Není snadné ve světě lží obstát a ještě si zachovat zdravý rozum. Lži chrlí politici, média, reklamy a nyní mají chrlit lži i učitelé. Naprosto neuvěřitelné bylo truchlení pro V. Havla, uzavřené novoročním projevem Hlavy. Politika je u nás založena především na lživé mediální reklamě, v níž často a přímo vystupují naši přední politici. Pomocí lží nám vytvářejí lživý svět, abychom ztratili vlastní vidění reality – a o to jde politické elitě především. Potlačit realitu a pravdu za každou cenu. Stejně, jako za bývalého režimu, máme oslavovat politické hrdiny pomocí lží, demagogie a polopravd. Je nutné zformovat stádo ovčanů již od útlého věku „k obrazu“ současných lhářů.

brkLží je, že máme prezidenta pro všechny občany – je prezidentem  jen úzké skupiny občanů, nikoli všech občanů. Nebrání většinové zájmy občanů, ale jen zájmy úzké skupiny nejbohatších. To samé se týká současné koalice, která kope jen za nově vznikající privilegovanou třídu nejbohatších, nikoli za lepší život většiny občanů. Škrty a reformy jsou nastaveny tak, aby se v nejmenším nejbohatších nedotkly a většina občanů, za cenu chudnutí, jim zabezpečila další bezstarostný život – jak jinak, než za pomocí lží, podvodů a dokonce šikany občanů. Demokratické to není v žádném případě, neboť ti nejbohatší se na reformách a škrtech nepodílejí, pouze na nich vydělávají.

Ministerstvo školství dospělo k názoru, že mládež se dostatečně neučí a nezná naše dějiny 20. a 21. Století. Ze všech souvislostí je zřejmé, že se opět budou přepisovat dějiny a tvořit se noví hrdinové a státníci, možná i ekonomové. Učitelé údajně neumějí nové dějiny Česka vyučovat.  Lži  nuceně vyučovali 40 let do „sametu“ a „pravda“ dle naší pravicové elity, se dnes vyučovat  nesmí, aniž by nebyla  považována zase za lež. Možná učitelé dostali přidáno proto, aby lhali dál a lépe. To je dnes nový trend – dobře platit a přeplácet za lži a podvody poté, kdy byl stát rozkraden a rozprodán,  kdy vzniká nová chudina, bezdomovci a zástupy nezaměstnaných.

Život  občana ve světě lhářů lehký není a na lhaní a podvodech se vydělává více, než za jakoukoli poctivou práci. Na lžích se nikdy nic kloudného a trvalého nepostavilo, ale o to nejde. Jde pouze o to, aby si nově vzniklá šlechta se svým prezidentem, udržela  a násobila jmění a zlaté hromady, které si stele pod sebe. V těchto dnech  oprášila naše „politická  elita“ T.G. Masaryka v souvislosti s úmrtím V. Havla, který  „předčil“  i zásluhy T.G. Masaryka o stát. „Nelhat a nekrást“ se však z odkazu T.G.M.  zcela  pragmaticky vypustilo. Naši „politici“ připravili lidem  chudobu a nezaměstnanost, proto se chudí mají obracet  po staru  a „konzervativně“ už  jen na slepou víru a církve oprašují svá naučení o povinnosti poddaných sloužit bohatým pánům, jinak se na Nebesa poddaní nedostanou. Zcela pragmatická Hlava se zasnoubila nově s církví římsko-katolickou s tím, že je třeba, aby občané a poddaní byli chudí  a hloupí a nadále slepě věřící všem lžím, které jim politici přes svá média, nyní i církve, budou nadále kázat. Za to  budou církve bohatě odměněny vráceným majetkem  a jako bonus obdrží i to, co jim od roku 1919 dávno nepatří.

