gc1Během dlouhých porad, meditací a simulací budoucího vývoje vzniká plán. Rada řeší jak neporušit zásadu nevměšování do vývoje externích civilizací a zároveň jak ochránit své zájmy a v této chvíli již v podstatě i život v části Vesmíru. Galaktická rada vypisuje mega konkurs a “do zbraně”, resp. do fyzických těl, inkarnací, posílá v podstatě vše a každého, kdo je momentálně volný. Situace je vážná, rychlé školení a k expedici se chystají a rukují i zálohy.

Tento příběh je čirou fikcí pro ty, kteří nevěří a nejsou vědomí. Tento příběh je čirou pravdou pro ty, kteří nezapomněli.

 

Konec roku 1938. Na Zemi vše spěje ke globálnímu konfliktu, k jehož vyprovokování bylo využito černé magie a poznatků některých mimozemských skupin. Srpen 1945. Spojené státy získávají k dispozici plány německých vědců a na důkaz své budoucí dominance preventivně svrhávají na Japonsko dvě atomové bomby, což kromě stovek tisíc mrtvých civlistů a zraněných vytváří velkou časoprostorovou trhlinu, která v cyklických propojených časových provazcích bude přinášet na Zemi i její okolí energetické problémy elektro-magnetického rázu. Země samotná bude čelit v dalších desítkách let hrozbě naprostého zničení.

V jiném prostoru i čase, ovšem v linii spjaté s naším vesmírem, svolává Galaktické společenství naléhavou a urgentní poradu. Situace na Zemi se – i vzhledem k zásahům jistých mimozemských skupin – začíná vymykat kontrole. Lidstvo má k dispozici jadernou bombu a některé další energetické zbraně a technologie a existuje důvodné podezření, že je použije ke své destrukci.

Během dlouhých porad, meditací a simulací budoucího vývoje vzniká plán. Rada řeší jak neporušit zásadu nevměšování do vývoje externích civilizací a zároveň jak ochránit své zájmy a v této chvíli již v podstatě i život v části Vesmíru. Galaktická rada vypisuje mega konkurs a “do zbraně”, resp. do fyzických těl, inkarnací, posílá v podstatě vše a každého, kdo je momentálně volný. Situace je vážná, rychlé školení a k expedici se chystají a rukují i zálohy. Vše budou dozorovat jednotky kosmických vojsk zvnějšku, avšak zakročí pouze v případě, že lidé se rozhodnou rozpoutat jadernou apokalypsu. V ten moment zákon o nevměšování přebije ještě silnější kosmický zákon, a to je zákon obrany a ochrany života před agresí.

Nastupující generace čeká nadliský úkol. Mají změnit paradigma tisícileté nenávisti a agresivity, mají omezit a čistit zavirování lidských mozků egem a sobectvím. Mají prolomit některá karmická pouta, ze kterých už pro mnohé často není úniku.

Kolem let 1938-1965 dochází k zrození tzv. První vlny. Inkarnuje se první výsadek, někteří mají tělo zcela poprvé. To působí řadu problémů, přesto se tato vlna dostává globálně ke slovu a začíná měnit světové paradigma. Mladí se dostávají ke slovu v tradičních baštách společenského vývoje, vře to ve Francii, Spojených státech, ale také Československu. Dochází k vlnám revolucí, ovšem společnost tehdy nepochopí, co je ve hře a tak revoluce pomalu zhasínají, nebo jsou krvavě potlačeny. Do ČSSR vstupuje vojenská invaze spřátelených zemí. Demokratický vývoj je zastaven. Ve Spojených státech je odstaven zástupce nové generace politiků – J.F. Kennedy umírá pod kulkami svých vrahů, vyslaných vojensko-průmyslovým mocenským komplexem, jenž se bojí svého prozrazení a odhalení svých plánů na kontrolu a zotročení světa. Zvolna se rozhořívající oheň svobody na Zemi je pošlapán a zašlapán, přichází éra studené války a strachu. Jedním z největších výhrůžek se stávají právě jaderné zbraně.

(kdo může být představitelem této první vlny? Uvedená jména nechť vám jsou spíše naznačením díla a přístupu k životu, než k záminkou k debatě o konkrétních lidech… nakolik se spiritualita objevuje zejména ve frekvencích nejprve pro lidi slyšitelného spektra, řada bytostí začíná nějak pracovat se zvukem, zpěvem. Zaměřením se především – vzhledem k tomu, že jsem Čech, na domácí tvorbu. Z řad umělců venku nejznámější tváře Michael Jackson, nar. 1958, Madonna, nar. 1958, u nás například Karel Svoboda nar. 1938, Karel Gott, nar. 1939, Jiří Zmožek, nar. 1943, Eliška Balzerová, nar. 1945, Michal David, nar. 1960, ale i Václav Klaus :), nar. 1941, Diana Spencer, nar. 1961, již zmiňovaný J.F. Kennedy a mnoho dalších. Ti, kteří se inkarnovali do tradičních pokrevních linií iluminátů, to měli ještě o něco horší, než ti ostatní.)

Někteří jsou však pro svou apolitičnost paradoxně obviňováni z kolaborace s mocenskými režimy.

 

Přesto se v letech 1965-1978 rodí tzv. Druhá vlna. Jejich úkolem bude začít generovat silnou duchovní energii, začít se spojovat a nedovolit nástup globálního totalitního režimu či fašismu. Ve chvílích, kdy se ostatní pozemšťané budou beztarostně bavit a užívat si života, tato vlna bude bojovat o všechno, zejména pak o budoucnost pozemšťanů i celé jedné velké části Vesmíru. Většina těchto bytostí se nějakým způsobem angažuje v boji za jaderné odzbrojení, či má téma atomových zbraní velmi silně zakořeněno ve svém podvědomí. Mezitím tato vlna výrazným způsobem pomáhá ve vlně převratů v bývalém východním bloku kolem roku 1988-89. To, co se chystá a v jakém stavu je Země, většina světa poznává až na počátku nového tisíciletí, 11. září 2001 znamená skutečný šok pro všechny. Druhá vlna začíná šlapat naplno. Zatím na úrovni jednotlivců, vlivem těžkého tlaku i některých taktických chyb se nedaří jednotlivce více spojit.Mnoho zástupců Druhé vlny neuméže unést svou jinakost a podléhá některých závislostním stavům, alkoholem, drogami, nebo psychofarmaky si snaží zpravidla neúspěšně opevnit a udržet svůj svět a vizi. Většina z nich žije v trýznivé samotě, navzdory dobré práci i fungujícím partnerstvím. Zbylá část částečně upomenutých vyslanců velmi často podléhá společenské indoktrinaci dříve založených a mystifikačních náboženských směrů, zejména budhismu a new age. To jim v konečném důsledku brání vzpomenout si  na své úkoly i generovat to, proč vlastně přišli. Čistou éterickou energii, Světlo a blaženost.

(kdo může být představitelem této druhé vlny u nás? za všechny uvedu aspoň peripetie Ivety Bartošové, nar. 1966, nebo Tomáše Holého, nar. 1968, jedním z dalších je režisér Igor Chaun, nar. 1963 a mnoho dalších)

Ještě předtím však seskakuje do Temnoty třetí dimenze na Zemi třetí vlna. Inkarnuje se kolem let 1980-2000. Jsou to budoucí myslitelé, kněží, léčitelé, politici i umělci .Jejich úkolem je s pomocí Druhé vlny pomoci zcela rozbořit současný systém a vystavět později na jeho spáleništi staré civilizace zcela nový svět. Systém se těmto zrozencům snaží zasadit těžkou ránu již krátce po narození, bude proti jejich schopnostem a silnému záměru přežití bojovat očkováním, různými druhy nemocí, bude je decimovat toxickými potravinami, léky, elektromagnetickým zářením a virtuální disharmonickou projekcí.Třetí vlna však již kolem roku 2011 začíná aktivně pracovat, formuje hnutí Occupy Wall-street, Anonymous a další odvětví v různých zemích, velmi silné je vedle Spojených států hnutí ve Španělsku, Řecku, také Rusku a dalších zemích, slabé pokusy se objevují také v Polsku nebo na Slovensku. Dochází k vlně afrických a arabských revolucí, částečně podněcovaných západními politickými kruhy.

Systém se chystá krvavě a za každou cenu potlačit i tuto vlnu a tím zcela smést ze stolu plán Galaktické rady. Každý dalším měsícem však ztrácí sílu a nemá již energii zcela se zbavit rozrušitelů. Ti přicházejí se zcela novými progresivními koncepty a vizemi a na Zemi se začíná nejprve velmi nenápadně měnit paradigma a korigovat vědecko-technologické tmářství.

Podle některých odhadů svou misi nakonec splní pouze 4-5 “lidí” ze 100. Vzhledem k obrovskému množství dobrovolníků, kteří přišli Zemi pomoci, to však nakonec stačí. Ve své misi nakonec uspěje téměř 7 milionů bytostí. U většiny z nich se objevuje v některé z fází jejich života posměch od většinové společnosti, později si však velmi často vybudují respekt či dokonce obdiv ostatních.

Tlak ustupuje od světelných bytostí a začíná reverzně a bumerangově stíhat a působit na své vysílatele, temné vládnoucí bytosti z jiných světů i některých pozemšťanů. Lidstvo později ustupuje od soupeření a válek a začíná spolupracovat. Na Zemi se dostávají mnohé nové technologie, dochází k vyléčení mnoha dřívějších nemocí. Píše se rok 2022 a síly staré dohody vyhlašují bezpodmínečnou kapitulaci a opouštějí sektor Země a blízkého Vesmíru. Galaktické společenství slaví drtivé vítězství života a pokroku. Na Zemi startuje zcela nový program svobodného vývoje lidských bytostí pod vedením zkušených učitelů. Zpráva o velkém vítězství Života se nese napříč celým Vesmírem. Země se stává oázou přátelskosti, lásky a prosperity. Její historii i současnost začínají přilétat studovat zástupci civilizací z blízkého i širokého Vesmíru. V roce 2054 po přijetí koncepčního plánu vývoje na dalších 800 let Planetární radou je Země přijata do Galaktické rady.

Se srdečným pozdravem a poděkováním všem, kteří tento nelehký úkol přijali, Váš v úctě jiří maria mašek, 24-25. února 2012 s využitím psychoterapuetické a regresní práce a poznatků Dolores Cannon.

Zdroj: http://www.osud.cz/2022-rok-konecneho-vitezstvi-galaktickeho-spolecenstvi-zachrany-zeme