Urové, vysoce vyvinutí lidé, kteří přišli z jiných planet a kteří žili s lidmi bílé rasy, přišli na území Dravídie – Indie spolu s árijskými kmeny. Urové byli árijskými učiteli a ochránci. Měli rozsáhlé vědomosti a úžasné schopnosti, které vnímali lidé z jiných ras (dravidských a naganských kmenů) jako nadpřirozené. Urové byli zástupci Světlých sil ve Vesmíru.
.
Árijci je nazývali jako volchy, veduny či bílé čaroděje. Ve skutečnosti to byli právě tito volchové, kteří organizovali vpád árijských kmenů na území Dravídie, aby tak zastavili šíření a vliv Temných sil, jejichž představiteli na Zemi byli černí čarodějníci z Dravídie…. Árijské kmeny potrestali kněžky a kněze černých čarodějů, kteří uctívali krvavý kult bohyně Kali-Ničitelky. Zakázali lidské oběti a předali část svých znalostí kmenům v Dravídii a pak se zase vrátili sa zpět do své mateřské země v roku 2615 před Kristem. Na nějaký čas lidé dravidských a naganských kmenů přestali s uctíváním Černé Matky, ale po několika generacích sa na důvod příchodu árijských kmenů zapomnělo a obyvatelé Dravídie se zase vrátili ke svojí staré víře.
.
V časech nové Velké Assy byla Temnota vyhnaná ze všech Zemí souhvězdí Makošu, Rady a Rasy. Proto temní Duchové a Duše začali vcházet novými cestami do Světa lidí, kteří žili na zemích ramena Svati Galaxie a jejich vzestup Zlatou Cestou byl možný jen skrze Svět lidí: Midgard-Zemi, která sa nacházela uprostřed mezi Světlem a Temnotou a začala tak sehrávat důležitou úlohu. Tehdy se Temné síly rozhodly prodat svoji moc nad lidmi – démonům, Proto také nyní probíhá na Midgard-Zemi boj mezi Temnými a Světlými silami, kterých se zúčastňují lidé a bytosti různých klanů a národů…
Dobro, projevené vůči jedné osobě může přinést zlo mnohým lidem a naopak zlo projevené vůči jednomu může přinést dobro pro druhé. Pojem dobra a zla tedy nejsou absolutní, ale relativní. Také musíme vzít do úvahy skutečnost, že se zlo často obléká do šatů „posvátné dobroty“ a ve jméně falešné laskavosti se pak následně a s velkou nabubřelostí prezentuje, přičemž jeho skutečnou tvář je možné uvidět až přes jeho činy. Parazitování živí Temné síly a tvoření zase Světlé síly. Temní paraziti přináší stále smrt a chaos.
.
Staré Slovansko-árijské Védy nás varují:
Nepřátele poznáte podle šedé kůže. Používají lži a falešnou chválu. Ovládnou velké území Midgard-Země, Tak jak se jim to podařilo i na jiných planetách a světech v době poslední Velké Assy, Ale budou poražení a vyhnání do země Umělých Vrchů, kde přebývají lidé s pokožkou barvy temna a vyhnanci Nebeského Rodu, kteří přišli ze zemí Boha Nija. Děti lidí je začnou učit pracovat, aby mohli pěstovat obilí, zeleninu a mohli nakrmit svoje děti. Ale absence jejich vůle pracovat spojí dohromady tyto cizince. Opustí krajinu Umělých vrchů, usadí se ve všech koutech Midgard-Země a vytvoří svoji víru a vyhlásí se za syny jednoho Boha, kterému budou obětovat krev a krev svých dětí, s cílem vytvořit krevní spojení mezi nimi a tímto Bohem.
.
Vytvoří novou víru postavenou na lži, krvi a utlačovaní. Lidi vyhlásí za méněcenné a špinavé a budou je nutit kát se a prosit o milost za všechny skutky, které kdy udělali či neudělali před obrazem Boha, kterého vytvořili… Světlí Bohové vyšlou k lidem Moudré Poutníky. Ale ti co nemají ani Ducha a ani Svědomí, tak si je poslechnou, ale pak je obětují svému Bohovi…
Může jít o obrázek 14 lidí
Jak temní paraziti „spirituálně“ ovládli kněžky
Ženy mají mnohem větší úroveň emocionality a velmi lehce se některá ženy dostávají do změněného stavu vědomí či extáze. Toto byly právě kvality ženské fyziologie a psychiky, spolu s přítomností paranormálních schopností, které vytvořily podmínky pro to, aby se ženy staly dominantními v matriarchálních obdobích starověkých civilizací.
