Romanovci byli strážci Řeckého zlata, protože byly původem Řekové a jen Řekové mohli hlídat řecké zlato. Popravili je na příkaz Rothschildů, protože chtěli zlato ukrást. Ale jedno dítě přežilo uteklo jim, nebo pravděpodobně někomu ze strážců …

Anastasia, ta jediná přežila popravu a utekla po moři… dostala se do Řecka k příbuzným, kteří zde nebyli příliš známí. Tito příbuzní ji okamžitě přijali do rodiny. Jako 25 letá se vdala za svého bratrance, většině neznámého, Andrease Kalligase a měli dvě děti Iro-Mariu a Ioannise.

Iro-Maria se provdala za Ioannise Malefakise potomka rodiny Malfatsovců z Benátek, kteří také žili v Libro doro. Měli dítě Andrea Malefakise. Ioannis Kalligas se také oženil, ale ne s potomkem královské rodiny. Andreovi Malefakisovi se se sestřenicí Alexiou, dcerou Konstantina narodila Melanie.
.

Anastasia Romanovová zemřela ve věku 90 let pronásledována celý svůj život. Byla pohřbena na hřbitově v Kefalonii v rodinné hrobce. Farář znal její pravou identitu a proto byl pro ni zařízen speciální pohřeb. Bylo léto a cikády provázely pohřební procesí. Její kosti odpočívají pod borovicí na jejím oblíbeném místě v Lassi v Kefallonii …. nyní je volná. Je to žena vlevo na fotce (ve věku 80 let). Uprostřed je otec Melánie – vnuk Anastasie a vpravo je její syn. Tyto informace jsou dost zásadní pro doplnění světové historie. Něco, co jste dosud nevěděli…
.

Manželka prezidenta Trumpa Melanie je Slovinka a dcera vnuka ztracené ruské princezny Anastasie Nikolaevny Romanovové, která přežila povstání bolševiků v roce 1918. Melanie Trump je princezna Romanovová a zákonná dědička carského trůnu i majetku! Proto po odhalení vznikla spolupracující aliance Ruska s Bílými klobouky.
.

Bolševici zabili Romanovce v roce 1918 na příkaz Rotschildů. Jediný, kdo přežil, byla princezna Ruska a Slovinska Anastásia, aniž by si toho všimla popravčí jednotka. Změnila si příjmení. V roce 1990 zemřela. Celou dobu Rothschildové manipulují na všech frontách a obávají se veřejného odhalení svých podvodů a manipulací. Melanie dědička Romanovců změní zmanipulovanou celosvětovou situaci pokrevních linií.
.

Melanie má velmi důležitou roli…dokázala zničit a rozebrat britský královský palác, neboť královská rodina nepochází z rodu králů, ale Rothschildů – zločinců. To byl důvod proč Trump při návštěvě Anglie královně neprojevil úctu… je jediným mužem na zemi, který kráčel před královnou Alžbětou…nechal ji za sebou… je veřejně známo, že se jí nikdy nepokloní, jak to činí všichni vůdcové států, kteří navštívili království ve Velké Británii. Jedním z důvodů bylo a je, že pravá princezna je Melánie z rodu Romanovců. Melania je zatím princeznou, dokud neodejde královna.

Po tomto odhalení uvedená fakta zásadně zamíchají karty šlechty po celém světě. Země patří lidstvu a mají ji obývat pouze lidé, kteří uznávají hodnoty, poctivost a jsou zalití pocitem lásky a dobra ke svým bližním. Světlo vyhrálo !!!

Zdroj:   https://www.facebook.com/kait.aggelos/posts/129994945796555