Shape-shifting – proměna tvaru z lidského do démonského či reptiliánského tvaru

Satanismus a pedofilie se infiltrovaly do každé vládní a kontrolní společenské struktury. Proto byla vytvořena globální síť satanistů a pedofilů, která je tvořena národními satansko-pedofilními sítěmi. Všichni lidé v této pavoučí síti otrocky slouží skryté temné vládě, úzce spolupracují a navzájem se chrání, aby informace o jejich protilidských aktivitách nepronikaly na veřejnost ve větší míře, než je nezbytně nutné. Všichni tito lidé jsou pod stálou kontrolou (jako loutky na provázku) mocných pokrevních linií, které si je pečlivě vybírají a vychovávají z nich poslušné nebo satanistické politiky a pak je dosazují do mocenských pozic. Klíčoví politici a mocensky důležité osoby po celém světě fyzicky zneužívají malé děti, které bývají často využívané jako krvavé oběti během satanistických rituálů. Pedofilové a satanisti mají též pod kontrolou krematoria, ve kterých se zbavují pozůstatků zavražděných dětských obětí a dalších důkazů o své zvrhlé činnosti. Dětské domovy a sociální služby jsou hlavní součástí satanských sítí a podílí se na dodávkách dětí prominentním členům společnosti. Děti jsou pro tyto účely unášené po celém světě. Pokud chce rodina, které bylo dítě zneužívané, dostat případ na veřejnost, narazí na vlnu odporu policie, soudního systému i sociálních služeb, protože celá tato struktura je součástí velmi dobře organizované sítě. Ti, kteří by chtěli vystoupit z této struktury nebo by odmítli plnit příkazy, buď skončí na hřbitově, „spáchají sebevraždu“ nebo jsou zesměšňováni v masmédiích po celý zbytek života.
William F. Buckley Jr. byl šéfem elitní operační skupiny kontroly mysli JANUS se sídlem ve velitelstvích v NATO v Belgii, jejíž cílem bylo trénovat myšlenkami ovládané zabijáky. Byl to vrah dětí, satanista, démonický shape-shifter (shape-shifting je proměna tvaru z lidského do démonského či reptiliánskeho tvaru a naopak, respektive je to přepínání dvou informačních polí, které produkují různé holografické projekce; zde je třeba si pro lepší představu uvědomit, že v realitě neexistuje skutečná pevná hmota, ale vše je pouze energie a zobrazení).
Stewart Swerdlow, který byl v letech 1970 – 1983 součástí experimentálního projektu Montauk, který byl zaměřený na ovládání mysli a uvedl, že Buckley se zde, na základně Montauk na ostrově Long Island v New Yorku zúčastňoval satanistických ceremónií. Buckley zde obětovával a mučil spolu s dalšími satanisty lidské oběti včetně dětí a měnil se přitom na reptiliánskou bytost. Spolu s ním se těchto satanských rituálů zúčastňoval Sir Laurence Gardner, spisovatel, který propagoval tezi, že dračí pokrevní linie (královské rody) mají právo vládnout světu. Podla Stewarta Swerdlowa se Gardner společně s Williamem F. Buckleym Jr. se na této základně Montauk zúčastňovali satanských rituálů. Gardner nosil purpurově-fialovou róbu, pod kterou byl nahý a v době satanského rituálu, kdy zabíjel své oběti, nabíral reptiliánskou formu a vzhled a umírající oběti pojídal. Americký občan Stewart Swerdlow objevil mnoho o nelidském kontrolním systému v letech, které strávil v Montauk v New Yorku, v zajetí, jako účastník amerického vládního vojenského programu na ovládání mysli. Mimo jiné tvrdí, že archontsko-reptiliální genetici hledají ideální poměr lidské a reptiliánské genetické výbavy, aby vytvořili lidské agenty, kteří budou vypadat jako lidé, ale budou mít archontskou bezcitnou podstatu. Pokud se tito hybridi extrémně rozzuří, vygenerují silný elektrický výboj a mohou tak způsobovat svou nečekanou změnu podoby. Již velké množství lidí z celého světa byli svědky těchto proměn. Konzumace vydatného množství lidské krve, která obsahuje lidský genetický otisk, je jedním ze způsobů, jak si tyto bytosti zabezpečují lidskou podobu a zvyšují svou dlouhověkost. Odtud pochází legendy a příběhy o upírech a satanských rituálech, při kterých se pije lidská krev.