Jste duchovní bytosti prožívající lidskou zkušenost. Život, který nyní prožíváte, je jen jednou malou kapitolou na cestě vaší duše. Už jste se tu mnohokrát inkarnovali. Hybnou silou všech vašich zkušeností jsou duševní smlouvy. Mohli byste předpokládat, že v duchovním světě neexistují žádné smlouvy nebo byrokracie, že všechno je láska a světlo. Duchovní svět opravdu není nic tak utiskovatelské jako fyzický svět. Stále je však nutná určitá míra řádu, která pomáhá vést na naší cestě. Duševní smlouva je prostě dohoda mezi dvěma dušemi, že mají mezi sebou fyzickou sdílenou zkušenost. Neexistují žádní vítězové, ani poražení. Smlouvy, které vytvářejí, jsou pro vzájemný prospěch obou zúčastněných stran. Nejsou ničím jako pozemské smlouvy s nekonečným drobným tiskem a podmínkami. Máte plnou kontrolu nad podmínkami a můžete s nimi nesouhlasit. Jste plně chráněni…

Co je smlouva duše?
Smlouva duše je nefyzická dohoda uzavřená na úrovni duše vašeho vědomí. Nejčastěji je uzavírána mezi členy své rodiny duší a skupin duší, než se vtělíte do nového těla, mohou upřesňovat všechny aspekty vašeho života. Na Zemi a jiných planetách podporujících život je smlouva duše závaznou dohodou mezi jednou nebo více dušemi. Jedná se o výměnu energie prostřednictvím plnění různých rolí a funkcí pro sebe navzájem. Takto vytváříte společné učební zážitky skrze popsané epizody dramatu.

Tyto smlouvy nejsou vždy pozitivní. Jsou navrženy tak, aby vytvářely výzvy, které vám pomohou růst na úrovni duší. Smyslem těchto dohod je poskytnout určitou formu lekce, kterou můžete integrovat a pokračovat v ní. Za tímto cílem můžete – a máte – více než jednu duševní smlouvu. Do nového života budou některé nové, jiné budou pozůstatky z minulých životů, které jste nedokončili kvůli své neschopnosti, nebo nesprávným okolnostem. Primární cíl těchto smluv – stejně jako udržování řádu mezi dušemi – je osobní odpovědnost. Udržuje vás na vaší cestě a zajišťuje, že uděláte, co jste řekli udělat. Jsou určeny k podpoře vašeho osobního pokroku. Naplnění duševních kontraktů je v konečném důsledku způsob, jak zvýšit vaši vibraci, protože čím víc moudrosti budete moci nashromáždit, tým více budete moci jednat ze svého nejvyššího záměru.

Co zahrnují smlouvy?
Do svých kontraktů o duši můžete zahrnout téměř cokoli. Nejsou to vždy velké dohody, které ovlivní výsledek vašeho života. Mohou existovat v rozsahu energetických výměn, kdy si možná neuvědomujete plnění životně důležitých rolí v něčím životě. Přibližně zahrnují:
Plnění rodinných funkcí
Plnění role přítele
Jemné energetické výměny
Předávání znalostí
Synchronní setkání
Výměny kódů duší
Poskytování uzdravení

Jak do sebe zapadají smlouvy o duši a svobodné vůli?
Smlouvy o duši jsou závazné dohody, které obsahují váš tichý souhlas. Vstoupíte do nich dobrovolně. Nejste nuceni s smlouvy uzavírat, ale kvůli archontí mřížce může být průběžně přidáván proti vaší vůli drobný tisk – ale to je úplně jiný příběh.
Dohody, které jsou uzavřeny, jsou smlouvou o společné tvorbě mezi vámi a jednou nebo více dušemi. Je to vaše svobodná vůle. Pokud již probíhají, vytváří karmickou povinnost. Pokud jste měli člena duševní skupiny, který měl za úlohu mezi vámi vytvořit drama, je třeba dále situaci vyřešit a dokončit tak smlouvu. Časový rámec je zcela podle vašeho vlastního výběru. Kvalita zkušenosti, která vyřeší smlouvu, je důležitější než rychlost, jakou se děje. Můžete sedět na smlouvě několik tisíc let, než nastanou správné okolnosti. Takže i když zákon karmy musí být splněn pro všechny dohody, stále máte svobodnou volbu, jak to budete hrát.

