Šero podmořské hlubiny náhle protne obrys ostrého předmětu. Překvapený potápěč se vynoří a chvátá oznámit svůj fantastický objev na příslušná místa. Během průzkumu mořského dna v blízkosti japonského ostrova Yonaguni jsou objeveny záhadně vyhlížející objekty! Podrobný výzkum odhalí, že jde možná o legendární pyramidu! Jak se dostala do moře u Japonska, tisíce kilometrů daleko od Egypta? A kdo mohl být jejím stavitelem?potapec

K Zemi se blíží ohromující rychlostí jakýsi podivný zářící objekt. Trajektorie tohoto neklidně vyhlížejícího návštěvníka směřuje neomylně přímo do vod Tichého oceánu. Ve chvíli dopadu mohutného tělesa se začínají dít věci! Rozbouřené vody se zvedají a zdánlivě neohrozitelná skaliska se naopak propadají do modrého živlu. Spolu s nimi mizí pod hladinou i nádherné, z kamene vytvořené město. Důmyslný komplex se vlivem prehistorické megatsunami ocitá v chladných vlnách oceánu… Mohly se záhadné objekty dostat na mořské dno právě takhle? A kdo zde vlastně zbudoval fascinující město plné úžasných staveb, schodišť a promenád? Mohli mít tajuplní stavitelé něco společného s Egypťany, či tu svůj stavitelský um předvedla nějaká stará, dosud neznámá kultura z japonských ostrovů?

Tisíce let na dně
Šokující objev staveb, připomínajících pyramidu pod hladinou moře, učiní potápěč a turistický průvodce z japonského ostrova Okinawa Kihachiro Aratake na sklonku 80. let minulého století. Útvary nedaleko ostrova Yonaguni, který leží v japonské prefektuře Okinawa, se před ním zjevují zčistajasna během pročesávání pobřežních vod. Původně se totiž do oblasti vydává monitorovat nebezpečné žraloky kladivouny. Stavby připomínající mezopotámské zikkuraty (chrámová věž na první pohled podobná pyramidě – pozn. red.) či mayské pyramidy jsou nejprve považovány za dílo přírody. Z pořízených fotografií a následných podrobných podmořských průzkumů se však zdá být celkem patrné, že obrovské kameny neopracovala voda, ani nevznikly žádným jiným přírodním procesem! Základna stavby je v hloubce zhruba 25 metrů, ale vrchol se nachází jen 5 metrů pod vodní hladinou. Snad zásahem lidské ruky nebo jiné síly tu před mnoha tisíci let vzniklo unikátní město, ale jeho existence zůstala pravděpodobně zbytku světa po tisíce let utajena. Jsou pyramidy skutečně dílem nějakých starověkých stavitelů, nebo se tu přece jenom projevila fascinující moc přírody?

Dílo lovců a sběračů?
Prvním, kdo se ve sporu o autorství podivuhodných objektů veřejně staví na stranu člověka, je profesor Masaaki Kimura (*1940). Tento japonský mořský geolog z univerzity Ryukyus v Okinawě podíl přírody na fascinujících podmořských stavbách odmítá. „Komplex budov nevznikl působením vody či jiných přírodních činitelů. Pokud by měl vzniknout například s pomocí eroze, musel by být v jeho okolí dostatek úlomků hornin a kamení, což objektivně není,” říká Kimura. Kolem celého starobylého města prý navíc vede cosi jako dobová silnice, a to podle geologa mohla příroda vytvořit jen stěží! Problémem ovšem zůstávají historická fakta. Zatímco vznik egyptských pyramid se většinou datuje do doby zhruba 3500 let př. n. l., byť se objevují i mnohem starší odhady, stáří domnělých staveb u Yonaguni se odhaduje až na 10 000 let! Jenže v tomto období se prý v oblasti pohybují jen lovci a sběrači jedlých plodů. Do dnešních dnů dějepisci neregistrují ani jedinou vyspělou civilizaci, které by mohlo být autorství staveb připsáno. Přesto se někteří odborníci shodují, že existují indicie, které mohou v celém případu přinést nečekaný zvrat!

Přepíšeme dějiny?
S velice překvapujícími informacemi přicházejí také archeologové. V návaznosti na podrobné průzkumy totiž potvrzují, že může jít o stavby mnohem starší než egyptské pyramidy! A to by mohlo přepsat učebnice dějepisu. „Pokud se skutečně potvrdí, že podmořské stavby vytvořil člověk před zhruba 10 000 lety, potom stojíme na prahu zásadních změn ve vnímání historie jihovýchodní Asie. Tak vyspělá starobylá kultura by musela být rázem povýšena na úroveň staré Mezopotámie (starověký stát zahrnující dnešní Irák, Sýrii, Libanon, Izrael, Jordánsko a Egypt – pozn. red.)!” Těmito slovy komentuje zamotanou situaci současný britský archeolog Jim Mower z Univerzity College v Londýně. Slavná říše, jež si podmaňuje na dlouhá staletí Blízký východ, se však rozkládá tisíce kilometrů daleko od místa nálezu. Může být kamenná památka důkazem existence dosud neznámé civilizace z doby kamenné?

Mohlo být vše jinak?
Podivuhodný komplex na dně moře může být podle některých názorů dokonce pozůstatkem nějakého ztraceného kontinentu! Některé hypotézy totiž naznačují, že podmořská památka je střípkem z legendárního světadílu Mu či bájné Atlantidy. Další britský archeolog Augustus Le Plongeon (1825–1908) dochází již v 19. století k závěru, že někde v oceánu zmizel kdysi ostrov, který náležel ke kontinentu Mu. Země obklopená vodou má zmizet pod hladinou v okamžiku, kdy je nepřetržitě vystavena působení extrémně silných vulkanických sil. Podle Plongeona však potopený ostrov neleží v Atlantském, nýbrž v Tichém oceánu! Proč? Důvodem mají být dispozice obrovského Pacifiku. Největší oceán na světě má se svými asi 170 miliony čtverečních kilometrů dvakrát větší rozlohu než Atlantik. Podobné zdroje také uvádí, že přeživší obyvatelé zmizelého Mu mají stát u zrodu mayské civilizace. Mohou to být právě oni, kdo pak znovu staví monumentální stavby na americkém území?

Nejasnosti zůstávají
Případu přidává ještě více na záhadnosti stavba, která se nalézá přímo na ostrově Okinawa. Místní pevnost Naka gusuku totiž až nápadně připomíná kamenný komplex ponořený v moři! „Pevnost vyrostla na svém místě zhruba před 500 lety. Jejím stavitelem byl boss Gosamuru (†1458), vládce lidu z Ryukyus,” říká japonský profesor Kimura. Mohl snad dávný vladař znát tajemství podmořské pyramidy a postavit podle ní podobnou stavbu i na pevnině? Nebo je komplex mnohem mladší a pochází z jeho doby? Stavby poblíž Yonaguni ovšem mají mimo jiné nést i jakési záhadné rytiny, jež podle odborníků připomínají fénické písmo! Éra Fénicie (starověký stát mořeplavců a obchodníků semitského původu, ležící na jihovýchodním břehu Středozemního moře – pozn. red.) však probíhá dlouho poté, co má být údajně toto starobylé město zatopeno. Kolem kamenného monumentu pohřbeného v moři proto zůstává celá řada nejasností. Je snad stavba i přes názor mnoha vědců geniálním dílem přírody? Či ji opravdu vytvořila lidská ruka? A pokud ano – existuje tu nějaká souvislost se starověkými kulturami Mayů, Egypťanů a Féničanů?

Zdeněk Pospíšil ENIGMA