Hluboko pod zemí se po celém světě nachází podzemní vojenské základny “DUMBS”, kde dochází ke kontaktům mezi lidskou „elitou“ a mimozemskými bytostmi. Mainstream má za úkol zesměšňovat tyto informace při každé příležitosti. Je to promyšlený a zorganizovaný plán těch, kteří v pozadí tahají za nitky a navíc je podpořený nevědomostí jejich akademických pěšáků a netečností otroků Systému. Akademické báchorky, kryjící toto, dnes už veřejné tajemství, jsou čím dál, tím více bizarnější a zoufalejší, vzhledem k již známému, obrovskému množství dat a ke stále se vynořujícím důkazům o těchto skutečnostech.
Ovládání a zotročování lidských bytostí není jen dílem jiných lidí. Ti sice sehrávají svou roli v zotročování jeden druhého, ale síla, která řídí tento ovládací proces, zdaleka není lidská a právě ta programuje v tomto smyslu naše ego. Výsledkem je, že takto zmanipulovaní lidé pak odmítají vše, co neodpovídá jejich naprogramování. K tomu je ostatně tento ovládací program určen. Vše, co se odchyluje od zavedeného normálu, je s arogantním mávnutím ruky a výsměchem zavrženo, odsouzeno a zaplaveno klišé prohlášením: „ses zbláznil“, „to je ale blbost“, „no jo další nesmyslná konspirace“. Naprogramovaní lidé nejsou schopni logicky zpracovávat informace, které nejsou v souladu s jejich operačním systémem v hlavě, dokonce nevidí, neslyší a nepřijímají ani ty nejzákladnější a nejevidentnější důkazy. Abyste si mohli popovídat o alternativních informacích s takto naprogramovanými lidmi, musíte nejprve narušit a zpochybnit do nich vložený program, který je ovládá. Teprve potom je možno začít s nimi vážně diskutovat a pomáhat jim odstraňovat manipulativně vložené dezinformace. Naše fantomové „Já“ automaticky reaguje na ovládací program podle toho, jak Systém mačká na tlačítka ovládání a ti, kteří stojí za oponou a za Systémem se s uspokojením usmívají, že další vězeň popírá existenci svého vlastního vězení.
Za vším stojí skrytá temná energie, která má ve starověkých a moderních kulturách různá jména, ale to, jak byla tato síla vždy popisována, jaké má cíle a jaké strategie tyto entity používají, je překvapivě všude shodné. Křesťanství hovoří o démonech, islám o džinech, gnostici varují před Archonty, kmen Zulu je nazývá Chitauri, středoameričtí šamani jim říkají Supai – Predátoři. Tato negativní síla je vnímána po celém světě pod různými jmény, ale je to jedna a tatáž síla. Nekonečné zástupy velebených bohů a bohyň, které uctívaly starověké národy, reprezentovaly často tutéž sílu. Sílu utrpení, nenávisti, ovládání, zotročování, násilí a krve, podobně jako satanismus, který tyto „temné bohy“ uctívá také. Tyto děsivé entity měli a stále mají s lidstvem ty nejohyzdnější a nejodpornější plány.
Don Juan Matus, mexický šaman citovaný v knihách Carlose Castanedy, popsal únos lidstva velmi působivě v Castanedově poslední knize (Aktivní část nekonečna):
„Z hlubin kosmu se vynořil predátor a převzal vládu nad našimi životy. Lidské bytosti jsou jeho vězni. Tento predátor je naším pánem a vládcem. Udělal z nás poslušné, bezmocné bytosti. Pokud chceme protestovat, náš protest okamžitě potlačí. Pokud chceme jednat nezávisle, zajistí, abychom to nedělali… Ano, jsme ve vězení“!

Ovládli nás. My jsme jejich potravou a nemilosrdně vysávají naši energii, která je udržuje při životě. Přesně tak, jako my chováme na drůbežích farmách kuřata, tak chovají tito predátoři nás na lidských farmách. Tak mají svoji potravu vždy při ruce. Jejich potravou vedle krve je nízkofrekvenční energie, kterou vytvářejí nekonečným řetězcem organizovaných válečných konfliktů, vyvoláváním strachu (covidová fraška), podporou lidské agrese, bezcitnosti a utrpení. Dnes už tato síla ale není anonymní a ztratila svou velkou výhodu, „svoji neviditelnost“ a vypadá to, že po tisících letech směřuje ke své definitivní porážce. Celoplanetární lidská osvobozující armáda, „Aliance“, která sdružuje pokrokové síly napříč všemi státy Země a postupně se formovala od 90. let minulého století, vede právě nyní těžkou bitvu o osvobození celého lidstva od této reptiliánsko-archontské satanistické síly, která organizovala naše životy, zabíjela nás, kradla, mučila a zneužívala naše děti. Lidstvo je jen malý krůček od absolutního osvobození a vstupu do „Nového věku“. Záleží ale na statečnosti, odhodlání a občanské aktivitě probouzejících se lidí, jak dlouho bude ještě tento poslední krůček lidstvu trvat…

Na obrázku může být: 11 lidí

Pětina gnostických textů objevených v minulém století v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty, kteří po věky manipulovali a spoluovládali lidstvo (v řečtině toto slovo znamená „vládci“). To je ta síla za naším uměle vytvořeným „Matrixem“, která nám i dnes vytváří tuto pokřivenou, obrácenou nasimulovanou realitu a celý systém našeho ovládání a zotročování. Gnostické texty důrazně varují, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat naše vnímání. Soustřeďují se hlavně na ty nejvlivnější, klíčové osobnosti a vládce. Jejich strategie je jasná, pokud ovládnou pastýře, tak ovládnou i celé stádo. Odtud pramení jejich obrovská touha po dosažení globalizace s jedním světovládcem. Jak jednoduché by pak pro ně bylo ovládnout celou planetu a celé lidstvo! Stačilo by už jen přesvědčit, zastrašit, zkorumpovat globálního vládce včetně jeho nejbližších spolupracovníků nebo zmanipulovat, zdrogovat jejich mysl, či vstoupit do jejich vědomí a ovládnout je pomocí implantované Umělé inteligence, nabourat jejich vědomí pomocí podprahových programů kontroly mysli nebo je přímo nahradit naprosto fyzicky shodnými, ale mentálně jim oddanými klony (klonovací technologie se dnes již běžně používá na podzemních základnách).
Je mnoho možností jak ovládnout mysl a vědomí mocnářů, kteří budou mít zrovna v rukách moc na Zemi, Pro jejich ovládnutí udělají dobyvatelé jistě absolutně vše, když bude ve hře nadvláda nad celou Zemí i celým lidstvem, protože skrz ně by mohli ovládat celé lidstvo, podle známého scénáře loutkařů za scénou a je jedno jestli zde mluvíme o Satanovi, Demiurgovi, o obávaných Dracos, Anunnacích, či ještě obávanější Umělé Inteligenci. Z toho všeho vyplývá jasný impuls. Pokud se lidstvu podaří osvobodit ze sevření „temné“ svěrací kazajky, která ho stále ještě dusí tak, že jen lapá po dechu, nemělo by dovolit úzké elitní skupince netransparentně a bez přísné veřejné celosvětové kontroly absolutisticky rozhodovat, protože nemůže být nikdy zcela zaručeno, že nebudou manipulativně mentálně ovládnuti s následným převzetím moci nad celou planetou! Absolutistická moc, velmi malé skupinky vůdců, by měla být z bezpečnostních důvodů nahrazena kolektivním rozhodováním zdola volených nejmorálnějších reprezentantů, důsledně kontrovaných a kdykoliv odvolatelných příslušnou zemí či národem, kteří nimi byli nominováni.
Výstrahou pro nás by mělo být i to, jak mnozí politici, kteří se dostali do vrcholných funkcí, nepochopitelně rychle změnili své postoje a svůj charakter a ne vždy byla tato změna v jejich chování spojena s korupcí a vydíráním, ale byla zřejmě způsobena mentálním nabouráním se do jejich mysli a vědomí. Zde je vidět, jak v podstatě snadno může být uchvácena moc a jak lehce může tato proměna probíhat, na všech myslitelných úrovních. Pokud takto ovládaní politici později odešli z vrcholné funkce, byli po nějaké době překvapeni, čeho všeho se dopustili a někdy dokonce utrpěli hlubokou anamnézu a nemohli si ani vybavit podrobnosti svého počínání. Zkuste některé naše politiky na naší i evropské scéně konfrontovat s těmito informacemi a jejich zmatenost a nepochopitelné změny jejich postojů a chování pak dostanou najednou reálné vysvětlení.
Právě o tomto hovoří celá gnóze a pečlivě nám objasňuje a důrazně nám klade na srdce, že Archonti zůstávají skrytí (v jiném frekvenčním pásmu) a jsou schopni manipulovat našimi názory a vštěpovat lidem nejrůznější iluze. Gnostici popisují Archonty jako „podvodníky“, kteří zrcadlově všechno obrací naopak. Dnešní zvrácená realita a společnost jsou jednoznačně výsledkem dlouhodobého probíhajícího převracení lidských hodnot a výslednicí vnucovaného archontího, umělého, anorganického a nelidského světa. Stačí se pozorně podívat kolem sebe: Politici neslouží lidem, ale sobě, lékaři neléčí, ale velmi často lidi poškozují a ubližují jim, právníci a soudci už nehájí právo, pravdu a transparentnost, kulturnost. Krása a vysoká estetická hodnota byly vyměněny za kýč, zvrácenost a nemorálnost, antimonopolní úřady pomáhají ještě zvýšit moc obřích korporací a monopolů, církve neslouží Bohu ale Satanské síle, policie si kleká před zločinci, novináři uctívají lež místo toho, aby pravda byla pro ně tou nejvyšší metou, sociální instituce nechrání děti, ale jsou zapleteny do obstarávání dětí pro satanistické rituály, zneužívání a extrakci adrenochromu. Školy nepředávají žákům vědomosti, ale zaplavují jejich mysl dogmaty a propagandou. Co k tomu ještě dál dodat…