Z bohatství a průměrného platu kolem 40 tisíc Kč  – jak  předpovídala pragmaticky  ještě nedávno Hlava, včetně světlých zítřků sešlo a tak je vymyšleno, že se lidé obrátí rovnou k Bohu a politiky nechají konečně na pokoji. S odstupem doby lze říci, že se náš „ekonomický bůh“ velmi často mýlil, nejen ve svých předpovědích. Pragmatické tunelování kde čeho, přineslo ovoce.  Tunelováním  vznikla a obohatila se část novodobé šlechty. Bohatí, zejména ti, co si nakradli, mohou být i v roce 2012, zcela klidní – růst jejich zlatých hromad a dalších privilegií šlechty, mají zaručen – jich se krize nedotkne vůbec. Po vzoru starých pořádků se nastoluje nevolnictví a návrat k církvím,  jež má lid poddaný utvrzovat v tom, že tak tomu jest a bylo od nepaměti.  „Šlechta“ může krást bez potrestání a jen na chudinu musí být přísný metr. Chudině nesmí být odpuštěno zhola nic, je od toho, aby živila vrchnost-lháře a podvodníky všeho druhu a ti mohli na oplátku prožírat vesele státní kasu, plnící se neustálým zvyšováním daní a záměrným zdražováním všeho. Tak si Hlava představuje pragmatický konzervatizmus a spolupráci s církvemi.

O občanovi se již nejedná, pouze v oblastech, kde lze na něm něco vytřískat. Hlavní starostí jsou politické strany a hašteření mezi sebou. Vládu ani politiky již nezajímá, jak občané žijí a jaké dopady na ně budou mít škrty a reformy a další utahování opasků, či novely novel zákonů, vycucané z prstu na základě osobních ambicí jednotlivých politiků, nikoli podle nutnosti a prospěšnosti pro společnost. Za rok a půl se vyměnila polovina vlády pro korupce nebo neschopnost a padají další hlavy navázané na nejvyšší politiku z důvodu korupce nebo neschopnosti. Při tomto stavu politiků a politiky, kdy důvěra  občanů je na minimu, kdy se mýlí Hlava i vrchní ekonomický mág, mají občané věřit tomu, že politici konají správně? Jak má občan důvěřovat komukoli, kdo permanentně lže a okrádá vlastní občany? Jak věřit někomu, kdo vede stát do hlubší krize pomocí různých lží a dokonce je tak „dobrý“, že způsobí zchudnutí většiny občanů a nadržuje své úzké skupince privilegovaných a nejbohatších?

Když vyšlo najevo, jak byli občané Česka podvedeni a okradeni, kdy se zlodějské a korupční aféry metou pod koberec, tak se mají začít občané modlit. Perfektní doporučení. Poslední dobou se s iracionalitou roztrhl pytel. Namísto normálního a soudného jednání a přístupu, jsme masírováni neustále novými a novými nesmysly. Pomocí lží a různé demagogie, je vytvářena virtuální, ale i skutečná,  mnohorozměrná  a zavádějící politika plná absurdit a zlomů.  Jde o účel a vyvolání určitého chaosu. Nevíme,  zda se jedná o nastupující fašizmus, otrokářský řád, nevolnictví, absolutizmus, globalizaci, oligarchii po vzoru starého Ruska, americký kapitalizmus či  změnu evropské demokracie – vše je totiž pomícháno v jeden ohromný politický guláš, ke kterému  je podávána  jako příloha nenávist ke všemu komunistickému či socialistickému, solidárnímu a sociálnímu. Ono je totiž opravdu těžké obhájit zlodějny i devastaci státu a občanů, to lze jen pomocí lží a různých berliček – a církve jsou slušná a tisíciletá osvědčená berla a rovněž není těžké si najít i třídního nepřítele, což je nyní opět chudina, lůza, bezdomovci, nezaměstnaní, důchodci, postižení, nemocní, dokonce i děti.

Ovčané dělají současné politické elitě husté „křoví“, které je dobře „hnojeno“ obyčejnou politickou reklamou, čímž byl i nedávný mediálně-hysterický pohřeb  V.Havla. To, co se nyní v Česku děje, je v podstatě velmi jednoduché. Po „sametu“ a pádu komunismu nastala zlatokopecká horečka na majetek a bohatství v Česku, kterému nikdo odpovědný ani státotvorný  ve skutečnosti nevládl. Těm, kterým byl majetek odebrán v roce 1948 se o něj začali houfně brát a větší část nynějších zbohatlíků a nejbohatších, si jej začali tvořit  ze společného majetku – ovšem nikoli prací, ale podvody a zlodějnami. Není ani náhodou, že po nástupu německého papeže k moci, má být církvím navrácen majetek, který měly před rokem 1919 a byl jim z větší části za T.G.M. odebrán. Tyto obyčejné lumpárny by bez patřičné politické reklamy  dost dobře nešly provést.  Když se k tomu ještě připojí zahraniční  nostalgie a možné „nároky“ z dob Rakousko-uherské monarchie nebo zájem o  ztracený  Protektorát v době Hitlera, je zřejmé o co komu jde a šlo. Čeští politici pak vykonávají za bombastických mediálních reklam, počínaje ekonomikou, přes strašení a konče různými reformami a škrty, zcela likvidaci našeho státu ve prospěch ciziny a cizích firem a různých českých  zbohatlíků.

Neděje se nic jiného, než se již v dějinách dělo a nejen u nás. S novým vládcem-vládou, dochází ke změnám i přesunu majetků k momentálním vítězům  při hře na „demokracii“, která se mění ze dne na den – jak ji kdo osobně vnímá, v další totalitu, s prvky poddanství, fašizmu, oligarchie ruské šlechty apod. Jen s demokracií to nemá nic společného – tam má totiž slovo občan. A v našich po-sametových  dobách,  je občan z dění i politiky zcela již vyloučen.

U nás byla demokracie jako systém vynechána a jen se lhalo, že ji máme. Ve skutečnosti jsme se z totality předchozích let, dostali rovnou do dob šlechty, drábů, poddaných a nevolníků. My se  zřejmě máme navrátit do doby, kdy jsme byli  součástí Habsburské říše a Československo bylo jen intermezzo a kratičký omyl. Ostatně, i E. Beneš nás varoval před lidmi, kteří nás zradí a zaprodají ve jménu „starých“ pořádků a vše, co se nyní u nás po roce 1989 děje, tomu napovídá. K návratu ke starým pořádkům není třeba politické odpovědnosti vůči Česku ani jeho občanům. Stát  totiž nesmí jako stát fungovat, občané mají být co nejchudší a nejpovolnější. Vládnou nám cizí média, cizí firmy a není od věci, že je navrhován jako náš budoucí vládce spící kníže či kdejaký, cizím mocnostem do řiti lezoucí „odborník“, nikoli však budoucí český státník.

Dějiny se opakují, není zde nic jiného, než bylo kdysi a nemění se ani lidé. Bylo by naivní si myslet, že údajná globalizace, jak ji vidíme dnes, nebude  především sloužit k dalšímu rozdělení světa nejbohatšími mocnostmi. Pokud se na věc pohlíží z tohoto úhlu, je daleko více věcí, co se nyní děje ve světě i u nás, pochopitelnější a daleko snáze lze rozlišit, co je lež, proč se krade a rozprodává náš stát, proč politikům na lidech ani státu nezáleží poté, co se zde vytvořila nová šlechta s majetky. K tomu se musí náležitě lhát i krást ve jménu globalizace a znovu vzývat církve, aby lid poddaný znovu nalezl svoji ztracenou víru nejen v Boha (když již nemá peníze ani naději), ale začít opět věřit ve staré pořádky, kdy bohatí mohli vše a chudí museli jen poslouchat a na bohaté makat, tedy znovuzrození privilegií bohatých a šlechty. Je třeba odměňovat a vyznamenávat vrahy, chytří a vzdělaní ať zametají chodníky a hlupáci získávají tituly i dobře placená místa.

