,,Technicky jsme v roce 2012.“ Tvrdí vědec Paolo Tagaloguin a tím obnovuje zájem o proroctví mayské civilizace. Informují o tom noviny Daily Express.

Mezi lidmi se objevily obavy a na internetu hojně tvrdili, že podle Juliánského kalendáře, který se používal do 15. století, bychom dnes měli rok 2012, nikoliv 2020.
To by mohlo znamenat, že by předpověď mayské civilizace o roce 2012 mohla být stále ve hře.

Gregoriánský kalendář představil papež Řehoř XIII. (,,pope Gregory” – z toho pochází název Gregoriánský) v roce 1582 a provedl tak určité změny v dříve používaném Juliánském kalendáři. Konkrétně vypustil z kalendáře 11 dnů, aby přesně odrážel čas, po který Země oběhne jednou kolem Slunce.

V té době se proti novému kalendáři postavilo mnoho zemí. Obyvatelé Londýna vyšli do ulic, a protestovali: „Vraťte nám našich 11 dnů!“

Gregoriánský kalendář

Ačkoli bylo ztraceno pouze 11 dnů ročně, lidé spočítali, kolik jich bylo ztraceno za posledních 286 let, přičemž jeden z nich sdílel výsledek na Twitteru spolu s prohlášením: „Podle Juliánského kalendáře jsme technicky v roce 2012.“

Vědec Paolo Tagaloguin ve svém příspěvku vysvětlil: „Počet dnů, ztracených za rok, v důsledku přechodu na Gregoriánský kalendář, čítá 11 dnů.
Po dobu 268 let používáme Gregoriánský kalendář (1752–2020) krát 11 dnů = 2 948 dnů.
2 948 dnů : 365 dnů (za rok) = osm let.“

Pozn. překl. Alue: Tento výpočet by ale vypadal jinak pro nás, protože České království přijalo Gregoriánský kalendář už v roce 1584. V Anglii však přijali Gregoriánský kalendář skutečně až v roce 1752.


Proč Anglie přešla na Gregoriánský kalendář tak pozdě? V Anglii v době reformy vládla královna Alžběta I. (1533–1603), která sice byla protestantkou, ale přesto požádala, aby astrolog John Dee reformu prostudoval a sdělil královně svůj názor. Dee coby vědec reformu schválil a navrhl k přijetí. Alžběta tedy hodlala reformu přijmout, ale vzhledem k zapřisáhlému odporu anglikánské církve byla neustále odkládána, až se od ní na dlouhou dobu upustilo. Anglie byla na svou odlišnost vůči zbytku Evropy do jisté míry pyšná. Teprve v průběhu 18. století se postupně zvedala vlna kritiky stávajícího systému (zejména z řad obchodníků, jimž odlišný kalendář přinášel problémy). V parlamentu důrazně bojoval za přistoupení ke gregoriánskému systému Philip Dormer Stanhope, hrabě z Chesterfieldu. Především jeho zásluhou přistoupila Velká Británie na gregoriánský kalendář roku 1752, ve kterém po 2. září následovalo 14. září.

Jeho příspěvek není jediný svého druhu, ostatní lidé jsou se svými závěry mnohem odvážnější:

Další uživatel internetu například napsal: „Když svět v 17. století přešel na Gregoriánský kalendář, ztratili jsme tím zhruba osm let. Takže technicky ano, tento rok je rok 2012. “

Třetí prohlásil: „Pamatujete si na předpověď Mayské civilizace o tom, že svět skončí 21. prosince 2012? Víte o tom, že jsme ztratili osm let, když jsme přešli na Gregoriánský kalendář? … Ano, máme šest měsíců.”

A čtvrtý napsal: „Když jsme v roce 1752 přešli na Gregoriánský kalendář, bylo ztraceno osm let, což znamená, že technicky je rok 2020 rok 2012. Víte, co se mělo stát v roce 2012? Ano, konec světa. 2020 najednou dává větší smysl.“

Teorie o soudném dnu je založena na mylném předpokladu, že mayský kalendář předpovídá konec světa 21. prosince 2012, plus minus pár dnů.

Celý článek zde: https://aluska.org/diky-nepresnosti-gregorianskeho-kalendare-jsme-vlastne-v-roce-2012-a-predpoved-mayske-civilizace-se-proto-tyka-roku-2020-tvrdi-vedec/