6 typů duší, které ovlivňují vaši cestu (a jak fungují)
Existuje obecně mylná představa, že duše uzavírají smlouvy pouze mezi vtělujícími se lidskými dušemi. Mnozí z nás ale nebyli a nejsou vždy člověkem. Zažívali jste fyzický život v mnoha vyjádřeních. Rostlinná, živočišná a minerální říše vnímá a je na cestě své duše. Vyžadují smlouvy stejně jako ostatní. Totéž platí pro bytosti s vyšším vědomím, jako jsou planety, hvězdy, galaxie a vesmíry. Smlouvy zajišťují rozšíření našeho vědomí na všechny úrovně prostřednictvím vícerozměrné reality.

1. Migrační smlouvy
Tento typ kontraktu může být rozšířen na duši nebo rodinu duší jiné planety. Pro inkarnaci na jiné planety potřebujete duševní kódy této sluneční soustavy nebo zde mít rodinu duší. Planety mohou také pozvat duše a uzavřít duševní smlouvy, aby zvýšily jejich populaci.

2. Planetární a sluneční smlouvy
Všechny planety a slunce mají své vlastní vědomí. Nejsou zmatenými božskými bytostmi. Tato nebeská tělesa jsou pokračováním vývoje vaší duše. V určitém okamžiku můžete a budete mít příležitost vytvořit smlouvy se svou rodinou duší a stát se jednou jednou z těchto bytostí, pokud je na cestě, kterou jste si vybrali.

3. Smlouvy primárních tvůrců galaxie
Jakmile skupina duší dosáhne dostatečně vysoké úrovně vědomí, může se rozhodnout vytvořit vlastní galaxii. To obvykle zahrnuje mnoho shluků duší, protože množství potřebného vědomí je takto velké. Smlouvy budou uzavřeny mezi samotnými dušemi a univerzálním tvůrcem, kterého označujeme jako zdroj vědomí.

4. Vztah / karmické smlouvy
Jedná se o nejběžnější typ smluv, které můžete uzavřít. Jsou to typické dohody, které se uzavírají s jinými dušemi ve vaší rodině duší nebo ve skupině duší. Klíčový cíl je pomoci vám nashromáždit praktické znalosti tím, že si vyzkoušíte co nejvíce různých pohledů.

5. Zvířecí smlouvy
Mnoho zvířat uzavře smlouvy na konkrétní zážitky. Někteří z nich souhlasí, že přijdou do části potravinového řetězce, aby vytvořili energetickou výměnu mezi bytostí, která jej sní. Pokud se chystáte v několika příštích životech udělat skok, abyste se stali člověkem, můžete uzavřít smlouvy s lidskými dušemi, kdy se ztělesníte jako mazlíčci. To jim umožňuje odklonit se od vnímání mysli úlu a mít individualizovaný pocit vědomí před svou první lidskou inkarnací.

6. Zážitkové / synchronní smlouvy
Jedná se o malé smlouvy, které souvisejí s náhodnými setkáními, které jsou pro někoho synchronicitou, výměna energie a dokončení kódu duše. To jsou dohody, kdy si nikdy neuvědomíte, že jste její součástí, dokud nepřejdete do duchovního světa.

Vstoupení a naplnění smluv za jiné duše
Vstoupená duše přichází do hostitelského těla namísto jiné duše. To může stát z různých důvodů. Mezi oběma postiženými dušemi může být uzavřena smlouva o duši, že tato výměna proběhne ve stanovené době, i když je to docela neobvyklé. Vstoupení může také proběhnout, pokud bylo shledáno, že duše porušuje univerzální zákon. Pokud duše zneužívají zákony svobodné vůle k manipulaci s cestou duše, mohou být v extrémních podmínkách vyřazeny ze hry a poslána zpět ke zdroji k recyklaci. Vstoupené duše získají některé – ale ne všechny – vlastnosti předchozí duše. Budou ovlivňovat mentální a kognitivní schopnosti těla, ale vytváří si s nimi svou vlastní osobnost a hodnoty.
Také přináší svůj vlastní smysl pro individualismus, zachovávají všechny staré karmy a duševní smlouvy duše, kterou nahradily. K tomu došlo ve velkém měřítku v roce 2013, kdy se na tisíce prominentních mocenských pozic dostaly masové počty návštěvníků. Účelem těchto duší bylo odehrát karmu a plnit smlouvy prvních držitelů. To bylo proto, aby se Země mohla posunout dále k událostem vzestupu. Mnoho z těchto vstoupenců dostalo pozice ve vládních, vojenských a bankovních rodinách.