.
Schopnost dosahovat stavu transu umožnila ženám ovlivňovat psi-energii jiných lidí. Také sex se díky této schopnosti stal jejich nejsilnější zbraní při dosahování jejich cílů. Okna do jiných úrovní reality, které tyto přirozeně obdařené ženy otevřely s velkou lehkostí, jim umožnily kontaktovat přímo obyvatele těchto úrovní. Většina duchů byla vyhynulá zvířata. Tyto bytosti potom, co ztratily svoje fyzická těla, se přizpůsobily novým podmínkám svého bytí tím, že se změnily na parazity odčerpávající životní energii jiných bytostí. Tito paraziti se naučili získávat životní energii z těch, kteří vlastnili fyzické tělo, a nyní žijí z jejich emocí. Adaptování se na nové podmínky jim umožnilo získat nové vlastnosti, které nikdy před tím ve fyzických tělech neměli. Někteří z nich se naučili ovlivňovat přes podvědomí ty, co žijí ve fyzickém světě, aby ze sebe vydali takové emoce, které pak dokázali absorbovat.
.
Když si ženy otevřely dveře do jiných úrovní reality, začaly používat svoje psi-schopnosti a zároveň s tím tito paraziti získali novou možnost zdroje obživy. Pochopením psychologického profilu svých obětí, dosáhli u nich iluzi, že jen oni sami (vlastní činností) se dostali na tuto úroveň reality a začali jim poskytovat nejrůznější informace o minulých či budoucích událostech, což se ukázalo jako velmi silná zbraň v jejich rukách. Plnili ženám různé službičky a za to vyžadovali jen jediné – jejich životní silu. Čím větší byla jejich laskavost, tím byla větší platba. Časem tito temní paraziti ovlivňovali vědomí svých médií stále silněji a silněji, až je ovládli úplně a stali se z nich absolutní otrokyně. Tento proces vyústil do evoluční degradace žen, které nedokázaly pak pochopit skutečnou hodnotu toho, co dávaly a iluzorní hodnotu toho, co získávaly. Tak se stávaly takové „vědmy“ jen jakýmisi přívěsky temných bytostí z jiných světů a často bez toho, aby si této skutečnosti byly vědomé.
.
Ze sloužícího parazita se tak postupně stal pán a z naivního pána se stal absolutně závislý sluha. Tak se ženy s vrozenými parapsychologickými schopnostmi začaly stávat nástroji Temných sil, o kterých pojednávali i Slovansko-Árijské Védy. Projevy parapsychologických schopností závisely především od místa, kde se otevřely dveře do jiných úrovní realit. Místa, kde energetické proudy opouštěly nebo vstupovaly na povrch planety, se staly takzvanými pozitivními nebo negativními geomagnetickými oblastmi, které byly ideálními místy pro kontakty s jinými úrovněmi reality. Nejsilnější z nich byly potom označované jako posvátná místa, kde kněžky komunikovaly s „bohy“.
.
Jakmile tito paraziti úplně ovládli svoje hostitelky, začali od nich vyžadovat stále více životní energie. A tak, aby kněžky neztratily všechnu svoji životní silu, začaly se obklopovat lidmi s velikou životní energií a používaly je jako zdroj životní energie pro svoje „bohy“. Paraziti byli stále nenasytnější a nyní, když měli své oběti pod úplnou kontrolou, tak začali vyžadovat od nich oběti, nejčastěji lidské a čím více, tím lepší a lepší. Během rituálů obětních vražd, se životní sila obětí stala kořistí temných parazitů. Často se i duch oběti stával úlovkem a věčným zajatcem těchto parazitů.
.
Protihodnotou pak předávali těmto ženám informace, které byli pro ně cenné a důležité, aby díky nim dosáhli u prostých lidí slepé víry, oddanosti a poslušnosti. Takto byl vytvořen kult Černé Matky, bohyně Kali-Ma, ale i další jiné měsíční kulty napojené na temnou parazitickou energii. Na stejném principu fungují všechny satanské rituály, při kterých teče zvířecí či lidská krev. Také v Africe dnes existuje pět tajných klanů čarodějníků, kde si tyto vědomosti a schopnosti předávají šamanky po přeslici už několik tisíc roků. Jednou z forem těchto sil je třeba i voodoo.
Může jít o obrázek 1 osoba
Zdroj: Ota Veselý FB
Předchozí část: