Lidstvo je dlouhodobou obětí Archontů

V království slepých je jednooký králem. Archonti jsou tím jednookým a zařídili, aby lidstvo bylo slepé k všemu, co všechno je ve skutečnosti možné. Jedině tímto postupem a neustálým utajováním si mohli uchovat takovou moc nad svými nadanými a kreativními lidskými oběťmi. Archontský virus už velmi dlouho parazituje na lidské společnosti a žije z kreativity druhých.
Podle jednoho informátora komunikujícího s entitou z jiné dimenze (z jiného frekvenčního pásma) z let 1994 až 1999, kdy bylo zodpovězeno na 20 000 otázek, mimo jiné vyplývá:
– Reptiliánská rasa držela lidstvo dlouho zpátky, aby nemohlo růst.
– Druh, ke kterému entita patří, vedl ve své realitě mnoho bitev proti reptiliánské rase.
– Lidé byli v minulosti spirituálně vyvinutější než reptiliáni, ti je však přemohli svými technologiemi. „Jejich bohem jsou technologie a U.I.“
Archonti nejen, že jsou posedlí technologiemi, ale oni sami jsou technologií – Umělou Inteligencí. Ve své výchozí podobě jsou škodící informací záměrnou vykonstruovanou chybou, která se chová jako počítačový virus a nakazí vše, čeho se dotkne, ať už jsou to reptiliáni, šediváci nebo lidé. Archontští reptiliáni se zabývají „technologickým rozmnožováním“ na mnohem pokročilejší úrovni, než jsou dnešní lidské nejvyspělejší znalosti. Umí zmanipulovat lidské geny tak, aby u nich vznikly „požadované vlastnosti“. Tak se snaží přeměnit osobnost člověka do té úrovně, aby byl dostatečně inteligentní sloužit svým skrytým vládcům, ale ne dostatečně inteligentní na to, aby jejich hru prohlédl a mohl se bránit (což je zároveň i hlavní skrytou agendou připravované vakcinace). A to snížení vibrací bylo u naprosté většiny lidstva to „vyhnání z ráje“, které bylo vyprovokované symbolickým hadem, v symbolické Rajské zahradě (Zlatý věk před „pádem lidstva“). Tehdy byla energetická těla lidí, včetně jejich holografických hmotných těl, obsazena virem. A tak také došlo k zásadní proměně lidské společnost poté, co byla ovládnuta Archonty.
Archontsko-reptiliánská energetická a genetická manipulace doslova připojila lidstvo ke své kolektivní mysli, jako mravence v kolonii co poslouchají svoji královnu. Připojili lidstvo ke své falešné simulaci Matrixové reality, kterou zažíváme dnes, ve svém každodenním „životě“. Podívejte se, kolik lidí slepě věří, co jim přes média vzkáže jejich „mravenčí královna“. Reptiliánský prvek v našem mozku je pak hlavním přístupovým bodem v napojení na archontskou kolektivní mysl.
Archontští predátoři pracují skrytě a využívají druhé, aby za ně jednali a konali ve viditelném lidském světě a zároveň také, aby nesli důsledky za své činy jednak ihned a později pak i na karmické úrovni. Cožpak existuje lepší způsob, jak nerušeně a bez jakýchkoliv námitek ovládat své oběti, než ten, při kterém dotyční ani netuší, že existuje někdo, kdo je skrytě ovládá? Vzájemně se ubezpečují v tom, že takovou hloupost ještě neviděli a dokonce se ještě vysmívají a nadávají těm, kteří tuto lest prohlédnou. Archonti jsou specialisté na vytváření klamu a iluze. Která je v gnózi popsaná jako „phantasia“.
A proč se Archonti prostě neukážou a nepřevezmou moc? To nemohou. Jsou projevem energetické poruchy a mají zde velká omezení ve srovnání s lidmi. Pokud by ale lidstvo projevilo svou skutečnou sílu a spojilo se, tak by Archonti museli automaticky odtáhnout pryč. V mnoha knihách se píše o tom, že tito energetičtí predátoři mají strach z lidí, z odhalení a proto zůstávají ukryti „za scénou“. Alespoň prozatím. Musí totiž oklamat lidstvo natolik, aby si lidé sami vybudovali své vlastní vězení, vzájemně se v něm věznili a hlídali. Pokud lidé neprohlédnou včas jejich úskočnou hru, tak Archonti dosáhnou našeho plného zotročení!!!

Na obrázku může být: 1 osoba

Náš svět zatím ještě řídí archontští paraziti

Archonti jsou pro nás neviditelní také proto, že se pohybují v jiném frekvenčním pásmu, než jsme schopni dešifrovat našimi pěti smysly. Archontský virus potřebuje mnohem více radiace než my. Potřebují k životu nízkofrekvenční energii, ale neumí si ji sami vyrobit, a proto používají lidské bytosti jako „baterie“ a nutí je tuto energii vytvářet. Umí si ale také brát energii z vysoké radiace. V tomto kontextu se nabízí myšlenka, že jaderné katastrofy zřejmě nejsou takovou náhodou, jak se oficiálně tvrdí. Ve frekvenčním pásmu lidstva hají archontské zájmy hybridi, kteří jsou speciálně vytvořené tak, aby se staly nositeli viru Demiurga. Existují různé úrovně infiltrace archontím virem a to se u nich projevuje s takovou intenzitou, jak moc jsou lidé ovlivňováni a napojeni na „Nekonečným vědomí“. Jsou lidé, kteří takřka úplně dokážou odfiltrovat vliv fantomového „Já“ a u někoho zase dokázalo fantomové „Já“ získat nad člověkem absolutní kontrolu a moc. Největší skupinou jsou ale lidé, kteří jsou ovládaní archontským virem částečně či jen do určité míry. Zcela kontrolovaní archontským virem jsou většinou psychopati, kteří se díky své lehké ovladatelnosti stávají protěžovanými lidmi, jenž globální archontský systém vyhledává a používá v politice a řídících hospodářských funkcích, často jako „bílé koně“. Ale ty nejnebezpečnější pro lidstvo jsou „elitní“ pokrevní linie, které jsou přímým vtělením Archontů a to jsou skutečně ti nejtěžší psychopaté. Oni jsou přímými prostředníky mezi skrytými Archonty a lidskou populací a de fakto řídí celý Systém. U elitních hybridů se archontský virus v jejich chování projevuje mnohem výrazněji než ve zbytku populace a vytváří s lidskou DNA frekvenční komptabilitu, která umožňuje, aby byli více „posedlí“ a jejich činy a vize byly děsivější a protilidštější.
Švýcarský jasnovidec Anton Styger jednou popsal: „Když vidím některé podnikatele a politiky, kteří jsou obzvláště v zajetí materiálního světa, tak si všímám, že už nemají žádná světelná těla a duši. U mnohých už ani nevidím žádný světelný bod v srdeční čakře, který tam jinak vždy je. Místo toho vidím kolem nich něco jako vrstvu „lesklého asfaltu“ a v ní obludnou bytost ve tvaru ještěra. Vidím, jak se kolem nich objevuje obraz krokodýlí bytosti jako v konkávním zrcadle. Už nevidím žádné světlo ani v krční čakře ani v čelní čakře.
Následkem archontího posednutí zejména klíčových osobností lidské společnosti řídí náš svět psychopati, notoričtí lháři a podvodníci, kteří necítí ani lítost, soucit ani stud. Do klíčových funkcí jsou dosazovány lehce ovladatelné osoby, chorobně toužící po moci, pederasti či nějak lehce vydíratelní jedinci. Zadlužují a ožebračují svůj lid a plní tak postupně archontskou agendu – plné ovládnutí a zotročení lidstva. Pokud si spojíme archontí charakteristiku s reptiliánskou posedlostí hierarchickou strukturou moci, pak nám přesně vyjdou takové osobnosti, jaké se po celou historii lidstva dostávají k moci a po celém světě vyvolávají války, zkázu, chaos, násilí a smrt. Tyto hrůzy jsou uměle připravovány archontskými pokrevními liniemi. Mají za úkol přivést lidstvo k totální kontrole a zajistit Archontům, jednou provždy k „obědu“, pravidelnou porci nízkofrekvenční energie z lidského utrpení.
Archontsko-reptiliánští hybridi dokážou měnit podobu z lidské na reptiliánskou, ale i jinou, díky své duální DNA. Mají jak lidská tak i archontsko-reptiliánská informační pole. Když dojde k přepnutí jednoho pole do druhého tak se zdá, že změnili podobu, ale k žádné fyzické změně nedochází, protože nic fyzického není – vše jsou vibrace, energie, frekvence. Ne-lidské informační pole přebije to lidské a pozorovatel to vnímá jako fyzickou změnu. Tato změna se ale odehrává jen v jeho dekódovacím procesu – v jeho mozku. Dnes je mnoho svědectví tohoto procesu. Tajné vojenské programy ho již velmi dlouho studují a tento celý proces je také velmi dobře zdokumentován.

předchozí část: