TECHNICKÉ ASPEKTY PREDPOTOPNEJ DOBY

Predpotopná doba? Áno v 19. storočí, teda v dobe po druhej globálnej kataklizme sa tento pojem ešte v literatúre a v bežnej hovorovej reči často používal, kým pomaly nedoznel v podvedomí tých ľudí, ktorí ešte dobrovoľne neklesli na úroveň dnešných biorobotov. Teda ľudí dobrovoľne nemajúcich vlastný názor a ani nesnažiacich sa o pochopenie toho čo sa deje a čo sa v minulosti stalo.

Časom však pojem „predpotopná doba“ strácal konkrétny význam a do dnešných čias došiel ako niečo už absolútne abstraktné, alebo len popis niečoho technicky starého (predpotopný stroj a pod.)
Ale táto doba reálne existovala. Vyznačovala sa vysokým stupňom technickej vyspelosti, ktorá bola daná šťastím, že prvá kataklizma, ktorá zničila antický svet pár stoviek rokov pred tým, ešte aj v tejto dobe poskytovala relatívne ideálne životné a fyzikálne podmienky.

Nám to príde určite podivné, ale je to len preto, že už celé generácie sa rodíme do týchto terajších životných podmienok, ktoré považujeme z hľadiska nášho poznania dokonca za dokonalé. Zotretie našej pamäte, rozbitie rodových väzieb a dôkladná prevýchova mala svoje príčiny a kto ich chce pochopiť, musí pochopiť aj inú históriu, ktorá je popísaná v II. kapitole tejto knihy.

Pre zjednodušenie dôvodov zmeny popotopných životných podmienok si teda aspoň povedzme, že druhá kataklizma bola sprevádzaná rozbitím druhej ochrannej kupoly, čím došlo k okamžitému úniku atmosféry do priestoru poslednej, najvyššej z troch kupolí, ktorá ešte ako posledná obklopuje Zem. Pravdepodobnou príčinou bol náraz umelého satelitu Fata, ktorý bol inštalovaný tesne pod druhou kupolou. Prečo a načo bol tento satelit inštalovaný si samozrejme povieme neskôr. Je o tom veľa historických dôkazov, takže sa o tom nebavíme v žiadnom prípade len hypoteticky.

Náraz spôsobil pravdepodobne náhle otvorenie druhej kupoly nad Sibírskym územím, čím došlo k prudkej vzájomnej výmene hélia a dusíka z atmosféry a medzipriestoru a malo to samozrejme za následok známy efekt šokového zmrazenia, ktorý premenil koncom 18. storočia Sibír a severnú polárnu Arktídu na obrovský


kus ľadu. Chladná atmosféra sa náhle zviezla po okrajoch kupoly až ku Antarktíde, ktorú tiež zmrazila. Šokové mrazenie sa používa aj dnes, napríklad v potravinárstve a je pomerne jednoduché. Stlačený dusík, alebo hélium necháme prudko sa vypariť-expandovať nad produktami, ktoré chceme šokovo zmraziť a náhly pokles tlaku spôsobí tak intenzívne schladenie, že potraviny zmrznú na kosť behom zlomku sekundy. Preto nachádzame sibírske mamuty v požívateľnom stave so srsťou na tele a s ešte nestrávenou potravou v žalúdku. Kolízia spôsobila na nízkej obežnej dráhe vznik dvoch vrstiev trosiek, ktoré pomerne dlho obletovali sféru nad povrchom a postupne padali na zemský povrch v kataklizmatických cykloch trvajúcich až za polovicu 19. storočia. Pozostatky Faty mali štruktúru hliny, ktorá pokryla obrovské teritória a pozostatky kupoly mali kremičitú štruktúru „saharského“ piesku, kde aj poväčšinou postupne skončili. To čo tam ešte zostalo v pravidelných cykloch padá dodnes dole vo forme meteoritických rojov.

padajúce-hviezdy-mliečna-dráha-noc-3607859-freepixabay

Vráťme sa však pred obdobie, kedy sa to stalo, teda do Predpotopnej doby, 15-18. storočie.

Pred rozbitím kupoly boli hlavnou zložkou atmosfér pod a nad kupolou dusík, hélium, CO2, vzácne plyny, vodná para a kyslík tlačený k zemi v malej vrstve. Na kupolou bol tlak oveľa menší a obsahoval prevahu dusíka.

Tlak bioatmosféry sa pred kataklizmou pohyboval až na úrovni vnútrobunkového tlaku biologických štruktúr, preto sa dá predpokladať že bol na úrovni 6-8 atmosfér. Takýto stav je, vlastne bol prirodzený a umožňoval oveľa jednoduchší osmotický proces, ktorým sa realizuje látková a energetická výmena v biologických organizmoch s jeho okolím. Preto v dôsledku prudkého zmenenia tlaku únikom nad kupolu po kataklizme došlo k masovému uhynutiu mnohých zvierat a v ľudskej rase hlavne velikánov, teda pravej šľachty. O tom si viac povieme v nasledujúcich statiach.

Nás však bude viac z technického hľadiska zaujímať vysoký obsah hélia a vodnej pary v atmosfére.
Hélium je prirodzeným produktom matky Zeme, ktorú nazývali Gaia a jeho obsah v atmosfére mal dvojaký význam. Jednak spôsoboval zvýšenie prirodzenej zvukovej frekvencie a tým aj zlepšenie prenosu vyšších harmonických frekvencií, čo umožňovalo využiť tieto vlastnosti na jednoduchú komunikáciu pomocou rezonančných štruktúr stavieb a pomerne jednoduchých tvarovo ladených aparatúr. Zároveň sa udržiavala vysoká hustota a hodnota rezonancie energetického pozadia, ktorým sa všeobecne živil ľudský organizmus. To sa teraz bohužiaľ musí suplovať nadmerným pitím, jedením, solením a sladením. A tiež intenzívnejším dýchaním, so zapojením kyslíka do katalizácie energie.

Ako hélium zvyšuje rezonančné frekvencie si môžete sami overiť jednoduchým vdýchnutím hélia z párty balónika. Je to bežne dostupná zábavka. Hélium je aj prostriedok hĺbkového potápania.

Pre vtedajšiu dobu bolo obrovským prínosom hlavne technické využitie hélia, ako leteckého a transportného média. Celá predpotopná éra sa vyznačovala využívaním balónov a vzducholodí pre verejnú a stavebnú dopravu. Získanie hélia bolo pomerne jednoduché. Aparatúry na vzducholodiach ho oddeľovali z vyšších vrstiev atmosféry a skvapalňovali. Potom sa plnili do lietajúcich a transportných aparatúr.

Nosnosť vtedajších vzducholodí bola enormne vysoká, vďaka vysokej hustote atmosféry a jej vysokému atmosférickému tlaku. Preto nebol najmenší problém premiestňovať tisíc tonové megality, zdvíhať obrovské stĺpy, či kolóny a bez námahy ukladať preklady, mostovky, liatinové konštrukcie alebo budovať kupoly stavieb. Taktiež sa to prejavilo prudkým rozvojom kartografie a mapy z tohto obdobia sa vyznačujú nebývalou presnosťou a detailnosťou. Väčšina však je pod zámkom, alebo predatovaná do neskoršieho obdobia.

Samotné letectvo, teda plachtenie a využitie kĺzavého letu bolo vtedy omnoho jednoduchšie, nakoľko pre vztlak stačila omnoho menšia plocha krídel. Ostatne to aj vidno na rôznych dobových technických náčrtkoch, kde lietadlá a vírniky majú pomerne malé aktívne plochy, preto sa nám zdá, že nikdy nemohli lietať.

V skutočnosti bolo možné „lietať“ hoci aj v drevenom koryte s pomerne malými krídlami.
A ak vznášanie podporila pomerne malá héliová vzducholoď a pridali ste pár vesiel…

zeppelin-balón-vzducholod-steampunk-6108432-freepixabay

Článok môžete čítať ďalej kliknutím na odkaz (a vložením hesla: ezopress):
Kniha o globálnej lži – IV – pdf

kde sa dozviete:

Viac o predpotobnej dobe – 15.-18. storočie
Atmosféra, technika a ďalšie podmienky života v predpotopnej dobe
Poantické znovuosídlenie a zmapovanie celého sveta
Technické aspekty predpotopnej a popotopnej doby
Pyramídy v Egypte
Tri vyvolané katastrofy
Védické „náboženstvo“ a predkresťanské učenie Tovarišstva Ježišovho
Privatizácia Duchovného Majstra Ježiša cirkvou
Impérium cirkvi – Jezuiti
Viera – najsilnejší nástroj okupantov
Dejiny prepísané rozprávkami
Polárna Hyperborea
Podstata pyramíd
Hrady a mestá sa stavali na pňoch stromov z kremíkovej doby
Doktríny určené pre neľudí a ich ovce
Doktríny pre Človeka dané Stvoriteľom
Pojem večného života
Duše mŕtvych – deväť stupňov reinkarnácie
Likvidácia Rodu, miešanie rás, genetická manipulácia a fyzická likvidácia duchovne vyspelých ľudí
Indigové deti
Prečo náš mozog v súčasnosti funguje len na 5%
Proces aktivácie šišinky

Zdroj:

https://clanky.info/2022/01/kniha-o-globalnej-lzi-iv/

 

Předchozí díly:

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-4-dil-kosmologie-vznik-a-vyvoj-zeme/

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-2-dil-padelane-a-skutecne-dejiny/

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-proc-nas-lzou-i-vedci-2dil/

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-uvod/