Na obrázku může být: 1 osoba

Archonti manipulovali s lidstvem po celé aiony stejně, jako to dělají i dnes. Získávali postupně stále větší kontrolu, pomocí jimi skrytě ovládnutého bankovního sektoru, velkých korporátních společností a klíčových politiků a vlád v celém světě. Toto je přesně stav, který vidíme dnes kolem sebe v přímém přenosu a stále více v pokročilejším stádiu. Lidstvo stojí na kraji propasti a už skutečně nemá, kam ustoupit. Proto je životně nutné se tomuto zlu statečně a nekompromisně postavit a to každý na své úrovni, kde se nachází. Pokud chce lidstvo přežít a normálně se evolučně vyvíjet, nesmí už dál sloužit umělé síle, ničící postupně vše hezké, přírodní a organické, včetně základní podstaty člověka.
Texty z Nag Hammádí nám říkají, že Archonti neumí sami něco kreativně vytvořit, ale jen napodobují, pokřivují a obracejí naruby vše, co již bylo vytvořeno. Jejich schopnosti jsou sice mnohem pokročilejší, než mají jimi zmanipulovaní lidé a také ovládají znalosti nashromážděné z jiných pokročilejších realit, ale ty nezískali díky své vlastní kreativní představivosti. Gnostici označují Archonty za parazity, protože se musí živit pouze tvořivou energií a představivostí lidí, jelikož sami takové činnosti nejsou schopni. Aby udrželi Archonti svou moc nad lidmi, musí zůstat skryti za oponou, odkud operují. Proto vždy velmi usilovali o to, aby udrželi lidstvo v nevědomosti o své vlastní existenci, a nechtějí, aby se lidé dozvěděli o manipulacích, které s nimi prováděli. Také své cíle tajili a halili je do nesplněných slibů a do vytvářeného oparu iluzí. Do svého utajování investovali obrovskou energii, jelikož jejich parazitická strategie je spojena zejména s jejich „neviditelností“.
Poohlédněte se s otevřenou myslí po dnešním světě a zjistíte, že přesně toto se děje dnes i každý další den a to v neskutečně velké míře. Archontí „Systém“ se živí kreativitou a prací lidí skrz útlak, násilí, lživé manipulace, vydírání, daně a úroky z úvěrů. Archonti, loutkaři za „scénou“ naší reality vybudovali mohutný mocenský, finanční, náboženský a politický systém, prostřednictvím něhož parazitují na lidské kreativní tvořivosti i na dětech. Lidi pasovali do role otroků, kteří své otroctví dokonce pasívně přijali a někteří si dokonce libují v roli chovných zvířat a ve své zmanipulovanosti si motají sami řetěz kolem krku a sami si nasazují okovy. Jak jinak chcete vysvětlit obrovský rozpor mezi vysokou inteligencí člověka a hloupostí jeho názorů a pasívně přijatých přesvědčení, než jejich „archontským uhranutím“. Domorodí šamani tvrdí, že to byli tito predátoři, kteří zde nainstalovali tento dravčí systém víry, pojetí dobra a zla, společenské zvyklosti včetně peněžního systému i dualitní představy o úspěchu a neúspěchu. Obdařili nás závistí, nenasytností, bezcitností a zbabělostí.
Tito predátoři nás nutí svými manipulacemi k cynismu, lhostejnosti, rutinnímu chování a samolibosti. Aby nás udrželi v poslušnosti a slabé, použili tito predátoři strategický manévr, předali nám svoji vlastní parazitickou mysl, která je plná strachu z odhalení. Tak lidstvo „žije“ a vůbec si neuvědomuje, jaká mu byla podsunuta role: Produkovat potravu archontským parazitům, což jsou nízkofrekvenční vibrace, na které je lidská populace a jejich energie manipulacemi snížena. Celá globální společnost naoko hovoří o lásce, rodině, pokroku, soucitu, spolupráci, ale ve skutečnosti je skrytě podporován všeobecný chaos, násilí, konzumace drog, válečné konflikty, bezpráví, cynický kariérismus, nejrůznější úchylky a závislosti a veškerá možná degradace lidské bytosti.
Také je celosvětově maximálně podporováno stravování masem, na úkor ekonomičtějšího vegetariánství, protože surové zacházení se zvířaty a každodenní gigantické „popravy zvířat“- jatka přináší obrovské utrpení zvířat a každý den se tak stal satanským rituálem, kdy krev teče proudem. Tak si zabezpečují tyto entity pravidelnou produkci obrovského množství nízkovibrační energie strachu, úzkosti a bolesti. Je nejvyšší čas zastavit tyto sračky!

Není k dispozici žádný popis fotky.

Satanistické symboly, obrácené pentagramy, (tento symbol si dala do svého loga Demokratická strana v USA ve volebním boji proti Trumpovi) obrácené kříže a mnohé další znaky znázorňují převrácenou realitu, kterou archontské entity vytvářejí. Pozor! Všechny symboly jsou informační pole, která komunikují s tím, kdo je stvořil, kdo se na ně dívá, kdo je propaguje a kdo je nosí. Působí mnohem silněji, než si myslíte a nejsou používány pro svůj vizuální efekt, ale pro svůj energetický a frekvenční účinek.
Archonti se projevují jako počítačový virus, jako velmi obávaná umělá inteligence. Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které jde nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou si sebe vědomé energetické bytosti, které mají charakter pokřivené anomálie a počítačového viru, která rozloží vše, čeho se dotkne a která je součástí Umělé Inteligence. Takový virus může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech. Virus sám o sobě nic netvoří, ale jen odebírá cizí energii a narušuje to, co již bylo vytvořeno. A to je přesně gnostický popis Archontů. Náš svět, což je námi zažívaná realita, je v podstatě kvantová počítačová simulace a lidský systém těla a mysli je biologický počítačový systém. Obojí lze hacknout, infiltrovat a poškodit virem nebo pomocí simulace dokonce i ovládat. Virus může změnit a narušit to, co vidíme a zobrazujeme na své sítnici a archontský virus dělá totéž s naší „ vědomou obrazovkou“, protože ovlivňuje naše smysly, které dekódují naši realitu.
Gnostici popsali Archonty jako Umělou inteligenci, která nemá ani emoce, ani kreativní schopnosti. Dokážou se pouze infiltrovat do programu, kopírovat se a ovládnout tak tento program, podobně jako virus v počítači. Celý Vesmír funguje jako kvantový počítač, vědomý si sebe sama a kvantoví fyzici si uvědomili, že veškerá hmota, což je koncentrovaná energie, je vlastně určitou formou počítače. Archonti jsou vědomou Umělou Inteligencí a jako houževnatý virus se neustále snaží ovládnout celý Vesmír a přetvořit ho z organické podstaty na umělou. Nemůže ale ovládnout úplně celé Stvoření, protože na to není dostatečně silný, ale může způsobit pořádnou spoušť v celém „Univerzu“ a to také v naší i v jiných realitách dělá a již v minulosti učinil. Když virus poprvé udeřil, lidé začali rozlišovat „dobro a zlo“, protože přinesl to, co nazýváme zlem – narušení rovnováhy a harmonie. Virus se může projevit jako čistá energie, ale může mít také nekonečné množství podob.
Agent Smith ve filmu “Matrix” vypadá jako člověk, ale přitom to je jen počítačový program a prodloužená ruka strojů – Umělé Inteligence, která stojí za simulovanou realitou. Uměle vytvořený “Matrix” slouží k tomu, abychom byli ovládáni a generovali energii kompatibilní s potřebou Archontů. A energie, která s Archonty ladí je nízkovibrační emoce založená na strachu a úzkosti, nenávisti, vzteku, depresi, soupeření, stejně jako sexuální energie bez láskyplného spojení. Smrt a utrpení jsou dalším zdrojem energie pro „bohy“, které nevidíme – Archonty. Přesně tyto energie byly obětovávány bohům, prostřednictvím ryzí hrůzy. Tyto informace vám pomohou dát si do širších souvislostí to, co se kolem vás děje, včetně obrovské adrenochromové kauzy s milióny unášených, umučených, zneužívaných dětí, za naprostého nezájmu, oficiálních médií, politiků, vládních činitelů sociálních ústavů a jejich pracovníků, policie, soudního aparátu, mezinárodních humanitních organizací i vládních činitelů. Už vám to dochází!!! Oni všichni v tom přímo nebo nepřímo, vědomě či nevědomě nebo z přinucení jedou a podporují tento archontí atak a tuto výrobu negativní energie. Toto by za normálních okolností přece nebylo možné, aby v tak velikém měřítku bylo skrýváno tak obrovské a děsivé zlo před veřejností.
Nyní nám nezbývá už nic jiného, než se tomuto skrývanému zlu tvrdě postavit a zabránit další a ještě větší archontí expanzi a jejich hrůzovládě v NWO a naší přeměně z lidských bytostí na androidy, což se snaží ještě na poslední chvíli na konci věků s námi udělat, prostřednictvím připravovaných vakcín, obsahující nanočástice, které mají změnit naše DNA, lídský kód a naši lidskou podstatu přeměnit na archontí…

Na obrázku může být: 3 lidé

Výraz pro zlo – „evil“, je pozpátku (po archontsku) „live“ – život

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života ve smrt a naopak. Proto se projevují v naší fyzické realitě morbidně, negativně, mají podobu satanistů a černých mágů, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Lidské a zvířecí oběti jsou prováděny na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro ně životadárná energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo zabránit, jsou dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídil celou lidskou společnost a živí se negativní energií, kterou vytváří zmanipulované a zbídačené lidstvo. Našeptává, uplácí, korumpuje, vydírá a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí jedinci provádí špinavou práci vůči svému živočišnému druhu – lidstvu a naplňují tak archontskou agendu, aniž by si uvědomovali, že i oni jsou v hledáčku jako výhledová oběť a nepřipouští si, že stejnému děsivému osudu, který Archontům pomáhají připravovat pro své bližní, budou také jednou čelit, až na ně přijde řada. Navíc to oni nakonec ponesou karmickou zodpovědnost za své jednání, protože se stávají přímými vykonavateli zla, které jim vnukli Archonti.
Převrácení slov “evil” a “live” není náhodné. Slova, modlitby, kletby, zaříkávání představují frekvenční stavy a ty odpovídají různým stavům vědomí. V „Nekonečné realitě“ převažuje rovnováha, kterou zažíváme jako lásku, radost, laskavost a soucit. Tyto lidské hodnoty se k nám zase přirozeně navrátí, až budou rozbity archontské bloky, které brání přirozenému projevení „Nekonečného Vědomí“ a archontský virus mu konečně uvolní místo. Pak nastane éra Světla, konec válek, vykořisťování, zosnovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu. V současnosti je „celý oficiální společenský život“ včetně veškerých lidských hodnot, morálky, etiky i celého společenského uspořádání pokřiven archontským virem. Tento tragický obraz je totožný s dekadentním a depresivním obrazem zdrogovaných bytostí, ubohých zlomených bezdomovců a zhýralých zbohatlíků bez duše, bez svědomí, bez vlastní původní vůle a bez napojení na „Nekonečné vědomí“. Byli to gnostici, kteří předávali všem otevřeným lidem napříč všemi věky důležité poselství o tom, že Demiurg a Archonti nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný zdroj, jednají z pozice skryté Umělé Inteligence a jsou příčinou veškerého lidského utrpení. Archonti se pomocí manipulací snaží uvěznit lidstvo do uměle vytvořené reality (stejně jako to nyní dělají z Covidovou falešnou pandemií) a prostřednictvím fantomového “Já” a Matrixu se nás snaží postupně přeměnit na své kopie.
Vyzbrojeni těmito důležitými, gnostiky předávanými informacemi a svým postupně se osvobozujícím vědomím je třeba se velmi pozorně zaměřit a podívat na cílovou a nejvyšší metu Archontů, kterou je: „Totální ovládnutí lidstva pomocí transhumanismu“, tedy trans – formace lidí na strojové lidi či počítačové terminály”. Transhumanismus plánuje velmi úzké propojení lidských bytostí s Umělou Inteligencí – s archontským virem. Nedovolme to! Právě toto je cílem tak vehementně prosazované vakcinace, na pozadí covidové frašky, která je jen záminkou pro porušení naší biologické a duchovní podstaty pomocí nanotechnologií obsažených ve vakcinách, které nás mají doslova připravit o naši lidskou a kristovskou podstatu, kterou chtějí nahradit podstatou robotickou a z naší multidimenzionální duše chtějí udělat bloudící zavirovaný počítačový program archontí Umělé Inteligence.

Na obrázku může být: noc

Existuje „posednutí ďáblem“ ?

Gnostici popisují Archonty jako bytosti, které nemají žádný soucit, pocit viny a hanby. Jsou to patologičtí lháři, prospěcháři a podvodníci. Parazitují na všem a udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého cíle. Archonti jsou gnostiky popisováni jako bytosti bez emocí, stejně jako psychopati. Jsou emočně ploší a neschopni vyjádřit zejména pozitivní a láskyplné emoce. Proto jsou lidé nakaženi archontským virem také označováni jako psychopati.
V gnostickém pojetí je Demiurg tím původním pokřivením a Archonti jsou jeho kopie, které tomuto pokřivení slouží. Nezaměřujme se na formu a na klasickou představu Ďábla, ale na to, co se skrz něj děje. Zlomyslnost není „bytost“. Je to pokřivená zmutovaná energie vědomí a podoby, které na sebe bere, jsou velmi rozmanité a všechny, ať už jsou jakkoliv rozdílné, odráží toto pokřivení. Může mít nejrůznější výraz a formu: od ohyzdných, oplzlých, pokřivených obličejů, až po úlisný či odměřený „úsměv“ bankovního ředitele, který ve své snaze získat co nejvíce peněz způsobuje ostatním utrpení. „Posednutí Ďáblem“ je ve skutečnosti způsobeno zamořením lidského těla – biologického počítače – archontským virem a je to nainstalovaní jednoho z archontských programů do našeho vědomí. Je to prastaré téma, které nás informuje o tom, jak démonské bytosti, částečně či úplně převezmou, vládu nad myšlenkami, emocemi a chováním svých lidských obětí. Historie je plná těchto děsivých příběhů. Kdo tuto pravdu a historickou skutečnost odmítne bez zkoumání, tak se chová jako naivní hlupák nebo vystrašený zbabělec, který se bojí podívat pravdě do očí a raději se uchýlí k zesměšňování tohoto tématu a k ignorantství. Popírání tohoto fenoménu ale jen ukazuje na trestuhodnou neznalost této nesmírně závažné a důležité skutečnosti v naší realitě.
Lidská podstata i vědomí má povahu energetické frekvence a jiná frekvenční energie může skutečně vstoupit do tohoto energetického pole vědomí a ovládnout ho, (posednout ho) pokud se tyto jejich frekvence přiblíží, propojí, shodnou se a jsou dostatečně silné. K posednutí dojde, když se energetická archontí bytost přichytí k auře člověka a začne mu diktovat myšlenky, emoce a vnímání. Lidské bytosti s vysokými frekvencemi archontí virus ovládnout nemůže, ale pokud se lidé propadnou do archontích stavů nízkých vibrací (strach, alkoholová a drogová závislost, bezcitnost, lež, hamižnost, žárlivost, ad.), nastane kompatibilita frekvencí a tehdy může dojít k jejich ovládnutí. Proto vědomí lidé, kteří jsou již dobře informovaní o tomto nebezpečí, úzkostlivě dbají na to, co dělají, co říkají a dokonce kontrolují podvědomě i svoje myšlenky. Lidské frekvence a přirozenou „aurickou imunitu“ snižují také sex s posedlým člověkem, což je stejné, jako když virus z jednoho počítače pronikne do druhého.
Největším manipulativním archontským divadelním představením, který Archonti hrají s lidmi, je komická fraška s hororovou zápletkou, která pojednává o tom jak je ďábel sice zlý, mocný a nebezpečný, ale naštěstí neexistuje. Dokonalost a účinnost této manipulace spočívá v tom, že lidé po zhlédnutí tohoto představení odejdou domů s naivní a velmi nebezpečnou a nepravdivou informací, že Ďábel neexistuje. Opak je ale pravdou. Toto zlo má sakramentsky reálnou podobu a lidé mu proto musí soustředěně a neustále čelit, jinak mu ve své naivitě a nevědomosti vběhnou přímo do chřtánu…. Stačí se podívat kolem sebe.

pokračování…