Je tedy nutné tvořit nové hrdiny a svaté, pozdvihnout církev i knížata, dovolit lapkům krást pro šlechtu a drábům umožnit jít po zádech i krku poddaných. Jako každá  podobná doba bude mít i své mrtvé oběti z nejslabších členů společnosti a ti budou stále přibývat. Není třeba střílet ani zavírat – ve jménu civilizace a humanity.  Zcela „humánně“, se  nejchudší a bezmocní nechají  bez pomocí státu a financí vymřít a mnozí poté, co odevzdali do mrtě a „zákonně“,  svůj majetek lapkům nebo nebyli schopni  jim dále a více platit. Z úst samozvaných vyvolených již slyšíme podobná slova, jako : „kde je psáno, že se mají mít lidé dobře?“ Kde je psáno, že se mají mít  dobře výhradně politici a smečka  lumpů  s nimi provázaných, na úkor ostatní občanské většiny?

Každá totalita má své oběti a my je budeme zanedlouho opět sčítat ve velkém. Právo na život bude jen otázkou  peněz, jimiž může občan disponovat.. Tyto oběti, budou oběti nové, reformní a protiobčanské politiky, skutečnými oběťmi současných politiků a návratu ke starým, feudálním pořádkům, pokud možno, pod taktovkou církve a nadvládou cizáků.  A k tomu novodobí mocní  potřebují pomocí lží vytvářet  své nové hrdiny i  své kulty osobností. Žádný strom však do nebe neroste,  zvlášť, pokud za sebou nechává lidské oběti režimu a půjčuje si  zásluhy, jež náleží jen  skutečným státotvorným demokratům a morálním vzorům. Devastace našeho státu  začala rozdělením Československa, pokračovala rozprodáváním státního majetku, devastací průmyslu i zemědělství, demontáží státního systému a končí rozdělením občanů na chudé bez práv a hrstku bohatých, jež si mohou dovolit naprosto vše, kdy je i právo na jejich straně, byť by se jednalo i dle práva o trestný čin – ten jim však dle práva silnějšího a bohatšího, nebude dokázán.  Nastal čas stavět nové pomníky, pojmenovávat náměstí i ulice či letiště a tvořit nové hrdiny a „sametové“ svaté..

Bylo by naivní si myslet, že po pádu komunismu, kdy se do vlády dostali diletanti a zlatokopové, nikoli státotvorní politici, nebudou snahy o zvrácení dějin a navrácení Československa historicky i logicky, původním mocnostem, jak nás varoval E. Beneš. Strategicky ležíme ve středu Evropy a nikdy jsme nebyli bez zájmu okolních mocností. K tomu je nově dobrá přesvědčující globalizace  i údajně jednotná Evropa bez hranic. Místo samostatného a suverénního státu, který nám založil T.G.Masaryk, jsme opět jakousi kolonií s názvem Česko a dokonce, jako kolonie, máme platit nějakých 90 mld. za něco, co jsme nezpůsobili a ani se na tom nepodíleli. Naopak – dáváme a dali jsme mocnostem na náš úkor slušně vydělat. Česko je daňový ráj  pro cizí firmy zde podnikající i evropská pračka špinavých peněz. Pokud obdržíme nějaké dotace z EU, jsou většinou rozkradeny dříve, než se dostanou na místo určení a koneckonců, díky dotacím si EU v Česku buduje a vytváří i své potřeby a zázemí. Dotace tudíž neslouží výhradně Česku a jeho občanům a nesmíme ani zapomenout, že zde máme cca 70% cizích firem i cizích občanů, kteří  zde vydělávají, ale nám nezaměstnanost roste.

Nezbývá, než vtlouci občanům do hlav spousty lží, často pod tlakem různého strašení a začít již od útlého mládí na školách. Nezbývá, než zahltit občany starostmi a hloupostmi, znepříjemnit jim život co nejvíce, aby neměli čas ani sílu, jít po skutečných vinících, podvodnících a lhářích, jež jsou u moci. K oblbnutí českých ovčanů stačí opravdu málo a tak se nedivme, že máme vládu, jakou máme, která je silná v kramflecích – díky samotným ovčanům, kteří, zahlceni  a vyčerpáni denními starostmi a hloupostmi, si  ke sváče dají porci mediálních lží a večer kvalitní kalorickou bombu z dalších lží.

Zdroj: http://www.vasevec.cz/blogy/ve-svete-lharu-prepisujeme-dejiny-i-hrdiny-0