Justice

28.prosince odsouhlasil Senát navýšení platů soudců a státních zástupců a rekordně rychle poslal prezidentu k podpisu. Ten zřejmě stejně rychle podepíše, dost možná už 31.prosince. Slušný president by tuto amorálnost nikdy nemohl podepsat a slušný Senát vrátil věc Sněmovně!

Zasedání Senátu trvalo pouhých 35 minut – bez diskuse!!! Ze 74 hlasovalo proti pouhých 11 senátorů. Senátoři nám tak názorně předvedli, jak jim leží osud země na srdci, resp. že jejich soukromé zájmy jsou „až na prvním místě“. To, že zákonodárcům stoupne plat o 5000,-Kč měsíčně je další ukázkou jejich amorálnosti. Z velké části jsou to psychicky narušené osoby, patřící do ústavu pro duševně choré – v tom lepším případě! Přináším stanovisko jedné právničky k věci – jde o velmi závažná sdělení, která potvrdí každý, kdo zná podrobněji nedobrý stav české justice!

K podnětu k zamítnutí senátního návrhu o navýšení platu soudců a státních zástupců je nutno uvést  pár  bodů např.:

– Senát ČR neuvedl a  nedoložil žádné znalecké posudky a znalecká porovnání, proč by měli soudci mít třikrát tak větší plat jako je průměrný plat ve státní správě, jaké jsou konkrétní důkazy, kde je věcné zdůvodnění atd. Toto jsou fantasmagorické výmysly, to není nikde v jiných zemích

– cca 70 % soudců pracuje povrchně, neprofesionálně, rozsudky jsou chatrně a špatně zdůvodněné, ať už z pohnutek vlastní lenosti, nedbalosti, pohodlnosti, ovlivněnosti politické a jiné, …

– naopak z těchto důvodů by se jim měl automaticky snížit plat

– státní zástupci pracují zcela neprofesionálně, spíše na bázi účasti na zločinném spolčení a organizovaného zločinu

– podporují rozklad společnosti na bázi sabotáže

– občan se nemůže domoci státní ochrany od příslušných státních orgánů (SZ) v důsledku páchání trestných činů veřejných činitelů

– jestliže občan podá trestní oznámení na soudce, z prokázaného tr. činu soudce, vyšetřovatele, st. zástupce, tak státní zástupce automaticky, bez zákona, pouze namítá, že se jedná o tzv. “nespokojenost s rozhodnutím soudu”

– nezákonná formulace tzv. „nespokojenosti s rozhodnutím soudu” používali toliko komunističtí prokurátoři GP ČSSR za doby totality

– žádný zákon, tedy ani občanský zákoník, ani občanský soudní řád, ani správní řád, ani trestní řád, ani jiný zákon takovou formulaci nikde neobsahuje ani nezná. Takovou formulaci nikde neobsahuje v žádném paragrafu ani žádná vyhláška k provedení zákona. Je to tedy nezákonný výmysl používaný státními zástupci toliko v ČR

–  tuto podvodnou formulaci protiprávně a nezákonně obsahoval tzv. pokyn obecné povahy č. 12/2003 NSZ z roku 2003. Cca v roce 2008 musel být zrušen. Ani jeden státní zástupce ani JUDr. Vesecká na to neupozornil. I z toho je jednoznačně doložené a nevyvratitelné, že současní státní zástupci pracují neprofesionálně a nezákonně

– oběšení JUDr. Milady Horákové bylo tedy podle současných státních zástupců a ÚDV… pouhou “nespokojeností s postupem soudu” !!!

– český trestní řád  (na rozdíl od správních a soudních rozhodnutí), neukládá rozhodnutí státních zástupců pokaždé řádně odůvodňovat

– na neprofesionalitu, obecnost rozhodnutí státních zástupců, dále na slovní zakrnělost či doslova odborné zaostávání ve vyjadřování v  jejich úředních listinách, vyhotovených většinou současných státních zástupců v ČR,  v této justiční oblasti, je často důrazně poukazováno

– prezident by měl požadovat provedení přezkoumání odborně zaostávajících tzv. státních zástupců, kteří neumějí aplikovat platné právní předpisy v praxi, neměl by jim vůbec podepsat zvyšování platů

– st. zástupci neznají předpisy podrobně, neumějí odůvodňovat a argumentačně zdůvodňovat

– písemně se často vyjadřují na úrovni jednoduché, až “hospodské” mluvy

– jejich odpovědi jsou natolik obecné, nicneříkající a odborně mizerné, zcela nezákonné a neprofesionální

– mnozí státní zástupci se ani nesnaží o odborné a věcné vyjadřování v jejich  úředních listinách

– jsou líní se podívat do jiných právních předpisů či judikatury atd.

– vzájemně se kolegiálně kryjí u všech stupňů státních zastupitelství

– v jejich listinách jsou obsahem povětšině zcela neodborná a nicneříkající tvrzení, omezená toliko na pár obecných,  povrchních vět, c cílem a úmyslem adresáty účelově dezinformovat a poškodit

– do trestního řádu je nutné zákonem uložit povinnost usnesení a rozhodnutí státního zástupce, resp. státního zastupitelství, pokaždé řádně odůvodňovat

– za neodbornost, profesní zakrnělost jim nemůže být navyšován plat

Tolik názor jedné právničky, která pochopitelně chce zůstat v anonymitě. Má bohaté zkušenosti ze své praxe. Jen bych doplnil – je neskutečné, že prakticky žádný soudce či státní zástupce nenese odpovědnost za vážné porušení zákona, přísahy a předpisů, k jejichž porušení dochází masově, natož aby byl citelně potrestán. Často jsou „potrestáni“ jen směšným snížením platu, nebo přeřazením do jiné funkce či na jiné pracoviště. Ve vyspělých zemích, s dlouhou tradicí demokracie není možné, aby se na místa soudců a státních zástupců dostalo takové množství neschopných, mnohdy všehoschopných lidí. Mají v sobě nepsaný mravní zákon, který ctí a při nechtěném pochybení dokáží i sami odstoupit. Můžeme si proto živě představit jak tito lidé bez mravné páteře, bez sebekontroly, sebereflexe, bez hrozby postihu a trestu s nemravnými zvyklostmi z doby totality, tyto pro funkčnost demokracie tak životně potřebné funkce, bez jakékoliv hrozby z postihu za nezákonné a nemravné jednání, dokáží zneužívat na úkor občanů, země a její budoucnosti. Postkomunistický základ justice stále přetrvává v osobách myšlení i zákonech. Pokud zde nebude dosaženo nápravy, nebude ani stav demokracie v naší zemi budit naděje.

Podepsáním tohoto nemravného zákona o zvýšení platů soudců a státních zástupců by nám Václav Klaus opět ukázal jaké hodnoty ctí a jaký je jeho skutečný charakter. Nemůže nevědět. Tento článek obdrží obratem KPR také, včetně médií.

 

Jan Šinágl, 29.12.2012

Zdroj: http://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/nemravne-navyseni-platu-soudcu-statnich-zastupcu-a-poslancu-v-dobe-kdy-je-zeme-v-krizi.html