Je krásné pozorovat lidi kolem, jak začínají vnímat své slovanské kořeny a pak jimi pouštět do svého nitra Sílu Předků, sílu Slovanů a Slavienů. Je krásné cítit, jak Síla naší Krve svolává všechny probuzené a transformované zase domů. Je krásné vnímat, jak se náš národ (Náš Rod) pomalu, ale jistě sjednocuje, zvedá hlavu, rovná záda a vypíná hruď. Žijeme ve skvělé době. Máme možnost svojí vnitřní Silou ovlivnit průběh událostí, které nás ještě čekají. Mnozí si již povšimli, že Tvoření a zhmotňování přání probíhá velmi krátkou dobu ne-li téměř obratem. Síla našich myšlenek a vyvolaných obrazů je obrovská a stále sílí. Čemu budeme nyní věnovat svou pozornost, tomu dáváme Sílu Tvoření a to zhmotníme.

Všimli jste si, jak se kolem Vás množí katastrofické předpovědi? Válka … utečenci … přírodní katastrofy … výpadky sítí a energií … finanční krach … sílící covid … hrozba nastupujícího terorizmu ad. Těmito zprávami jejich šiřitelé stahují naši pozornost od krásného k ničivému. Při čtení těchto negativních zpráv odevzdáváme naši životní sílu. Naproti tomu se prakticky vůbec nehovoří o Tvoření krásna, o prožívání Lásky a radosti, Lásky dávající i přijímací, Lásky, která vychází ze Světla v našem srdci: Čistá všeobjímající pozitivní náklonnost, shovívavost a tolerance, pozitivní bytí bytosti, která je radostná a šťastná pouze tím, že JE.

Je to ta pravá Láska bez nároků a výčitek, která je tou nejsilnější, nejmocnější, ušlechtilou, tvůrčí a hybnou Silou dějin od Prvopočátku. V této Lásce Tvořil velký Ra-M-Cha náš Vesmír a také v ní tvořili naši Předkové – Bohové. A v této Lásce máme nyní opět možnost Tvořit i my, současní Lidé, které svolává k velkému Tvoření nového Života naše probuzená a již transformovaná Matka Země. Pouští do našich kořenů vláhu a vysokofrekvenční impulzy, které probouzí naše Vědomí a vnímání stejně, jako se na jaře probouzí stromy. I oni se probouzí postupně, stejně tak jako lidé. Někteří si již uvědomují dění dnešní dnů, jiní protírají oči a další se ještě choulí pod peřinou a odmítají ji zvednout. Každým dnem však přibývají další a další, kteří se radostně a odhodlaně zvedají.

Mnozí probouzející, než stačí trochu prohlédnout, tak jsou zasypáni ze všech koutů valícími se katastrofickými scénáři a jejich nová, právě se probudivší Síla jim uniká. Proto je třeba se ke všem těmto negativním a manipulativním scénářům otočit zády, přestat se na ně opakovaně dívat, sdílet je, číst, dávat jim drahocennou Sílu. Tuto Sílu je třeba věnovat čistému Tvoření vlastního života v Lásce a radosti. Radujme se z toho, že právě MY můžeme být účastni takto velkolepého Tvoření, které nyní probíhá. Tvoření Nového světa pro nás, naše děti a naše vnoučata.

Pozor na manipulace, buďte obezřetní

Energie kolem nás postupně narůstá. Je to dobře cítit. Odhalují se mnohé tisíciletí utajované informace. Zároveň s nimi ale přichází i mnoho falešných proroků a falešných mesiášů, kteří nás klamou záludným způsobem. Předávají nám sice pravdivé a tajené informace, ale někdy jsou kontaminované zrnky jedu a nepravd. A my je hltáme a občas zapomínáme být obezřetní…

Naše planeta Midgard – Zem, nerosty, rostliny, živočichové i my lidé máme společné vědomí, kterému říkáme Svědomí. Toto vědomí pak vytváří iluzi kolem nás – realitu. Realit je nepřeberné množství. Tuto situaci můžeme přirovnat k jezírku. Pokud v něm bude voda čistá a klidná, uvidíme až na jeho dno. Uvidíme množství možností – kamínků, rostlin, živočichů a my si můžeme vybírat. Když bude ale voda kalná, neuvidíme nic. A bude-li voda sice čistá, ale neklidná, uvidíme přes ni, jako přes křivá zrcadla. Pak se náš výběr stane zkresleným a také silně omezeným.
Proto je velmi důležité v sobě nalézt a zachovat klid a ticho.

Ano, jenom tak získáme pro sebe klid a ticho potřebné k tomu, abychom dohlédli na dno jezírka našeho Vědomí. Tam najdeme svůj mystický střed, získáme nadhled a rovnováhu i možnost stát se skutečnými tvůrci svého života. Otevřou se nám veškeré možnosti. Tak se staneme mocnými a již s námi nepůjde tak jednoduše manipulovat. “Vládcové” tohoto světa to ví moc dobře. Proto nás zahlcují nejrůznějšími podněty. Tím nám čeří a špiní naše “jezírko” Vědomí a dělají z nás cíleně manipulované a manipulovatelné otroky, kteří vůbec netuší, jakou mají moc.
Jak to dělají?

Hlasitá hudba se line odevšad, mladí – a nejenom oni – jsou jí tak přehlcení, že už bez sluchátek v uších pomalu neumí existovat. Učí se vnímat ticho jako něco špatného. Západní “nekultura” podsouvá různé hudební podněty, které negativně programují naše myšlení. Prostřednictvím hudby jich přijímáme hodně a mnohé nás vzdalují od probuzení a naopak směřují ke dnu nevědomí a k odevzdání své síly i svého rozhodování.

Nákupní centra. Tam lidé chodí na nedělní procházky, místo do lesa. Co tam je? Opět hudba, reklama, hluk, neklid. Fungují jako vysavače životní energie. Lidé se zde chovají spíše jako roboti. Je jich tam mnoho, ale jako by se vzájemně neviděli. Míjí se, jsou si cizí. Řada obchodů s výlohami a nic neříkajícím zbožím. Praktickou a běžnou věc denní potřeby tam člověk nekoupí. Přesto týden, co týden, den, co den tam proudí davy lidí sem a tam, tam a sem, jako by byli bez smysluplného cíle.

Televize, nemusíme vytáhnout ani paty z domu a rušivý element je i tady. Televize. Nahlíží nám do obýváků, kuchyní, ložnic, dětských pokojů. Rozdělila lidi, rodiny, děti od rodičů, to aby mohl každý sledovat ten svůj program, každý zvlášť a samostatně. V koutku svého pokoje se pak bojí při vraždách či hororech a diví se u zdebilizujících seriálů. Vším tím jsme vedeni k odlidštění, cynismu a otrlosti.

https://celostnivzdelavani.cz/pozor-na-manipulace-budte-obezretni