Globalisté opět jedou a to plnou rychlostí ke svému vytouženému cíli , kterým je totalitní jednosvětová vláda. To, co je pro ně doslova vlhkým snem, je naopak pro běžné lidi po celém světě jen dystopickou a veskrze Orwellovskou noční můrou . Není vůbec náhodou, že v jejich plánu hraje poměrně zásadní roli Vatikán, tajné centrum okultního řízení současného světa. A to vše se děje na pozadí událostí, kdy například Klaus Schwab z WEF veřejně říká že Bůh je mrtev a že oni jsou nyní Bohem a jeho pravá ruka Harari zase tvrdí, že svobodná vůle člověka se stala minulostí a že člověk je nyní jen snadno hacknutelné a tedy ovladatelné stvoření – spíše již více cosi jako domestikované zvíře než lidská bytost. Jejich arogance vůči životu, lidskosti a Stvořiteli a jeho Božím plánu skutečně nezná mezí.

Papež František je možná právě proto dnes jedním z těch vůbec nejnenáviděnějších mužů na celém světě. Ti, kteří ho ale úplně nejvíc nenávidí, vůbec nejsou ateisté, jak bychom si mohli třeba myslet, dokonce to nejsou ani protestanti nebo muslimové, ale jsou to poněkud překvapivě naopak právě křesťané a jeho bývalí vlastní stoupenci.

(Článek od Baxtera Dmitryho znovu byl publikován z NewsPunch.com na greatreset,news odkud jej volně přeložila Myšpule)

Proč ho ale právě převážně křesťané dnes tak moc nenávidí? Protože právě tento papež František, který je jistě jen naprostou shodou náhod a okolností také významným přispěvatelem do agendy Great Reset na Světovém ekonomickém fóru, se umí třeba také plynule rouhat a rovněž velmi aktivně pracuje na celkovém rozvrácení církve a křesťanství obecně.

Toto je také papež, který dokonce informoval své stádo třeba o tom, že „vztahy s Ježíšem jsou nebezpečné a škodlivé“. Papež František také významně porušil staletí křesťanské tradice a vyvolal v nás značné obavy, že je nelegitimním papežem a to dokoce navíc ještě s jakýmsi velice zlověstným plánem, když třeba nedávno řekl davu 33 000 poutníků přímo na náměstí svatého Petra v Římě, že „osobnímu, přímému, bezprostřednímu vztahu s Ježíšem Kristem  je dnes nutné se, a to za každou cenu, vyhnout.

A jako by to vše nebylo ještě dostatečně znepokojivé, tak František na to navázal dalším stejně zlověstným prohlášením, že „Ježíš je Satan“.

Tato poněkud převrácená nebo lépe vyjádřeno přímo zvrácená verze současného křesťanství papeže Františka je pro mnohé lidi nejspíš matoucí, ale obrázek se vám poněkud více vyjasní, když pochopíte, komu že to tento papež skutečně slouží. Abych citovala francouzskou prezidentskou kandidátku Marine Le Penovou, tak papež František je přímo „globalistickým buldokem“ , který je zcela loajální k novému světovému řádu.

Totiž již v roce 2017 tak právě papež František vyzval světové lídry a „politické autority“ k vytvoření „jedné světové vlády“ s tím, že právě vytvoření jediné světové vlády je dnes zkrátka nezbytně zapotřebí k boji proti takovým problémům, jako je třeba, přitom ale zcela fiktivní, „změna klimatu“. Papež v rozhovoru pro ekvádorské noviny El Universo také řekl, že Organizace spojených národů nemá dnes dostatečnou moc a musí jí být proto udělena plná vládní kontrola a to jen „pro dobro lidstva“.

Je také poněkud znepokojivé, že současní světoví náboženští vůdci se nyní často začínají scházet a jednat jako jeden muž, aby pak všichni společně kázali svým ovečkám ze stejného hymnického listu a společně instruovali své ovečky, aby přijaly ideoloii dystopické totalitní jediné světové vlády Nového světového řádu.

Papež František ale nyní také velmi aktivně vzdoruje biblickým písmům třeba právě tím, že tak intenzivně pracuje na vytvoření „jednoho světového náboženství“.

Nejprve František šokoval celý křesťanský svět pořádáním islámských modliteb a recitálů Koránu ve Vatikánu.

Křesťané po celém světě by podle papeže Františka dnes měli navštěvovat mešity a chválit Alláha, a sám jim v tom šel příkladem při své návštěvě Istanbulu tím, že zde vstoupil do Modré mešity, zul si boty, postavil se čelem k Mekce a chválil tam muslimského boha.

