Kniha o globálnej lži, na základe výskumov odborníkov, popisuje skutočnú realitu. Evidentne falošnú históriu zámerne prelína s vedou a to hlavne biológiou, fyzikou, matematikou, genealógiou, chémiou, kozmológiou, geológiou, architektúrou, anatómiou, … Neodhaliteľnosť klamstva totiž nastolený systém stavia hlavne na tom, že všetky odbory vedy núti pracovať bez výrazného a dôsledného vzájomného prepojenia.

Pre tých, čo sú na úrovni poznania, že ešte veria tomu, že to, čo je nám podsúvané je pravda, budú informácie z tejto viac dielnej série článkov šokujúce a tak mnohí to ani nedočítajú, nakoľko to budú považovať za fikciu a tým pádom za stratu času. Ak ste však otvorení na prvý pohľad aj „nereálnym“ či pre Vás ešte „konšpiračným teóriám“, po dočítaní knihy budete žasnúť v akom nevedomí ste žili doteraz.

Ak Vás zaujme táto téma a chcete vedieť prečo a kým boli prekrútené fakty, ktoré nám odovzdávajú v najlepšej viere naši rodičia od narodenia, potom škola, … odporúčame aj súvisiace články a videá:

budovy-piesok-stratené-mesto-armagedon-apokalypsa-5813025-freepixabay

AKO ČÍTAŤ TÚTO KNIHU

Táto kniha je možno trochu iná, ako sú tie, s ktorými sa môžete bežne kdekoľvek stretnúť. Dôvodom je tá skutočnosť, že všetko čo z reálneho života poznáte sa tu stavia vedome a dokonca systematicky úplne na hlavu. Princíp je jednoduchý: Ideme do všetkého rýpať!

Načo je to dobré? Predovšetkým na to, aby ste sa naučili žiť bez šablón. Je to vlastne tak trochu drzý návod, ako sa pokúsiť kriticky a úplne inak myslieť. A pri tom sa prestať báť nepochopenia.

Ak tejto knihe teda chcete aspoň máličko porozumieť, musíte mať aj nutnú dávku tolerancie, dostatok otvorenej mysle a určitú mieru schopnosti sa aspoň pokúsiť navodiť v svojom vnútri to, čo dnes ľuďom veľmi chýba, teda súdnosť a úplnú slobodu myslenia.

Preto sa pokúste si predstaviť, že ste sa práve narodili, neviete o svete úplne nič, nikdy ste nechodili do školy, nikdy ste nečítali žiadnu knihu, nevideli žiadny film, s nikým ste ešte vôbec nekomunikovali.

Tento proces oslobodenia mysle však vôbec nie je ľahký, pretože sme od narodenia vedení k tomu, aby sme sa riadili striktne predpísanou sústavou myšlienkových pravidiel, ktorými nás systém v ktorom žijeme niekoľko storočí zámerne opantáva.

Hlavným zmyslom, ktorým sa pri čítaní musíte riadiť, je pokúsiť sa nájsť miesto, kde je schovaný ten zákerný účelový vzorec, ktorý nás v poznaní fungovania sveta vedome zavádza. Pokúste sa odhaliť ho akosi aj sami v svojej hlave a následne vlastným rozumom všetko bez predsudkov analyzovať. Nikto netvrdí, že všetko čo tu vyriešime je absolútna pravda. A dokonca ani byť nemusí.

Pre naštartovanie vyššieho vývoja každého človeka bude totiž úplne stačiť, ak si každý sám nájde návod, ako k tej vlastnej pravde dôjsť úplne nezávislou cestou.

Nevyhnutné je preto len tak sám pre seba si aspoň vysvetliť dôvody, prečo musíme myslieť práve tak, ako to od nás chce spoločnosť, škola, rodina, veda, kultúra a pokúsiť sa odomknúť naše zaseknuté podvedomie.

Ak je totiž pravda, že človek je od prírody mysliaci tvor, nemôže zákonite brať všetko, čo sa mu podsúva ako hotovú vec, kým si sám nenájde a neposúdi všetky možné aspekty, neanalyzuje ich a až potom uloží do svojej vnútornej knižnice na to správne miesto.

Môže tak urobiť len ten, kto nemá tendenciu sám seba hlboko podceňovať a myslieť si, že všetci ľudia okolo neho sú omnoho múdrejší a preto nemá dôvod ani potrebu si myslieť niečo iné, ako chce jeho okolie. A na druhej strane to tiež nemôže byť ani človek, ktorý si myslí, že on už všetko vie a nič vedieť už vôbec nepotrebuje. To je omyl. Čím viac vieme, tým viac vidíme, čo ešte vôbec nevieme.

Preto ak niekto pri čítaní tejto knihy zo svojho pohľadu dokonca nadobudne hlboké presvedčenie, že to, čo tu číta sú iba obyčajné bludy, nebude mu to mať nikto za zlé. Veď nie každý kľúč musí pasovať do každej zámky a nie každý človek potrebuje odomknúť svoju trinástu komnatu.

PRVÁ LEKCIA PO FIKTÍVNOM NARODENÍ

Vitajte na tomto svete! Nebudeme vás dlho zdržiavať. Ak máte to šťastie a narodili ste sa do nádhernej milovanej rodiny, ktorá vás bude s láskou opatrovať a chrániť, rýchlo prekonáte toto ťažké obdobie. Ak nie, budete si to musieť tak trochu odtrpieť. Príroda vám však dá účinný obranný filter, ktorý vám to uľahčí, aj keď nejaké stopy na vašej duši možno navždy zostanú. Veď toto obdobie vôbec nie je ideálne pre život, aj keď všetci okolo vás budú možno robiť všetko preto, aby ste si to celý život mysleli. A budú vás presviedčať aj o tom, že to čo budete žiť ďalej je tiež to najlepšie čo bytosť menom človek môže na tejto Zemi darom vlastného sebauvedomenia dostať. Zatiaľ tomu ale kľudne verte. Pomôže vám to prekonať všetky detské choroby, strádania a strasti prvých fáz života. Cíťte sa preto v bezpečí a zdravo sa rozvíjajte v náručí matky, ak môžete, učte sa milovať od svojho otca, od súrodencov, rodiny, intenzívne vnímajte svet, snažte sa pomaly naučiť správne cítiť, vidieť a myslieť. Stretneme sa, keď sa tento obranný filter stratí a vaše vedomie začne naplno objavovať svet okolo vás.

DRUHÁ LEKCIA

Nastal krásny čas hier a detských objavov. Ešte si stále neuvedomujete, že systém, ktorý vládne na tejto Zemi s vami už plne počíta. Máte už fixné rodné číslo, systémové miesto nového občana nejakej šťastnej, či nešťastnej krajiny, pár nepríjemných lekárskych vyšetrení, vpichov, očkovaní a odberov, bez ktorých sa vaši predkovia kľudne zaobišli aj bez následkov. No vy nereptajte! Systém sa o vás predsa iba úplne nezištne stará. Chce pre vás vždy len to najlepšie. Chce, aby ste dôverovali lekárom, ktorí sa nejakým zázrakom stali nadľuďmi, chce, aby ste sa iba predpisovo a šablónovite vzdelávali, naučili sa už v detstve vzorne konzumovať, poznávať hodnotu peňazí, závidieť rovesníkom zbytočné veci a potom aby ste v tomto duchu individualizmu a egoizmu vyrástli a zaradili sa do systému, ktorý vás nevyhnutne presne takých potrebuje. Inak sa totiž tento systém zosype. No nebojte sa. Nemusíte byť žiadny génius, to od vás predsa tento systém nechce. Za vás budú aj tak myslieť vždy tí druhí. Naučte sa preto iba nevytŕčať, nemyslieť mimo stanoveného rámca, ktorý vás naučia v škole. Naučte sa používať len schválené zdroje informácií a budete mať možno šťastie. Dostanete nejakú prácu, kariéru a neskôr pôžičku, ktorú môžete celý život uvedomelo a s nadšením splácať. Ak máte šikovných rodičov, ktorí nestihli splatiť svoje pôžičky, môžete ich postupne prevziať a pripraviť rovnaký dar aj svojim deťom. To sa teraz nosí… Nie ako v minulosti, keď nehodní rodičia nechávali deťom iba nejaké hlúpe životné skúsenosti a základné štartovacie generačné základne do nového života.

Mladý človek predsa nemôže začínať s voľnými rukami, bez dlhov a záväzkov! Už ako študent musí mať záväzky, dlhy a teda aj „výhodnú“ štartovaciu pôžičku. Bez toho sa potom nikdy nenaučí žiť v realite a nebude vedieť sa s týmto systémom bez reptania a zodpovedne popasovať.

No toto všetko tak nádherné a skvelé vás ešte len čaká. Systém vás onedlho vezme do škôlky, školy a všetko toto vás dokonale naučí cez prepracované a odborne schválené šablóny. Naučíte sa možno rozoznávať desiatky pohlaví, zasvätia vás do nevyhnutnosti uznávania hranej demokracie, rodového elitárstva a slastí utkaných z rôznych finančných, či religióznych pavučín.

Čoskoro spoznáte „pravú“ vedu, nádherne vymyslené dejiny, či „reálny“ život. Budete mať ten správny svetonázor a zmierite sa so svojim statusom v spoločnosti daným vám už vopred. Ale budú vás opíjať aj mylnou nádejou, že budete môcť raz urobiť dieru do sveta, ak niekoho šikovne potopíte, odstránite, alebo zdravou súťaživosťou drzo zlikvidujete. Nie je predsa pre každého voľné miesto na výslní a svet patrí len tým, ktorí majú k tomu buď správny egoistický štýl, široké ramená, známosti, alebo aspoň správne rodinné zázemie. Ak nič z toho nemáte, máte smolu. A možno nie … Ale to pochopíte až po prečítaní tejto knihy.

Kým k tomu „zasväteniu“ do systému celoživotného otroctva ale prídete, čo keby ste skúsili preskúmať aj niečo celkom iné, takzvané alternatívne, dokonca pre tvorcov šablón až konšpiratívne a neprijateľné? Potom si k tomu na druhú stranu len položte dnešnú klasickú šablónu a skúste priamo porovnať. Veď čo sa môže stať? Nič. Iba sa slobodne sa rozhodnete, čo vám lepšie sedí a ako chcete ďalej žiť. Môžete žiť v „pekných“ šablónach, alebo v „nepeknej“ realite s pocitom možnej slobody a nezávislosti.

TRETIA LEKCIA

Tak poďme na to. Porozmýšľajte, čo by sa stalo, keby ste predpokladali, že ten, kto udržiava v chode tento systém má k tomu celkom jasný a dobre premyslený motív.

Tento motív je pritom celkom jednoduchý. Niekto chce proste udržať svoj status prostredníctvom želaného formovania stavu mysle občanov a to už od ich útleho veku. Jeho nástrojom k tomu je účelová výchova a rýchle zapojenie do systému zahltenia mysle odobratím od vplyvu rodičov a pohltením osobného voľného času v konzumnom kolotoči. Ak človek už od narodenia nemá čas si vytvárať vlastné šablóny myslenia, lebo je hnaný princípom akejsi potreby komerčného prežitia a neúprosne tlačený všeobecným pudom sebazáchovy, potom bude zákonite narýchlo siahať len k tým šablónam, ktoré mu niekto vymyslí a šikovne podhodí. Tomu slúži škola, sociálne programy, celoživotné vzdelávanie, tlač, televízia, reklama a politická propaganda. Všetko je premyslené.

Dokonca sa to u detí a rodičov deje pod sankčným postihom: „Ak nebudeš chodiť do školy a nebudeš sa dobre učiť to, čo ťa my učíme, potom budeš mať s nami vážne problémy, budeš mať zlý prospech a nakoniec nebudeš mať ani šancu na trhu práce“!

Naviac aj rodičom, ktorí by si náležite nectili povinnú školskú dochádzku svojich detí, hrozí prísny trest. To sa zdá byť v poriadku a možno v poriadku aj je, pokiaľ by tu nebolo to ale …

Sú samozrejme sociálne skupiny, pre ktoré je tento sankčný systém povinného školstva určite veľkým prínosom, ale pre zodpovedných a inteligentných rodičov naplno vyvstáva otázka, či majú takíto rodičia nejaký dopad na to, čo sa ich deti vlastne v škole učia …

No jasné, že vôbec nemajú… Ak teda nemajú, sú ešte deti vôbec ich majetkom, alebo sa ich deti od malička stávajú majetkom nejakého globálneho systému? Áno, správne. Deti sú jednoznačne majetkom globálneho riadiaceho systému, ktorý ich tvorí len na svoj obraz.

A je jedno, či sa to volá socializmus, kapitalizmus, alebo nejako úplne ináč. Každý systém deti vždy vychovával a vychováva na želanej báze a nemajú na to dopad dokonca ani učitelia, lebo sú povinní dodržiavať schválené učebné osnovy. Veď nechceme mať anarchiu a stredovek! Osnovy vytvárajú najmúdrejší z najmúdrejších pedagógov, ale tiež len zo schválených zdrojov. A priestor pre vlastné myslenie žiakov? Nie je …

No tu možno záleží aj na osobnosti každého učiteľa, ktorý teoreticky síce môže ponúknuť priestor aj pre tvorivé myslenie, ale to je veľmi, veľmi nebezpečné. Ak sa to niekto náhodou dozvie, môže byť zle. Česť a sláva tým, ktorým sa to aspoň trochu podarí!
Výsledok?
Pokiaľ možno, treba sa vykašľať na rozvíjanie tvorivého myslenia a ide sa radšej tvrdo podľa osnov…!

Tvorivé myslenie nie je v koncepte tejto podivnej doby, pretože nastolenému systému akosi veľmi nedefinovateľne škodí. Mladí ľudia s prirodzeným talentom tvorivosti, ktorých ani školstvo nezlomilo veľmi rýchle strácajú ilúzie hneď po príchode do praxe, kde sa toto neobvyklé ponímanie vlastnej prezentácie myslenia ani trochu nenosí.

Po niekoľkých nepochopených kopancoch utŕžených od celého pracovného kolektívu zákonite títo nešťastníci trpia akýmsi pocitom menejcennosti. Súčasné „systémové“ kolektívy majú dokonca silné obranné tendencie, ktoré ich nútia takýchto „nesystémových exotov“ okamžite vylučovať zo svojho stredu. Ozajstný tvorivý človek totiž intuitívne používa individuálne myslenie, teda akési neprijateľné myslenie bez zaužívaných stereotypných šablón. Napriek tomu že tvorivému človeku ide len o spoločný cieľ a spoločné dobro a vnútorne koná vedome v záujme celého kolektívu, nemôže byť kolektívom nikdy pochopený a ocenený, lebo jeho status je absolútne nesystémový. Takýto mladý tvorivý človek žiaľ ani vôbec nevidí, že spôsobuje u tých „správne zaradených“ kolegov iba absolútnu nedôveru, vyvoláva u nich panické obavy z ohrozenia kariérneho postupu a ich obmedzenosť v tom vidí dokonca aj známky akéhosi neprijateľného, neprípustného povyšovania. Ak si toto ponímanie tvoriví ľudia ťažko odtrpeli už v škole a pritom stále naivne verili, že v praxi si to možno ešte nejako vynahradia, je to pre nich určite posledná rana. Rana na celý život …

Ak máte tú smolu, že patríte k takto ťažko postihnutým ľuďom, ktorých by bolo z pohľadu tejto doby najlepšie poslať na inú planétu, alebo zavrieť do psychiatrickej liečebne, vôbec nezúfajte. Chyba nemusí byť na vašej strane. A dokážeme si spolu, že ani nie je. Autori tejto knihy si totiž tým všetkým prešli a chcú vám pomôcť sa stým nejako bez psychickej ujmy vysporiadať. Možno dokážete potom ľahšie pochopiť, že všetko čo smeruje proti vašej prirodzenej intuícii je aj tak len víťazmi tejto doby plánovaný zámer a vedome pretláčaný smer ovplyvňovania súčasného človeka. Človeka formovaného na obraz programovaného robota, od ktorého sa očakáva iba vzorné plnenie stanoveného programu. Nič menej a nič viac… Dosiahli, že 90% ľudí je s týmto svojim statusom úplne spokojných a preto neočakávajte že vám budú rozumieť, alebo budú chcieť niečo zmeniť.

Ako nám to režiséri sveta urobili a prečo?

 • Náš parciálny svet bol a je výsledkom neustáleho boja dobra a zla. Také je aj religiózne vyjadrenie dejín a zakladá sa bohužiaľ na určitej ľahko overiteľnej pravde. Aj keď je to trocha zložitejšie z pohľadu, čo vlastne je dobro a čo zlo, ale principiálne je to dajme tomu tak. Dobro je totiž vždy ponímané z pohľadu víťaza…
 • Dosť na tom, že vnútorný svet tvorivého človeka sa dá cielenými zásahmi už od narodenia formovať tak, aby výslednica spoločenského vedomia bola mierne v pluse a svet potom globálne postupuje v pozitívnom smere. Ak je priaznivý duch doby… Bohužiaľ v takomto svete teraz už vôbec nežijeme a nežili sme ani v kvázi socializme, ktorý k týmto princípom iba zhruba neúspešne inklinoval.
 • Takýto pozitívny svet existoval a sa vyprofiloval po rannom stredoveku a trval nejakých tisíc rokov a dnes ho „poznáme“ ako tzv. Antickú dobu. Jej reálne datovanie je zámerne pozmenené a presunuté pred ranný stredovek z dôvodov, ktoré si následne popíšeme. Tisícročná perióda vyspelej antickej doby je doslova zámerne vyrezaná z pomerne blízkej histórie po obrovskej kataklizme, ktorá zlikvidovala Antickú ríšu v terajšom 16. storočí.
 • V takejto dobe teda ľudia ešte donedávna fungovali a prírodné a fyzikálne podmienky ktoré k tomu mali, boli úplne iné ako máme my teraz. Preto udržať pozitívne vedomie obyvateľov nebolo v tých časoch zložité. Boli k tomu vytvorené a zdokonaľované umelé prostriedky založené na úplne prírodnej báze. To si samozrejme v knihe popíšeme podrobnejšie.
 • Veľká časť ľudí antickej periódy však nedobrovoľne žila aj osobitných enklávach oddelených od pozitívneho sveta a trpela pocitom permanentnej nespokojnosti. A to napriek tomu, že ľudia vďaka špecifickým podmienkam nepotrebovali k svojmu blahobytu, aby niekto niekoho ovládal, vykorisťoval, alebo žil na cudzí úkor. Prírodných prostriedkov pre zmysluplný život bolo viac než dosť. Títo ľudia však mali veľký genetický problém. Nemali totiž žiadny dar prirodzenej tvorivosti, preto ich životná filozofia bola v silnom antagonizme s dobou o ktorej hovoríme a pozitívna antická spoločnosť ich vlastne vôbec nepotrebovala. Bolo to možno aj na škodu veci, lebo táto forma ľudí mala zase iné výrazné danosti a schopnosti, ktoré bolo možné podchytiť a možno aj pozitívne využiť, napríklad hoci len nevšedný organizačný a obchodný talent. Nakoľko sa tak nestalo, ich spoločenská elita sa sústredila na veľmi precízne organizovanie vlastného religiózneho života, do ktorého zahrnuli všetkých občanov, ktorí nemali dostatok schopností a intelektu sa tvorivo podieľať na budovaní Antickej únie v duchu jej progresívneho smerovania k dokonalosti a tvorivosti. Svoje ovečky preto nespokojenci použili na vlastné sociálne projekty a vybudovanie vlastnej sociálnej základne a spoločenskej hierarchie. To ostatne obom stranám Antického sveta plne vyhovovalo. Už len s nostalgiou títo tzv. cirkevníci spomínali na obdobie ranného stredoveku, keď ich vplyv a vláda presahovala cez veľké územia západnej Európy a severnej Afriky a s úctou strážili svoje precízne cirkevné archívy z obdobia veľkej slávy.
 • Nemáme žiadne relevantné dôkazy, ktoré by nám preukázali, že sa cirkevníci nejako aktívne podieľali na vyvolaní, výsledku a následkoch obrovskej kataklizmy, ktorá úplne zničila antický svet a vyhladila väčšinu obyvateľov obrovskými vlnami tsunami po páde obrovského telesa na povrch Zeme, ale výsledok tejto kataklizmy bol pre nich relatívne priaznivejší, ako pre zvyšok sveta. Prežili v hojnejšom počte a ihneď sa snažili na troskách tejto zničenej civilizácie vybudovať svoj vlastný projekt novej cirkevnej hierarchie s naviazaním na ranný stredovek. Ako majetkové právo na nové delenie sveta si zvolili niekdajšie staré cirkevné mapy, na ktoré nadviazali obdobie po kataklizme a celú antickú periódu jednoducho vyhodili z dejín a presunuli pred ranný stredovek. Využili svoj nevšedný organizačný talent a servilný štáb jezuitov na precízne prepísanie a preformátovanie spoločenských dejín tak, aby zodpovedal novej doktríne kontinuálnej nepretržitej vlády cirkvi od ranného stredoveku až po postkataklizmatickú súčasnosť. K tomu potrebovali antickú dobu zavalenú troskami presunúťdo dávnej minulosti pred náš letopočet a snažili sa ju čo najdokonalejšie prekombinovať do tej podoby, ako nám ju prezentujú dnes, teda ako spoločnosť chamtivú, zvrátenú, neustále bojujúcu a morálne absolútne skazenú. Na to použili ľahko odhaliteľný vzorec totálnej negácie a falšovania osobností, nelogickej historickej postupnosti, nedokonalé prerobenie historických nápisov a historických artefaktov a výmyslov, ktoré neskutočne mätú historikov.
 • Kým cirkev nasadila všetky sily a prostriedky na realizovanie svojho zámeru, zvyšok sveta sa rýchle spamätával a zmobilizoval a pomerne rýchlo znova vybudoval na platforme osvietenstva, protestantizmu a technickej vyspelosti nový svetový systém, ktorý veľmi rýchlo vyhodil cirkev zo sedla a ovládol svet v koncepcii vyspelej a produktívnej predpotopnej doby. Táto doba je v knihe podrobne popísaná, preto sa jej nebudeme teraz širšie venovať. Žiaľ táto doba netrvala ani dve storočia a nová kataklizma ju zmietla z povrchu Zeme. Ku koncu terajšieho 18. storočia sa teda cirkvi záhadným spôsobom znova naskytla možnosť urobiť reparát a pokúsiť sa ovládnuť svet pomocou svojich starých cirkevných máp, poantických korektúr a nových vymyslených dejín. Predpotopná doba bola zrejme umelo skrátená zmenou kalendára a dejatelia, panovníci a umelci tej doby boli buď dehonestovaní (ak pôsobili mimo plánovaného územia novej Svätej Ríše Rímskej), alebo jednoducho privatizovaní, premenovaní a umelo vsadení ako vlastní dejatelia do vymyslených dejín tejto tzv. Svätej Rímskej Ríše. Skokovitý úbytok obyvateľstva bol zdôvodnený vymyslenými morovými epidémiami a vymyslenými smiešne vyfabrikovanými neustálymi vojnami, ktorými sa riešili aj problémy s nesediacimi hranicami a už dávno neexistujúcimi štátmi z máp ranného stredoveku.

Toľko schéma našich predpokladaných dejín, ktoré si presnejšie popíšeme a dokážeme na základe skutočností a logických postupov, ktoré si načrtneme. Chceme totiž hlavne nájsť neustále sa opakujúce špecifiká a primitívne šablóny myslenia autorov falošných dejín, ktorými ich potom ľahko odhalíme:

 • Budeme hľadať dôkazy existencie oboch nedávnych katakliziem a dôvody ich zatajovania.
 • Budeme hľadať cirkevné mapy, ktoré slúžili na nové právne rozdelenie sveta po prvej a druhej kataklizme.
 • Odhalíme ako a prečo sa mapy a listiny falšovali a ako sa čarovalo s ich datovaním.
 • Budeme hľadať nezrovnalosti v dejinných väzbách, zjavné chyby, stereotypy, primitívnu naivnosť a nelogičnosť vyplývajúcu z nedostatku samostatnej tvorivosti autorov falšovaných dejín, ktorí postupovali podľa jednotnej otrepanej schémy danej „zhora“.
 • Popíšeme si zvrátené myslenie a ciele falšovateľov a posúdime zrejmé cesty, ktorými sa snažili formátovať celosvetové dejiny.
 • Nájdeme urputne sa opakujúcu schému a primitívny univerzálny vzorec ktorý na to všetko až do bezvedomia neustále dookola používali.
 • Vysvetlíme si princíp globálnej negácie očividne uplatňovaný takmer vo všetkom, čo tvorcovia falošných dejín vyprodukovali, aby navždy zrušili status, pamäť, rodové väzby, vieru a poznanie sveta u svojho nepriateľa, teda človeka tvorivého, svetlého a pozitívneho, ktorý prirodzene vládol pred obdobím katakliziem.
 • Odhalíme si základné znaky netvorivého človeka, jeho šablónovitosť, uctievanie prvkov symbolizmu, číselných periodických zákonitostí, negativizmu, temna, stereotypu, mamonárstva bezcitnosti a bezcharakternosti.
 • Vysvetlíme si prečo v prepísaných dejinách platí, že čierna je v skutočnosti biela a naopak a k čomu to viedlo.

Ak budete náhodou sami iniciatívne hľadať rôzne stopy v „oficiálnych“ dejinách a starých listinách, tak si uvedomte, že všetko, čo tam nájdete a obsahuje nápadne nelogické detaily, primitívne podrobnosti a idylické príbehy z obdobia, ktoré nemohla poznať ani „vševidiaca“ cirkev, tak si to kľudne celé škrtnite, lebo ide o totálny blud a absolútny výmysel. Sem patrí napríklad celé Antické obdobie hlúpo strčené pred náš letopočet. Predpotopné obdobie je zase iba účelovo novými vládcami sveta privatizované a osobnosti danej doby sú premaľované, premenované, prehodnotené a prekrútené podľa schémy, korešpondujúcej s želaným chodom dejín smerujúcim k nepretržitej tisícročnej nadvláde cirkvi nad svetom …

Zbytok dejín je bohužiaľ tiež tak málo vierohodný, ako to vidíme aj dnes, keď sa dejiny drzo prepisujú aj počas života len jednej našej generácie. Výsledok je absolútny blud …

Načo je to potom vôbec dobré analyzovať? Keď už pre nič iné, tak by sa tieto výmysly aspoň nemuseli učiť naše deti. Zaslúžia si pravdu. Nie je hanba priznať sa že sme tomu museli aj my uveriť, lebo sme nepoznali dôvod tohto zámerného falšovania.

A nebudeme sa zaoberať len falšovaním dejín, lebo takýchto prác je v poslednej dobe už našťastie dosť.

Budeme pri hľadaní reality s evidentne falošnou históriou zámerne prelínať aj vedu a to hlavne biológiu, fyziku, matematiku, genealógiu, chémiu, kozmológiu, geológiu, architektúru a keď bude nutné, hoci aj anatómiu. Neodhaliteľnosť klamstva totiž nastolený systém stavia hlavne na tom, že všetky odbory vedy núti pracovať bez výrazného a dôsledného vzájomného prepojenia.

Ak tento princíp izolacionizmu rôznych vedeckých odborov zrazu porušíte, s prekvapením zistíte, že to, čo napríklad tvrdí fyzika o stavbe atómu a väzbe valenčných elektrónov, to chémia a biológia bez najmenšieho začervenania popiera.

Lekárska veda akoby bola z úplne inej planéty a tvári sa, že fyziku a chémiu potrebuje len na využívanie akýchsi čiernych skriniek tvoriacich lekársku aparatúru. Dôležitý je návod na použitie a výsledkové šablóny. Aj liečebný proces potom ide len podľa stereotypov: ľudia sú iba bezduché klony a všetci musia mať rovnaký tlak, rovnaký tep, rovnaký moč a krvný obraz, … Hlavne že podporia nenažratý farmaceutický priemysel, ktorý to upraví bez ohľadu na následky.

Paleontológov ani nenapadne konzultovať procesy možného zachovania pozostatkov mŕtvych tiel hoci len s kriminalistami a kľudne si hádžu pri datovaní milióny rokov hore dole.

O to ľahšie to má kozmológia, lebo ich výmysly si nevie overiť už vôbec nikto a sami si vzájomne podporovanou vierou skladajú vymyslený vesmír do oblastí miliónov miliárd svetelných liet… No čo už, tak ako u archeológov, geológov, genealógov a globálnych ekonómov milión sem, milión tam. Ľudia sú pre nich vo všeobecnosti úplne blbí, nevidia si na koniec nosa, kto teda dokáže, že nemajú pravdu? Ale týmto všetkým sa budeme zaoberať, takže si to nechajme na potom.

Je však vôbec v silách jednotlivca obhájiť svoje poznanie voči super úzko špecializovaným ťažkým odborníkom, ktorí celý život študujú iba špecifický rozsah svojej odbornosti? Pritom im nevadí, že si doma nevedia ani vymeniť žiarovku?

Áno, je to nesmierne ťažké, pretože sú schopní vás ihneď zasypať spŕškou vyčítaných múdrostí z kníh, ktoré zásadne nikto pravidelne nereviduje, osobne neoveruje, pokiaľ sa ovšem nestane nejaká zjavná blamáž, ktorú je treba v tichosti vyriešiť. Že nepoznáte všetky tieto knihy, publikácie a články a neviete ich citovať? Tak potom čo sa im do toho miešate! Ste hlúpy amatér, šarlatán a konšpirátor …

Tento super princíp totiž zaviedol už Isaac Newton, ktorý vymyslel, že vedu môžete tvoriť len zo schválených, vedeckou inkvizíciou overených zdrojov. Kto sa od toho odkloní, ani nemôže byť vedec. Tým je koncepcia sveta daná vopred a mierne odchýlky nesmú popierať princíp, ktorý tvorí chrbticu financovania vedy. Ak chcete grant, nevymýšľajte vlastné teórie. Na to vám grant nikto nedá. Žiadaný výsledok aj tak poznáte vopred, takže ak niečo v tomto smere vylepšíte, zabetónujete, kariéru máte istú…

Čo s tým ale v našom ponímaní robiť? Nie je to nič ťažké. Musíte to proste robiť tak, ako to robia všetci naozaj slobodní tvoriví ľudia. Označte sa kľudne za šarlatána, nalepte si na čelo nálepku konšpirátora, otvorte myseľ a slobodne tvorte. Ale pozor! Snažte sa hlavne bojovať na poli, na ktorom veda z hľadiska celistvosti poznania nebojuje. Prepájajte aj vzdialené vedné odbory a svoju teóriu podrobte tvrdej skúške správnosti. Čo vám funguje vo fyzike, ale nefunguje napríklad v kozmológii, tak to radšej prehodnoťte. Ak to funguje v oboch odboroch, tak to namodelujte do ďalších a veľmi prísne overte.

Hľadajte v oficiálnych teóriách zjavné rozpory v danej oblasti a ak niektoré rozpory nájdete vyriešené vo vašej alternatíve, tak ste na správnej ceste. Konzultujte so známymi, pracujúcimi v danom špecifickom odbore. Možno vám súkromne radi povedia o vedeckých nezrovnalostiach, ktorých je neúrekom a sú cez oficiálne dogmy neriešiteľné. Veľa ich nájdete aj v mnohých odborných článkoch, lebo u mnohých vedcov existuje aspoň toľko svedomia, že sa to nesnažia vôbec zatajovať. Akoby vedome kričali:“ Zachráňte, nás, osloboďte nás, my to urobiť nesmieme!“

Dobrou pomôckou v tejto oblasti je aj Wikipédia. Má tú výhodu, že jej korekčný program vás ihneď upozorní aj na voľnomyšlienkárstvo, tým, že sa objaví poznámka: „uviesť zdroj“. To sa dá veľmi efektívne využiť a všímať si práve tieto napadnuté údaje. Anglická verzia je pritom najortodoxnejšia, málo tvorivá, prísne kontrolovaná, veľa neposkytuje, preto je veľmi dobré si prepínať rôzne jazykové mutácie a hľadať doplnky a rozdiely oproti hlavnému prúdu.

V málopočetných jazykových verziách, ktoré inkvizícia nemôže ustrážiť je na konci state aj veľa skrytých odkazov a pomocných zdrojov ktoré je dobré si pozrieť a posúdiť. Dobrým prostriedkom poznania sú preto české, slovenské, srbské a maďarské verzie, ktoré je dobré si vzájomne porovnať. Čím protirečivejšie nájdete fakty, tým je priestor pre tvorivú úvahu pestrejší a hodnotnejší. Ak pochopíte metodiku úspešného skrývania cenných faktov, nebojte sa článok na Wikipédii doplniť o vaše poznatky, pomôžete tak druhým bádateľom.

Veľmi žiadúce je aj postupné doplnenie údajov z málo známych nízkonákladových vedeckých zdrojov, kde uvedením oficiálneho zdroja neporušíte „etiku“ Wikipédie, ale len upozorníte na problémy a nesúlad rôznych oficiálnych výskumných prác. Sami svedomití vedci to ocenia, lebo mnohé ich problémy a výkriky do tmy si nikto ani len nevšimne …

A čo s rôznymi ozaj konšpiratívnymi webovými stránkami? V žiadnom prípade ich apriori nevylučujte z oblasti poznania. Všetko s patričným nadhľadom v súlade s prísnou kritikou. V praxi totiž platí, že občas aj motyka vystrelí a aj tá najšialenejšia myšlienka môže mať o kúsok viac pravdy, ako má tá oficiálna. Medzi balastom a nezmyslami môžu sa blysnúť aj perly. Treba len triezvy pohľad a nenaskočiť ihneď na háčik všetkým tým „poznatkom“, ktoré sú často hádzané do pléna pod zámerom totálnej dezinformácie a vyvolávania chaosu priamo autormi „správnej“ koncepcie sveta.

Často totiž dezinformačný vietor fúka z vedeckých kruhov, ktorí potom majú v rukách zbraň na zosmiešnenie autora, ktorý si týmto odpíše aj celkom progresívne myšlienky a to v celom vydanom balíku.

Nebuďme teda ako oni, páni oficiálnej vedy a venujme sa keď treba, hoci aj tým ufológom a posúďme triezvo, čo nám v rámci poznania sveta a našej minulosti hovorí pre a čo proti, lebo vedci sa tým nebudú zaoberať už z princípu. Sú totiž hlboko veriaci. Veria že ten, kto ich akože platí už dávno vie všetku pravdu. Pritom si to, čo zosmiešňujú ani vôbec neprečítajú. A to nie je fér. Veď nežijú iba z grantov, ale často aj z našich daní a mali by slúžiť aj všeobecnému poznaniu. Ak to poznanie bude prezentované bez predsudkov, nech sa každý potom slobodne rozhodne, čomu bude a čomu nebude veriť. Keď bude dosť argumentov, aj tvrdý konšpirátor musí zmeniť názor. Ale toho sa asi nedožijeme, keď má platiť, že pravda je už daná vopred…

PRÍKLAD LOGICKÉHO POSTUPU HĽADANIA PRAVDY

Ukážka z knihy:
Aby som problém ozrejmil skúsme si to povedať na príklade analýzy známej Knihy Enochovej.
Keď z tohto relatívne rozsiahleho diela vyhádžete všetok cirkevný balast, ktorý ľahko poznáte v primitívnom hrmení, preklínaní, strašení a chrlení ohňa a síry, tak vám zostane pomerne krátke a konzistentné dielo snažiace sa o technický opis konštrukcie Zeme a nebies očami nejakého veľmi vnímavého človeka. Samozrejme v intenciách tej doby, keď žil a premýšľal o tom, ako by to mohlo reálne fungovať a spoliehal sa na vyššie vedomie, teda „zjavenie“, ktoré u inteligentných ľudí vždy fungovalo a bude fungovať.

Ale ani to nám pre zistenie pravdy nestačí. Mnohé veci ktoré neboli doplnené snahou cirkvi o zámerné vyvolanie strachu a pocitu viny je potrebné ešte vedome negovať a opraviť ich význam, ktorý bol zámerne a nápadne pozmenený. Tu musíte postupovať metódou snahy ozrejmiť „čo tým ten, ktorý to zámerne negoval, vlastne sledoval“. Prečo to urobil, aby úplne obrátil význam slov.

Nie je to ani nejak zložité poznať, pretože cirkev mohla pracovať len s takým duchovným a morálnym materiálom, aký v tej dobe prevzatia moci k dispozícii mala, alebo pre svoj prospech získala.
A tu už stačí poznať základné cirkevné schémy.

Inteligentný človek by sa na to asi nedal a keď už, tak by to určite urobil tak, aby to nikto neodhalil.
A jezuitskí horlivci veru oplývali nevšedným talentom, ako zanechať zjavné stopy všade kde zasiahli. Nemôžete sa potom čudovať že v knihe Enochovej sa nejaký primitívny blbec úporne snažil rozšíriť dielo už v jeho prvej tretine dopisovaním a neustálym opakovaním úplne rovnakých fráz, ale úplne a až do totálneho bezvedomia. To asi preto, aby si rýchle splnil úlohu.

Nie je potom problém medzi vsuvkami rozoznať brilantný štýl pravého autora, ktorý je vecný, racionálny a popisný. Falzifikátor keď vyčerpal stonásobne opakovaný zásobník primitivizmu sa akosi náhle unavil a po prvej tretine už značne ochabol a nechal autora trochu na pokoji. Ale len na chvíľu.

V pravidelných intervaloch potom dopĺňal otrepané frázy z prvej tretiny diela, aby sa nepovedalo, že kvalitne nepracuje. Podivné je, že veci ktoré sú dôležité si akosi nevšimol, zrejme štýl autora značne prevyšoval jeho intelekt. A iné veci, úplne banálne celkom zbytočne spotvoril, zrejme aby svojim šéfom ukázal, že to robí dokonale a zodpovedne. Skúsme si to ukázať aspoň na začiatku diela:

Toto je verzia spotvorená obvyklými cirkevnými frázami vydávaná za Enochovu knihu:

Kapitola 1

1. Toto jsou Henochova slova požehnání, jimiž požehnal vyvoleným a spravedlivým, kteří zůstanou naživu v den soužení, kdy zajdou všichni hříšníci a svévolníci.

2. Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, abych uzřel Svatého v nebi. Ukázali mi ho andělé a od nich jsem vše uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak nikoli pro toto pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou.

3. O vyvolených jsem mluvil v tomto podobenství: Jako Bůh světa vyjde Svatý a Velký ze svého příbytku,

4. a vystoupí na horu Sínaj, aby se zjevil se svými zástupy, a z nebes vy jeví sílu své moci.

5. Všechny zachvátí velká bázeň a strážci se budou třást strachy ve všech končinách země.

6. Horstva se zachvějí až se vrcholky sesují a roztaví jako vosk v ohni.

7. Země pukne vpůli a vše, co je na ní, zahyne. Dojde k soudu nade vším i nade všemi spravedlivými.

8. On však dá pokoj spravedlivým a ochranu vyvoleným. Na nich spočine jeho milost a všichni budou náležet Bohu, který jim požehná a dá zakusit prospěch z Božího světla.

9. Hle! Už přichází v nesčíslném zástupu svatých, aby nad hříšnými lidmi vykonal soud, aby vyhladil svévolníky a ztrestal je za vše, čím se mu protivili a co zlého spáchali.

Kapitola 2

1. Pohleďte na nebe s jeho světly, jež se neodchylují od svých drah, jak každé vychází a zapadá podle svého pravidla a podle svého času, aby neporušilo Boží řád.

2. Pohleďte na zemi v jejích proměnách, jak se v nich od začátku do konce trvale projevuje dílo Boží.

3. Sledujte léto a zimu, jak je v zimě celá země plná vody a jak nad ní plují oblaka sesílající rosu a déšť.¨

Toto je reálnejšia verzia oslobodená od cirkevného balastu:

Kapitola 1

1. Toto jsou Henochova slova požehnání, jimiž požehnal vyvoleným a spravedlivým, kteří zůstanou naživu v den soužení.

2. Ukázali mi to andělé a od nich jsem vše uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak nikoli pro toto pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou.

Kapitola 2

1. Pohleďte na nebe s jeho světly, jež se neodchylují od svých drah, jak každé vychází a zapadá podle svého pravidla a podle svého času, aby neporušilo Boží řád.

3. Sledujte léto a zimu, jak je v zimě celá země plná vody a jak nad ní plují oblaka sesílající rosu a déšť …

Ako vidíte štýl ukradnutého autora, teda Enocha, ak aspoň tomu môžeme veriť, že sa tak volal, je plný slnka, tepla a lásky, pritom vecný, technický a plne ľudský, kým štýl jezuitského horlivca je plný temna, vyhrážok, tmy a násilného prenášania pocitu viny za niečo čo bohviekto, bohvie prečo a bohvie komu spáchal…

A všimnite si to chaotické číslovanie v tom cirkvou prerobenom diele. Nemá ani hlavu ani pätu… Očisťte si sami toto úchvatné dielo, aby ste sa tomu naučili a budete vedieť ako na to všade a vo všetkých súvislostiach hľadania pravdy.

Dosť na tom, že rovnaké zásahy nájdete kdekoľvek, dokonca aj tam, kde by ste to nikdy nečakali. Samozrejme v klasickej biblii to určite aspoň čakáte. Tam vás ani neudivuje, že si cirkev musela kúpiť licenciu na bibliu od židov a potom k nej dať dorobiť Nový Zákon do ktorého prevzala pôvodne nádherné svetlé posolstvo Krista, ktorý jej nikdy nepatril. Nepatril, ale v povedomí ľudí tvrdošijne pretrvával, vystupoval z pradávnych chrámových obrazov, tak prečo to účelovo nevyužiť? Ideologický potenciál cirkvi bol a je, ako zjavne vidno, taký úbohý a slabý, že si ani nedokázala vytvoriť niečo vlastné.
O koľko sú židia schopnejší a tvorivejší, keď si to potom takto bez predsudkov porovnáme! Nečudo, veď sú to tvorcovia aj iných unikátov, ako napríklad kabala, vedecký komunizmus a iné veľmi super progresívne veci …

Ako už bolo naznačené, cirkev svojou „dobromyseľnú“ iniciatívu spáchala dokonca aj v Severských ságach, Slovanských védach, Pravoslávnej viere a v podstate kde len siahnete, takže aj tam si musíte rovnakou metódou poupratovať.

Je to oveľa jednoduchšie než si myslíte. Stačí keď vás pri dešifrovaní bude viesť čistá viera v svetlo, lásku, harmóniu a dobro, keď vás nikto nebude vopred kárať a trestať ešte pred tým, než sa vôbec na tento svet narodíte. Tak musí predsa v prvom počiatku znieť naša pravá viera, viera našich predkov. Nijak inak! Tak musí zvučať rezonancia prírody, pravdy, dobra a absolútneho deficitu ničím nepodloženého násilia.
Ak to chcete zvládnuť potrebujete iba poznať zvrátené a účelové myslenie nepriateľa. Pre tohto nepriateľa je a bol vždy nepriateľom človek osvietený, teda mysliaci a tvorivý človek, ktorý prirodzene a bez násilia vládol svetu v období pred nástupom temna aj bez cirkvi. Dobro a zlo však musí koexistovať, to si treba uvedomiť a nerobiť si zbytočné ilúzie. Vyplýva to zo zákona chirality, alebo duálnosti a ani hmota a hmotný život by nemohol bez oboch komponentov existovať. Aj keď to súčasná veda popiera preferovaním korpuskulárneho ponímania väzby hmoty. Je to iba ďalší ideologický prostriedok, tak ako sú všetky prostriedky, ktoré pomáhajú nás ovládať a držať v nevoľníctve. Má nás to okrem iného ukotviť vo viere, že oproti minulosti sme teraz neskutočne slobodní, že predchádzajúce civilizácie tu buď vôbec neboli, alebo ak sa nedajú poprieť, tak boli plné násilia, zvrátenosti, otroctva, vojen a potláčania ľudskej dôstojnosti. Typickým predstaviteľom je napríklad oficiálny prepis Antickej doby a úplné vynechanie tzv. Predpotopnej doby v dejinách po účelovej privatizácii jej dejateľov.

Z OBSAHU KNIHY:

 • Lesk a bieda demokracie
 • Veda a jej dogmatická tvár, príčiny a dôsledky slepej cesty
 • Teória chirality vo vlastnej výskumnej praxi, éter, gravitácia, vákuum, elektrika a energia
 • Hystéria histórie a metódy jej falšovania s dôkazmi primitívneho zásahu
 • Skutočné dejiny v alternatívnom podaní vytvorené metódou odstránenia šablón a negáciou účelovej negácie, ciele nových vládcov planéty a ich vzájomné konflikty
 • Vymyslené, privatizované a premenované osobnosti a udalosti v dejinách, význam a účel
 • Slovensko v dejinnej pasci, umelo vyrobené štáty po kataklizme, dôvody a dôsledky
 • Skutočné príčiny vojen, revolúcií a ich dôsledky vo vzťahoch medzi národmi
 • Hra na studenú vojnu, vesmírny program a iné formy prania nekrytých peňazí, globálni hráči
 • Kozmológia, fiktívny kozmický program, tvar Zeme a technické dôkazy
 • Geológia, kataklizmy, kremenná doba, zvrátené datovanie a posudzovanie geologických období
 • Gigantizmus, velikáni, architektúra, geoformovanie Zeme, megality, stavebné techniky
 • Vznik vesmíru, vývoj a technicky zdôvodnená forma Zeme a planetárnej sústavy
 • Zdravoveda, fyziologické dôkazy zmeny životných podmienok, prežívanie po kataklizmách
 • Antická a Predpotopná doba v rôznych technických aspektoch
 • Právo a Človek. Ľudské práva a konflikt so skutočnosťou

Pokračovanie – I – Prečo nás klamú aj vedci

Ukradnutá história – dabing 1. časť:

Ukradnutá história original 1, 2, 3: Odhaľovanie závoja podvodu – videá, kde sa dajú nastaviť automatické  titulky – žiaľ YouTube také videá maže:

Oficiálna verzia ľudských dejín je postavená na klamstvách. Sme v stave kolektívnej amnézie. Je čas zbaviť sa umelej matrice, ktorá nám bola nanútená:

Tretia časť rozpráva o svetových výstavách.
Návštevníci mali možnosť pod hlavičkou „Expo“ vidieť nádherné, takmer nebeské mestá, ktoré prežili Reset / celosvetovú kataklizmu. Cieľom organizátorov týchto takzvaných výstav bolo zhromaždiť technologické poznatky predpotopného sveta: jednu časť prezentovať verejnosti a druhú, ktorá sa nedá použiť na zotročenie a ovládnutie ľudstva, odobrať a udržať tajomstvo. Väčšina výstav bola vypálená zrovnaná so zemou.
Tieto svetové výstavy zároveň slúžili ako nástroj na poskytnutie národnej identity obyvateľstvu Zeme, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou pred týmto obdobím ľudia žili v jednej spoločnej slobodnej civilizácii.

21:27 San Francisco 1915
32:34 Brémy 1890
37:12 Londýn 1851
44:19 Chicago 1893
56:14 St. Louis 1904
1:02:19 San Diego 1915
1:11:28 Liege 1905
1:13:09 Berlín 1896
1:20:57 Düsseldorf 1902
1:24:02 Lipsko 1897
1:29:32 Paríž 1889

-pokračování-
Zdroj:  https://clanky.info/2022/01/kniha-o-globalnej-lzi/