hvezdyMůj názor astrologa k tomuto dění: Vidím to tak, vlna která mete starý politický systém vlády jednotlivců, už začíná řádně šplouchat i u nás. Jde o to,že.. Nový Věk Býka počínající 12.12. 2012, už nesnese uskupení jako jsou politické strany, to je vynález Věku Berana. Politické strany jsou jakýmisi královstvími, kterým vládnou králové-předsedové těchto stran. Tyto “království” jsou výbojné a dobyvačné, bojují mezi sebou o moc jako kdysi knížectví ve staré Číně. Tak jako Čína a její lid,souboji knížectví velmi trpěla a strádala, tak i jednotlivé státy trpí vnitřními vzájemnými boji politiků. Ale protože Věk Berana je u konce, my již žádné bojující “knížectví” nechceme. Věk Býka nezná politické strany.Věk Býka zná jen pospolitost národa jako celku. Býku vládne Venuše a ta spojuje, dělá vše společně.Tak se národy spojují do velkých občanských celků./viz Revoluce Občanů ve světě/ A ty si sami volí své, už NE Vládce, ALE “SPRÁVCE” věcí svých. Mars-Beran se svým sobectvím už zašel příliš daleko a také už nemá podporu a ztrácí sílu. Ve Vesmíru to už tak chodí, že každá síla má svůj počátek, vrchol-zenit, kdy je nejmocnější a pak úpadek.. Vládci a i Ti samozvaní také potřebují podporu. Venuše – Býk poskytuje podporu ne jedincům, ale kolektivu národa jako celku. Žádný sobecký a sebebohatší Vůdce, který je samozvaný-“politik! nedostane podporu od Vesmírného principu když s ním nesouzní. Beran je v úpadku a s ním všichni, kteří vyznávají jeho principy. Nyní sílí síla jiného typu a dává o sobě sakra vědět. Býk nezná politické strany, on jenom ví co je prospěšné a spravedlivé /Venuše také vládne Vahám/, což je v občanské společnosti JUSTICE/ pro všechny a co ne. Jde si s příslovečnou Býčí sílou stále za svým cílem. Býk nezná žádné politické strany, on zná jen : Prospěšný- či Neprospěšný. Býk je jednoduchý a ve složitostech si nelibuje jako Mars, který mimo jiné vládne Štíru. Proto dokáží politické strany dělat skryté machinace, které pro běžnou a neprivilegovanou občanskou společnost vyzní krutě a bezcitně, viz reformy, které přináší občanovi jen urpení a strádání. Končí věk Berana, který trval přibližně 2155let. Je to tzv. Platonský měsíc, kterých je 12 a dohromady dávají Platonský ROK který trvá 25 860roků.Což je jedna epocha lidstva. Jedná se o otáčení celého našeho solárního systému kolem středu galaxie.Tento systém má 12 úseků-měsíců.Po oběhnutí celého úseku za 25 860let vždy nastává nová epocha. Tak jako u nás na Zemi má leden-přisouzený znamení Kozoroha, jiné počasí a vlastnosti než červen-přisouzený Blížencům, tak se i svým “počasím” liší jednotlivé Platonské měsíce, které mají charakter jednotlivých znamení. Kdo by oponoval, vždyť lidstvo má za sebou období válek trvajících celou naši cca 2000let starou epochu Berana. Naše civilizace přece navazuje /byť jen duchovně/ na starou ŘÍŠI ŘÍMSKOU, odkud pochází křesťanství. A hle, i křesťanství se ukázalo být válečným náboženstvím, viz Křižácké výpravy. Kosmickému řádu nelze uniknout, jsme jeho součástí. Tak jako Měsíc ovládá odliv a příliv, tak jiné síly ovládají duše lidí. Nyní do duší plynou síly a to jiného systému zásadně odlišného od toho stávajícího.Plynou do nás a do všech lidí na celém světě Síly Býka. Změna je již zde, nezáleží co si o ní myslíme…….. Teď přichází čas nebát se…… teď je čas plánovat svojí dobrou a spravedlivou budoucnost a v pravý čas jednat spolu s jinými…..

Jiří Kevin Uher

Zdroj: http://opona2009.zacit.cz/hvezdy-oznamuji-zmen/hvezdy-oznamuji-zmen.html