Mnoho psů, zajícova smrt

Možná si mnozí myslí, že nekonečnými debatami tady mlátíme prázdnou slámu a stěžujeme si na něco, co stejně nemůžeme změnit. Venku právě vrcholí ďábelský plán lidské genocidy, připravují pro nás vakcíny plné těžkých kovů a ještě nebezpečnějších nanotechnologií, které by nás měly definitivně geneticky poškodit, zotročit a my tady jen pořád „kecáme“, místo toho, abychom vzali „sekery a vyrazili do ulic“. Ale každé revoluční násilí se nakonec vždy obrátilo proti těm, kteří ho vyvolali a pokud revoluce neproběhne na mentální úrovni a v našem vědomí, tak se nikdy nezbavíme otroctví a okovů, které svírají naše duše a halasná změna se stane pouhým výstřelkem (viz. francouzská revoluce) a my zase zabředneme zpátky do výchozího otrockého stavu a nikdy se skutečně neosvobodíme. Nemůže nás osvobodit ani Trump ani kdokoliv jiný, pokud jsme si dobrovolně a pokorně vybrali být otroky.

Největší zbraní, kterou si můžeme vynutit změnu či naši obranu a ochranu před globálními hrůzami je naše zvědomění. Pochopení toho, co se kolem nás děje, ve spojení s případným zapojením se do jednotné masy, schopné společně a koordinovaně protestovat, je tou skutečnou hrozbou pro elitní „nelidskou“ hrstku, která tak dlouho na nás parazituje a zneužívá lidské bytosti. Vzpomeňte si, co dokázalo odhodlání, pravda v srdci a píseň: „Ktož sú boží bojovníci“ Pouhých 10 až 15% vědomého, informovaného lidstva je síla, kterou žádný Bill Gates. Fauci, Soros a Deep State nemá šanci zastavit a to ani nebudou muset vyrazit do ulic. Síla takového společného koordinovaného vědomí je tak obrovská, že ji neodolá žádná Temnota. Deep State nemá strach z nadčasových zbraní, ale z toho, že lidé, tak dlouho rozdělovaní se spojí ve své snaze být zase „normálními lidmi“, kterým zase tepe v těle láskyplné srdce, ve kterém proudí krev plná pozitivity a životodárné energie, a kteří zase naslouchají svému probuzenému vyššímu vědomí a korigujícímu svědomí.

Každý z nás se musí osvobodit, tam, ve svém hlubokém nitru a musí přestat podporovat zlo, se kterým kolaboruje třeba i nevědomě. Musí přestat ubližovat ostatním lidem a slepě věřit duchovně zdegenerovaným autoritám, které dnes v naprosté většině slouží skryté stínové celosvětové vládě, aniž by to často tušily. Je nejvyšší čas se vyklubat se ze své skořápky a začít se řídit svým srdcem, svědomím a sebevědomě zvednout hlavu, ať to v materialistickém světě stojí, co chce. Naše probuzené vědomí přivodí automaticky žádanou změnu, jak na osobní, tak i na kolektivní a společenské úrovni.

Ti, co si myslí, že se lidé zase nechají polapit do jedné z variant globální totality či do další mocenské hry, věřím, že se mýlí, protože probuzený člověk už nebude následovat temnotu a zlo, i když se obléknou do šatů jakékoliv ideologie a náboženství. Probuzené duše a vědomí dokážou hravě rozeznat každý klam a už nedopustí svoji další manipulaci. To, jak vychází na povrch stále více informací o tom, jak bylo lidstvo řízeno, ohlupováno a manipulováno, bude lidem stále více pomáhat v cestě za definitivním osvobozením. Dnes už má natolik bohaté zkušenosti, že se nenechá opět opít rohlíkem, tak jak se to stalo českému národu, když si nechal ukrást „sametovou revoluci a z nadějného O.F. se vylíhli naivní a hloupí politici a vyklubaly se politické strany, které postupně jedna po druhé zradily zájmy českého národa, a co je ještě horší, zradily i veškeré základní hodnoty lidství, vědomého Člověka a zaprodaly se nastupující celosvětové globální totalitě.

