Jsme svědky nejneuvěřitelnějšího filmu v dějinách lidstva s biblickým scénářem. To, co přichází, je tak úžasné, že to naše trpící mysl sotva pojme! Každým okamžikem film skončí a vše zapadne na své místo.
Definujte pojem “projekce”. Jak opravíte něco, o čem se ví, že je rozbité (poškozené)? Musíte nejprve odstranit odpovědné osoby?
.
Přemýšlejte o seznamu “odchodů” FBI a ministerstva spravedlnosti. Jak “obnovíte” image (důvěru veřejnosti) našich nejprestižnějších ” právních” institucí? Hnát lidi k odpovědnosti? Rovná spravedlnost podle zákona? Bitva začíná (jak je vidět dnes) s veřejným míněním. BOJ o získání PŘÍZNIVOSTI VEŘEJNOSTI. BOJ o kontrolu příběhu.
Jak Demokrate kontrolují Příběh?
1) FAKE NEWS MEDIA prosazují narativ “by design” [denní aktualizace – 4 hodiny ráno].
2) FAKEWOOD ozvěna narativu “by design”.
3) SOCIÁLNÍ MÉDIA – proud/propagace narativu “by design” + cenzura/blokování/zakázání vyzyvatelů tohoto narativu.
Poskytují důkazy na podporu svých závěrů?
Narativ Prezident USA/RUSSIA – důkazy?
Žádné.
Rasistický narativ Prezident USA – důkazy?
Žádné.
POTUS …………(tuto hru můžete hrát celý den).
“Žádné”.
Na co se spoléhají?
Kolik experimentů provedl CIA ohledně: ovládání mysli? MK Ultra? Psychologie, základy: Pokud něco slyšíte a vidíte znovu a znovu od několika (údajně důvěryhodných) zpravodajských agentur, zvolených úředníků, herců/hereček, dokumentů v TV, FILMŮ, internetu, sociálních médií, zahraničního tisku atd. a všichni prosazují stejný narativ/závěry…….co se stane? Stanou se v myslích mnoha lidí tvrzení BEZ FAKTŮ
FAKTY?
Počítají s tím, že s prací, rodinou, životním stresem atd. nemá typický člověk dostatek času na to, aby si témata sám vyhledával, a proto uvěří narativům promítaným v komoře ozvěn bez potřeby poskytnout fakta nebo jiný obsah než názor? Proč se tak usilovně snaží udržet vás ROZDĚLENÉ podle rasy, pohlaví, třídy, ……? Všimli jste si nárůstu tohoto tlaku v posledních dvou letech? Jste silnější společně/jednotní, nebo rozdělení? Pokud se odvážíte zpochybnit jejich narativ, jste společností vyvrženi [zakázáni] jako hrozba/konspirační teoretik atd…? Vyhání vás členové vaší vlastní rodiny?
ROZDĚLENÍ -“Skupinové myšlení”
NECHTĚJÍ, ABYSTE MYSLELI SAMI ZA SEBE. SVOBODOMYSLNÝ ‘LOGICKY’ UVAŽUJÍCÍ ČLOVĚK, KTERÝ VYVOZUJE ZÁVĚRY NA ZÁKLADĚ FAKTŮ, JE, ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO, HROZBOU PRO JEJICH OVLÁDÁNÍ/MOCENSKÉ UCHOPENÍ. JDE JIM JEN O KONTROLU [TJ. O MOC]. S KONTROLOU PŘICHÁZÍ OSOBNÍ PROSPĚCH.
.
Chtějí, abyste zůstali chudí a potřebovali státní pomoc. Čím větší vláda, tím větší KONTROLA, tím větší MOC mají. Když jste v nouzi, jste slabí. Když jste slabí, nejste silní. Když nejste silní, nebráníte se.
To je tak skutečné, jak to jen jde. Nikdy si nemysleli, že by mohla prohrát.
Proč? Viz výše: Kontrola.
Jedinou cestou vpřed je transparentnost. Transparentnost je jedinou cestou, jak veřejnosti dokázat, že vše, co vám bylo prodáváno jako pravda, nebylo nic jiného než falešný příběh, jehož cílem je udržet vás, lidi, bez moci a udržet je u moci. Jediným úkolem FAKE NEWS [propagandistické odnože demokratické mašinérie] je zabránit tomu, aby se k masám dostala PRAVDA.
Masová infiltrace (všude).
Jedinou cestou vpřed je transparentnost, pokud jde o veřejné mínění.
Jedinou cestou vpřed je trestní stíhání: záchrana a obrana právního státu.
Trestní stíhání a transparentnost je jedinou cestou k záchraně našeho způsobu života.
Q
Sonny Vick