6 Pogromy Slovanů
Už před třiceti tisíci lety před n. l. astrologické a astronomické znalostí našich předků dosáhly velmi vysoké úrovně a tak vznikly VÉDY. Dokonce oficiální věda potvrzuje, že paleolitická rozvinutá oblast byla v severní části Ruska Sungirja (u města Vladimir) a Kosťjonok (u Voroneže) už kolem 40 tis let před n. l. V tuhle dobu naši předkové už znali písmo, magii, astrologii, astronomii, měli kalendář a aritmetiku. Oslavovali bohy, jako byl Veliký Ra, Makoš, Veles, Perun, Jarilo. Věděli o existence Duše, Ducha a sily Přírody.
.
Temní, energetičtí a mimozemští paraziti nám odebrali velkou část naší historie a zkrátili ji na dobu 1000 let existence a ještě ji notně upravili, aby vyhovovala jejich sociálnímu inženýrství a manipulaci, která je s námi prováděna. Většina z nás do teď neví o pravé historie naši civilizace, naších předcích Roda slovanského. Potomci „Roda Nebesného“, kteří zůstali zde na Midgard-Zemi dostali darem od svých předků znalosti o fungováni „Kosmosa“. Podle slovano-árijských véd, se naše Midgard-Země otáčí nejen kolem Jarilo-Slunce, ale i kolem své osy i dalších os. Pomalu se pohybuje po kruhovém konusu. Plné otáčení hvězdného nebe, slunečního systému Jarilo-Slunce kolem centra Galaxie proběhne za 25 920 let.
.
Naše předkové tomuto pohybu říkali Svaroži Kolo, Kruh, Den Svaroga. Svarog je u Slovanů chápán jako Veliký Bůh a prarodič všeho živého. V období Dne Svaroga Jarilo-slunce (podle zemského pozorovatele) prochází Nebeskou dráhou se souhvězdí do souhvězdí (od čertoga k čertogu). Poloha Slunce na nebeské dráze se odvozuje podle Slunovratu. Podle toho v jakém souhvězdí se nachází Jarilo-Slunce 22 záři a 22. března, tak takovou epochou jsme i žijeme. Na rozdíl od západní a čínské astrologie, je u slovansko-árijské astrologie 16 souhvězdí Zodiaka a Zodiakální epocha trvá 1620 let a přechod do nového souhvězdí neboli Čertoga.
.
Podle staroslovanského kalendáře, 1. Ramchat nastal (22. záři) před 7527 roky od stvoření míru ve hvězdném Chrámu. V tomto roce byla podepsaná mírová dohoda mezí Arimií (Činou) a Asií (Daarií, Hyperboreou), vítězstvím naších slovanských předků. Před 319 lety, v roce 7208 car Petr První zrušil Staroslovanský Kalendář a nařídil, aby všichni přešli na kalendář „Nový západoevropský“, který se datoval od narození Ježíše a Novoletí astronomického Slunovratu a 22. září 7 208 se změnilo na oslavu Nového roku, 1. ledna, roku 1700, což nyní všichni poslušně oslavují! A tak mávnutím ruky najednou zmizelo 5508 let po Uzavření míru v Hvězdném Chrámu, včetně celé bohaté historie před tím.
.
Posledním vládcem Védické Rusi byl kníže Světoslav Igorevič (942-972 roky). Nejprve byl knížetem Novgorodským a pak Kijevským. S příchodem knížete Vladimira bylo přijato křesťanství na Rusi a byla zničena Ruská pravda, pošlapána a přepsána ruská historie do tohoto období. Za šíření Védických znalostí čekalo každého člověka doživotní vězení a v XVIII. století trest smrti, upálením či stětím a veškerý majetek byl zabaven. Jak vypovídali staří pamětníci, ještě do roku 1917 roku byly Védické znalosti mezi lidmi velmi silné, většinou na vesnicích. Poslední úder Védickým znalostem předků zasadili bolševici- trockisté. Mnohé staré víry byly tvrdě pronásledovány a přísně trestány. Tak masově mizely beze stopy zdroje veliké moudrosti slovanských předků: Santie Agnimara, Agni ivedanta, Meč Striboha, Omnasva a Slováno-árijské Védy v staroslovanském jazyce! Ale stará víra naších kosmických předků přesto zůstala žít hluboko ukryta a pečlivě uschována.
.
Osud každého starověrce, védické víry a víry předků byl poznamenán utrpením a bolestí! Celé rodiny krásných, silných a inteligentních lidí byly zničeny, beze stopy zmizely a jejich domy byly spáleny. Přesto stále žije řada osobností, kteří pečují o znalosti svých předků. Žijí na územi Tomské oblasti, Krasnodarského kraje, na Angaře, u řeky Ob a řeky Jenisej. Tady vznikla starobylá civilizace slovano-árijská, Věliká Rassenija a zde se přesídlili naši předci Hyperborejci, Daarijci po planetární katastrofě a zatopení Hyperborei. Osídlili území, kterému se řikálo Arija, Lukomorje, Tartarije, Tarch-Tarije (podle bohů Tarch a Tara, ochranců našich předků). Zejména Lukomorje nebo Belovodí je otčina slovanských předků, kde lidé žili jako bratři a sestry a v Pravdě.
7 Zlatý věk zůstal v paměti mnohých národů
ZLATÝ VĚK zůstal v pamětí mnohých národů: Slovanů, Indů, Iránců (Persie), v Sumeru ve starém Řecku. Civilizace Ruských zemí Lukomorje, Bělovodí a jiných míst Assie, Rassenije, Tartárije jsou zobrazeny a uváděny ve spoustě indických, čínských, perských, arabských, byzantských a ruských zdrojích. Nyní na tomto území žijí nemnozí slovanští starověrci, kteří v temném a dlouhém období lidstva, Nocí Svaroga dokázali ochránit svou víru (víra – vědět o Ra), védickou kulturu svých předků, široké znalosti o Vesmíru, starodávná řemesla a dovednosti, staré obřady i rituály. Nositelů starobylých informací nezůstalo příliš mnoho, ale drží spolu a udržují „oheň“ v místech Slovanských bohů, víru a optimizmus ve svém srdci, že se Slovansko-árijská Država opět znovuzrodí! HYPERBOREA přetrvává stále ve všech slovanských srdcích.
.
Podle Véd byli předkové moderního lidu Bílé Rasy první, kdo osídlil Zemi: Árijské klany – da’árijští a сh’árijští a slovanské klany – Sviatorusů a Rasenů. V různých dobách letěli z nejbližších čtyř souvisejících hvězdných systémů ve velkých a malých kosmických lodích, nazývaných vimany a Vajtmary. Lišily se od sebe výškou, barvou duhovky, barvou vlasů a krevní skupinou a barva jejich očí byla odvislá od toho, kde se jejich klany vyvinuly a na kterých nebeských tělesech a v jakém světelném spektru byly jejich planety osvětleny.
.
V době prvních osadníků byl vzhled Země velmi odlišný od moderní struktury kontinentů. Na severním pólu byl kontinent, který naši předkové nazývali „Daariya“, protože první osadníci byli z klanu Da’Aryanů. Podnebí zde bylo teplé, o čemž svědčí pozůstatky starodávných subtropických rostlin na ostrovech v Severním ledovém oceánu (stejné pozůstatky se nacházejí i v Antarktidě). První osadníci dali také jméno naší planetě – Midgard, protože dnes známé slovo „Země“ je jen synonymem pro slovo „planeta“. Naše Slunce dostalo jméno – „Jarilo“.
.
Úplně první přistáli na Midgard-Zemi v roce 458 519 př. n. l. da’Aryané ze systému hvězd Tara (Polaris) ze souhvězdí Malé medvědice. Jejich zemi se říkalo „Rai“ a na její počest byla pojmenována i jedna část v Hyperborei (Daarii). Da’Aryané měli šedé oči a světle hnědé nebo téměř bělavé vlasy a 1. krevní skupinu. Jejich výška se zpočátku pohybovala od 175 cm do 290 cm. Jejich potomky jsou: Sibiřští Rusi, Němci ze severozápadu, Dánové, Holanďané, Vlámové, Lotyši, Litevci, Estasové.
.
V roce 271 895 před naším letopočtem na Midgard-Zemi dorazili zelenoocí x’Aryané ze souhvězdí Orion, ze slunečního systému „Rada“, ve kterém byl jejich domov předků, Země – Troara. Usadili se na severní pevnině a nazývali ji h’Arra. Měli krev 1. (zřídka 2.) skupiny. Jejich výška byla od 180 cm do 260 cm. Vlasy měli světle hnědé. Mezi jejich potomky patří: Východní Rusové, Severovýchodní Prusy, Skandinávci (Finové, Švédi), Anglosasi, Normani, Galové, Islanďané (Bělovodští Rusiči).
.
Dále ze souhvězdí Velké medvědice v roce 209 687 př. n. l. dorazily slovanské klany Svyatorus, které se také nazývaly Sva-Ga a také tak pojmenovaly oblast, kterou obsadili v Hyperborei. Jejich domov se nachází v slunečním systému Arcoln na Rutta-Zemi. Jejich výška byla od 155 do 199 cm a měli krevní skupinu 1 nebo 2. Barvu vlasů měli od bílé po světle hnědou. Barva očí – od barvy oblohy po jasně modrou. Tento rod zahrnuje tyto národy: severní Rusy, Bělorusy, Borusy, Chervony-Rusy (v Polsku), východní Prusy, Srby, Chorvaty, Iry, Skoty, Asyřany, Makedonce.
.
Poslední dorazili na Midgard-zemi v roce 183 767 před naším letopočtem Slovanské klany Rassenů a usadili se v části Hyperborei, naproti Země Swaga, kterou dříve obsadili Svyatorusi a pojmenovali ji „Tule“, protože jejich oči byly ohnivé („Tul“ – starodávný „Oheň“). Přišli ze systému Sun-Dazhdbog z Ingard-Země. Dazhdbog-Sun se nachází v souhvězdí Lva. Tato hvězda v moderní astronomii je známá jako Beta Leo nebo Denebola. Jejich výška byla od 165 cm do 185 cm a oči měli hnědé a vlasy – tmavě hnědé. Patří mezi ně národy: Italové, Etruskové (Rusové), Dákové (Daciani nebo Moldavané), Samaři, Pelezgi, Syřané, Thrákové, Frankové (ne Francouzi), Gotta, Albánci, Avaři.
.
Studie starověkých dokumentů ukázaly, že přinejmenším ze dvou míst naši předkové přiletěli na Midgard Zemi z důvodu, protože život na jejich Zemi byl zničen. To platí pro x’Aryan kmen z Troary a Svyatorus z Rutty. Podle starověkých pramenů na těchto planetách v důsledku kosmických válek mimozemšťanů zůstal pouze popel požárů tlustý 15 metrů. Da’Aryané byli také migranti a jejich loď, která byla poškozena, byla nucena přistát na naší planetě, která byla v době nehody k nim nejblíže.
8 Tarch a Tara – Tartárie
V konfrontaci s mimozemšťany byli spojenci bílé rasy lidé se žlutou tváří v síni Velkého draka, zvané Arim. Bylo jim umožněno usadit se na Zemi Midgard, když určili své místo na jihovýchodě, při východu Jarila-Slunce. Toto je Arimia nebo moderním názvem Čína. Dalšímu spojenci, lidem rudé pleti ze země Ohnivého hada, bylo přiděleno místo na velkém ostrově v Atlantském oceánu a tento ostrov začal nazývat „Antlan“, Země Antes. Staří Řekové ji říkali Atlantis. Podle starověkých zdrojů byli po zániku Atlantidy před 13 tisíci lety transportováni spravedliví lidé s červenou kůží na americký kontinent ve vajtmarách. V Americe se tedy objevili lidé s rudou pletí, kteří s sebou přinesli nejen známky smíchání s bílou rasou, ale také kulturu, kterou od nich přijímali.
.
Jakmile da’Aryané zachránili část lidí Černé rasy, kteří umírali na různých místech v zemích temné pustiny, zničených mimozemšťany, v důsledku velké Assy, kosmické války, tak je přesídlili na africký kontinent a do Indie, což odpovídalo klimatickým podmínkám, na které byli tito lidé uzpůsobeni. Poté zachránili část černochů ze zničené planety, která byla mezi Marsem a Jupiterem (dnes je zde pás asteroidů), tak vzniklo na naší planetě lidské společenství čtyř ras. Všechny výše uvedené rasy, i když se liší barvou pleti, mají jeden genotyp.
.
Nepřátelé bílé a dalších ras na Midgard-Zemi jsou zástupci takzvaného pekelského světa, tj. nepřátelské civilizace z okrajové oblasti Galaxie, které tajně pronikly do Midgard-Země, a proto není stanoveno území jejich pobytu. Naši dávní předkové jim říkají Vetřelci a místa jejich primárního prostředí nazývali peklem. Jak naznačují starověké dokumenty, tyto nepřátelské bytosti měly odlišný genotyp, původně byly bisexuální (hermafroditi), mohly být ženou nebo mužem, zatímco jejich sexuální orientace se měnila v závislosti na fázích měsíce. Barva kůže byla mrtvě šedá a barva jejich očí se zornicí je černá nebo jiné barvy kombinované s černou. Barva vlasů je černá s krvavým odstínem nebo červená. Výška není vyšší než 150 cm. Pro barvu pleti a nedostatek duchovnosti je naši předkové nazývali Šedí. V průběhu času se tito mimozemšťané, mísili na genetické úrovni s představiteli (obvykle těch nejhorších ras) a postupně ztráceli vnější známky bisexuality, ale vedli k poměrně velké vrstvě osob s genetickými a sexuálními odchylkami.
.
Během Velké války zničili mimozemšťané planetu – Zemi Dey, včetně jednoho jejího měsíce – Moon Luticia. Nyní na tomto orbitu je pouze pás asteroidů. Druhý satelit Dei, Luna Fatta, spolu s těmi, kteří byli zachráněni ze ztracených Zemí (nejen z Dei), byli přesunuti na oběžnou dráhu kolem Midgard-Země. Fatta se stala třetím Měsícem Midgard-Země a byla instalována mezi oběžnými dráhami dalších dvou Lun, (Lelya a Měsíc) které tehdy Země měla s oběžnou dobou 13 dnů (Lelya měla oběžnou dobu 7 dnů, podle čehož se očividně odvodil sedmidenní týden). Od té doby měla Midgard-Země tři měsíce. To se stalo v roce 140 990 př. n. l.
.
Lidské bytosti na Zemi Midgard nebyli ponecháni bez pozornosti svých rozvinutějších a „bohatších“ příbuzných z nejbližších hvězdných světů. Ti jim poskytli veškerou možnou pomoc, z pomocí vajtmaru a vnímání přesídlení. Jedním z těchto kurátorů a skutečnou historickou postavou byl Perun z Urai-Země, který se nachází v souhvězdí Orel. Když potřetí navštívil naši planetu v roce 38004 před naším letopočtem. Předával lidem znalosti a varoval je před hrozícími nebezpečími a nadcházejícími událostmi v budoucnosti po dobu 40 176 let. Naši předkové zaznamenali tuto znalost v X’Aryanských runách v devíti kruzích (knihách) „Santii Veda Peruna”.
.
Tyto spisy, spolu s dalšími starodávnými dokumenty tvoří slovansko-árijské Védy, z nichž některé byly přeneseny do Indie během dvou tažení Árijců v letech 2692 a 2006 před naším letopočtem. Perun měl syna Tarcha a dceru Taru. Po přesídlení lidí přes Asii (Asii) dohlížela Tara na území od pohoří Ripejských hor (Ural) po Ch’Aryanské moře (Bajkalské jezero) a Tarch – od Ch’Aryanského moře po Velký (Tichý) oceán. Společně se toto území nazývalo zemí Tarcha a -Tary, kterou potomci změnili na Tartarii a poté přešli na název ruské republiky – Tataria. Naše předky pak navštívilo ještě mnoho dalších „bohů“, kteří dohlíželi na své určité klany. Přibližně před 13 tisíci lety, s nástupem chladu na Zemi své návštěvy omezili a další návštěvy „byly nahlášeny“ na naši planetu až po roce 2012.
9 Tarch dal lidem Bílé Rasy devět Santií
Tarch byl pojmenován jako Dazhdbog (Dávající Bůh) za to, že dal lidem Bílé Rasy devět Santii (knih). Tyto Santie byly zapsány starověkými runami a obsahovaly posvátné starověké Védy, přikázání Tarcha Perunovicha a jeho pokyny. Šlo o desky z ušlechtilého kovu (ze zlata), na které byly vytlačeny starověké x árijské runy a naplněny barvou. Desky byly připevněny třemi prsteny, které symbolizovaly tři světy: realitu (svět lidí), nav (svět duchů a duší předků) a vládu (svět světla slovansko-árijských bohů). Desky byly orámovány dubovým rámem s červenou látkou. Výhodou takových santií je, že je lze na rozdíl od jiných úložných zdrojů ukládat i na tisíce let.
.
Ode dne, kdy byla planeta – „Země Deja“ zničena, se mimozemšťané nepokusili proniknout do systému Jarila-Slunce, až do doby, dokud neusadili Měsíc Lelji na orbitu kolem Země a nezřídili tam království Koschei, pojmenované po jejich kněžích. Cizinci z tohoto království se pokusili proniknout na Midgard-Zemi a ovládnout ji, ale jejich plány překazil Tarch. Tarch předvídal možné zničení naší planety, stejně jako byla zničena Země Deji a zvolíl menší zlo – zničení měsíce Lelji spolu se základnami mimozemšťanů. Tento zásah byl ale spojen s rizikem zvýšení hladiny Světového oceánu a zaplavení Hyperborei – Daarije
.
Všechny národy na Zemi Tarch varoval prostřednictvím Spasitelova kněze o blížící se záhubě Hyperborei v důsledku Velké potopy. Národy z Hyperborei začaly migrovat a později se usadili na území dnešního jižního Uralu, včetně velkého ostrova ve východním moři, kterému říkali Bujan. Pak Tarch zničil Lunu Leilju prostřednictvím zbraní „kosmické technologie“. Podle moderních výpočtů by pád jeho fragmentů na Zemi mohl okamžitě způsobit zvýšení hladiny Světového oceánu o 4,8 m, a ještě více. Proto nastala Velká potopa, která si vyžádala mnoho lidských životů, ale Midgard-Země jako celek byla zachráněna.
.
Zpočátku se lidé, kteří přežili, usadili na břehu Irtysh, což je zkrácený název Tiché řeky Irij (Bílé vody), kde na soutoku s řekou Om, bylo založeno hlavní město Bílé rasy Asgard (Město bohů). Nyní je na jeho místě město Omsk. V dolním toku Ob, mezi Ob a pohořím Ural, se nachází Sibiř.
Později, v důsledku prvního Velkého ochlazení, byla severní polokoule Midgard-Země po třetinu roku pokryta sněhem. Kvůli nedostatku jídla pro lidi a jídla pro zvířata začala Velká migrace potomků Nebeského klanu za Ural, až do Benátek (v Evropě). Vůdce Skand se svým kmenem se usadil v severní části Venee. Toto území se později stalo známým jako Scando Navya (Skandinávie) a umírající vůdce slíbil: „Můj Duch se bude navždy vznášet nad touto zemí a bude ji chránit“.
.
Klany Van se nejprve usadily na Zakavkazsku (dnešní území Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Turecka) a vůdce Van jim zůstalo v paměti. Ale později tyto regiony kvůli suchu opustili a usadili se na území jižně od Skandinávie – severozápadně od Evropy. Nyní je zde stát Nizozemsko a jejich lidé – Nizozemci, aby si uchovali vzpomínku na svou rodinu, nechali před svými příjmeními slovo – „Van“, (například Van Gogh nebo Van Beethoven). Klany boha Velese jsou národy Skotů, Irů. Jedna provincie byla pojmenována Vales na počest boha Velese.
10 Přišli jsme z hvězd
Hvězdní cestovatelé dali kontinentu na Midgard-Zemi, kde se usídlili, jméno Daarije, jako Dar Arijem, Dar Bohů. Země byla rozdělena řekami na čtyři časti: Raje, Tula, Svaga a Ch’arra. Existuje mapa Daarije která byla skopírovana Gerchardem Merkatorem z jedné stěny v Gize. Každý národ měl své vlastní teritorium pro bydlení, se svou provincií a řekami s obou stran. Všechny čtyři řeky vtékaly do moře, uprostřed kterého stála hora Miru (Meru). Na této hoře bylo postaveno město Asgard Darijský, město bohů žijících na Midgardu a Chrám (Velké Kapišce). Slovanští předkové nevznikli s opic a ani s Adama a Evy ale přišli před milionem lety s hvězd, s Kosmu. Starobylí, slovano-árijští bohové byli jejích otci. Potomci Roda Nebesného od nich získali mnohé moudrostí a široké znalostí o fungování Kosmu a díky jim přijali vesmírné kony (zákony).
.
V minulosti byla Midgard-země součástí systému civilizací našeho Vesmíru, které komunikovaly hlavně za pomocí hvězdných bran nebo pomocí Vajtmar, mezihvězdných korábů. Žreci, ochránci cest, které vedly skrze hvězdné brány, udržovali a opravovali tato zařízení, která sloužila k přepravě mezi hvězdami a planetami. Člověk vstoupil do hvězdné brány na jedné planetě a opustil ji na jiné. Aby se podobný přenos dal zrealizovat, musely být aktivovány hvězdné brány na obou planetách. Poškození nebo zničení jedné z nich znemožnilo jakýkoliv kontakt nebo přepravu. Tyto zařízení rozmístili průzkumníci-poutníci, kteří se pohybovali Vesmírem pomocí kosmických lodí, Vajtman a vyhledávali Země-planety, které byly vhodné pro život.
.
Už hodně planet zničily temné bytosti ze světů Temnoty v různých Čertogách Svarožího Kruhu (souhvězdí). Závist, lež, touha všechny ovládat a vlastnit vše cizí bylo vždy a všude jejich nenasytným cílem, a proto se snaží ovládnout a přivlastnit všechno co je ve Svarge, Kosmu a mezí Světy. I dva Rody, které přišli do Daarije byly nuceny zůstat na Zemi, protože jejích planety byly zničeny. Perun nám zanechal toto poselství:
„Od těch zlých nepřátel,
co Země v prach obraceli
kteří prolévali krev nevinných bytostí,
a nikde nikoho nešetřili
ani malých ani starých…
Proto byly mnohé „Brány“ uzavřeny,
aby nevpadli Cizozemští nepřátelé,
ve Světlé Země Svargy Veliké
a nepostihl je osud Troary (země Ch’árijců),
která v Radě přesvětlé,
moudrou Láskou Světy ozařovala…
Nyní všude na Troare je pustina bez života,
Kruh mnoha Bran rozerván na kusy,
hory obroušeny na mnoho jehel
a popel požářišť tam leží v sedmi vrstvách…
Takový obraz v Arkolně, na Rutte-zemi, viděl jsem
žalostný a sklíčený…
A dříve tak zářila, ve světle Makoše…
(ze Santií Védy Peruna)
11 Zeptali se Peruna Hromovládce…
Vajtmany, které starobylé RASY používaly, byly různé pro blízké i daleké lety, s různými rychlostmi pohybu v prostoru, a i když se pohybovaly ohromně rychle, mnohokrát převyšujíc rychlost světla, byli to přesto rychlosti konečné s ohledem na možnosti bio-kovu, z kterého byly vyrobeny. Když hvězdní průzkumníci přiletěli ve Vajtmaně na planetu vhodné k životu, umístili na ni hvězdnou bránu.
.
Byla to zařízení, která svinovala prostor (měnila jeho měrnost takovým způsobem, že ve vnitřním objemu těchto hvězdných bran splývaly v jeden bod dva body v prostoru, které od sebe byly enormně vzdálené, třeba i miliony až miliardy světelných let. Po zavedení podobných zařízení bylo přemístění z planety na planety prakticky záležitostí okamžiku. Právě přes tato zařízení hvězdné brány, umístěné na několika místech povrchu Midgard-Země, přišly všechny základní rasy Homo sapiens člověka rozumného. Každá rasa přitom přišla přes svou hvězdnou bránu. Přesídlenci byli rozmístěni do klimatických zón, maximálně blízkým těm, které byly na jejich domovských planetách. A že takových planet bylo mnoho, vyplývá ze Slovansko-Árijských Véd (2.130)
.
1. (129) A zeptali se žreci – Ochránci Cest, vedoucí přes Hvězdné Brány, Peruna Hromovládce: Řekni nám, Moudrý Učiteli, co děje se ve Svarze Veliké, A proč v Makoši i v Radě se mnohé Brány zavřely? Ani „Krystaly Pohybu“ nezáří, a čtvrtina „Kruhu zarbina“ potemněla. a „Jehly Nebeské“ ztratily barvu, a nyní ani neslyšíme od mnohých Vajtman odpovědi na dlouhá volání…
Odpověděl jim Perun Mnohomoudrý: Vězte, Ochránci Bran Mezisvětí, Ve Svarze probíhá Veliká Assa v Makoši, v Radě, v Svati i v Rase nyní Veliký Boj probíhá, v něm s cizozemskými vojáky Pekla, Světlí Bohové z Pravi vstoupili ve velikou Řež a Svět očišťují Čertog za Čertogem, od mračných vojáků, z Temného Světa…
.
V tomto úryvku Slovansko-Árijských Véd se hovoří o čtyřech galaxiích, zavlečených do hvězdných válek s Temnými Silami galaxiích MAKOŠ, RADA, SVAT’ a RASA. Světlé síly přitom v těchto galaxiích (Světech) osvobozovaly jedno souhvězdí za druhým (Čertog za Čertogem) od vojáků Temnoty, kteří přišli z Temného Světa (Temné Galaxie). Dále hovoří o tom, že do této mezigalaktické války byly zavlečeny i mnohé civilizace z těchto galaxií, v tomto případě i mnoho z těch, které měly transportní kontakty s Midgard-zemí, což znamenalo následující: Za prvé, že naše Midgard-Země ztratila možnost transportu na mnohé planety, a že Ochráncům Bran Mezisvětí nebyla známa příčina nefunkčnosti Bran na těchto planetách. Za další, že existovalo stále mnoho dalších planet-zemí, s kterými transport z Midgard-Země skrze Brány ještě fungoval. Příčinu deaktivace Bran Mezisvětí na některých planetách-zemích popisují Slovansko-Árijské Védy, Santie Védy Peruna, První Kruh, Santia 9, str. 68 32
.
Hovoří se zde o tom, že dané planety spadaly do oblastní vojenských střetů a existovalo reálné riziko jejich ovládnutí Temnými silami, prostřednictvím hvězdných bran. Kdyby nepřátelé ovládli funkční Bránu Mezisvětí, mohli by se rychle a neočekávaně objevit i na dalších planetách-zemích, se kterými byla daná planeta spojena systémem Bran Mezisvětí. Proto byly tyto Brány Mezisvětí na ohrožených planetách zablokovány, pro hrozbu jejich ovládnutí Temnými silami. Jinými slovy, byla to jednoduše preventivní opatření, o čemž hovoří i Perun: (3.131). Od těch zlých nepřátel, kteří Země kvetoucí v prach obraceli, kteří prolévali krev nevinných bytostí, nikde nešetřili ani malých, ani starých… Proto se mnohé Brány zavřely, aby nevpadli Cizozemští nepřátelé Ve Světlé Země Svargy Veliké a nepostihl je osud Troary, která v Radě Přesvětlé, Moudrou láskou Světy ozařovala…..
.
Z výše uvedeného můžeme jasně vidět, že PERUN, ačkoliv byl považován za boha, ve skutečnosti žádným bohem nebyl, ale byl jedním z HIERARCHŮ Světlých sil Kosmu. Přišel na Midgard-zemi s misí, jejíž podstata spočívala v tom, objasnit probíhající dění Ochráncům Bran Mezisvětí. Dění jak ve Velkém Kosmu, tak na Midgard-zemi. Analogicky je možné předpokládat, že všichni ostatní Bohové ze Slovansko-Árijských Véd zaujímali to či ono postavení v hierarchii Světlých sil, v souladu s jejich evolučními kvalitami a schopnostmi. Zajímavé je i to, jak Perun popisuje svým posluchačům a podřízeným na Midgard-zemi důsledky napadení Temnými silami na některých planetách-zemích, se kterými měla naše Midgard-Země spojení prostřednictvím hvězdných bran: 4.(132) Všude na Troaře pustina, bez Života, Kruh mnoha Bran rozerván na kusy, hory obroušeny na mnoho Jehel, popel požářišť leží v sedmi vrstvách, takový obraz, žalostný, sklíčený, viděl jsem v Arkolně, na Ruttě-Zemi, jež dříve zářila ve Světle Makoše…
12 Pekelná podstata temných sil
6.(134) Už není rostlin, ptáků, ani živočichů… Pouze vítr roznáší popel v údolích, a zasypává úžlabiny mezi horami… Sklíčenost a ticho v tom světě rozvalin, kde jakoby nikdy nebyl Život… Faš-ničitel vysušil řeky, moře, a nebe pokryly černé mraky, skrz neproniknutelnou tmu ani paprsek světla neprojde… a Život se už nikdy nevrátí na tuto Planetu…
.
7.(135) Toto se stalo s mnohými Zeměmi, kde pobývali nepřátelé ze Světa Temných… Lákalo je bohatství v hlubinách, které měly, ty překrásné Země… Lstí získali důvěru obyvatel, a rozeštvali lidi mezi sebou… Tak se v těchto světech zrodily války… Poté, když skončily války, zbytek živých ozářili. Pak lidé ztratili Poznání a Vůli, a na příkaz Cizozemských nepřátel, dobývali z hlubin bohatství a když už v těchto zemích nezůstalo žádné bohatství a z hlubin bylo vyčerpáno úplně všechno, tak nepřátelé vyhubili všechny lidi, vše vyvezli, co na těchto Zemích vytěžili… A na ty Země, kde Cizozemce vyhnali, poslali oni Faš-ničitele…
.
Slovansko-Árijské Védy, Santie Védy Peruna, První Kruh, Santia 9, str. 68-69 34: Perun popsal následky použití Faš-Ničitele Temných sil, jak v Slovansko-Árijských Védách nazývají atomové a termojaderné zbraně. Popsal vše na příkladu dvou planet Troary-Země a Rutty-Země s mnoha podrobnostmi, jako následky jaderných válek na těchto planetách a také popsal strategii a taktiku Temných sil. „Toto se stalo s mnoha Zeměmi, kde se nacházeli nepřátelé z Temného Světa“, popsal Perun ve svém vyprávění a před naším vnitřním zrakem, se jakoby otevřel celý obraz hrůzy a nesmyslnosti této kosmické katastrofy. Hvězdné války nejsou výmyslem fantastů, ale realita minulého i budoucího. Setkání Světlých sil s Temnými silami je střetnutí na život a na smrt, evoluční pohyb vpřed, nebo evoluční slepá ulička. Pokud sociální parazit planetárního měřítka získá možnost působit v kosmu, stává se v mnohých případech velmi nebezpečný, hlavně pokud má v rukou zbraně, schopné ničit celé planety. Slova sama o sobě nic neznamenají, ale má význam to, co v sobě nesou a co předávají.
.
Temné síly, Ďábel, Koščej, Temní Arlegové, Knížata Tmy nebo Černobog není důležité jejich pojmenování, ale jejich podstata. Bez pochopení jejich cíle, agendy a naprosté nelidskosti, která za nimi stojí, tak se lehce můžeme stát hračkou v rukách těchto sil, které před našima očima přeměňuje černé, které se pak jeví bílým, a bílé černým. Abychom se vyhnuli jejich nastraženým pastem klamu, nevědomosti a zastřené mysli, je důležité pochopit smysl těchto slov. Je potřeba sladká slova a zdánlivě pravdivé informace prověřit Srdcem, správně pochopit Duší i Rozumem a naplnit se Světlem Poznání, Intuicí a Věděním.
.
Vyjasněme si, co stojí za výrazem sociální parazit, v důsledku mimořádné důležitosti pochopení toho, co se dnes děje na naší Midgard-Zemi! Temné síly jsou sociální parazité, operující na Zemi. A to je důležité Poznání současného stavu na Zemi, které prostupuje každou buňkou našeho těla. Pravdu nevnímáme jen mozkem, ale celou svou bytostí. Rozdíly mezi biologickými a sociálními parazity jsou zásadní a velmi snadno se definují. Biologický parazit usmrcuje slabé nebo nemocné organizmy a tak dává možnost evolučního vývoje silným a zdravým, přičemž eliminuje zdroje nákazy a proniknutí nemocí, které by přinesly zkázu všem. Individuální selhání jednoho organizmu, jednoho tvora v konečném součtu, slouží evolučnímu pokroku, který chrání celý druh. A právě proto je možné biologické parazity přirovnat v podstatě k pozitivním jevům přírody. Sociální paraziti, ale ochromují silný a zdravý sociální organizmus, který nakonec vede k jeho záhubě a evoluční smrti. V tom je zcela zásadní rozdíl a v tom je podstata chápání povahy Temných sil, uctívačů Ďábla, Satana, Molocha a uskutečňovatelů temných satanských rituálů, obětí lidí, dětí či zvířat.
.
Tato hluboká, negativní podstata Temnoty se jasně a zřetelně projevuje ve vyprávění Peruna: „Poté, co skončily války, zbytek živých ozářili… A lidé ztratili Poznání a Vůli a na příkaz nepřátel – Cizozemců, dobývali z hlubin bohatství… V těchto slovech Peruna se odráží podstata projevu těchto bytostí, nelidských, naprosto necitlivých, surových a z pohledu vnímavých bytosti, ze zcela nepochopitelným přístupem k veškerému Životu. Jejich děsivá podstata a obraz sociálních parazitů zřetelně vystupuje ze slov Peruna: „Když už v těch Zemích žádné bohatství nezůstalo, a hlubiny vydaly vše až na samu hranici, potom nepřátelé vyhubili všechny lidi a vyvezli vše, co na této Zemi našli“… A definitivním rysem a portrétem těchto nejhorších sociálních parazitů, jejich obrovské nebezpečnosti a zvrácenosti z hlediska láskyplného Života, jsou další slova Peruna: „A do těch Zemí, kde Cizozemce vyhnali, poslali Faš-Ničitele…
.
Obraz sociálních parazitů a jejich agendy zničení podmaněných civilizací je pro nás důležitým varováním, které předal Perun svým velmi vzdáleným potomkům, aby se mohli včas zorientovat, uviděli jasně své skryté temné nepřátele, potlačili v sobě naivní důvěřivost, lenost a sjednotili se a včas se jim postavili, dokud je ještě čas, úspěšně čelit těmto celoplanetárním a protilidským hrozbám. Perunova slova ukazují hrůznou a pekelnou podstatu Temných, dnes schovaných za globalizační a eugenické agendy a to bez jakýchkoliv příkras.
13 Zničení Koščejů nesmrtelných
V řecké mytologii byli Hyperborejci, podle tradice, mytický národ, který žil daleko za severní Thrákií. Řekové se domnívali, že Boreas, bůh severního větru, sídlí v Thrákii, a že Hyperborea je území v severních zemích za Skýthií. Tato země, nazývaná Hyperborea měla pověst dokonalé země se sluncem svítícím čtyřiadvacet hodin denně. Jako jediného z olympských bohů uctívali Hyperborejci Apollona, který mezi nimi trávil zimu.
.
Hyperborejci posílali tajemné dary, zabalené do slámy, které přišly nejprve do Dodony a poté putovaly od národa k národu, až došly do Apollonova chrámu na Délu. Apollonův kněz Abaris byl legendárním hyperborejským léčitelem a věštcem. Také Théseus a Perseus navštěvovali Hyperborejce. Pro Řeky a Římany byla Hyperborea společně s Thule známými oblastmi, o nichž Plinius a Herodotos, stejně jako Vergilius a Cicero vyprávěli, že se tam lidé dožívají sta let a žijí život v dokonalé blaženosti. Herodotos uvádí, že i Hesiodos zmiňuje Hyperborejce, a Homér je zmiňuje též ve svých Epigonech. Tím, že slunce v Hyperborei vycházelo a zapadalo jen jednou ročně, jasně určovalo polohu Hyperboreu a to na severní pól.
.
Jak vyplývá z Véd, Daarija (Hyperborea) se potopila pod hladinu výsledkem akcí DAŽDBOGA při ničení základen KOŠČEJŮ, vládců Šedých, jejichž řídící základna se nacházela na nejbližší luně Midgard-Země – Luně LELJE, která byla v té době jednou ze tří lun obíhajících kolem naší planety. Koščeji a Knížaty Tmy, byli nazýváni skuteční vládci Temných Světů, mezi které patřilii i Temní Legové a Temní Arlegové. O tomto střetu vyprávějí ruské legendy a příběhy, kde ruští hrdinové (bohatýři) bojují s KOŠČTĚJI NESMRTELNÝMI a zachraňují z jejich spárů Krásnou Vasilisu, symbolizující vlast Midgard-Zemi. Výsledkem Hvězdných válek mezi Světlými a Temnými silami bylo, že jedna z Lun Lelja opustila svou oběžnou dráhu a její úlomky dopadly na Midgard-Zemi, kde způsobily planetární katastrofu, pohyb tektonických desek a postupné potápění Daarije na mořské dno.
.