Řešení smluv duší přirozenou cestou
Většinou není třeba se obávat o naplnění vašich duševních kontraktů. Pokud jste si uvědomili své činy a snažili se činit vědomá rozhodnutí, děláte vše pro to, abyste je splnili. Nemusíte hledat situace, kdy je třeba duševní smlouvy naplnit. Najdou si vás sami. Vše, co musíte udělat, je důvěřovat synchronnímu toku života. Existuje určitá výhoda. Pokud si uvědomíte, že několik zkušeností, které máte, není série náhodných událostí, můžete ustoupit a zaujmout objektivní pohled. Můžete se zeptat, proč právě teď něco prožíváte. Když si uvědomíte, že vše je zde, aby bylo vaším učitelem, můžete převzít kontrolu nad tím, jak reagujete na život.

Odvolání negativních smluv o duši a potvrzení vaší suverenity
Ačkoli své smlouvy o duši vytváříte sami, v současné době byla inkarnační mřížka Země kompromitována. Ve skutečnosti to bylo po mnoho milionů let. Drtivá většina z vás byla na Zemi uvízlá velmi dlouho. Síly, které ovládají tuto planetu, instalovaly duchovní technologii do astrální říše známou jako archonská síť. To se týká skupin bytostí 4. dimenze. Byli přivedeni, aby sloužili defacto jako soudci, kteří rozhodovali o tom, kdo může vstoupit do sítě inkarnace na Zemi. Pokud jste duší, která přichází se speciální sadou dovedností, nezůstane bez povšimnutí. Možná vám bude povolena inkarnace na Zemi, ale možná bude něco dopsáno drobným písmem do vašich duševních smluv těsně předtím, než vstoupíte do fyzické roviny, omezení vaše schopnosti a uvedou vás do nepříznivých okolností.

Odvolání duševních smluv a Akášické záznamy
Všichni máme nějakou formu negativních kontraktů, které na nás byly vloženy jako na kolektivní druhy. Věci, které na nás byly vloženy, je možné odvolat. Bylo tak učiněno zcela proti naší svobodné vůli a je to v přímém rozporu s božským zákonem jednoho. Odvolání smlouvy o duši je formou duchovního dokumentu, který slouží jako prohlášení o vašich právech jako svrchovaná bytost žijící na Zemi. Můžete o nich uvažovat jako o rozšířeném formuláři, jen podrobněji a zaměřit se na konkrétní oblast sporu. Když recitujete odvolání, odvolávejte se na své vědomí přítomnosti ˮJÁ JSEMˮ. Zadejte prohlášení do zemského akašického záznamu, že již dále nejste součástí systému kontroly, který vás potlačuje a vysává vaši energii pro vlastní zisk.

Odvolání si můžete vytvořit sami. Napíšete otevřený dopis, vytvoříte posvátný prostor a zavoláte svého předka, předka rodiny duší a Gaie, aby si prohlášení vyslechli. Poté projdete svým ˮzpětným převzetím plné energieˮ odmítnutím a odstraněním všech negativních energií ze svého pole vědomí.
Tato odvolání jsou mocné způsoby, jak odstranit všechny husté energie, které se do vás zapletly. Stejně užitečné může být očištění od lidí s nižšími vibracemi, kteří na vás zanechali stopy.

Jste silnější než cokoli, co vás chce ovládnout
Zřídka mluvím o negativních aspektech kontroly, zůstat pozitivní a praktický. Ale nemůžete přijmout věci, u kterých nevěříte, že jsou pravdivé. To je hra blázna. Existují zlovolné síly, které se vás snaží ovládnout pro jejich vlastní cíle. Poznání těchto informací neznamená propadnout strachu. Trpíme potlačením našeho vědomí jen proto, že se bojí naší síly. Lidský druh je často označován jako velký experiment. Jsme kombinací DNA z 2300 různých ras. Dělá nás to neuvěřitelně jedinečnými.
Máme téměř neomezený potenciál pro projevu a stvoření. Pro ty, kdo mají kontrolu, je hra prakticky u konce. Již nad námi nemají moc. Každým dnem se stále více přebíráme sílu vědomí zpět. Vašich negativních smluv se není důvod bát. Mnohem děsivější je o nich nevědět.

Čím více času věnujete práci na sobě a odvolání smlouvy o duši, tím více si všimnete změny paradigmatu ve vašem životě. Vše je otázka toho, zda chcete postoupit a převzít odpovědnost sami za sebe. Nikdo za vás nemůže dělat vnitřní práci. Začíná a končí u vás.

Sam Boomer

Zdroj: https://awakeandalign.com/?s=soul+contract