1Stovky světelných let od Země se nachází miliony let stará hvězda jménem Betelgeuse. Zdánlivě by nás vůbec nemusela zajímat, ale skutečnost je jiná. Podle všeho totiž brzy dojde k jejímu zániku a na naší obloze pak prý zazáří dvě slunce. Mnozí to považují za předzvěst apokalypsy.

V temné prázdnotě nekonečného kosmu pluje rudý obr Betelgeuse, ze souhvězdí Orionu. Jeho čas se však nyní chýlí ke konci a blíží se okamžik, kdy tento žhavý kolos, jedna z největších známých hvězd vesmíru, vybuchne. Ten okamžik prý může přijít každým dnem a zkázu Betelgeuse podle vědců pocítíme i my. A to i když je od nás vzdálen 650 světelných let (tzn. že světlo z této hvězdy k nám putuje rychlostí cca 300 000 km/sec celých 650 let – pozn. red.) Co přijde, až se to stane?

 

Budiž světlo!
Síla exploze ohromného rudého obra prý bude tak ohromná, že by potenciálně měla moc zničit všechen život na Zemi. Vědci ale ujišťují, že oba póly Betelgeuse jsou odvrácené od sluneční soustavy tak příznivě, že paprsky nebezpečného gamazáření nepoletí naším směrem. Podle předpokladů astrofyziků bude záře výbuchu doprovázejícího zánik Betelgeuse desetmilionkrát jasnější než svit našeho Slunce. Výsledkem zhroucení gigantické hvězdy velmi pravděpodobně bude to, že na čas na Zemi zcela zmizí noc. Oblohu pak ozáří dva jasné zdroje světla – naše Slunce a oslnivý záblesk velkolepého konce Betelgeuse. Daleká kosmická katastrofa by tak z povrchu Země měla vypadat, jako kdyby na obloze byla dvě slunce. Energie zkázy dalekého velikána bude prý dostatečně silná na to, aby na týdny či měsíce úplně vymazala noc na Zemi. „Pokud by došlo k explozi supernovy, dlouhé týdny by nebyla vidět noční obloha,“ potvrzuje australský fyzik z Univerzity v Jižním Queenslandu Brad Carter.

Je poslem apokalypsy?
220px-position_alpha_oriKonec staré hvězdy může podle vědců přijít zítra, stejně jako za milion let. Vývoj je nepředvídatelný! Jasné je zatím jen to, že Betelgeuse bezpochyby stojí na prahu zkázy. Počátkem letošního roku totiž pozorovatelé objevili na jejím povrchu skvrny, které potvrzují, že tělesu pomalu dochází zásoby jaderného paliva. Navíc se dlouhodobě stahuje do sebe. Příznivci apokalyptických teorií vztahujících se k roku 2012 se domnívají, že zhroucení Betelgeuse má být znamením počátku konce a dojde k němu právě během údajně osudového příštího roku. Může se to skutečně stát? Astronomové potvrzují, že k vesmírné katastrofě by mohlo reálně dojít už během roku 2012. Je to jen náhoda, nebo výbuch vzdálené hvězdy skutečně předznamená velké změny v našem světě? Tajemné spekulace ohledně kolapsu vesmírného giganta přitahují pozornost také proto, že nejasný prapůvod jména Betelgeuse se často spojuje s ďáblem. I když vědci tvrdí, že název pochází z arabského „jad Al-Jauza“, tedy „ruka Al-Jauzy“, což je mytická postava východního bájesloví.

Věděli Mayové, co přijde?
Existuje ale vůbec nějaký důvod, proč bychom se měli domnívat, že zhroucení Betelgeuse bude něčím víc než pouhým nevšedním astronomickým zážitkem? Proč se k umírající hvězdě upínají zraky davů přesvědčených o tom, že rok 2012 definitivně změní podobu světa, jak jej známe? Jedním z hlavních důvodů, kvůli nimž se lidstvo domnívá, že se v roce 2012 něco stane, je fakt, že tímto datem končí kalendář dávných Mayů, původních obyvatel Mexika a Střední Ameriky. Co je vedlo k tomu, aby své počítání času tak náhle uzavřeli právě zde, to je velkou záhadou a žhavým otazníkem poslední doby. Byli snad seznámeni s datem konce světa?

Dohlédli do budoucnosti?
Jedno z možných vysvětlení, i když dosti fantastické, mluví o tom, že Mayové byli v kontaktu s někým, kdo uměl cestovat vesmírem rychlostí větší, než jakou se pohybuje světlo. Pokud by totiž výbuch Betelgeuse byl viditelný na Zemi v roce 2012, jak se uvažuje, pak by to v podstatě znamenalo to, že se odehrál již před více než 650 lety. Takovou dobu k nám totiž trvá cesta světlu, a tudíž i veškerým obrazovým dějům, od daleké hvězdy. Někdo, kdo by v té době ovládal techniku překonávající rychlost světla, by tak mohl o explozi vědět již před stovkami let, v dobách, kdy ještě Mayové vládli své tajemné říši. Nálezy památek vyprávějících o „králích z nebes“ a podivné artefakty s tematikou vesmírných cest již dlouho svádí záhadology k odvážným domněnkám, že Mayové možná byli ve spojení s mimozemskými civilizacemi.

Další plané hrozby?
41Připusťme, že Mayové mohli být v kontaktu s nějakou neznámou vyspělou vesmírnou civilizací. Tito mimozemšťané věděli o explozi rudého obra v Orionu a předali informaci, jejíž cesta by k nám v té době trvala ještě stovky let, právě starým Mayům. Tato teorie je jistě velmi smělá. Máme ji ale proto zcela vyloučit? Jaké jiné vysvětlení by bylo možné? Věděli Mayové od někoho, že výbuch Betelgeuse předznamená v jakékoliv formě zkázu našeho světa a uzavřeli svůj kalendář rokem 2012 právě proto? Uvidíme, zda se nám nad hlavami příští rok objeví dvě slunce a co přijde potom. Rozplynou se obavy z konce světa, jako již mnohokrát, nebo se tentokrát předpovědi a fantastické teorie nemýlí? A jakou roli v celé záležitosti sehraje Betelgeuse?

Jitka Krulcová ENIGMA