Pak přišel navíc ještě pohanský obřad a bezostyšné uctívání cizí modly na vatikánské půdě. No náš papež František se s tím skutečně ale vůbec nemaže

A pro případ, že by vám to třeba uniklo, tak světoví vůdci z různorodých komunit vyzvali vloni právě v tento čas (okolo 15.září) na mezináboženské konferenci v Kazachstánu ke světové náboženské jednotě. Podle Františka je tento „náboženský pluralismus“, který je ale přitom v Bibli výslovně zakázán, výrazem „moudrosti Boží vůle“. Zde je část příběhu z Katolické tiskové agentury:

Mezináboženský kongres v Kazachstánu , kterého se tento týden zúčastnil také papež František , přijal deklaraci, která označil náboženský pluralismus za výraz „moudrosti Boží vůle ve stvoření“.

Deklarace o 35 bodech byla poté „přijata valnou většinou delegátů“ sedmého kongresu vůdců světových a tradičních náboženství, konaného 15. září 2022 v hlavním městě Nur-Sultan.

Papež František se během své návštěvy této středoasijské země ve dnech 13.–15. září 2022 zúčastnil zahajovacího a závěrečného ceremoniálu mezináboženského summitu.

Není to ale ani zdaleka poprvé, co papež nějak povzbudil lidstvo, aby přijalo Nový světový řád a vše to, co s sebou přináší.

Tak třeba v roce 2019 papež František podepsal historickou smlouvu s vůdci hlavních světových náboženství, čímž nás také ovšem posunul mnohem blíže k jednosvětovému náboženství, což je mimochodem jeden z hlavních cílů Nového světového řádu.

Podle dokumentu vytvořeného papežem Františkem a zveřejněného na oficiálních stránkách Vatikánu, tak musí být všechna náboženství považována za rovnocenná a rovněž islám je pro Boha v NWO stejně přijatelný jako křesťanství.

Ve skutečnosti ale přitom nemá volání papeže Františka a dalších bohatých elitářů po globální vládě a jednom světovém náboženství vůbec nic společného s pozvedáním zbídačených národů nebo nějakou „záchranou lidstva“. Taková vláda by místo toho naopak zcela jistě zaručila pouze ještě větší a navíc globální majetkovou nerovnost, globální korporátní fašismus dohledového typu tolik dnes prosazovaný Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba, a také svět řízený přesně stejně zkorumpovanými zájmy, které již jednou využily falešnou pandemii k ještě větší celosvětové konsolidaci svého bohatství a moci.

Je tedy papež František antikrist?

Od chvíle, kdy se v roce 2013 stal papežem kardinál Jorge Bergoglio, se v éteru objevili různí „experti na proroctví“, kteří tvrdili, že novým papežem je prý „Petr Římský“, což je údajně naplnění „proroctví sv. Malachiáše“ a že právě František bude ten úplně poslední papež a pak přijde konec světa.

Podle sv. Malachiáše, irského světce, který správně předpověděl posledních 111 papežů před jmenováním 112. papeže, tak naopak bude „Petr Římský“ tím antikristem.

Fanoušci soudného dne již našli způsoby, jak spojit každou frázi s odpovídajícím papežem v průběhu staletí. To zahrnuje jak Jana Pavla II., který je spojen s frází č. 110, „Z práce slunce“, protože se narodil v den zatmění Slunce a byl pohřben v den zatmění Slunce tak také . Benedikta XVI., č. 111, což je údajně ona tajemná „sláva oliv“, protože někteří členové větve mnišského řádu založeného svatým Benediktem jsou známí jako Oliveitáni .

Pak je tu č. 112. Podle sv. Malachiáše: „V extrémním pronásledování Svaté církve římské bude sedět… Petr Římský, který bude živit ovce v mnoha souženích; až to skončí, tak město sedmi pahorků bude zničeno a strašlivý soudce pak bude soudit svůj lid. Konec.“

Jak ale tedy souvisí právě „Petr Římský“ se současným papežem Františkem, který se narodil v Argentině? Překvapivě přtom ale skutečně souvisí. Jeho rodiče byli totiž italští přistěhovalci z Říma a jeho rodné jméno skutečně obsahovalo jméno Peter. Jeden teolog, Michael K. Lake , je dnes často citován, jak řekl, že „katoličtí a evangeličtí učenci se tohoto okamžiku po staletí děsili“.

Svět je nyní skutečně v bodě zlomu a o duši lidstva zde zuří nelítostná bitva. Globalisté a jejich technokratické sny o totalitní vládě ale přitom opravdu hrozí tím, že již velice brzy pohltí celé lidstvo a zničí naši civilizaci tak, jak ji dosud známe.

Je jasné, na čí straně že to stojí náš papež Francis. A to jsme ještě ani nevynesli na světlo Boží ani investigativně nepokryli jeho další skandál s pedofilií, kterým dnes tak zahnívá katolická církev zevnitř. Během těchto následujících klíčových let bychom proto měli tohoto jezuitského papeže skutečně ale velmi bedlivě sledovat.

 

AUTOR: Baxter Dmitry

ZDROJ

Překlad:  Myšpule/myspulesvet.org