V doslova katastrofální politické situaci se zjevil na světové scéně Trump, který se stal obrovskou autoritou a velkou nadějí celého lidstva, ať už si pindá každý, co chce. Není zde prostě žádná jiná síla, která by ještě mohla zabránit celoplanetárním jatkám. To, že má své vize a představy o tom, jak bude celé lidstvo a život na planetě ve finále fungovat, je zcela legitimní pro každou výraznou vůdčí osobnost. Pokud půjde cestou udržitelného rozvoje, vyčištění satanské a ekologické „bažiny“, lidské spolupráce, transparentnosti a hlubokého lidství jak deklaruje, tak za ním půjdou velmi rádi všichni probuzení a čestní lidé, ale pokud z této deklarované cesty pravdy a svědomí sejde, přestanou ho probuzení lidé automaticky následovat. Nyní ale mají s Trumpem a Q anon společnou cestu, protože žádná jiná smysluplná alternativa prostě neexistuje. Já s nimi půjdu tak dlouho, dokud jejich počínání bude v souladu s mým vědomím, rozumem i svědomím.

Na obrázku může být: 3 lidé

Trump si je dobře vědom božského řádu a duchovní podstaty bytí. Ve svých projevech k lidem se odkazuje na nejvyšší hodnoty, a když Trump mluví o náboženství a jeho duchovní podstatě, vždy zmiňuje nekonečnou boží moc a nabádá nás, abychom se spojili přímo s Bohem a nenechali se manipulovat těmi, kteří „zprostředkovávají“ takové spojení. Právě všechna náboženství se stala nepatřičným prostředníkem mezi věřícími a Bohem.

Trump se zmocnil Centrální banky a uzmul tak po velmi dlouhé době Rothshildům světovládu. Tato převratná světová událost proběhla zcela v tichosti, bez jakéhokoliv zájmu světových médií, protože ony jednotně slouží stínové světové vládě.

Jako nezávislý pozorovatel sleduji Ameriku, v níž násilné hordy volně pobíhají a ničí veškerý majetek a obviňují ty, kteří chtějí udržet mír a harmonii a chtějí žít prostě jen „obyčejný“ život. Je mi z toho velmi smutno, protože v USA dochází k totálnímu útoku ze strany stejných extrémních povstaleckých agentů, financovaných a školených Rothschildy, kteří za posledních 250 let způsobili převážnou většinu destrukčních „revolučních“ akcí a přinesli sebou zkázu, utrpení, smrt mnoha lidem a chaos po celém světě. ONI vytvořili velmi mocný a nejnebezpečnější syndikát organizovaného zločinu na Zemi, jaký kdy byl. Zabíjeli prezidenty, zahajovali války, svrhli vlády, unášeli, mučili, vydírali, podpláceli a vraždili miliony lidí, aby si udrželi kontrolu nad většinou světových vlád, prostřednictvím kterých ovládali světovou historii a celá století si hráli s lidstvem, až do dnešního dne. Mezi jejich vlivné oběti patří: Andrew Jackson, Abraham Lincoln, arcivévoda Franz Ferdinand 1914; car Nikolai Romanov 1918, JFK v roce 1963, jihoafrický premiér Hendrik Verwoerd v roce 1966, Sven Olaf Joachim Palme, švédský politik, předseda sociální demokracie a dvojnásobný předseda vlády Švédska, jehož život byl ukončen atentátem při návratu z kina, v době, kdy stále zastával úřad premiéra, Muammar Kaddáfi z Libye, ale i John Lenon a mnoho světových osobností a vůdců, kteří se vzpírali jejich dravčí filosofii, podporované celým bankovním systémem.

Donald Trump je prvním světovým vůdcem, který rozbil jejich světovou skrytou stínovou nadvládu, zničil jejich kontrolu a odstranil je od moci nad USA, ale i nad celým světem tím, že převzal kontrolu nad FEDem.

Proto jsou mocenské a mediální útoky proti němu tak brutální, vytrvalé a přicházejí ze všech možných stran, ale nejvíce právě z USA, vzhledem k tomu, že USA byly vždy klíčovým územím Rothschildů, odkud ovládali zbytek svět, se svou silnou najatou armádou. Tito globalističtí zločinci nyní vytáhli všechny své triumfy, aby se zbavili svého řádně zvoleného prezidenta. Aktivovali a uvolnili veškerá svá aktiva, aby dosáhli svého – odstranění Trumpa. Snažili se o to za každou cenu a jakýmkoliv způsobem. Spojili se doslova s ďáblem, aby dosáhli svého cíle. A protože Trump nadále ovládá armádu a FED, staly se jejich hlavním nástrojem boje proti Trampovi mainstreamová média, která opakují do nekonečna lži a neustálou proti-Trampovskou propagandu, jenž je vysílána 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a která tráví mysl neinformovaných a naivních lidí.

Zločinné loutky Deep State nyní bojují doslova o své holé přežití. Bez uzardění lžou všem přímo do očí, využívají lidskou tragédie a emoce na posílení svého vlivu, ničí ekonomiku, hospodářství, města i památky, jsou připraveni svrhnout každou vládu, zabít a podvést každého, jen aby dosáhli vítězství. Pokud se jim nepodaří svrhnout Trumpa, budou konečně zničeni, po 250 letech jejich globální nadvlády a kontroly. Je velmi obtížné získat jasnou představu o současné situaci, protože většina amerických médií jsou součástí propagandy „cabaly“ a toxické proti-Trumpovské kampaně. Trumpovo vítězství osvobodí nejen USA, ale i všechny ostatní země od Rothschildovy kontroly nad všemi centrálními bankami a přinese lidem skutečnou svobodu, o kterou se však budou muset naučit na své národní úrovni patřičně pečovat.

Trump je jediný světový vůdce, který porazil Rothshildy tím, že se zmocnil jejich Centrální banky v USA. To se stalo v březnu 2020 v tichosti bez jakéhokoli povšimnutí mainstreamových médií, protože tato média patří do bankovní Rothschildovské říše. Úžasný úspěch, který Trump zatím dosáhl proti „Deep state“ a jeho extrémně levicovým agentům, bude zřejmě znamenat znovuskříšení demokratického USA a doslova přežití celého lidstva, včetně osvobození CELÉHO SVĚTA. Snad již velmi brzy bude definitivně a zcela odstraněna krvelačná, nelidská garnitura, která do nynějška kontrolovala celý svět.

.

Na obrázku může být: 1 person, sky a outdoor

Historie lidstva nebyla náhodná série dějů, ale pečlivě naplánovaný sled událostí, které měly jasný cíl: přivlastnění si všech planetárních zdrojů, zotročení lidstva a jeho udržování v trvalé nedospělosti pomocí „pěstování“ jeho cílené nevědomosti. Právě zamlčování pravdivých a klíčových informaci, vytvořilo současnou naivitu mnohých lidí a jejich neschopnost zodpovědného, samostatného rozhodování a z pohledu vědomých lidí dokonce i jejich částečnou nesvéprávnost. Většina lidí utrpěli touto celosvětově naordinovanou manipulací hlubokou anamnézu a přivedlo je do stavu otrocké pokorné poslušnosti a do nikdy nekončícího celoživotního kolotoče, stále se opakující „debility“, kterou často, ve stavu své hluboké nevědomosti, považují za skutečný život. Také dnes jsou lidé ohlupováni a je jim konfiskován zbytek svobody, který jim ještě zůstal, prostřednictvím karantény, zorganizované malým počtem privilegovaných jednotlivců, majících ve svých rukách stále ještě světovou moc. Celá covidová akce je provedena „cabal“ v tak velkém měřítku, až se to zdá téměř nepochopitelné, stejně jako byly v minulosti organizovány světové války, regionální konflikty a ekonomické krize.

Temní architekti za oponou opět vytvořili po celém světě zmanipulovanou iluzi zvanou covid-19, úplně stejně, jako již dříve uměle vytvořili jiné iluze, jako jsou globální finance, bankovnictví, akciové trhy, očkování či léčba rakoviny chemoterapiemi a ozařováním. Toto vše jsou jen obyčejné pouťové „triky důvěry“, kterými jsou lidé manipulováni k tomu, aby si tak vytvořili „skutečnost“, kterou jim někdo cíleně a dlouho dopředu naplánoval, připravil a naprogramoval. Byly to globální elity za plentou, které tak udržují lidstvo uzavřené v mentálním koncentračním táboře jejich mysli. Když lidé věří masově, jakékoliv nelogičnosti, lži, či hlouposti, kterou jim 24 hodin servírují mainstreamová média, politici a autority, tak pokud neprohlédnou tyto manipulace, vytvoří si kolektivní iluzi, která je pak schopná všechny dokonce přesvědčit i o neexistenci fyzikálních zákonů. Pokud je tato manipulace prováděna globálně, tak naroste do velké mohutnosti a má charakter celoplanetárního atomového výbuchu, ale když lidé ztratí důvěru ke zdroji informací, tak toto kouzlo pomine a oni se lehce osvobodí. A pak i malé dítě zvolá to známé: „Vždyť císař je nahý“

Pouze média vytváří a zhmotňují nápad, teorii nebo podlou lež. A to se přesně děje i dnes v mainstreamových médiích na společenskou objednávku temných struktur, které je globálně řídí. A protože jsou zatím média celosvětově vlastněna stejnou klikou, dozvíte se vzácně shodné informace po celém světě o tom, jak covid-19 je nebezpečný, kolik se tento den nakazilo lidí, že určitě přijde druhá vlna nákazy a jak bude důležité se nechat vakcinovat a to nejlépe několikrát za rok. Úkol médií a zkorumpovaných politiků je evidentní, vystrašit co nejvíce lidí neexistujícím problémem, zahnat lidi opět do ohrady, jako vystrašené ovce. Proto je třeba ignorovat stále se měnící strategie boje s Covidem, pomocí nichž si „cabal“ udržuje pozornost, šíří strach a pomocí takto vzniklé energie, kterou celoplanetární strach vytvoří, se snaží získat převahu na světovém energetickém kolbišti. Většina lidí s rozvinutou intuicí a lidí logicky uvažujících lidí takové nepřátelské ataky jednoznačně nechá bez energetické odezvy, stejně, jak by to učinil zkušený hráč pokru. Prosím zachovejte klid v této hře „cabal“. Buďte prosím stateční a uvědomte si, že zbabělec umírá tisíckrát.

Přesto zde máme plno nepoučitelných vystrašených lidí, kteří se po každé nové zprávě o znovuskříšení Covidu zabarikádují doma a navléknou si roušku i do vany. Co kdyby? To co kdyby je ale velmi smutný a tragický přístup všech těchto neurotických lidí, kteří se pak nechávají oočkovat třeba i proti banálním onemocněním. Tito lidé vůbec nepochopili, že to takto nefunguje, a že se nemohou ochránit proti miliardám nejrůznějších virů a bakterií, které navíc neustále mutují a mění svůj „podpis“. Jedinou opravdovou obranou proti jakékoliv nákaze je neustálé a všemožné posilování naší imunity. Jasným důkazem je snadné vyléčení „Covidu-19 u těch, kteří právě nebyli očkovaní a nemají tak oslabenou imunitu a věnují prevenci patřičnou pozornost. Pokud lidé tvrdí, že podstupují vakcinaci raději pro jistotu, protože neví jak to tedy je doopravdy, tak jim musím se smutkem ve svém srdci oznámit, že je to stejně zvrácené rozhodnutí, jakoby z důvodu neznalosti silničního provozu, „pro jistotu“, jezdili na dálnici chvíli vpravo a chvíli vlevo…

Na obrázku může být: obloha, text a outdoor

ONI měli dlouhodobý plán: zcela převzít absolutní kontrolu nad planetou a ten byl donedávna nesmírně úspěšný, protože velmi pečlivě skrývali své manipulace s lidmi i to, že je ovládali jako loutky na provázcích. Dlouho také zatajovali svoji identitu a tak se postupem času stali tito „reprezentanti Temnoty“ bohatými, mocnými a těžko dotknutelnými vládci. Vše jim procházelo po vééélmi dlouhou dobu, ale teď se jim jejich plán zadrhl a dostal se na spirálu se sestupnou tendencí, která klesá stále rychleji a rychleji, v návaznosti na to, jak dynamicky se lidé probouzí. Navíc se spirála geometricky zrychluje i tím, jak se lidé přestávají bát říkat pravdu a hrát s nimi tu jejich matrixovou hru. Velmi nepříjemné pro tyto elity ale je, že už nejsou anonymní a lidé už ví, kdo je kdo a co kdo způsobil. Jejich plány se postupně hroutí jako domeček z karet. Až příliš mnoho lidí už dnes zná pravdu a to je důležitý předpoklad pro to, aby nemohlo dojít k zastavení procesu osvobozování lidstva od Temnoty a satanistického zla.

Novodobí Ilumináti jsou známí jako sadistický, satanský kult, který je vedený nejbohatšími a nejmocnějšími lidmi na planetě. Jejich řady jsou plné deviantů, sadistů, homosexuálů a pedofilů a svojí zvrácenou agendou infikovali vlády, vrcholné politiky, zákonodárství, soudnictví, silové složky, ale i hudbu, výtvarné umění a veškerou kulturu. Výsledkem této temné infiltrace je mimo jiné bouřlivý rozvoj úpadkové, povrchní a komerční kultury, která je ještě nehorázně vydávaná za skvost, bezproblémové schvalování protilidských zákonů, zavádění genderových nesmyslů, podpora přesídlování uprchlíků do Evropy a ničení národního odkazu, tradičních hodnot a neskutečné ožebračování „obyčejných“ lidí.

Klíčové posty v celé světové společenské struktuře byly vždy obsazovány přívrženci „cabal“ a ti pak skrytě dohlíželi na to, aby tato řízená devastace lidstva a demolice celé skutečné duchovnosti neustále probíhaly pod rouškou nejrůznějších náboženství a společenských ideologií.

Kritéria výběru politických lídrů, “ vygenerovala vždy tu skupinu „politiků“, která splňovala jeden nebo více z atributů, které „cabal“ umožňovaly jednoznačnou dominanci nad vybranými kandidáty. Velmi vítaní byli aspiranti, kteří byli pedofilní, měli satanské sklony nebo byla zaručena jejich dobrá ovladatelnost prostřednictvím jejich snadné zkorumpovanosti, morální nedostatečnosti, alkoholové či drogové náruživosti, ješitnosti, naivity, snadné podřídivosti a zejména odborné neschopnosti. Proto také tolik ministrů šéfuje rezortům, kterým naprosto nerozumí, aby jejich „nápověda“ neměla moc práce s přesvědčováním. Dobrým typem pro vrcholné funkce tedy byli absolventi Sorosových institutů, pracovníci neziskovek a herci, kteří často splňovali i několik těchto kritérií.

ONI infiltrovali všechny státy, náboženství a politické strany, díky svému neomezenému přístupu k finančním prostředkům. Byli příčinou neustálé devalvace světové měny, protože si jednoduše nekontrolovaně a bez jakéhokoliv omezení tiskli dolary nebo si je dokonce vytvářeli elektronicky, na rozdíl od své konkurence, která všechny peníze musela nějak vydělat a ještě zdanit. Takto získané prostředky použili na ovládnutí hospodářského sektoru a na zkorumpování veškeré politické i byrokratické sféry. Tak došlo k tomu, že se v jejich rukách zkoncentrovala obrovská a zdánlivě nepřemožitelná moc. Celá společnost byla ještě morálně umrtvována záměrně vytvářeným chaosem, skrytou tolerancí drog i jiné kriminality. „Lidská“ opozice se za těchto okolností jen velmi těžce konsolidovala a duchovně napřimovala, protože vše skutečně lidské, duchovní, harmonické a přírodní bylo nemilosrdně ničeno a pronásledováno. Lidstvu byla naložena na záda obrovská zátěž v podobě každodenního boje o prosté ekonomické přežití jejich rodin a jejich čas byl ještě ukracován nejrůznějšími byrokratickými povinnostmi a komplikovanými agendami, často záměrně nesrozumitelnými. Tak byl lidský prostor stále více zamořován skrytou šikanou, negací a cíleně byl destruován nepřehlednou a skrytě dozorovanou justicí. Tato anarchie a chaos je nám dokonce i ještě dnes prezentován jako „vytoužená svoboda“ či „vyspělá demokracie“. Ovšem tato demokracie je stejně demokratická, jako ta, ve které se dva vlci a jedna ovce demokraticky usnesou na tom, co bude dnes k večeři.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí

Život v zrcadlovém světě, aneb když se objeví génius, všichni tupci se proti němu spřáhnou

Pokud by lidé pozvedli alespoň trochu svůj zrak, tak by pochopili, že všechny cesty vedou ke stejnému strůjci, stejnému programátorovi. Kdyby se podívali jasnějším pohledem, tak by to museli spatřit. Od narození jsme programovaní Systémem a to prostřednictvím již před tím naprogramovaných rodičů, lékařů, učitelů, akademiků, novinářů, politiků, „nábožníků“ a dalších samozvaných „odborníků“. Tato etapa života je velmi vtipně nazývána „vzdělávání“, což má být nabývání vědomostí, ale tyto „vědomosti“ nemusí být vůbec pravdivé a oni také opravdu většinou nejsou, jak nám neustále ukazuje historická zpětná vazba. Tyto vědomosti jsou pouze něčím, čemu věříte, že je to pravda a o čem vám druzí řekli, že to pravda je. To, čemu máte věřit, se v drtivé většině dovídáte od fantomových programů Systému, které neúprosně hlídají, aby si všichni poctivě stahovali do hlavy jen ten správný software.
Když se zeptáte lidí kolem sebe, proč věří do očí bijící nepravdě, tak je vám řečeno, že se to dozvěděli ve škole nebo na univerzitě a vůbec by je ani nenapadlo, že by to nemusela být pravda. Systém rozhoduje a diktuje, co je pravda a co ne, co se smí učit a co má být potlačeno a ignorováno. Tyto nejrůznější fantomové informace pak přeměňují naše originální a pravdu hledající „Já“ v matrixové „já“, za zrcadlem. Promluvte si s akademiky a učiteli, kteří povzbuzovali žáky k originalitě a nekonformnosti, uvidíte, jak všichni dopadli. Systém má zájem pouze o lidi jemu otrocky oddané. To platí všude, ve vědě, lékařství, akademickém světě, v silových složkách a stoprocentně v politice. Kdy naposledy nějaký volnomyšlenkář dosáhl výrazné pozice v této oblasti? Systém nestojí o nekonvenční jedince, ale chce stroje. Svobodně smýšlející jedinci jsou pro Systém nebezpeční, protože on potřebuje poslušnost bez přemýšlení.
Agrese, pronásledování a zesměšňování bylo zaměřeno vždy na mystiky, proroky a volnomyšlenkáře, kteří byli v kontaktu se svým nesmrtelným duchem – vyšším „Já“. To je známo. Nebyli zabíjeni šílení vládci a krvežízniví psychopati ale zejména vysoce etičtí, čistí, humánní a kreativní osoby. Od Johna Kenedyho, Ghándhího až po Johna Lenona. Takoví lidé jsou pronásledovaní a dostanou nálepku extrémisty, snílka, konspiračního teoretika nebo šílence, který nás všechny neodpustitelně ohrožuje, protože nabourává psychotickou systémovou šablonu „normálnosti“. Vzdělávání zde není od toho, aby rozvíjelo jedinečné svobodné uvažování, ale aby pěstovalo přikyvující, slepě poslušné otroky tělem i duší. Takoví totiž budou bez jakýchkoliv problémů akceptovat svou pozici bezmocného kolečka v celé nemilosrdné mašinérii, kterou nám tady nainstalovali „naši milí zotročovatelé“, a která z nich bude postupně vysávat život, energii a kreativitu.
John D. Rockefeler, zakladatel Výboru pro obecné vzdělávání, řekl: „Nechci národ myslitelů. Chci národ dělníků, národ otroků.“ Naše „Já“ je vzděláváno (programováno) tak, aby to vyhovovalo plánům a zájmům Systému a má zájem pouze o ty, kteří sice umí lozit po stromech, ale musí ještě v jeho lese zabloudit.
A když už lidé nemohou pracovat, tak je Systém vyplivne do důchodu, což obvykle znamená několik let utrpení a strádání. Systému je úplně jedno, co s vámi bude a lidé jsou mu naprosto ukradení. Cožpak nás nějak vzrušuje výměna ozubeného kolečka v převodovce? Ne, prostě tam dáme nové. A Systém dělá s námi přesně totéž…

Na obrázku může být: 1 person, boty

Jsme vězni zmanipulované mysli

Systém chce, abyste skutečnou realitu vnímali pouze materialisticky a prostřednictvím filtru pěti smyslů. Naší realitou se stal uměle vytvořený přelud a Systém nás učí, že skutečností je jen to, co vidíme, slyšíme, čeho se můžeme dotknout, co cítíme a můžeme ochutnat. Tyto smysly jsou ale velmi nedokonalé a často jen výtvory naprogramovaného mozku. Systém nechce, abyste znali pravdu, a udělá naprosto vše pro to, aby vás odvedl od skutečné pravdy, a vy jste sloužili v nevědomosti dál jeho zájmům. Působením Systému a jeho médií jsme byli uzavřeni ve světě za zrcadlem a nyní žijeme v převrácené skutečnosti. Mainstreamové vzdělávání nekompromisně prosazuje víru v čistě fyzickou realitu, protože tato víra nás udržuje v zajetí a vězení pěti smyslů. Vašemu nekonečnému a nesmrtelnému vědomí jsou tak zabouchnuty dveře do všech dalších „komnat“.
„Nemůžete být vzdělaní a duševně zdraví, pokud nebudete věřit v darwinovskou evoluci“, tvrdí Systém. Vnucuje nám, že evolucí je myšlen svět, kde přežijí jen ti nejsilnější, nejdravější a nejpřizpůsobivější. Ostatní prý nemají nárok. Tato doktrína tvoří také základ celé eugeniky. Darwin byl posedlý představou, že smrtí všechno končí a dává nám radu nad zlato: Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte! Systém potřebuje a naléhavě chce, abyste tomuto dogmatu bezvýhradně věřili. Tímto chce lidem vštípit strach ze smrti a znehybnit je v pocitu marnosti. Druhá varianta, kterou Systém používá k vašemu ovládání je, že se máte zavděčit jednomu z nabízených Bohů a Systému je zcela jedno, kterého Boha si vyberete a ve kterého budete věřit. Pokud uváznete v osidlech některé z církví, tak už jen stačí, aby vám Systém prostřednictvím jeho zástupců tady na Zemi řekl, co máte dělat, co je „pravda“ a co „lež“ nebo třeba, koho máte volit. Dokonce i mainstreamová věda není nic jiného než náboženství, sice v jiném kabátě, ale stejně pochází z podobného zabedněného dogmatu. Zastánci prvního schématu tvrdě kritizuji zastánce druhého, ale na vrcholové úrovni slouží stejné globální síle. Prosím vyberte si!
Kvantová fyzika již prokázala, že naše realita může být jakákoliv, jen není „hmotná“, že funguje odděleně od vědomí a tím pádem má velký potenciál zničit celý lživý mainstream. Systém se tomu usilovně brání a snaží se zamezit odhalení za každou cenu. Sice už nemá jinou možnost než vzít existenci nehmotného světa na vědomí, ale stále zatím ignoruje všechny logické důsledky z toho pramenící a zarputile prosazuje mystifikaci o „hmotném světě“. Systém tyto pro něj nebezpečné informace zcela přehlíží a vůbec je nebere do úvahy, nikde je nezmiňuje, a když už je přinucen o nich hovořit, tak je prezentuje jedině jako „nedůležité“, zbytečné či konspirační. Cožpak by mohl tento Systém, který je založen na kontrole naší mysli, připustit odhalení informací, které by ukončily jeho nadvládu? Copak by vězeňští dozorci řekli svým vězňům, jak se dostat rychle z cel? Copak ti, co stojí za vzdělávacím systémem, mají zájem o informované lidi? To by přece zrušilo kletbu, která z nich již tak dlouho dělá otroky. Vzdělávání Systému tu není proto, aby nás poučovalo, rozvíjelo a informovalo, ale aby nás navigovalo do slepé uličky nevědomí. Všichni, kteří v tomto procesu pracují, jsou produktem této mystifikace. Jsou vězni, ale zároveň i vězeňskými dozorci. Nevidí vůbec vězení, které si sami vytvořili, ale automaticky ho obsluhují a udržují v provozu.

Na obrázku může být: mrakodrap

Míra našeho naprogramování = stupni naší úspěšnosti

Většina lidí, která pracuje v mnohotvarém hlavním mainstreamovém proudu, nemá ani ponětí, že je řízena obrovskou manipulací a posléze se sami stávají šiřiteli neskutečně velké mystifikace, protože prošli naprogramovanou mašinérií systémového vzdělávání a mají v sobě stejný program, podporovaný vším a všemi okolo. Věří této vytvořené iluzi a vnímají ji jako skutečný svět. Kdokoliv, kdo tuto mystifikaci odkryje, dočká se od těch v „reálném světě“ výsměchu, odmítnutí a pohrdání a navíc se na jejich podporu rychle podbízivě přidává celá „národní fronta“: dav hlupáků, zkorumpovaných nohsledů a „dozorců“ systému, přežívajících otroků, chodících zombie bez duše, omezených lidských počítačových terminálů, agresivních nevzdělanců a lidí bez srdce.
Naše programování Systémem je pravidelně kontrolováno, aby se potvrdilo, zda se správně vzdáváte své jedinečnosti v jeho prospěch. Probíhá to formou písemek, přezkušování, seminárních prací, kde musíme papouškovat přesně to, co nás Systém učí a čemu chce, abychom věřili. Za úspěšné jste považováni jen tehdy, když uspějete u zkoušek a tak potvrdíte svůj stupeň naprogramování. K poslušnosti nás motivují různými odměnami a tituly, včetně toho, že příslušná zaměstnání jsou přístupná jen absolventům zkoušek. Ambiciózní rodiče, kteří chtějí pro své děti „jen to nejlepší“ pak nevědomě páchají na svých dětech velké násilí tím, že potlačují jejich jedinečnost a ve jménu jejich „spokojené budoucnosti“ zabíjí jejich originalitu a ničí jejich duše. Při výchově dětí často využívají jejich pocitů viny a jejich touhy po přijetí a nahání tak nevědomky své děti přímo do chřtánu Temnoty.
Individuální originálnost každého člověka nedává Systému spát, a proto neustále všechny od jedinečnosti a kreativity odrazuje, vydává nařízení a zákony, které originalitu trestají. Systém si přisvojil právo rozhodovat o tom, co má být vnímáno jako pravda a úspěch a to štědře odměňuje (peníze, tendry, dotace, společenské uznání, sláva, postavení, tituly). Lidé, kterým chybí sebevědomí, se pak jen patolízalsky pasívně podřídí všem pravidlům, které nastavil Systém, ať už je to to jakkoliv protilidské. Potom navíc sami vyžadují, aby je ostatní vnímali jako úspěšné podle takto vytvořených systémových pravidel, bez ohledu na skutečnou kvalitu posuzovaného. Když uspějete podle svých kritérií, tak budete považováni za „neschopné lůzry“.
Matrix je systém Neo. A ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a rozhlédneš se kolem sebe, co uvidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře. Snažíme se zachránit mysl právě těchto lidí. Ale než se nám to podaří, budou stále součástí systému a tím budou našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není na odpojení připravena a mnozí jsou na systému tak beznadějně závislí, že ho budou bránit a bojovat za něj!
Lidští otroci zmateně a zdánlivě nepochopitelně brání systém, který je zotročuje. Této patologii se v psychiatrii říká Stokholmský syndrom, který se dá popsat tak, že když na vás budou močit, tak vy budete říkat, že prší…

předchozí díl: