V kalifornském přístavu Long Beach kotví luxusní parník Queen Mary, který byl roku 1967 po dlouhé službě vyřazen z provozu. Dnes slouží jako hotel. Má však za sebou pohnutou historii poznamenanou zvláštními nehodami a podivnými úmrtími. Návštěvníci i personál hotelu tvrdí, že se zde děje něco temného. Jejich hrůzné zážitky přitom až mrazivě úzce souvisí s ponurými událostmi, jež poznamenaly minulost legendárního parníku. Mohou být na Queen Mary uvězněny duše lidí, kteří zde zahynuli?queen-mary

Dveře kajut z leštěného dřeva lemují z obou stran úzkou, matně osvětlenou chodbičku podpalubí. Koberce, bohaté detaily vyřezané do masivního nábytku, třpyt, lesk a zvláštní vůně přepychové nevšednosti vrací člověka zpátky do ztracených dob. Do dob, kdy loď Queen Mary (Královna Marie) byla symbolem noblesy, ztělesněním sladkého života smetánky a perlou oceánu. Dnes už vysloužilý parník do modrých dálek pod širým nebem nevyráží. Jen strnule kotví v přístavu Long Beach v americké Kalifornii a slouží jako výjimečný hotel a pocta věhlasnému plavidlu, které kdysi představovalo nejelegantnější způsob cestování. Queen Mary má pozoruhodnou historii, která nevypráví jen o skvělých večírcích, šampaňském a slavných plavbách. Je poznamenána také temnými dramatickými událostmi a nečekanými zvraty. Poprvé vyplouvá na oceán v roce 1936. Tehdy je nejrychlejší lodí světa a podnikají se s ní dlouhé plavby přes Atlantik.

 

Ve jménu války
Oblíbený a lidmi z vyšší společnosti vyhledávaný stylový parník však po celou dobu jeho existence provází zvláštní nehody. Zdá se, že neštěstí se Queen Mary nehodlá pustit. Jako by byla prokletá. Přímo v nitru lodě za dobu jejího provozu zemřelo několik stovek lidí. Počet není znám přesně. Mnohdy za velmi podivných okolností, při zvláštních nehodách a mimořádně tragicky. Během 2. světové války se parník pro svou velikost a rychlost stane součástí britské námořní flotily. Má převážet spojenecké vojáky do boji zmítané Evropy. Nápadný červenočerný nátěr trupu lodi tehdy mizí a je nahrazen šedou maskovací barvou, která dokonale vystihuje atmosféru těchto neutěšených let. Podle ní se také jméno Mary Queen na čas mění na Gray Ghost, tedy Šedý duch.

Neměli šanci
Parník, jenž neúnavně zásobuje starý kontinent vojáky, je nacistům trnem v oku. Žádné jiné plavidlo jej totiž nedokáže dostihnout. Německým ponorkám se nedaří jej ani potopit, i když se o to mnohokráte pokoušejí. Říšský vůdce Adolf Hitler (1889–1945) dokonce vydává prohlášení, ve kterém slibuje kapitánovi ponorky, které Gray Ghost potopí, 250 000 dolarů a řád Železného válečného kříže. Ani to ale nezabírá. Největší problémy si nakonec legenda oceánu udělá sama, když 2. října 1942 při neopatrném manévru naráží do lehkého křižníku Curacoa ze svého doprovodu. Ten v kolizi s gigantem nemá nejmenší šanci. Gray Ghost si však nemůže dovolit vystavit se nebezpečí ze strany pronásledovatelů a při neštěstí tak ani nezpomalí. Od havárie odplouvá a uprostřed oceánu zanechává potápějící se křižník Curacoa na pospas osudu. V hlubinách tehdy zahyne 338 lidí, pouhých 99 se jich podaří zachránit ostatním lodím z eskorty náležející ke Gray Ghost. Zdá se ale, že hrůzná nehoda se stovkami obětí se nesmazatelně vepíše do pomyslné paměti a svědomí pyšné lodi.

Loď duchů
Návštěvníci dnešního hotelu, který byl z legendárního parníku vytvořen, uvádějí, že se během pobytu na Queen Mary setkali s nevysvětlitelnými jevy. A jejich výpovědi se zarážejícím způsobem shodují. Hosté popisují tajemná setkání s mizejícími zjeveními dobově oblečených žen a mužů. Někteří dokonce uvádějí, že zcela zřetelně znenadání cítily zvláštní starosvětskou vůni. Nejčastěji se zde prý ale lidé setkávají s hudbou znějící odnikud a s děsivými zvuky, které jako by ani nepocházely z našeho světa. Údajně se zde má ozývat také naléhavé bušení do trupu lodi. Svědci vyprávějí, že měli pocit, jako by stovky rukou zvenčí tloukly do stěn. Souvisí to s tragickou havárií z 2. světové války, při níž tehdejší Gray Ghost nemohl pomoci a která si vyžádala 338 životů? Je možné, že jejich duše parník stále pronásledují? Na přídi lodi, zhruba v místě, s nímž se kdysi fatálně střetl křižník Curacoa, jsou údajně dodnes slyšitelné tajemné zvuky znějící jako srážka. Skřípání plechů, křik a rány jako by vycházely zvenčí Queen Mary. Tam se ale nic neděje. Odkud tedy tajemné zvuky pocházejí? Je Queen Mary skutečnou lodí duchů?

