2012Klikni: http://www.czechnewstv.cz/index.php?module=articles&c=rozmluvy&b=1&a=3