HISTÓRIA A HYSTÉRIA LŽI

Snáď v žiadnom vedeckom odvetví sa nesústredilo toľko úsilia v implementovaní lži, ako v histórii ľudstva. Známe pravidlo, že „históriu píšu víťazi“ sa prelína až do absurdnosti. Človek už počas svojho pomerne krátkeho života sa s údivom pýta, či azda včera prišiel z inej planéty, keď dnes neplatí už ani to čo sa udialo pred rokom.

Najviac je prekvapujúce, že ľudia prijímajú tieto priebežné zmeny dejín s absolútnym pokojom a nezáujmom. Pravidlo, že opakovaná lož sa postupne stáva pravdou sa potom musí prejaviť v takom rozsahu, že dopátrať skutočné udalosti je takmer nemožné.

Falšujú sa pre istotu aj falošné dokumenty, lebo už si nikto nepamätá, či sú, alebo nie sú pravé. Túto účelovú zákazkovú činnosť potom môžete len s údivom analyzovať ako nekonečné besnenie, ak úplnou náhodou nájdete pôvodné stopy v dvoch, troch odlišných verziách.

Najprv pred pár storočiami aktéri zmien napíšu falošné dejiny Číňanom, aby ich legálne posadili na územia, ktoré nikdy neobývali, dali im cudzie národné symboly, ktoré nikdy nemali, vymysleli vládcov, ktorých nikdy nebolo, pripli objavy a vynálezy, ktoré im nepatria a hop! Tu sa nájdu zrazu rôzne upravené verzie, ktoré všetko pôvodné úplne negujú. Falošná modrá sa zmení na falošnú zelenú…

Kto to preboha postupuje tak neodborne, že za sebou necháva blbosti a nelogické fakty, ktoré potom čínskych historikov privádzajú do zúfalstva. Nečudo, že je v Číne zakázané hovoriť o pyramídach a hrobkách bielych vládcov a archeologický výskum sa robí pre istotu pod prísnou kontrolou štátnej bezpečnosti, lebo nič nesedí, všetko sa musí skrývať a kamuflovať.

Výsledkom je ďalšia lož, lebo zdôvodnenie nie je možné napasovať na spoločenskú úroveň znalostí, ktorá bola len účelovo vytvorená a pribúda nová verzia dejín: faloš a klamstvo najvyššej triedy…

V Európe máme aspoň tú „výhodu“, že všetko sa už stihlo nejako účelovo zjednotiť, archeológovia majú jednotný manuál a presne vedia čo majú hľadať, čo nemajú hľadať, čo môžu zverejniť a čo v tichosti musia uložiť do tajného depozitu.

Pravidlo je jednoduché: ak bolo určené, že Slováci prišli v 6. storočí na svoje územie, tak potom všetko staršie je Keltské, alebo nejakej inej špecifickej kultúry. Ak to má ornamenty a svastiku, tak to je nebezpečná vec patriaca do depozitu.

Podľa tejto logiky sa o pár storočí nález americkej whisky nájdenej na našom území vyhodnotí, ako americká kultúra. Nález Gottwaldových spisov, ako sovietsko-česká kultúra. Konzerva s maďarským gulášom ako maďarská kultúra… A pritom tu budeme stále iba my.

Ale tu sranda končí. Predstavte si, že by ste za týchto podmienok mali fungovať v archeológii, alebo histórii. Žiaľ presne tak sa postupuje…

Nielenže máte problémy s pravosťou dokumentov, ale vám niekto ešte účelovo prehádže letopočty a obdobia. Ani pri všetkej dobrej vôli vám z toho nič normálne nemôže vyliezť.

Teraz sa vám to ešte bude zdať nemožné, ale mali by ste vedieť, že oficiálne obdobia v poradí
„pravek, starovek, stredovek, novovek a moderná doba“ sú úplne prekrútené s určitým konkrétnym zámerom falšovania dejín. Skutočný sled dejín ale údajne bol: Stvorenie, pravek, starovek, stredovek, antická doba, predpotopná doba a novovek. V cirkevných kruhoch to asi vedia, lebo oni si to tak interne píšu.

Možno ešte všetkému nerozumiete, ale fixujte si aspoň reálnu skutočnosť, že antická doba bola jezuitmi pre nás nehodných zámerne hodená do obdobia až pred stredovek.

Blbosť! Prečo by to robili? Čo by im to prinieslo?.

Nuž poďme rozmýšľať, zdôvodniť a potom si to aj dokázať.

Chronologia dejin

Predstavme si, že svet v období rokov okolo 14. storočia terajšieho datovania je na vrchole svojej vyspelosti, ktorú nedosiahol ani dnes. Aspoň nie po stránke morálnej a ľudskej. Technická vyspelosť je v niektorých ohľadoch vďaka vtedajším špecifickým podmienkam omnoho vyššia ako dnes.

Ľuďom sa darí žiť v súlade s prírodou v nádherných bielych antických mestách z mramoru a nádherne zrenovovaných hradoch a zámkoch, ktoré si z úctou zachovávajú z predchádzajúceho stredoveku.
Vďaka využívaniu voľnej energie je možné ľuďom poskytnúť všetko zdarma. Stačí ak dodržiavajú všeobecne prijaté a platné morálne zásady. Základnou zásadou je nekradnúť, nepodvádzať, nebrať si viac ako je pre jednotlivca nutné, vyhýbať sa lenivosti, rozvíjať sa a tvoriť.

Priemyselné objekty na výrobu energie a spotrebných tovarov v tejto spoločnosti nazvanej dajme tomu Antická únia, sú tak integrované do nádherných stavieb, že ich nie je možné vizuálne odlíšiť od okolitých.

Všetko zdobia nádherné sochy, priečelia budov sú zdobené ďaleko nad rámec úžitkovosti a funkčnosti, ale dosahuje sa tým silný vzťah obyvateľov k umeniu a duchovnej harmónii. Nové stavby v jednotnom štýle a osvedčenými zdobnými a funkčnými reliéfmi sa budujú po celom svete. Svet je prepojený podzemnými, lodnými a leteckým dopravnými uzlami a univerzálnym komunikačným prostriedkami. Vyššie formy vedomia občanov sú podporované rezonančnými aktivátormi, ktoré majú podobu pyramíd a chrámov vyššieho vedomia. Ľudia sú oddelení od „neľudí“, teda jednotlivcov s charakterovými vadami tak, aby mali nad nimi kontrolu a nemohli im narúšať chod spoločnosti. Neľudia musia žiť za bránami mestských štátov a musia sa veľmi snažiť, ak sa chcú dostať na inú spoločenskú úroveň a preniknúť medzi bežných antických občanov. Mnohým sa to darí len vďaka duchovnému postupu, ktorý im účinne zabezpečujú učeníci – velikáni tovarišstva Ježišovho. Tí ich učia tomu, ako získať v samom sebe vlastné stvoriteľské vedomie a ako otvoriť ducha, ktorý v nich upraví auru tak, aby sa očistila a oni mohli vstúpiť medzi občanov antickej únie. To bolo podstatné, lebo vo vtedajšej dobe ste sa nemohli pretvarovať, že nie ste klamár, zlodej, alebo vypočítavec. Každý to na vás vďaka špecifickým podmienkam okamžite videl podľa farby a tvaru vašej aury. Prečo a ako to tak bolo, si ešte povieme. Samotný majster Ježiš putuje po krajine a pravidelne vyučuje v antických chrámoch, z ktorých sa jeho posolstvo prenáša do chrámov vzdialených aj stovky kilometrov, kde jeho hlas rezonuje a vibruje v kupolách. Lieči, sceľuje, nabíja energiou, prehlbuje ducha a upravuje deformácie aury. Ježiš je uctievaný aj stavom patricijov, lebo učí ich deti etike, morálke a iným potrebným cnostiam.

Petar-Milosevic-CC-BY-SA-4.0-prostrednictvom-Wikimedia-Commons

Petar Milosevic CC-BY-SA-4.0 Wikimedia Commons

Ježiš je velikán, ako väčšina ľudí antickej doby, iba neľudia si odkiaľsi dovliekli malých ľudí, len o málo menších, ako sme my, aby im posluhovali. Keď Ježiš putuje na koni, nohy mu siahajú skoro až na zem a kôň popri ňom vyzerá, ako oslík s krátkymi ušami. Neustále sa nabíja pránou, podobne, ako Budha, alebo Šiva technikou tvorby rezonančného obvodu pomocou zdvihnutej pravej ruky. Keď prichádza ku bránam getta, aby posúdil, alebo odblokoval nádejne preškolených neľudí, musia mu sluhovia podložiť izolačné koberčeky a palmové listy, aby sa nevybila predčasne energia.

Christ's Entry into Jerusalem, William Blake (1757–1827), Glasgow Museums (CC BY-SA-ND-NC)

Christ’s Entry into Jerusalem, William Blake (1757–1827), Glasgow Museums (CC BY-SA-ND-NC)

Takto tovarišstvo Ježišovo ako na páse vyrábalo Ľudí z neľudí… To sa tovarišstvu cirkvi svätej, ktorá dovtedy vládla neľuďom nemohlo ani trochu páčiť. Strácali vplyv a ovečky. Nik nemohol byť v ich očiach väčší nepriateľ, ako bol Ježiš. Treba tento svet zničiť kataklizmou. Ako, o tom neskôr.
Z oblasti Sibírskej neostane na povrchu zeme nič. Hyperborejské severné centrum je navždy zničené a skončí hlboko pod hladinou mora a pod nánosmi hliny a kameňa.

Antická doba katastroficky skončila.

A teraz si predstavte, že cirkevná enkláva skrytá v tuneloch so stratami, ale predsa prežije. Prezentuje to ako dar boží, alebo tento koniec antického sveta s rituálnou obeťou Ježiša si vymodlila, ba možno dokonca aj nejakým božím pričinením aj vyvolala.

To nevieme. Dobre informovaní konšpirátori však tvrdia, že stopy cielených útokov na centrá antickej civilizácie nezahladila ani následná kataklizma. Sú viditeľné aj dnes. Akoby boli použité ohromné, presne cielené zbrane hromadného ničenia, ktoré sa nakoniec vymkli spod kontroly!

Každopádne cirkvi „nový svet“ spadol k nohám. Je pustý takmer bez ľudí, ale to nevadí. Ovečky ho osídlia, množiť sa vedia, mestá vykopú, opravia, len im možno bude treba vysvetliť čo sa stalo, zdôvodniť, prečo to postihlo celý svet.

Potom asi prišiel ten šialený nápad nič nevysvetľovať.

Preniesť to treba na božiu silu a boží zámer, ktorý bol potrestať celé nehodné ľudstvo.
Presne tak, ako to bolo v časoch Noema, teda presne podľa biblie…
No problém tu zostáva.
Treba vymazať „antičnosť „z histórie a nadviazať históriu niekde tam, kde vplyv velikánov cirkvi ešte harmonicky pôsobil. Teda treba sa jednoznačne vrátiť až do stredoveku!
Ako to však vedeli urobiť?
Veľmi jednoducho, ale ako uvidíte aj dôkladne, našťastie s chybičkami krásy a vleklými problémami, hlavne v národnostných dejinách, ktoré sa vďaka tomu tiahnu dodnes.

Povedzme že v čase, kedy by sa to takto rozhodlo by sme chceli nadviazať rok 1663:

 1. Najprv si zhromaždíme všetky dokumenty a mapy z roku 663, dobré budú aj 7633 podľa starého datovania, kde číslo 7 bude jednotka.
 2. Urobíme si v nich analýzu a čo sa nehodí dáme navždy zavrieť do tajných archívov.
 3. Z toho čo ostalo urobíme nové dejiny.
 4. Pred datovanie ak dopíšeme číslo „1“ urobíme zroku „663“ rok „1663“.
 5. Mnohé dokumenty zo stredoveku sa však píšu aº . i666, čo znamená „Od založenia impéria“, takže písmeno „i“ použijeme ako číslo „1“. Stačí vyškrabať bodku. Neskôr „i“ bude akože „iesus“
 6. Od teraz nariadime, že všetky dátumy sa budú písať tak, aby sa namiesto čísla 1 písalo písmeno „i“ bez bodky.
 7. Keďže písmeno i je menšie, ako 1, zavedieme to ako „ozdobnú“ normu pri datovaní.

Pozrime si mapu dostupnú vo Francúzskej národnej knižnici, ktorá slúžila okolo roku 1680 ako podklad k vytýčeniu Balkánkých hraníc so spätnou platnosťou. Mapa je z roku aº i663 ale používa sa pri výuke dejín aj s neretušovanou bodkou na „i“ , ako by bola z roku 1663

Následne bolo nariadené písať tak, že jednotka bude vždy pripomínať „i“ bez bodky.

Takže aj po storočí od nariadenia nového štýlu dátumov sa štýl striktne dodržiaval.

Pri falšovaní dokumentov, ktoré bolo potrebné vložiť do minulosti sa dbalo o to, aby jednotky v dátumoch boli malé aj keď nie sú na prvej pozícii. Tu máme napríklad dve jednotky v dátume.
Pančovaná jednotka vpredu sa písala s väčšou medzerou, aby sa podobala starým originálom po úprave, teda s retušovanou bodkou na „i“ a tiež retušovanou bodkou v medzere za ním.

To preto, lebo sa v stredoveku často písalo aj „aº i.617“. Tak sa dalo hravo zdôvodniť, keby sa niekomu dačo z minulosti náhodou nepáčilo: „Pozri, tak sa vtedy predsa písalo!“

Rytina mesta Košice z roku aº i.617 – mesto je postavené na pni stromu z kremíkovej doby – viď časť – III

Toto „malé“ klamstvo by sa dalo možno ešte odpustiť. Svet po kataklizme musel začať od nuly a neverím, že ľuďom , ktorí prežili to až tak vadilo, zrejme sa ani nemali čas takýmito taľafatkami zaoberať. Svet dostal zdarma omladzovaciu kúru a všetci sme o tisíc rokov mladší….
Lenže čo horšie, niekto chcel, aby sme boli aj o tisíc rokov blbší…

Uvidíme čo toto omladenie spôsobilo a ako bohužiaľ zistíme, stále aj spôsobuje

Článok môžete čítať ďalej kliknutím na odkaz (a vložením hesla: ezopress):
Kniha o globálnej lži – II – pdf

kde sa dozviete:

 • ČO SA DIALO NA ZEMI POČAS VYNECHANÝCH TISÍC ROKOV?
 • I. GLOBÁLNA KATAKLIZMA
 • II. GLOBÁLNA KATAKLIZMA
 • ŠTEFÁNIK A SLOVENSKÝ ŠTÁT
 • DEJINY RUSKA
 • VOJNA A OBČIANSKE REVOLÚCIE
 • AKO SA ROBIA FAREBNÉ REVOLÚCIE
 • ČO BOLO ÚČELOM REFORMÁCIE DEJÍN:
 • Amerika potrebovala hrdinské dejiny zakladateľov s romantickými príbehmi kolonizácie
  divokého západu, s indiánmi, hrdinskými kolonistami a iným balastom. Anglikáni mali aspoň
  zmysel pre humor…
 • Vatikán potreboval upraviť stratené pokrvné následníctvo Svätej rímskej ríše, vyriešiť stratu
  územia Ríma a Vatikánu, stratu celoeurópskej pôsobnosti a potreboval tiež nejako zdôvodniť
  vtiahnutie Ruska do tohto obnovovacieho procesu, keďže v predpotopnom období bolo Rusko v
  takmer celej Európe a cirkev ho plánovala šikovne zhltnúť.
 • Anglická strana potrebovala vytvoriť novú koloniálnu doktrínu a uviesť ju do praxe pokiaľ možno po celom svete a urvať si čo sa dá.

Stratená história plochej Zeme:

Telegramová skupina s dokumentáciou (foto, video, …) v knihe popísaného:

Zdroj: https://clanky.info/2022/01/kniha-o-globalnej-lzi-ii/

 

Předchozí díly:

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-proc-nas-lzou-i-vedci-2dil/

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-uvod/