Co je hologram a kdo za ním stojí? Jak je utvořen náš svět? Co má společného Hawking a kniha AllatRa?

Jak by měla fungovat společnost?

O těchto a dalších tématech hovoří Soňa Peková v první části rozhovoru na platformě Tvůrčí společnost nebo kreativní společnost

Jak vznikl holografický vesmír z boje se Stephenem Hawkingem
Autor John Timmer, Ars Technica: „zdá se, že zastánci teorie strun si myslí, že mohou poskytnout elegantnější popis vesmíru přidáním dalších dimenzí. Někteří jiní teoretici si ale myslí, že našli způsob, jak vidět vesmír tak, že má o jednu dimenzi méně. Práce vyplynula z dlouhé hádky se Stephenem…“

Zdá se, že zastánci teorie strun si myslí, že mohou poskytnout elegantnější popis vesmíru přidáním dalších dimenzí. Někteří jiní teoretici si ale myslí, že našli způsob, jak vidět vesmír tak, že má o jednu dimenzi méně. Práce vyplynula z dlouhé hádky se Stephenem Hawkingem o povaze černých děr, která byla nakonec vyřešena zjištěním, že horizont událostí by mohl fungovat jako hologram, který uchovává informace o materiálu, který se dostal dovnitř. Ukázalo se, že stejný druh matematiky může skutečně popsat jakýkoli bod ve vesmíru, což znamená, že celý vesmír s obsahem lze považovat za obrovský hologram, který se nachází na povrchu jakéhokoli dvourozměrného tvaru, který jej obklopuje.

To byla premisa výboru na Světovém festivalu vědy, který popisoval, jak se tato myšlenka vyvinula, jak by se mohla aplikovat na vesmír jako celek a jak byli zapojeni do jeho rozvoje.

Celá hádka začala, když se Stephen Hawking pokusil popsat, co se děje s hmotou během jejího života v černé díře. Navrhl, že z pohledu kvantové mechaniky s ní jdou také informace o kvantovém stavu částice, která vstupuje do černé díry. To není problém, dokud černá díra nezačne vykypovat přes to, co se nyní nazývá Hawkingovo záření, které vytvoří samostatnou částici mimo horizont událostí, zatímco jednu zničí uvnitř.

Tento proces zajišťuje, že hmota, která unikne z černé díry, nemá žádnou souvislost s kvantovým stavem materiálu, který byl nasát. Výsledkem je zničení informací. A to způsobuje problém, jak popsal výbor.

Pokud jde o kvantovou mechaniku, informace o stavech nejsou nikdy zničeny. Toto není jen pozorování; podle člena výboru Leonarda Susskinda ničení informací vytváří paradoxy, které, i když jsou zjevně nepatrné, se postupně rozšíří a nakonec způsobí nesrovnalosti téměř ve všem, o čem si myslíme, že rozumíme. Jak řekl Leonard Susskind, „všechno, co víme o fyzice, by se rozpadlo, kdyby se ztratily informace.“

Bohužel přesně to se podle Hawkinga stalo. „Hawking použil kvantovou teorii k odvození výsledku, který byl v rozporu s kvantovou teorií,“ jak popsal situaci nositel Nobelovy ceny Gerard ‚t Hooft . Přesto to nebylo všechno špatné; vytvořil paradox a „Paradoxy dělají fyziky šťastnými.“

„Bylo velmi těžké pochopit, co bylo špatné na tom, co říkal,“ řekl Susskind, „a ještě těžší přimět Hawkinga, aby viděl, co je špatné.“

Hooft popsal, jak se neshoda nakonec vyřešila. Je možné, řekl, zjistit, kolik informací se dostalo do černé díry. Když to uděláte, můžete vidět, že celkové množství může souviset s povrchovou plochou horizontu událostí, což naznačuje, kde by mohly být informace uloženy. Ale vzhledem k tomu, že horizont událostí je dvourozměrný povrch, informace nemohly být uloženy v běžné hmotě; místo toho horizont událostí tvoří hologram, který uchovává informace, když jím hmota prochází. Když tato hmota přejde zpět jako Hawkingovo záření, informace se obnoví.

zdroj: YouTube, news.mit.edu

Vedec vysvetľuje, ako levitovať objekty zvukom

https://www.podtatransky-kurier.sk/galaxia/zijeme-v-holograme