Kontinent na Severu se potopil před stodeseti tisíci lety. Byla na něm základna civilizace, která kontrolovala vývoj ekologického systému Midgard-Země a byla obydlena lidmi bílé rasy, zatímco ostatní arijské rasy osídlily Midgard-Zemi později, zhruba před čtyřiceti tisíci lety. Úroveň civilizace Daarije byla velmi vysoká a potopení pod mořskou hladinu se neodehrálo ze dne na den, což v té době znamenalo veliký pohyb mas přesídlenců do Nové země. Nepřítomnost jakýchkoliv pozůstatků člověka v období vzdálenějším než čtyřicet tisíc let nazpět je velmi těžké vysvětlit jakýmikoliv příčinami, stejně jako to, že se stejné ostatky moderního člověka neočekávaně objevují až zhruba před 40 tisíci lety, a to nejen bílého člověka, ale i všech ostatních základních ras, které byly nacházeny přibližně na těch územích, kde se dané rasy nacházejí i dnes.
.
Vysvětlení těchto skutečností není možné uskutečnit bez nějaké vnější síly. I ve Védách se hovoří, že po potopení Daarije pod hladinu mnoho lidí zemřelo, protože nestihli nastoupit do Vajtman nebo prchnout přes Hvězdné Brány. Védy jasně hovoří o nástrojích meziplanetárního nebo mezihvězdného cestování, které naši předkové nazývali Nebeskými jehlami. Z textů jasně vyplývá, že k tomuto účelu používali Krystaly Irkamy, které se nenacházely na mořském dně, ale na souši, nejpravděpodobněji na území Sibiře, kam podle Véd naši předkové migrovali. Tyto Krystaly Irkamy nefungovaly z důvodů smrti abonenta nebo v důsledku poničení přijímacího zařízení cílových Nebeských jehel. Každý krystal zabezpečoval spojení s různými hvězdnými systémy, a každý z krystalů měl své vlastní jméno a odlišnou vnitřní strukturu.
.
V době katastrofy zemřela velká část národa, ale ne všichni. Část, jak vyplývá se Slovansko-Árijských Véd, opustila Midgard-Zemi na vajmanách, a druhá část prošla skrze Brány Mezisvětí a zachránila se v čertogu (souhvězdí) Medvěda. Jinými slovy, část lidí mohla tím či oním způsobem opustit Midgard-Zemi a usídlit se na jedné z planet souhvězdí Medvěda. Otázkou ale je, zda všichni, kteří nezahynuli, opustili Midgard-Zemi nebo tady i někdo zůstal. Pokud po katastrofě na Midgard-Zemi nezůstal nikdo, pak se nabízí odpověď, že zhruba před čtyřiceti tisíci lety došlo k druhé kolonizaci Midgard-Země, kdy se vrátili potomci těch, kteří našli v době katastrofy spásu v čertogu Medvěda (souhvězdí Velké medvědice).
.
Velká část lidí se tehdy tedy přemístila na území Sibiře a začala žít na novém místě. Pokud je to tak, pak Sibiř uchovává ve svém lůně svědectví přítomnosti vysoce rozvinuté civilizace a přijde čas (možná, že už přišel), kdy se tato svědectví odkryjí před ohromeným lidstvem, které zapomnělo na své hvězdné kořeny. Všechna svědectví o existenci vysoce rozvinuté civilizace na území Ruska bylo záměrně skrýváno, zamlčováno a ničeno v průběhu poslední Noci Svaroga, kdy Temné síly získaly kontrolu nad Midgard-Zemí. Tento fakt dosvědčuje nemálo důkazů.
14 Zneužití vyšších schopností a zničení měsíce Fatty před 13 019 lety
Materiál, nazývaný „zarbin“, sehrává nejdůležitější roli v aktivaci zařízení hvězdné Brány. Zarbinův okruh plní přesně tu stejnou úlohu jako jsou p-n-p přechody v polovodičích, jen na trochu odlišné úrovni. Tento okruh se dokáže zapnout působením Inglia krystalů. Ty se liší od Svarga krystalů, které neovlivňují místa spojení v rámci hranic světa-vesmíru.
.
Potom se Svarga krystaly pohybu vrátí na svoje místo… Jakmile se rozzáří spirála v zarbinovém okruhu, musíte znovu vrátit krystaly nazpět, tak jak byly, protože ostatní světy tak budou najednou před vámi. Vězte, že světlo z jiných světů je zhoubné a snižuje a bere záření vašich duší… Slovansko-Árijské Védy, Kniha moudrosti Peruna, První Kruh, verš 9, str. 69-70. A mysl zakalí paprsky z jiného světa A budou bezmocní, než pochopí, co se děje s jejich duší. A život nerozvážných bezduchých bytostí nevstoupí do svargy, ale půjde do pekla…
.
Tam budou truchlit v Temnotě, neuvědomíc si sebe sama ani to, co se událo… Pokud se aktivuje zarbinův okruh pomocí Inglia krystalů, dojde k rozrušení prostoru a ke spojení několika světo-vesmírů do jednoho bodu, který je v Slovansko-Árijských Védách nazývaný jako Jiný svět. Inglia krystaly musí být vybrané ze zarbinového okruhu a vězte, že světlo z jiných světů je zhoubné a rozrušuje prostor, který se otevře v momentě uvolňování kvalitativních bariér mezi světo-vesmíry s rozdílnými vlastnostmi a kvalitami. Vzniklé záření je nebezpečné pro kteroukoliv živou bytost, která nedosáhla dostatečně veliký evoluční vývoj. Perun zde velmi detailně vysvětluje a popisuje všechna bezpečnostní opatření, která jsou potřebná v době aktivace Hvězdné Brány.
.
Úlomek měsíce Fatty dopadl na Zemi. Stalo se tak před 13 019 lety. Vládcové Atlantidy měli k dispozici výkonné zbraně, ale nedisponovali potřebnou morální vyspělostí, kterou držení takových zbraní vyžaduje. Takže rozpoutali nejen jadernou válku proti slovansko-árijské Državě a použili „síly elementů země“, což jim umožnilo použít zbývající druhý měsíc Fattu jako zbraň. Bílý hierarcha Nij – „odpovědná osoba“ za Atlantidu, byl přinucen zabránit úplnému zničení země, a redukoval výsledek „jen“ na planetární katastrofu apokalyptických rozměrů (druhou v pořadí). V důsledku těchto opatření se měsíc Fatta rozpadl na kusy, z nichž některé dopadly na zem, a způsobily (ještě k radioaktivnímu zamoření) obrovská tsunami, posuny kontinentů, potopení Atlantidy, obrovská zemětřesení ad.
Tato událost doslova uvrhla tehdejší civilizaci zpět do doby kamenné.
.
Dobové záznamy uvádějí (Védy), že tsunami o výšce několik km 3x oběhla zemi, a severní a jižní pól se v mžiku posunul o tisíce kilometrů (jmenovitě 23.5 stupňů). Kvůli tisícům tun popela vyvrženým do atmosféry zmizelo na dlouhé roky slunce z oblohy, a celý svět se ponořil do příšeří. Tato „nukleární zima“ způsobila dobu ledovou, a na dlouhou dobu zcela „zmrazila“ evoluční vývoj. V důsledku této události bylo rozhodnuto bílými hierarchy o zablokování genetického potenciálu a schopnosti pro většinu lidstva, aby se předešlo opakování podobné katastrofy v budoucnu. Podmínkou k překonání této „bariéry“ je mimo jiné dosažení vysoké morální a etické vyspělosti a uvědomění si důsledků svého počínání a přijmutí plné odpovědnosti za veškeré své činy. Boj o Midgard-Zemi pokračuje, v různých podobách dodnes a potomkům Svaté Rasy, tedy Slovanům a Árijcům jde o přežití a o samotné zachování své vlastní kultury.