Nešťastná třináctka
Nedlouho před ukončením provozu Queen Mary dochází na lodi k nešťastnému incidentu. 10. července 1966 probíhá běžná zkouška bezpečnostních prvků plavidla. Neopatrný mladičký zaměstnanec John Pedder (1948–1966) se v tu chvíli nerozvážně pokouší proběhnout masivními vodotěsnými dveřmi, které se právě zavírají. Jeho odhad ale není správný. Dveře číslo 13 jej zachytí a masa kovu drtí osmnáctiletého chlapce, který ve smrtícím sevření umírá. Mnoho dřívějších cestujících i současných návštěvníků Queen Mary tvrdí, že u dveří viděli obcházet přízrak mladého muže v modré kombinéze. Popis přízraku a dobové fotografie Johna Peddera se přitom až neuvěřitelně shodují! Nešťastné dveře se od té doby podle nepotvrzených vyprávění mají chovat podivně a nebezpečně ještě několikrát. Dnes již každopádně na lodi nejsou a nahradil je eskalátor. Zjevení se však údajně v tomto prostoru objevuje i přesto.

Je v bazénu brána?
S dalšími nevysvětlitelnými zážitky se lidé setkávají u bazénu v první třídě lodi. Údajně se v jeho okolí objevují mokré lidské stopy, je slyšet šplouchání vody a zjevují se postavy ve staromódních plaveckých úborech. Nejděsivější na celé věci je to, že bazén není už několik desetiletí využíván a je vypuštěný. Kde se tedy berou ony mokré stopy a zvuky vody? Experti na paranormální jevy se domnívají, že bazén v první třídě Queen Mary může být rozhraním, odkud se duše lidí, jimž loď vzala život, navracejí zpět do našeho světa. Údajně je tady mimořádně zvláštní energie. Je to vysvětlením pro podivné aktivity v prostoru bazénu?

Smrtonosná královna
Na palubě Queen Mary v minulosti došlo také k sebevraždě. Sebevražda je přitom obecně považována za událost, která drží lidskou duši zachycenou mezi dvěma světy. Jaké další příběhy si s sebou loď nese? Měl zde zemřít malý chlapec krátce po svém narození. Jeho pláč je údajně možné slyšet z místnosti, kde v dobách největší slávy Queen Mary byla společná herna pro děti. Jedna z legend vypráví, že ve válečných dobách, kdy byla loď využívána k vojenským účelům, zde došlo k velmi zvrácené vraždě. Podle příběhu skupina vojáků cestujících na parníku údajně zaživa upálila v troubě lodního kuchaře, protože jim nechutnalo jídlo, které jim vařil. Mohlo se něco takového opravdu stát, nebo je to přehnané? Události z časů, kdy se Queen Mary jmenovala ještě Gray Ghost, jsou zahaleny tajemstvím, válka má totiž krátkou paměť. Ví se, že v tehdejších nevyhovujících podmínkách na palubě zemřelo mnoho vojáků. Není ale známo, kolik jich přesně bylo. Pravdu se už zřejmě nedozvíme. Personál dnešního hotelu Queen Mary ale vypovídá, že z trouby v kuchyni se ozývají podivné zvuky podobné lidskému křiku…

Vstup zakázán!
Nejtajemnějším koutem Queen Mary má být kabina B340. Údajně se zde dějí tak podivné věci, že už v současné době není ani pronajímána. Co tak nebezpečného se skrývá za zamčenými dveřmi zapovězené kajuty? Záhada opět odkazuje k minulosti parníku. Je duben 1937 a teprve 23. plavbu lodi komplikuje nečekaná událost. Jeden z pasažérů se chová nepříčetně a neurvale obtěžuje svoji rodinu. Personál lodi jej proto v zájmu zachování klidu a bezpečí na palubě umístí do izolace v nejmenší a nejhůře vybavené kajutě. Je to kabina B340. Zdá se, že nepříjemná situace se včasným zásahem posádky dostala pod kontrolu a vše je vyřešené. Pozdě v noci se ale rodina výtržníka rozhodne jej navštívit. Muž se však neovládá, je rozzuřený a zaslepený vztekem ubije k smrti svou malou dcerku. Je tento hrůzný příběh důvodem údajných paranormálních projevů v kajutě B340?

Prokletí kabiny B340
Do inkriminovaného pokoje prý například nebylo možné při rekonstrukci v roce 1970 umístit koberec. Po natažení jej personál údajně opakovaně nacházel srolovaný u stěny, a dokonce měl být i roztržený. A to i přesto, že dveře kajuty byly zamčené! V dobách, kdy se pokoj ještě pronajímal, tady hosté údajně vídali zjevení mlhavých postav, slýchali tajemné hlasy, klepání na zdi, měli pocit, že se pod nimi třese postel a těžce se jim dýchalo. Výjimkou nebyly ani půlnoční žádosti o výměnu pokoje. Komu vadí lidská přítomnost v kajutě B340? Povídá se, že zbloudilé duše vraha i jeho dětské oběti stále zůstávají na místě děsivé rodinné tragédie a mstí se za svůj temný osud. Přítomnost čehosi neviditelného je zde prý cítit silněji než kde jinde na lodi.

Jde jen o obchodní trik?
Senzibilové potvrzují, že Queen Mary je doslova napěchována temnou energií a že na ní zůstávají stopy událostí, které se zde v minulosti odehrály. Podle výzkumů parapsychologů je na lodi uvězněno možná i několik desítek neklidných lidských duší, které stále na něco čekají. Jsou jejich odhady správné, nebo se jen nechali strhnout senzací, která se okolo Queen Mary rozšířila? Je vše jen mazaný trik, který má k vysloužilé legendě přitáhnout pozornost? Nebo se v útrobách parníku skutečně ukrývá mrazivě teskné tajemství, jež sahá za hranice našeho chápání? Potom by možná bylo lepší dopřát mu konečně klidu.

Jitka Krulcová ENIGMA