patra je pro většinu z nás mnohdy smrtelný, což potom pád z DESETI KILOMETRŮ rovnou na tvrdou zem!

Aby tato záhada každého zbytečně netrápila, přišlo několik zasvěcených odborníků aspoň s nějakým vysvětlením. Podle těchto odborníků když padá člověk volným pádem na zem, a rozpaží své ruce, tak se snižuje rychlost volného pádu, když ještě dopadnete obličejem k zemi nebo do klubíčka, je potom šance na přežití díky tomu větší. Pokud se vám zdá toto vysvětlení dostatečné tak budiž, já ale nemohu s tím souhlasit, a musím se zamyslet nad tím, zda opravdu žijeme v takovém světě, jak je nám neustále předkládáno a námi samotnými vnímáno. Znova připomenu něco zvláštního o virtuální realitě. Virtuální realita je iluze viděného světa, v takovém prostředí jsou aktivní pouze naše myšlenky a procesy ohraničené v rámci tohoto prostoru.

Jedno vysvětlení na tuto záhadu však existuje, ano, když budete ve spánku snít, a v tomto snu budete rovněž padat volným pádem z deseti kilometrů, tak po dopadu na zem v tomto snu stoprocentně nezemřete, neboť sen není přeci skutečnost, nýbrž pouhá představa. Vy se možná probudíte z velmi upoceného nepříjemného sna, to je ale vše, na druhý den už si na tento hrůzný sen ani nevzpomenete. Paní Vulovičová přežila tento pád jen díky své představě, když si řekla, to je ale špatný sen. Když dopadla na zem a přežila, hned jí došlo že to bohužel nebyl sen, ale děsivá skutečnost. V této bezvýchodné situaci paní Vulovičová odmítla přijmout tu skutečnost, že brzy po dopadu na zem zemře, a vsugerovala si do mysli to že sní, tohle vsugerování jí odpojilo od tohoto světa, od této virtuální reality, proto jako jediná mohla přežít tuto tragédii!

Když jsem se dočetl o indickém jogínovy, který podle jeho slov nepozřel 70 let jediné sousto jídla ani kapku vody, a dodnes tento muž se těší dobrému zdraví, hned jsem si pomyslel, jestli je toto pravda, tak bude muset současná exaktní věda okamžitě kapitulovat!

Od malička je nám neustále do mysli vštěpováno, musíme jíst i pít, protože bez potravy každý z nás zemře, ale co když tomu tak ve skutečnosti není! Co by asi vyvolala na veřejnosti informace, že za určitých okolností, tedy za pomoci nějakého jogínského cviku, je možné vzdát se lidské potřeby muset přijímat potravu a pít vodu. Dovedu si živě představit co by tato senzace vyvolala u obyvatelstva, kolik lidí by asi přestalo chodit do svého zaměstnání, kolik lidí by přestalo uznávat své politické autority i celé tohle mocenské zřízení, včetně hodnot doposud námi uznávaných! Z tohoto důvodu si myslím, že tento případ bude někým ze shora umlčen nebo diskreditován, jen proto, aby pravda nevyšla na světlo Boží! Nevím, proč by tento starý pán lhal jenom proto, aby se zviditelnil a vydělal na tomto jeho tvrzení spoustu peněz, které ve skutečnosti on vůbec ke svému životu nepotřebuje. Věřím že tento případ je pravdivý, a dávám jej opět do souvislosti s virtuální realitou, která se nás bezprostředně dotýká! Tento muž z Indie, co nic nejí ani nepije, je jednoznačným důkazem toho, proč žijeme v záhadě, a proč hmota námi vnímaná, není žádnou hmotou, tak jak se domníváme!
 

Nežijeme již dnes náhodou ve virtuální realitě, a proč o tom nic nevíme!

Všechny tyto záhady či podivnosti, které jsem zde popisoval, mají společný základ ve světě, který nemá žádný pevný základ. Tím pevným základem mám na mysli pravidla i fyzikální zákony, které platí pro každého jednotlivce a to bez rozdílu! Pokud dokážeme již dnes vytvářet hry na holografickém rozhraní, které se dosti podobají virtuální realitě, co asi bude možné vytvořit za padesát let! Současné simulace ještě stále neposkytují svým uživatelům dokonalé pocitové efekty, ale to neznamená, že taková technologie nebude v brzké době dostupná. Díky pocitovému efektu, bude možné nejen zažít perfektní jízdu v závodním autě, ale bude možné v takové hře vnímat i reálněji, například havárii vámi řízeného automobilu, třeba po nárazu do překážky ucítíte pocit bolesti, pálení, vzrušení, a tak dále. Jestliže se vám v takové dokonalé herní simulaci stane nehoda, kde pocítíte bolest z nárazu, tak nikdy nezemřete, neboť každý hráč takové hry, si bude dobře vědom, že jde jen o hru a nic víc!

Teď si ale představte, co by se asi stalo, kdyby jste vstoupili do takové herní simulace, opět hra v závodním autě, a v zápalu této hry by u vás nastala nečekaná amnézie (krátkodobý výpadek paměti). Pokud by jste při hraní takové hry, i byť na malou chvíli ztratili paměť, tak případný náraz do jakékoliv překážky by pro vás mohl býti smrtelný, i navzdory tomu, že jde pořád o herní simulaci! Ano, když náš mozek něco vnímá, třeba klam, tak i samotný klam se stává pro neurony našeho mozku pravdou. Aby vnímání lidského mozku nepodléhalo opakovaně těmto iluzím či klamům, nesmí býti takové vnímání ničím zakryté, a musí stát na pevném základě. Musíme vidět čistý ničím nefiltrovaný obraz svého okolí.

Bohužel, podle mého názoru je naše vidění nebo i vnímání, něčím hodně tajemným filtrované, proto nestojíme na zmiňovaném pevném základě! Z tohoto důvodu je možné přežít volný pád z deseti kilometrové výšky, z tohoto důvodu je taky možné, aby na světě žil člověk který nic nejí ani nepije, a proto funguje dokonale placebo i nocebo, neboť nežijeme jak jsem již předestřel na pevném základě. Jestliže bude pevný základ správně fungovat jak má, tak musí každému z nás, nůž řezat, nůžky stříhat, a lepidlo lepit. Není přeci možné, aby někomu lepidlo stříhalo, a druhému zase řezalo, to se jeví jako nesmysl, že! Ve skutečnosti to tak ale je, a pokud by tomu tak nebylo, pak není možné, aby někdo nepřežil pád v uvozovkách jen z třiceti metrů, a někdo jiný v klidu přežije pád z deseti kilometrů, to je absolutně stejný nesmysl jako u příkladu s lepidlem a nožem!

Předpokládám, že současná moderní věda je vystavena těmto i jiným protikladům, které vyvolávají záhadné nezodpovězené otázky, na které vědci neznají jednoduchou logickou odpověď, což vyvolává u mnohých vlivných lidí šílený strach. A na co neexistuje vysvětlení, to se musí před veřejností utajit, cenzurovat nebo různým způsobem zkreslovat. Teslovy vědecké práce ale i různé jeho geniální nápady, předčili svou dobu obrovskou vyspělostí natolik, že se pro jistotu tyto nápady po Teslově smrti, buď vytratily nebo se ukryly na neznámé místo. Tento vědec, ale i jiní jemu podobní vědci, o kterých jsem se již na začátku zmiňoval, dozajista cítili velkou záhadu našeho světa, zřejmě i proto se jejich vidění tajemného světa pozitivně odrazilo v jejich velkolepých vynálezech.

Přímé důkazy sice stále neexistují, ale je víc jak pravděpodobné, že žijeme v něčem takovém, co by se dalo klidně nazvat VIRTUÁLNÍ REALITA. Ovšem taková virtuální realita může poskytovat mnoho různých podob, které si nedokážeme ani představit. Jak si máme vyobrazit takovou uměle vytvořenou realitu se nám naskytlo ve slavném americkém filmu MATRIX, kde se popisuje, že lidstvo vede válku s inteligentními stroji, které samo vytvořilo. Po dlouhých bojích se lidé rozhodli vypálit oblohu a odříznout tak stroje od zdroje sluneční energie. Stroje zareagovaly zotročením lidí a začaly je uzavírat do schránek, kde jim v mozku byla vytvořena umělá realita nazývaná – MATRIX. Byl to svět ve kterém lidi žijí nevědomě své životy, a přitom jsou drženi na umělé výživě, pro výrobu elektrické energie a tepla, kterou stroje potřebují pro svou existenci. Díky pěstování lidí získaly stroje pro budoucnost nevyčerpatelný zdroj energie. I když to může znít jakkoliv krutě, tak ani tato možnost se nedá zcela určitě vyloučit, a ironicky nám tak bylo naznačeno, co stojí za naším bytím zde na Zemi! Na druhou stranu se nedají zamítnout i jiné alternativy, které by se v mnohém podobaly zmiňovanému Matrixu, avšak základní podstata může mít svůj původ úplně někde jinde!

Jeden z mála důvodů proč možná žijeme ve virtuální realitě je ten fakt, že virtuální realita dokáže odstranit mnoho pro člověka zásadních problémů. Na začátku jsem popisoval jak dochází nerostné suroviny, jak ubývá pitné vody a zemědělství není schopno nasytit všechny obyvatele naší planety. Jelikož virtuální realita všechny tyto problémy dokonale řeší, není a nikdy nebude vyloučeno jejího budoucího použití. Teď ale zapojme naší fantazii a představme si, že kdysi dávno v minulosti byla lidská rasa na vyšší technologické úrovni než-li je tomu dnes. Vyspělost lidí této doby převyšovala tu dnešní současnou o stovky tisíců let, což je pro nás z dnešního pohledu absolutně nepředstavitelné, neboť vyvinuté technologie této dávné civilizace by byli mimo smysl našeho chápání či vnímání.

A i když tato civilizace nás tak moc technicky převyšovala, mohli se lidé v této době taky setkat s nějakým problémem, který představoval zásadní hrozbu pro všechny obyvatele tehdejší planety Země. Jakou hrozbu by mohlo asi potkat takto technicky vyspělou civilizaci, říkáte si? Z našeho pohledu jsou ty současné hrozby konkrétní především z kosmu, kde jakýkoliv asteroid o velikosti fotbalového hřiště může naší populaci doslova způsobit Armageddon. Takže, nedostatek laciné energie nebo úbytek pitné vody, či hrozba asteroidu, to vše podle mého názoru nemohlo překvapit ani ohrozit, takto vysoce technicky vzdělanou a neskonale vyzrálou společnost. Jediné hrozby které přichází snad v úvahu jsou buďto, konflikt v podobě války, nebo velká vesmírná katastrofa o rozsahu srážky dvou sousedních kolidují-cích galaxií.

Protože jsou obě dvě možnosti více jak pravděpodobné, přeci se jen přikláním k té druhé verzi, tedy ke střetu galaxií. Ačkoliv jsou technické možnosti téměř vždy neomezené, tak zamezit přímé srážce dvou sousedních galaxií se nedá nikterak zabránit. V tento okamžik určitě dobře vnímáte, proč by i tak dokonale vyspělá civilizace měla zapotřebí zavést životní formu v podobě virtuální reality. Záchrana před vesmírnou katastrofou je ten nejlogičtější důvod a odpověď na to, jak využít umělou realitu k záchraně lidského druhu. Možných příčin vedoucích ke vzniku virtuálního života zde na Zemi těch existuje mnoho, jak ale toto vše může souviset s námi samotnými i s naším bytím zde na Zemi v roce 2011? Pokud tedy kdysi v dávné minulosti vznikla ona nastíněná virtuální realita nebo se tomu něco podobajícího, pak není vůbec vyloučené, že i my do dnes stále žijeme v tomto nevědomém prostoru nazývaném též, VIRTUÁLNÍ REALITA!

Jinou možnou příčinou proč žijeme v obklopení virtuální reality je ten důvod, že náš Stvořitel(tvůrce vesmíru a veškerého života) zcela záměrně vytvořil naprosto odlišné světy ale i životní formy, které jsou ponechány vlastnímu osudu až do té doby, než každá jednotlivá civilizace dosáhne toho svého nejvyššího vývojového stádia. Pokud ta či ona civilizace dosáhne někdy onoho pomyslného nejvyššího vývojového stupně, tak jí díky tomu bude umožněn přechod do jiné vyšší perspektivy bytí. Vyšší perspektiva bytí může představovat absolutně jiné pojetí života tak jak jej vnímáme my dnes tady na Zemi. Tento přechod by nás transformoval z umělé virtuální reality do skutečné živé reality, kterou dnes nelze pochopit natož potom vnímat. Ve skutečném světě všechny naše současné zákonitosti mohou vypadat úplně jinak, dialektika času života a smrti nemusí dokonce vůbec existovat.

Hmota atomů námi vnímaná je skutečná jen v iluzorním světě virtuální reality, mimo tento prostor však neexistuje! Již dnes kvantová fyzika vypovídá o neexistenci hmoty jako takové. Proč tedy žijeme v takovémto světě? Ten kdo tohle vše záměrně vytvořil, nás chtěl postupem času dobře připravit na tuto skutečnost, která se nedá jen tak sama od sebe pochopit! Malým dětem hned rodiče taky nevysvětlí onu podstatu stvoření života a podrobnosti o sexu, až do doby kdy děti dosáhnou určitého pozdějšího věku. S naší současnou civilizací je to naprosto stejné, dokud duševně nedospějeme či nedozrajeme, tak nemůžeme nikdy dosáhnout onoho mentálního pokroku zvaného vyšší bytí! Odkaz našeho Stvořitele je pro každého z nás srozumitelný, hledejte cestu svou, která Vás přivede až tam, kde náruč má nemá začátku ani konce, sem do této mé nadčasové ničím nerušené existence, která je součástí tohoto věčného nekonečna, kterému se říká “VESMÍR“.

Na závěr lze jen konstatovat, VIRTUÁLNÍ REALITA a její přirozené zákonitosti se projevují v našem životě více než bychom si dokázali vůbec kdy připustit, nemluvě o další záhadě jakým je pocit Déja-vu nebo regrese minulých životů. Vše je dokonale zahaleno do nepředstavitelného tajemství, které nelze jednoduchým způsobem pochopit ani nějak vysvětlit, natož potom si představit a uznat i ten fakt, že naše zdánlivě vnímané okolí je jen možná iluze či klam, vytvořený lidským mozkem do této námi viděné podoby, a existence života se jako taková stává neexistencí toho, čemu říkáme život! Jak to tedy vypadá ve skutečnosti s námi samotnými, sníme nebo bdíme, to zůstává stále nezodpovězenou otázkou???


(c)2011 Josef Čáp

Zdroj: www.certova-stena.webzdarma.cz/index.html