Dva přední vědci tvrdí, že lidský mozek je ve skutečnosti „biologický počítač“ a „lidské vědomí“ je program běžící v kvantovém počítači, který se nachází v mozku a který nepřestává pracovat ani poté, co „zemřeme“. Podle vysvětlení těchto expertů duše po smrti člověka nezemře, ale navrátí se do vesmíru.

Diskuze o existenci duše, o tom, zda je nesmrtelná, nebo zda umírá spolu s člověkem, je nekonečné téma, kterým se celá staletí zaobírají velcí myslitelé naší historie i moderní doby. Tajemný původ duše neustále fascinuje vědce z nejrůznějších oborů, ale nyní o ni byla objevena nová pravda: „duše“ neumírá, vrací se zpět do vesmíru.

Od roku 1996 pracovali doktor Stuart Hameroff, americký fyzik a emeritní profesor na Katedře anesteziologie a psychologie, a Sir Roger Penrose, matematický fyzik na Oxfordské univerzitě, na kvantové teorii vědomí, ve které tvrdí, že duše je uchovávána ve vláknitých strukturách mozkových buněk, které se nazývají mikrotubuly.

Kromě toho, že je podle nich duše pouhým programem, navíc tito vědci tvrdí, že to, co lidé chápou pod pojmem vědomí, je ve skutečnosti výsledkem účinků „kvantové gravitace“ v těchto takzvaných „mikrotubulech“. Vědci tento proces pojmenovali „orchestrovaná objektivní redukce“ (Orch-OR).

Jejich teorie říká, že jakmile lidé vstoupí do fáze známé jako klinická smrt, ztratí mikrotubuly nacházející se v mozku svůj kvantový stav, ale zároveň zachovají informaci, která je v nich uložená. Jinými slovy – duše po smrti člověka nezemře, ale vrátí se do vesmíru.

Doktor Hameroff řekl televizní stanici Science Channel v dokumentární sérii Cestování červí dírou toto:

“Řekněme, že srdce přestane bít, krev přestane proudit; mikrotubuly ztratí svůj kvantový stav. Kvantová informace uvnitř mikrotubul nebude zničena, nelze ji zničit, pouze se rozšíří a rozptýlí do vesmíru jako celku. Pokud je pacient resuscitován, oživen, vrátí se tato kvantová informace zpět do mikrotubul, načež pacient řekne: ‚Měl jsem prožitek blízké smrti.‘ Pokud se nepodaří pacienta oživit a zemře, je pravděpodobné, že tato kvantová informace může existovat mimo tělo, možná i nekonečně dlouho, jako duše.“

Podle této teorie je lidská duše něco víc než jen vzájemné působení neuronů v našem mozku, a mohla tak existovat již od počátků věku.

zdrojový článek: http://www.ancient-code.com

Obrázek: pixabay