V tomto článku se podíváme na solfeggio frekvence, které mají ohromnou moc a pomáhají k harmonizací těla a mysli. Je to skvělý nástroj pro vyladění lidské psychiky a zlepšení duševního zdraví. A samozřejmě zde najdeš také vědecké studie a výzkumy.

Tyto frekvence používáme i my v našich relaxační a meditační hudbě a podprahových nahrávkách i programování myslí. Dokonce jsou použity i v některých našich vedených meditacích a řízených relaxacích.

CO JSOU TO SOLFEGGIO FREKVENCE?

Frekvence – tóny Solfeggio představili Dr. Joseph Puleo a Dr. Leonard Horowitz v sedmdesátých letech a byly inspirovány skutečnou vědou. Názvy těchto tónů mají své kořeny v jedenáctém století, kdy hudební teoretik Guido z Arezza vyvinul šestinotovou vzestupnou stupnici: út, re, mi, fa, sol a la. Sedmý tón, si, přišel o něco později.

Frekvence solfeggio jsou součástí staré šestitónové stupnice, o níž se věří, že obsahovala posvátnou hudbu, včetně slavných a krásných gregoriánských chorálů.

Zjistilo se, že tyto jedinečné tóny, hudba zpěv podporují duchovní podstatu člověka, pokud jsou hrány harmonicky. Každý jeden solfeggio tón obsahuje přesné frekvence pro vyrovnání energie, udržení duše, mysli a těla v dokonalé formě harmonie.

Solfeggio je použití slabik sol-fa k tónům stupnice, tedy solmizaci. Solfeggio je také známé jako pěvecké cvičení.

Hudba a její vliv na nás

Hudba má na nás hluboký dopad, nejen na naše pocity a emoce, ale také na naši mysl a tělo. Naše těla a buňky jsou zdrojem energie a elektromagnetických vln, které vibrují na určitých frekvencích. Když je vibrační frekvence našich těl vystavena určitým vibracím hudby nebo zvuků, tak vytvoří společnou rezonanci a spouští novou vibrací v našich buňkách. To může vést k uzdravení.

Pythagoras byl skvěle citován a jeho výrok zní „nejvyšším cílem hudby je spojit duši člověka s jeho Božskou přirozeností“. To je důvod, proč hudba, když je vytvářená a hraná se specifickým záměrem s využitím určitých frekvencí, může přinést uzdravení, radost, štěstí a pocit, že jsme milováni. Solfeggio frekvence jsou mocným nástrojem.

VĚDA STUDIE A VÝZKUMY

Solfeggio frekvence jsou předmětem mnoha studií a výzkumů. Jedná studieprokazuje skutečné účinky a pozitivní vliv na naše zdraví. Léčení zvukem je účinné při léčení fyzických, generačních a emočních traumat v naší DNA pomocí vibrací a frekvencí. Výsledky ukázaly, že hudba a zvuk jsou užitečné pro posílení terapií pro transformaci mozku a zmírnění mentálního, emocionálního a fyzického utrpení.

Solfeggio frekvence mají tak pozitivní účinky, protože rezonují v souladu se Schumannovou rezonancí. Další výzkum podporuje zjištění, které potvrzují neuvěřitelnou podobnost mezi Schumannovou rezonancí a aktivitou lidského mozku. Jiný výzkum navíc ukazuje, že bylo zjištěno, že nízká frekvence Schumannovy rezonance poskytuje synchronizaci pro vyšší mozkové funkce.

Nedávná dvojitě slepená studie z Itálie ukázala, že hudba naladěná na 432 Hzzpomaluje srdeční frekvenci ve srovnání se 440 Hz. Tato frekvence harmonizuje a naplňuje mysl pocity klidu a pohody. To vše vede ke snížení stresu, úzkosti i příznaku deprese a lepšímu duševnímu i fyzickému zdraví.

Studie z Japonska z roku 2018 zjistila, že hudba naladěná na frekvenci 528 Hz výrazně snižuje stres v endokrinních a autonomních nervových systémech a to dokonce i po pouhých pěti minutách poslechu. A ve studii publikované v Journal of Addiction Research & Therapy frekvence 528 Hz snížila toxické účinky etanolu, hlavní složky obsažené v alkoholických nápojích, na buňky. Ještě více ohromující bylo, že tato frekvence také zvýšila životnost buněk asi o 20 procent.

Jde o velmi mocný nástroj, který má blahodárné účinky na naše tělo, myls i duši. Proto používáme tyto frekvence při terapiích, meditacích a za jejich pomoci tvoříme naše vysoce efektivní speciální nahrávky, které přeprogramují trvalé tvé podvědomí.

FREKVENCE 174 HZ

Zmírnění bolesti a napětí: Frekvence 174 Hz zbavuje člověka napětí a bolesti. Když člověk poslouchá tento typ hudby, bude pozorovat, jak se jeho dech postupně zpomaluje, takže se velmi uvolní, když se uvolní do hluboké meditace, dochází k regeneraci tělo i myslí. Léčivé frekvence uvolní svaly a tím zmírní napětí nebo bolest.

Tyto tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti a navíc tato frekvence dává tvým orgánům pocit bezpečí, zabezpečení, lásky a motivuje je k co nejlepší činností.

285 HZ SOLFEGGIO FREKVENCE

Bezpečnost, energie a přežití jsou spojeny s frekvencemi solfeggio na 285 Hz. Je to frekvence spojená s kořenovou čakrou. Je to nejzákladnější a prvotní energetické centrum těla v základně lidské páteře. Čakra reguluje veškerou energii související s bezpečností, přežitím a instinktem.

Tento tón je užitečný při pomáhání léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní podoby. Ovlivňuje energetické pole tím, že jím zasílá zprávy o restrukturalizaci poškozených orgánů.

396 HZ SOLFEGGIO FREKVENCE

Frekvence léčivého zvuku 396 Hz má blahodárné účinky, protože nás osvobozuje od pocitu viny, strachu a úzkosti. Tato frekvence čistí pocit viny, který často představuje jednu ze základních překážek realizace. Vibrace hudby tě zbaví pocitu viny a strachu. Tato solfeggio frekvence se také používá k probuzení a přeměně smutku v radost.

Pomáhá také eliminovat pocity viny a podvědomá negativní přesvědčení blokující cestu k dosažení osobních cílů. Poslech hudby naladěné na tuto frekvenci nám pomáhá cítit se bezpečněji a dodává nám sílu a odvahu na cestě ke splnění svých cílů a snů.

Tato frekvence solfeggio umožňuje probuzení a návrat k jednotě. Umožňuje nám také přímé prožitky a propojuje nás s duchovním světem.

Solfeggio frekvence 528Hz, je známá jako frekvence lásky, zázračný tón, frekvence transformace. Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního – téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí se a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu. Oprava DNA do původní podoby podporují oficiálních poznatků současných genetiků. Navíc tato frekvence 528 hz zvyšuje energii, tvořivost, vnitřní klid, přivádí duchovní zážitky a osvícení.

Tón MI a frekvence 528 hz je známá svými silnými transformačními účinky na lidský organismus, protože pomáhá redukovat stres a navozuje harmonii v našem těle tím, že snižuje stresový hormon kortizol, na což navazují jeho blahodárné účinky zvýšeného množství energie. Tím pomáhá k vitalitě a celkové zdraví a hlavně procesu uzdravení a rekonvalescence. Pomáhá také při vyvažování a ladění čakry Solar Plexus, což pomáhá k většímu sebevědomí, sebelásce a sebeúctě. Když zkombinujeme tyto 2 silné zdroje zvuku a vibrací, to, co získáme, je naprosto zázračné.

Vyzkoušej naší podprahovou nahrávku níže za použití frekvence 528 hz na podporu zdraví, regenerace organismu a plné uzdravení těla. Více informací najdeš v popisku nahrávky na youtube, včetně použitých afirmací.

639 HZ SOLFEGGIO FREKVENCE

Frekvence solfeggio 639 Hz nám umožňuje propojit a vyvážit harmonický mezilidský vztah. Toho se využívá k nastolení harmonie v rodině, přáteství a ve společenském kruhu. Tato prastará frekvence solfeggio zvyšuje komunikaci, porozumění, toleranci a lásku.

Tato frekvence je spojená se srdeční čakrou a zelnou barvou. Pomáhá nám otevřít naše srdce, spojit se s láskou, uzdravit naše vztahy a propojit se se svým zdrojem srdcem. Využij naší podprahové afirmační nahrávky níže, kde probíhá léčení mezilidských vztahů pomocí frekvence 639 Hz. Více informací o nahrávce a seznam použitých afirmací najdeš v popisku videa na youtube.

741 HZ SOLFEGGIO FREKVENCE

Solfeggio frekvence 741 Hz se používá k řešení problémů a probuzení intuice. Čistí buňky od různých druhů elektromagnetického záření. Tento tón povede k čistému, stabilnímu a duchovnímu životu. Tato frekvence solfeggio je užitečná při vedení zdravějšího a jednoduššího života za pomocí silné intuice.

Řešení problémů a zlepšení emoční stability pomocí frekvence 741 Hz umožňuje myslí expandovat, plnit ji různými řešeními a novými způsoby sebevyjádření. Uvolňuje starosti a potíže člověka a umožňuje mu svobodně přemýšlet. Vytváří prostor pro zdravější a stabilnější emocionální pozici a čas pro hlubší intuici. Tato frekvence čistí buňky od toxinů a čistí buňky energeticky od různých druhů elektromagnetického záření a znečištění.

FREKVENCE SOLFEGGIO 852 HZ

Solfeggio frekvence 852 Hz se používá ke zvýšení povědomí a návratu k duchovnímu řádu. Tato frekvence se používá jako prostředek k otevření člověka pro komunikaci s všeobjímajícím duchem. Umožňuje buňce proměnit se v systém vyšší energetické úrovně.

Chceš-li vytvořit harmonii s vesmírem a sebou samým, tak použij frekvence 852 Hz solfeggio, aby jsi mohl zvýšit svou intuici a sladění s duchovními řády. Může se spojit s všudypřítomným duchem ve vesmírů a vrátit zpět sám do sebe harmonii. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít jednotu.

963 HZ SOLFEGGIO FREKVENCE

Frekvence 963 Hz Solfeggio je spojena s probuzením intuice a aktivací šišinky mozkové a také nazývána Čistý zázračný tón. Probouzí naši korunní čakru a zvyšuje pozitivní energii a vibrace a pomáhá nám napojit se na náš samotný zdroj. Jsme stvořeni z vibrací a energie. Když se korunní čakra probudí a otevře, dosáhneme nejvyššího vibračního stavu a to otevře přístup k té nekonečné vesmírné energii. Tato frekvence tě znovu spojí s duchem a probudí jakýkoli systém do původního a dokonalého stavu. Umožňuje ti zažít jednotu a spojit se s duchovním světem.

Frekvence 963 Hz solfeggio vytvářejí prostor pro jednotu a jednotu. Probouzí naše interakce s jednotou a propojeností s vesmírem. Ve své mysli získáme čisté a jasné vize a myšlenky.

Zdroj:

https://relaxhudba.cz/solfeggio-frekvence/