15. Neustálý boj s temnými silami

Urové, vysoce vyvinutí lidé, kteří přišli z jiných planet a kteří žili s lidmi bílé rasy, přišli na území Dravídie – Indie spolu s árijskými kmeny. Urové byli árijskými učiteli a ochránci. Měli rozsáhlé vědomosti a úžasné schopnosti, které vnímali lidé z jiných ras (dravidských a naganských kmenů) jako nadpřirozené. Urové byli zástupci Světlých sil ve Vesmíru. Árijci je nazývali jako volchy, veduny či bílé čaroděje. Ve skutečnosti to byli právě tito volchové, kteří organizovali vpád árijských kmenů na území Dravídie, aby tak zastavili šíření a vliv Temných sil, jejichž představiteli na Zemi byli černí čarodějníci z Dravídie….

.

Árijské kmeny potrestali kněžky a kněze černých čarodějů, kteří uctívali krvavý kult bohyně Kali-Ničitelky. Zakázali lidské oběti a předali část svých znalostí kmenům v Dravídii a pak se zase vrátili zpět do své mateřské země v roce 2615 před Kristem. Na nějaký čas lidé dravidských a naganských kmenů přestali s uctíváním Černé Matky, ale po několika generacích se na důvod příchodu árijských kmenů zapomnělo a obyvatelé Dravídie se zase vrátili ke svojí staré víře.
.

V časech nové Velké Assy byla Temnota vyhnaná ze všech Zemí souhvězdí Makošu, Rady a Rasy. Proto temní Duchové a Duše začali vcházet novými cestami do Světa lidí, kteří žili na zemích ramena Svati Galaxie a jejich vzestup Zlatou Cestou byl možný jen skrze Svět lidí: Midgard-Zemi, která se nacházela uprostřed mezi Světlem a Temnotou a začala tak sehrávat důležitou úlohu. Tehdy se Temné síly rozhodly prodat svoji moc nad lidmi démonům. Proto také nyní probíhá na Midgard-Zemi boj mezi Temnými a Světlými silami, kterých se zúčastňují bytosti různých klanů a národů…
.

Dobro, projevené vůči jedné osobě může přinést zlo mnohým lidem a naopak zlo projevené vůči jednomu může přinést dobro pro druhé. Pojem dobra a zla tedy nejsou absolutní, ale relativní. Také musíme vzít do úvahy skutečnost, že se zlo často obléká do šatů “posvátné dobroty” a ve jméně falešné laskavosti se pak následně a s velkou nabubřelostí prezentuje, přičemž jeho skutečnou tvář je možné uvidět až přes jeho činy. Parazitování živí Temné síly a tvoření zase Světlé síly. Temní paraziti přináší stále smrt a chaos.
Staré Slovansko-árijské Védy nás varují:
.

Nepřátele poznáte podle šedé kůže. Používají lži a falešnou chválu. Ovládnou velké území Midgard-Země, tak jak se jim to podařilo i na jiných planetách a světech v době poslední Velké Assy, ale budou poražení a vyhnání do země Umělých Vrchů, kde přebývají lidé s pokožkou barvy temna a vyhnanci Nebeského Rodu, kteří přišli ze zemí Boha Nija. Děti lidí je začnou učit pracovat, aby mohli pěstovat obilí, zeleninu a mohli nakrmit svoje děti. Ale absence jejich vůle pracovat spojí dohromady tyto cizince. .

Opustí krajinu Umělých vrchů, usadí se ve všech koutech Midgard-Země a vytvoří svoji víru a vyhlásí se za syny jednoho Boha, kterému budou obětovat krev a krev svých dětí, s cílem vytvořit krevní spojení mezi nimi a tímto Bohem. Vytvoří novou víru postavenou na lži, krvi a utlačovaní. Lidi vyhlásí za méněcenné a špinavé a budou je nutit kát se a prosit o milost za všechny skutky, které kdy udělali či neudělali před obrazem Boha, kterého vytvořili…
.

Světlí Bohové vyšlou k lidem Moudré Poutníky. Ale ti co nemají ani Ducha a ani Svědomí, tak si je poslechnou, ale pak je obětují svému Bohovi…

16. Jak temní paraziti “spirituálně” ovládli kněžky

Ženy mají mnohem větší úroveň emocionality a velmi lehce se některé ženy dostávají do změněného stavu vědomí či extáze. Toto byly právě kvality ženské fyziologie a psychiky, spolu s přítomností paranormálních schopností, které vytvořily podmínky pro to, aby se ženy staly dominantními v matriarchálních obdobích starověkých civilizací. Schopnost dosahovat stavu transu umožnila ženám ovlivňovat psi-energii jiných lidí. Také sex se díky této schopnosti stal jejich nejsilnější zbraní při dosahování jejich cílů.
.

Okna do jiných úrovní reality, které tyto přirozeně obdařené ženy otevřely s velkou lehkostí, jim umožnily kontaktovat přímo obyvatele těchto úrovní. Většina duchů byla vyhynulá zvířata. Tyto bytosti potom, co ztratily svoje fyzická těla, se přizpůsobily novým podmínkám svého bytí tím, že se změnily na parazity odčerpávající životní energii jiných bytostí. Tito paraziti se naučili získávat životní energii z těch, kteří vlastnili fyzické tělo, a nyní žijí z jejich emocí. Adaptování se na nové podmínky jim umožnilo získat nové vlastnosti, které nikdy před tím ve fyzických tělech neměli. Někteří z nich se naučili ovlivňovat přes podvědomí ty, co žijí ve fyzickém světě, aby ze sebe vydali takové emoce, které pak dokázali absorbovat.

.

Když si ženy otevřely dveře do jiných úrovní reality, začaly používat svoje psi-schopnosti a zároveň s tím tito paraziti získali novou možnost zdroje obživy. Pochopením psychologického profilu svých obětí, dosáhli u nich iluzi, že jen oni sami (vlastní činností) se dostali na tuto úroveň reality a začali jim poskytovat nejrůznější informace o minulých či budoucích událostech, což se ukázalo jako velmi silná zbraň v jejich rukách. Plnili ženám různé službičky a za to vyžadovali jen jediné – jejich životní sílu.
.

Čím větší byla jejich laskavost, tím byla větší platba. Časem tito temní paraziti ovlivňovali vědomí svých médií stále silněji a silněji, až je ovládli úplně a stali se z nich absolutní otrokyně. Tento proces vyústil do evoluční degradace žen, které nedokázaly pak pochopit skutečnou hodnotu toho, co dávaly a iluzorní hodnotu toho, co získávaly. Tak se stávaly takové “vědmy” jen jakýmisi přívěsky temných bytostí z jiných světů a často bez toho, aby si této skutečnosti byly vědomé.
.

Ze sloužícího parazita se tak postupně stal pán a z naivního pána se stal absolutně závislý sluha. Tak se ženy s vrozenými parapsychologickými schopnostmi začaly stávat nástroji Temných sil, o kterých pojednávali i Slovansko-Árijské Védy. Projevy parapsychologických schopností závisely především od místa, kde se otevřely dveře do jiných úrovní realit. Místa, kde energetické proudy opouštěly nebo vstupovaly na povrch planety, se staly takzvanými pozitivními nebo negativními geomagnetickými oblastmi, které byly ideálními místy pro kontakty s jinými úrovněmi reality. Nejsilnější z nich byly potom označované jako posvátná místa, kde kněžky komunikovaly s “bohy”…

.

Jakmile tito paraziti úplně ovládli svoje hostitelky, začali od nich vyžadovat stále více životní energie. A tak, aby kněžky neztratily všechnu svoji životní sílu, začaly se obklopovat lidmi s velikou životní energií a používaly je jako zdroj životní energie pro svoje “bohy”. Paraziti byli stále nenasytnější a nyní, když měli své oběti pod úplnou kontrolou, tak začali vyžadovat od nich oběti, nejčastěji lidské a čím více, tím lepší a lepší. Během rituálů obětních vražd, se životní síla obětí stala kořistí temných parazitů. Často se i duch oběti stával úlovkem a věčným zajatcem těchto parazitů.

.

Protihodnotou pak předávali těmto ženám informace, které byli pro ně cenné a důležité, aby díky nim dosáhli u prostých lidí slepé víry, oddanosti a poslušnosti. Takto byl vytvořen kult Černé Matky, bohyně Kali-Ma, ale i další jiné měsíční kulty napojené na temnou parazitickou energii. Na stejném principu fungují všechny satanské rituály, při kterých teče zvířecí či lidská krev. Také v Africe dnes existuje pět tajných klanů čarodějníků, kde si tyto vědomosti a schopnosti předávají šamanky po přeslici už několik tisíc roků. Jednou z forem těchto sil je třeba i voodoo.

Zdroj: Ota Veselý FB
První část: